Do Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris zgłosił się mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony wpisem dokonanym przez „Nergala”. Na zdjęciu, jakie zamieścił muzyk, widzimy zniszczony obraz Matki Boskiej, który dodatkowo jest przydeptywany butem. Ten skandaliczny wpis spotkał się z ogromnym oburzeniem w mediach społecznościowych, lecz nie został usunięty przez Adama Darskiego.

Mężczyzna złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura jednak wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. W zaskakującym uzasadnieniu stwierdzono m.in., że… wizerunek Matki Boskiej jest zasłonięty butem, w związku z czym nie jest oczywiste, że to obraz, który jest przedmiotem czci religijnej.

Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie na to postanowienie. Tymczasem okazuje się, że śledczy zmienili zdanie.

W związku z dokonaną w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie analizą postanowienia Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie wpisu członka zespołu muzycznego „Behemoth”, zamieszczonego na Facebooku w dniu 25 września br., stwierdzono iż postanowienie to wydano przedwcześnie. Uzasadnienie przedmiotowego postanowienia skutkowało wydaniem przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie polecenia o podjęciu postępowania

– napisała prokura w oświadczeniu przesłanym do serwisu dorzeczy.pl.