KONTA AUTORÓW KLIKNIJ W WYBRANY BANER
KLIKNIJ W WYBRANY BANER
BLOGI I STRONY INTERNETOWE POLECANE PRZEZ M-FORUM

M-forum A.V Live.

TU ZNAJDZIESZ CODZIENNIE PONAD 150 INFORMACJI NIUS BEZ CENZURY !! ORAZ TRANSMISJE LIVE STREAM I MATERIAŁY AUDIO I WIDEO W ORYGINALE DOŁACZ SWOJĄ STRONĘ LUB BLOGA DO PROMOWANYCH I POLECANYCH STRON PRZEZ M-FORUM

CZERWONE

NOWA PISOWSKA USTAWA KTÓRA ZNISZCZY DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE

W nowym programie partii rządzącej znalazł się zapis zapowiadający ustawę o statusie zawodu dziennikarza. Politycy PiS chcą w ten sposób zadbać o standardy etyczne i jakość warsztatu pracowników mediów.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość opublikowało swój nowy program, który zatytułowano „Polski model państwa dobrobytu”. W programie znalazł się szereg propozycji systemowych zmian takich jak wzmocnienie pozycji premiera wobec innych organów władzy Rzeczpospolitej, powołanie ministra – szefa centrum analiz strategicznych czy wzmocnienie pozycji wojewodów wobec samorządu województwa. W programie znalazł się także zapis zapowiadający uregulowanie wykonywania zawodu dziennikarza.

„Ze względu na odpowiedzialność i szczególne zaufanie, jakim cieszy się profesja dziennikarza, należałoby również stworzyć zupełnie odrębną ustawę regulującą status zawodu (ustawa o statusie zawodowym dziennikarza)” – zaproponowała partia rządząca. Jak tłumaczą w krótkim ustępie autorzy programu – „Głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa”. Dopiero po stworzeniu takiego samorządu uchylony zostałby artykuł 212 Kodeksu Karnego mówiący o zniesławieniu i grożący za nie nawet rokiem pozbawienia wolności.

Dziennik „Rzeczpospolita” ocenia propozycję PiS jako „niejednoznaczną”, która sugeruje możliwość postępowań dyscyplinarnych wobec dziennikarzy prowadzonych przez sąd ich korporacji.

W programie PiS pochwalono też funkcjonowanie mediów publicznych jako gwarancji pluralizmu i zadeklarowano, że „należy ostatecznie wprowadzić efektywny system finansowania mediów publicznych. System ten powinien gwarantować wykonanie misji zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w karcie mediów, a poziom wsparcia powinien w pełni odzwierciedlać koszt tych zobowiązań. Tylko w ten sposób uda się stworzyć media, które będą mogły wykonywać swoją misję niezależnie od kaprysu polityków lub sytuacji budżetowej”.

pis.org.pl/rp.pl/kresy.pl /Mforum AV live

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: