NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
Poland matters
1156 views
POLITYKA 2019
778 views
JACK CALEIB BEZ BLOKADY
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
MARCIN BUSTOWSKI - JEGO PARTIA POLITYCZNA - CZYLI O CO WALCZYMY I Z KIM WALCZYMY
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - Z DNIA 18.02.2021 -DECYZJA W SPRAWIE JANA ZBIGNIEWA POTOCKIEGO
DZIŚ O 24.00 - POLSKA ZAMYKA SIĘ GRANICE ZAMKNIETE DLA NIE ZASZCZEPIONYCH OBCOKRAJOWCÓW
Policjanci przerażeni widmem odszkodowań, które mogą być zmuszeni wyrokami sądowymi wypłacić !!  ☀Autor Gabi☀
MACIEJ MACIAK - NOWA SIŁA POLITYCZNA "RUCH MACIAKA" - SZCZEGÓŁY PROJEKTU
GRANICA POL-DE - CZY DO PRZEKROCZENIA POTRZEBNE JEST ŚWIADECTWO ZASZCZEPIENIA
Pfizer / BioNTech rozpoczyna eksperyment szczepień na 4000 ciężarnych kobiet ☀Autor Gabi☀
To jak „bomba” w żołądku: kiedy ziemniaki zamieniają się w truciznę?  ☀Autor Gabi☀
CZERWONE

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

Katolicy oskarżają papieża o wielbienie pogańskiej bogini

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Hosef Eskimos

Niech żyje w nas pamięć o naszych wielkich przodkach. Chwała Lechitom.  Śmierć naszym wrogom. Cedynia 972 rok. Niemcy dostali łomot.

Ponad 100 przedstawicieli duchowieństwa katolickiego i świeckich uczonych podpisało w Internecie petycję przeciwko „bluźnierczym i zabobonnym działaniom” papieża Franciszka, którą zainicjował podczas spotkania Synodu Kościoła Rzymskokatolickiego na temat problemów Amazonii, które odbyło się w październiku. Zostało to zgłoszone przez witrynę utworzoną dla tej petycji.

Należy zauważyć, że proszą papieża, by „żałował za te grzechy, a także za wszystkie publiczne zbrodnie,„ popełnione przez niego przeciwko Bogu i prawdziwej religii ”.

Zatem petycja określa sześć głównych „świętokradztw” papieża. Lista wskazuje między innymi na obecność Franciszka podczas ceremonii kultu pogańskiej bogini Pachamama, która odbyła się w Ogrodach Watykańskich. Potępia papieża za błogosławienie tego bożka.

Newspaper.Ru

Pachamamapogański-idol-na-Synodzie-Amazaońskim-e1572265029555

Protest przeciwko świętokradczym aktom papieża Franciszka

My niżej podpisani katoliccy uczeni, tak duchowni jak i świeccy, protestujemy przeciwkoaktom świętokradztwa i zabobonu dokonanym przez papieża Franciszka, Następcę Świętego Piotra, podczas niedawnego Synodu Amazońskiego odbywanego w Rzymie i potępiamy je.

Nasze potępienie i protest odnoszą się do następującychaktów świętokradztwa:

  • 4 października papież Franciszek uczestniczył w bałwochwalczym kulcie pogańskiej bogini Pachamamy.
  • Franciszek zezwolił na to, by akt ten miał miejsce w Ogrodach Watykańskich desakralizując tym samym pobliskiegroby męczenników oraz kościółPiotraApostoła.
  • Franciszek uczestniczył w tym akcie bałwochwalczego kultu poprzez pobłogosławienie drewnianego wizerunku Pachamamy.
  • 7 października bożek Pachamamy umieszczony został przed głównym ołtarzem w bazylice św. Piotra, a następnie przeniesiony w procesji do sali obrad Synodu. Papież Franciszek odmówił modlitwy podczas ceremonii związanej z wizerunkiem bożka, a następnie dołączył do wspomnianej procesji.
  • Kiedy drewniane wizerunki tego pogańskiego bóstwa zostały usunięte z kościoła Santa Maria in Traspontina, w którymzostały uprzednio świętokradczo umieszczone, iwrzucone do Tybru przez katolików oburzonych tą profanacją kościoła, papież Franciszek 25 października osobiście przeprosił za usunięcie wizerunków i innydrewniany wizerunek Pachamamyzostał zwrócony do wyżej wymienionego kościoła.  W ten sposóbnowa desakralizacja zostałazainicjowana.
  • 27 października podczas Mszy na zakończenie Synodu Franciszek przyjął czaszę używaną podczas bałwochwalczego kulty Pachamamy i umieścił ją na ołtarzu.

Papież Franciszek osobiście stwierdził, iż wspomniane drewniane wizerunki są pogańskimi bożkami. W swoich przeprosinach za usunięcie bożków z katolickiego kościoła, nazwał je wyraźniePachamama, posługując się imieniem fałszywej bogini Matki Ziemi zgodnie z pogańskimi wierzeniami w Ameryce Południowej.

Różne aspekty tych wydarzeń zostały potępione jako bałwochwalcze i świętokradcze przez kardynałów: Waltera Brandmüllera, Gerharda Müllera, Jorge UrosaSavino, jak iprzez biskupów: Atanazego Schneidera, José Luis AzconaHermoso, Rudolfa Voderholzera oraz MarianaEleganti.  Ostatnio również kardynał Raymond Burke tak samo ocenił ów kult w wywiadzie.

