1 października ma zostać utworzona nowa uczelnia wojskowa w Zegrzu i w Toruniu – Szkoła Podoficerska SONDA – wynika z opublikowanego rozporządzenia MON. Toruńska szkoła ma kształcić 600 kandydatów na podoficerów rocznie w zakresie łączności i informatyki, a także podoficerów WOT o specjalności „piechota”. Toruń jest miastem, które w kontekście PiSu było dotąd kojarzone głównie z postacią Tadeusza Rydzyka. Teraz może się to zmienić.

Z opublikowanego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wynika, że Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu ma powstać 1 października. Jest to uzasadnione „jak najszybszym rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i szkolenia kadetów”. W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano także, że „za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia w nowotworzonej szkole odpowiedzialny będzie m.in. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej”.

W uzasadnieniu podkreślono także, że szef MON w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi szkoły podoficerskie. Przypomniano, że w Polsce funkcjonują już trzy szkoły podoficerskie, są to: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i Szkoła Podoficerską Marynarki Wojennej.

Nadanie nowotworzonej szkole podoficerskiej w Zegrzu i Toruniu nazwy SONDA – jak uzasadniono w rozporządzeniu – „jest nawiązaniem do projektu Armii Krajowej: Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej (w skrócie SONDA), która została utworzona w czasie okupacji i kształciła dowódców oraz instruktorów na stanowiska nieoficerskie”.

„Takie nazewnictwo koreluje ze statusem formowanej placówki, jako szkoły podoficerskiej, jak też akcentuje i upamiętnia podjęcie przez Armię Krajową, w trudnych warunkach okupacji, wysiłku organizacyjno-szkoleniowego w postaci przeszkolenia wojskowego kandydatów na podoficerów” – wyjaśniono.

Resort uzasadnia też, że powołanie – w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – szkoły podoficerskiej „pozostaje w ścisłym związku z realizacją szkolenia kadr podoficerskich na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz wojsk obrony cyberprzestrzeni”.

„Równolegle odbywa się proces przekształcania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Centrum Szkolenia Teleinformatyki i Obrony Cybernetycznej, z zadaniami obejmującymi szkolenie w specjalnościach wojskowych i stanowiskach w obszarach: łączności, informatyki, operacji informacyjnych i obrony cybernetycznej dla wszystkich RSZ oraz wojsk obrony cyberprzestrzeni” – napisano.

Zadaniem MON takie kierunki działań „wpisują się w plany budowy komponentu cyber w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej”. Dlatego to dowódca WOT będzie odpowiedzialny za realizację „części zadań dotyczących szkolenia obszaru kadr eksperckich w dziedzinie cyberbezpieczeństwa”.

Podkreślono, że takie rozwiązania „zoptymalizuje i uczyni spójnymi” budowane zdolności wszystkich rodzajów sił Zbrojnych oraz wojsk obrony cyberprzestrzeni w zakresie „bezpieczeństwa cybernetycznego, operacji informacyjnych, łączności i informatyki”. W ramach formowanej Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu, planuje się również szkolenie kandydatów na podoficerów o specjalności wojskowej – piechota, na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szkoła ma kształcić 600 kandydatów na podoficerów rocznie i zatrudniać łącznie 50 osób, w tym 48 żołnierzy zawodowych i 2 pracowników wojska. Nakłady finansowe na szkołę mają wynieść w tym roku 9,10 mln zł, a do 2029 r. mają osiągnąć sumę 79,80 mln zł. Szkoła będzie finansowana z budżetu MON.

Rozporządzenie ma wejść w życie 30 września.

Źródło: PAP