NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
Poland matters
1159 views
POLITYKA 2019
778 views
JACK CALEIB BEZ BLOKADY
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy? ☀Autor Gabi☀
PIOTR RYBAK OCENIA SZANSE KANDYDATÓW NA POLITYKÓW
Pfizer / BioNTech rozpoczyna eksperyment szczepień na 4000 ciężarnych kobiet ☀Autor Gabi☀
BARDZO WAŻNE: Andy Choinski "Zgadnij, co jest w szczepionkach" | Polski lektor oraz polskie napisy Cz. 1 do 3 ☀ OSTATNIE  VIDEO SZOKUJĄCE!! Autor Gabi☀
Wirusolog: Jeśli to się stanie, to w zasadzie mamy koniec epidemii  ☀Autor Gabi☀
MARCIN BUSTOWSKI - JEGO PARTIA POLITYCZNA - CZYLI O CO WALCZYMY I Z KIM WALCZYMY
Robert Brzoza: Padła część systemu FED ☀Autor Gabi☀
JAK ELIMINOWAĆ Z POLITYKI POLSKIEJ - IDIOTÓW ŁAJDAKÓW ZŁODZIEI I INNEJ SWOŁOCZY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

Jak znaleźć zatrudnienie po powrocie do kraju?

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało broszurę informacyjną dla Polaków powracających z zagranicy. Informator zawiera porady mające ułatwić znalezienie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Pomoc w znalezieniu pracy można uzyskać w różnych instytucjach rynku pracy: urzędach pracy (wojewódzkich i powiatowych), Ochotni­czych Hufcach Pracy i agencjach zatrudnienia. Dwie pierwsze mają charakter publiczny, a agencje zatrudnienia – niepubliczny.

Jak znaleźć zatrudnienie po powrocie do kraju?Powiatowe urzędy pracy (PUP) zajmują się bezpośrednią obsługą zarówno osób poszukujących pracy, jak i firm poszukujacych pracowników. (Fot. Getty Images)

W wojewódz­kich urzędach pracy (WUP) funkcjonują centra informacji i planowania kariery, które mogą wspierać poradnictwem zawodo­wym oraz pomóc powracającemu z zagranicy lub ubieganiu się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Powiatowe urzędy pracy (PUP) zajmują się bezpośrednią obsługą zarówno osób poszukujących pracy, jak i firm poszukujacych pracowników. PUP kojarzy obie zainteresowane strony, a oferowana pomoc jest finansowana ze środków Fun­duszu Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy swoim wsparciem obejmują osóby młodociane (15–17 lat), ze środowisk niewy­dolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukoń­czeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz osób w wieku 18–25 lat, w tym poszukujących pracy bądź chcących się przekwa­lifikować, a także bezrobotnych, absolwentów szkół i studentów.

Agencje zatrudnienia mogące występować w imieniu bezrobotne­go poszukującego pracy oraz pracodawcy poszukującego pracownika, mimo że działalność prowadzą na zasadach komercyjnych, nie mogą pobierać opłaty od bezrobot­nych.

Oprócz usług pośrednictwa pracy, agencje oferują również po­radnictwo zawodowe, doradztwo personalne i pracę tymczasową. Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: <http://stor.praca.gov.pl/por­tal/#/kraz> znajduje się wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia.

Osoby powracające z zagranicy, które będą miały problem ze znalezie­niem zatrudnienia w Polsce, mogą się zarejestrować w powiatowym urzę­dzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zameldowania, a jeśli osoba nie posiada żadnego miejsca zameldowania, może zgłosić się do urzędu pracy w powiecie, na którego terenie przebywa, składając oświad­czenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy) jako osoby bez­robotne lub poszukujące pracy.

Rejestracja następuje po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień: dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w przypad­ku innych dokumentów dodatkowo poświadczenia zameldowania); świadectwa ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwier­dzających kwalifikacje lub zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; świadectw pracy.

Jeżeli osoba powracająca z krajów członkowskich UE/EFTA (Unia Eu­ropejska/Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz krajów trzecich pracowała w kraju, w którym nie ma obowiązku wystawiania świadectw pracy, np.: w Wielkiej Brytanii, za dokumenty im równoważne urząd pracy może uznać przedłożenie dokumentu PD U1, wydanego przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia, potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, umowy o pracę z oznaczonym początkiem i okresem obowiązywania; dokumenty potwierdzające rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia u danego pracodawcy; dokumenty potwierdzające okres otrzymywania wypłat za pracę, np.: payslipy (odcinki płacowe otrzymywane przy wypłacie wyna­grodzenia) i dodatkowo z Wielkiej Brytanii dokumenty P45 i P60 wystawione przez pracodawcę brytyjskiego.

zrodlo:londynek.net

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: