Zniszczona Warszawa po II wojnie światowej.
Zniszczona Warszawa po II wojnie światowej.

Karl Heinz Roth i Hartmut Ruebner, czyli cenieni niemieccy historycy, ocenili, że Polsce i Grecji należą się reparacje wojenne od Niemiec.

We wtorkowym wydaniu gazety „Sueddeutsche Zeitung” pojawił się artykuł historyka Stephana Lehnstaedta, który powołuje się na książkę napisaną przez Rotha i Reubnera pt. „Wyparte, odłożone na później, odrzucone. Niemieckie długi reparacyjne na przykładzie Polski i Grecji” (oryg. „Verdraengt, Vertagt, Zurueckgewiesen. Die deutsche Reparationsschuld am Beispiel Polens und Griechenlands”).

Autor artykuł stawia w tekście pytanie: „Czy Polska wystawi Niemcom rachunek za straty wojenne?”. Do tej pory strona polska nie oszacowała, na ile miałaby opiewać suma, którą Niemcy są Polsce winni.

W Niemczech, w publikacjach na ten temat, operuje się kwotą od 800 mld do dwóch bilionów euro. Społeczeństwo niemieckie jest jednak przekonane, że nawet jeśli Polacy wysunęliby jakieś roszczenia, to nie miałyby one podstawy prawnej. Innego zdania są przytoczeni na początku artykułu naukowcy.

„To stanowisko Niemiec jest nieuzasadnione prawnie i nieodpowiedzialne z punktu widzenia historyczno-politycznego” – uważają.

To nie jedyni specjaliści, którzy w tym sporze o odszkodowania stoją po stronie Polski. Andreas Fischer-Lescano, ekspert ds. prawa międzynarodowego, również uważa, że Republika Federalna Niemiec powinna zapłacić.

Źródło: Sueddeutsche Zeitung/Verdraengt, Vertagt, Zurueckgewiesen. Die deutsche…