zdj. ilustracyjne. Foto: pexels
zdj. ilustracyjne. Foto: pexels

W polskiej gospodarce pracuje obecnie ponad 1 mln imigrantów – poinformował 12 listopada zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, Jacek Kotłowski.

Ze względu na czasowy charakter pracy imigrantów z Ukrainy i Białorusi w Polsce, założono że przeciętny imigrant z tych krajów pracuje w Polsce około 7 miesięcy w roku.

– Napięcia na rynku pracy są w dużym stopniu łagodzone przez napływ imigrantów. Teraz jest to prawie 900 tys. imigrantów z samej Ukrainy, do tego dochodzą imigranci z innych krajów, między innymi z Białorusi. Wydaje nam się, że jest to już powyżej 1 mln efektywnie pracujących imigrantów w gospodarce polskiej – mówi Kotłowski.

NBP przygotował szacunki o efektywnej liczbie imigrantów w Polsce na podstawie liczby wydanych wiz do pracy i działalności gospodarczej, Kart Polaka, zezwoleń na pobyt stały, czasowy i rezydenta długoterminowego UE, oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS.

Źródło: PAP