Ukraińcy w Polsce. / Fot. YouTube
Ukraińcy w Polsce. / Fot. YouTube

W pierwszych trzech kwartałach tego roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła o 43,5 tys. osób. Łącznie to już prawie 0,5 miliona ludzi.

Najbardziej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, a także Białorusi i Gruzji. Obcokrajowcy najchętniej osiedlają się w województwach z aglomeracjami miejskimi i dużym zapotrzebowaniem na pracowników.

Po III kwartale tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 415,5 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób.

W pierwszych trzech kwartałach br. największy wzrost dotyczył obywateli:

Ukrainy – o 30,8 tys. do 210 tys. osób
Białorusi – o 4,3 tys. do 24,4 tys. os.
Gruzji – o 1,9 tys. do 4,8 tys. os.
Indii – o 1,1 tys. do 9,9 tys. os.
Mołdawii – o 0,8 tys. do 2,2 tys. os.

Liczba zezwoleń na pobyt w Polsce, zmiany w ujęciu półrocznym fot. udsc.gov.pl
Liczba zezwoleń na pobyt w Polsce, zmiany w ujęciu półrocznym fot. udsc.gov.pl

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony.

Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju.

Źródło: udsc.gov.pl