Wyżej wspomnianeuczestnictwo w bałwochwalstwie zostało poprzedzone deklaracją pod tytułem „Dokument o Ludzkim Braterstwie” podpisaną przez papieża Franciszka oraz przez Ahmada Al-Tayyeba, Wielkiego Szejka meczetu Al-Azharw dniu 4 lutego 2019 roku.  Dokument ten stwierdza:

„Pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności podglądów i wolności do bycia różnym.”

Uczestnictwo papieża Franciszka w bałwochwalczych ceremoniach wskazuje na to, iż interpretuje on powyższe stwierdzenie w rozumieniu heterodoksyjnym, zezwalającym na postrzeganie pogańskiego kultu bożków jako dobra pozytywnie zamierzonego przez Boga.

Ponadto, pomijając prywatną radę daną biskupowi Atanazemu Schneiderowi, iż „Ksiądz Biskup może powiedzieć, iż kwestionowany zwrot na temat różnorodności religii oznacza permisywną wolę Boga …” , Franciszek nigdy nie dokonał korekty dokumentu z Abu Zabi w rozumieniu zasugerowanym biskupowi Schneiderowi. W swoim przemówieniu podczas audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 roku Franciszek odpowiadając na pytanie „Dlaczego Bóg zezwala na istnienie tak wielu religii?”odniósł się do „permisywnej woli Boga”, w rozumieniuteologii scholastycznej, lecz nadał mu znaczenie pozytywne twierdząc iż, „Bóg chciał na to zezwolić”, gdyż skoro „istnieje tak wiele religii”, to „zawsze patrzą[one]w niebo, patrzą na Boga (wyróżnieniedodane).”  Brak tu jakiejkolwiek sugestii, iż Bóg zezwala na istnienie fałszywych religii w tym samym sensie, w jakim zezwala On na istnienie zła jako takiego. Raczej wyraźną implikacją jest to, iż Bóg zezwala na istnienie „tak wielu religii”, ponieważ są one dobre i to pod tym względem, iż „zawsze patrzą w niebo, patrzą na Boga”.

Co gorsza papież Franciszek dotychczas potwierdzał niepoprawione oświadczenie z Abu Zabi ustanawiając „komitetmiędzyreligijny,” który później otrzymał oficjalną nazwę „Wyższego Komitetu.” Jest on umiejscowiony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i maza zadaniepromować „cele” powyższegooświadczenia. Ponadto papież zlecił Papieskiej Radzieds. Dialogu Międzyreligijnegowysłanie dyrektywny do przełożonych wszystkich rzymsko-katolickich Instytutów Studiów Wyższych jak i bezpośrednio do katolickich profesorów uniwersytetów domagając się „możliwie najszerszegorozpowszechnienia dokumentu” z Abu Zabi. Dokumentu, który nadal zawiera niepoprawioną wersję, wedle której Bóg tak samo pragnie „różnorodności religii”, jak pragnie On różnorodności koloru skóry, płci, rasy i języka.

Oddawanie kultu komukolwiek lub czemukolwiek innemu oprócz Boga prawdziwego, Trójcy Przenajświętszej, jest pogwałceniem Pierwszego Przykazania. Absolutnie wszelkie uczestnictwo w jakiejkolwiek formie czci bożków jest potępione w Pierwszym Przykazaniu i stanowi grzech ciężki, niezależnie od stwierdzenia subiektywnejodpowiedzialności i winy, czego może dokonać jedynie Bóg. Św. Paweł nauczał w Kościele pierwotnym, iż ofiara składana pogańskim bożkom nie jest ofiarowana Bogu, lecz demonom, gdy w swoim Pierwszy Liście do Koryntian pisał:

Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?
Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami.
Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. (1 Kor 10, 19-21)

Przez swoje czyny papież Franciszek zasłużyłpod reprymendę sformułowaną przez Drugi Sobór Nicejski:

„Wielu pasterzy zniszczyło moją winnicę, pohańbiło mój dział. Ponieważposzli za nieświętymi mężami i ufając swoim własnym szaleństwom zniesławili święty Kościół, który Chrystus nasz Bóg sam poślubił sobie. Nie byli w stanie odróżnić tego, co święte od tego, co świeckie, twierdząc, iż ikony Pana Naszego i Jego świętych nie różnią się niczym od drewnianych wizerunków szatańskich bożków”.

Z wielkim smutkiem i głęboką miłością, którą żywimy do Stolicy Piotrowej błagamy Wszechmocnego Boga, by darował karę winnym członkom Swego ziemskiego Kościoła, na którą zasłużyli prze te straszne grzechy.

Z całym szacunkiem prosimy papieża Franciszka, by publicznie i jednoznacznie okazał skruchę za wyżej wymienione grzechy oraz za wszystko, czym Boga i prawdziwą religię obraził oraz o to, bydokonał za nie zadośćuczynienia.

Z całym szacunkiem prosimy wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego, by skierowalido papieża Franciszka upomnienie braterskieza te skandaleoraz zgodnie z nauką katolicką, objawioną przez Boga,przestrzegli swoich wiernych, iż podążanie za obecnym przykładom w grzeszeniuPierwszemu Przykazaniu narazi ich na potępienie wieczne.

9 listopada, 2019
W święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

https://www.contrarecentiasacrilegia.org/pl/

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.
CZERWONE

One thought on “Katolicy oskarżają papieża o wielbienie pogańskiej bogini

  1. To już teraz komunia nie będzie dla nich święta? Będą wznosić modły do drewnianej cycatej baby?

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: