fot. PAP

Przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów są niezgodne z prawem Unii Europejskiej – oświadczył europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok ws. zasad przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku. W 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził ustawę dotyczącą ustroju sądów powszechnych.

Zgodnie z jej założeniami, minister sprawiedliwości miał prawo do decydowania, czy sędzia będzie miał przedłużoną możliwość orzekania, czy przejdzie w stan spoczynku. Obniżono też wiek emerytalny dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed zmianami wiek emerytalny dla obu płci wynosił 67 lat.

Komisja Europejska uznała, że przepisy te naruszają gwarancję niezawisłości sędziowskiej i zaskarżyła wyrok do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ten teraz zdecydował, że nowelizacja prawa była niezgodna z prawem Unii Europejskiej.

Polskie władze zmieniły te przepisy, ale KE nie wycofała swoich zarzutów.

Do wyroku odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Wyrok TSUE dotyczy stanu historycznego, który nie odzwierciedla obowiązujących obecnie przepisów. Polska nie kwestionuje obowiązku wykonywania wyroków TSUE, chociaż pozostaje przekonana, że kwestionowane przez Komisję Europejską zmiany nie naruszały niezawisłości sędziowskiej – oświadczono.

Tomasz Skory@TomaszSkory

Bum.
Komisja Europejska – Polska 2:0

Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze
Twitter