PILNE. Obrazek ilustracyjny nczas.com
PILNE. Obrazek ilustracyjny nczas.com

Zażywana przez niemal dwa miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. W Ministerstwie Zdrowia zebrał się sztab kryzysowy. Wydano specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski twierdzi, że nie ma żadnych danych wskazujących na szkodliwość metforminy, wobec czego – przynajmniej na ten moment – leki zawierające ten środek nie zostaną wycofane z obrotu.

– Nie mamy danych, że należy wycofać metforminę przyjmowaną przez chorych na cukrzycę. Samowolne zaprzestanie terapii może być groźniejsze niż przyjmowanie leku. Jeśli tylko zajdzie okoliczność, że dowiemy się, że w którejś z serii leków normy są przekroczone na tyle, że lek trzeba wycofać, to natychmiast wycofamy ten lek z obrotu i poinformujemy o tym – zapewnił Szumowski.

Lekarze nie będą zatem zmieniać pacjentom leczenia, przynajmniej do czasu innych wytyczonych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Oświadczenie Ministerstwa Zdrowia:

„W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania” – napisano.

„DGP” donosi, że zanieczyszczenie metforminy stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Nad problemem debatują eksperci Europejskiej Agencji Leków, którzy konsultują się z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Listę leków zawierających metforminę można sprawdzić

Lista leków zawierających metforminę:

Avamina (tabletki powlekane),

Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu),

Etform (tabletki powlekane),

Etform 500 (tabletki powlekane),

Etform 850 (tabletki powlekane),

Formetic (tabletki powlekane),

 Glucophage 500 (tabletki powlekane),

 Glucophage 850 (tabletki powlekane),

Glucophage 1000 (tabletki powlekane),

Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu),

Metfogamma 500 (tabletki powlekane),

Metfogamma 850 (tabletki powlekane),

Metfogamma 1000 (tabletki powlekane),

Metformax 500 (tabletki),

Metformax 850 (tabletki),

Metformax 1000 (tabletki powlekane),

Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu),

Metformin Bluefish (tabletki powlekane),

Metformin Galena (tabletki),

Metformin Vitabalans (tabletki powlekane),

Metifor (tabletki),

Siofor 500 (tabletki powlekane),

Siofor 850 (tabletki powlekane),

Siofor 1000 (tabletki powlekane)

oraz Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu).

n.czas.com