TRANSLATOR CHANGE NAVIGATION CONTENT AND PAGE TO ANY LANGUAGE FROM 160 AVAILABLE// Tłumacz/ zmień język strony nawigacji i chat na dowolny jezyk z 160 dostępnych.
LISTA - KANAŁY - AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH FILMY I ARTYKUŁY NA STRONIE M-FORUM -WYBIERZ Z LISTY KANAŁ Z WSZYSTKIMI PUBLIKACJAMI AUTORA

M-forum A.V Live.

╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝

live-stream pobrane (1).png

Badania pokazują wskaźniki ekstremalnego chowu wsobnego w Wielkiej Brytanii..

The following two tabs change content below.
Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE ! UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛                                     drobnym  datkiem, z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW  Dziękuję, -  $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania ! ♡♡♡    ZOBACZ TAKŻE Nature’s Sunshine 50 lat na rynku VIDEO - https://youtu.be/MYPR5UHSQvw
PropellerAds

Screenshot_10

Study Shows Rate of Extreme Inbreeding in the U.K. And Possible Health Impacts of It

Bob Yirka, Medical Xpress, September 4, 2019

A team of researchers has found a way to gauge the rate of extreme inbreeding (EI) in the U.K. and its possible health repercussions. In their paper published in the journal Nature Communications, the group describes their study of data from the U.K. Biobank and what they found.

The researchers began their study by noting that not a lot of research has been done surrounding EI, which they define as reproduction between people that are closely related, such as siblings or aunts or uncles. They note that EI is considered taboo in most societies, and is very often outlawed. This has led to limited information on the topic. To learn more about EI in the U.K., the researchers turned to the U.K. Biobank, which contains information from approximately 450,000 voluntary participants, all of whom have European ancestry.

{snip} They report that they found 125 cases of individuals who they believed were the product of inbreeding—a rate of one in 3,652. That number differs significantly from police incest reports, which show a rate of one in 5,247.

[Such] individuals were at a slightly higher risk of a variety of health effects. They were on average slightly shorter, were less smart, and were less able to reproduce. They also were more likely to have lung function problems and were more likely to contract diseases than the average person.

The researchers acknowledge that their dataset might have been somewhat limited—people who volunteer to be tested and have their data added to the Biobank tend to be wealthy, healthy and more highly educated. {snip}

[Editor’s Note: Two papers based on studies using the full set of data in the UK Biobank are available with the original article.]

 

TŁUMACZENE NA J. POLSKI

Badania pokazują wskaźnik ekstremalnego chowu wsobnego w Wielkiej Brytanii i jego możliwy wpływ na zdrowie.
Bob Yirka, Medical Xpress, 4 września 2019 r.

Zespół badaczy znalazł sposób, aby zmierzyć wskaźnik ekstremalnego chowu wsobnego (EI) w Wielkiej Brytanii i jego możliwe reperkusje zdrowotne.

W swoim artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications, grupa opisuje swoje badania danych z brytyjskiego Biobanku i to, co znalazła.

Naukowcy rozpoczęli swoje badania, zauważając, że nie przeprowadzono wielu badań nad EI, które definiują jako rozmnażanie się pomiędzy ludźmi blisko spokrewnionymi, takimi jak rodzeństwo, ciocie czy wujkowie. Zauważają, że EI jest uważana za tabu w większości społeczeństw i bardzo często jest zakazana. Doprowadziło to do ograniczenia informacji na ten temat. Aby dowiedzieć się więcej na temat EI w Wielkiej Brytanii, naukowcy zwrócili się do brytyjskiego Biobanku, który zawiera informacje od około 450 000 dobrowolnych uczestników, z których wszyscy mają europejskie pochodzenie.

 Zgłaszają oni, że znaleźli 125 przypadków osób, które ich zdaniem były produktem chowu wsobnego – wskaźnik jeden na 3,652. Liczba ta różni się znacznie od doniesień policyjnych o kazirodach, które pokazują wskaźnik jeden na 5 247.

Osoby takie były nieco bardziej narażone na różne skutki zdrowotne. Były one średnio nieco krótsze, były mniej inteligentne i miały mniejsze możliwości reprodukcji. Byli również bardziej narażeni na problemy z czynnościami płuc i częściej zapadali na choroby niż przeciętna osoba.

Naukowcy przyznają, że ich zestaw danych mógł być nieco ograniczony – osoby, które zgłosiły się na ochotnika do przetestowania i dodały swoje dane do Biobanku są zazwyczaj zamożne, zdrowe i lepiej wykształcone. {snip}

[Uwaga redaktora: Dwie prace oparte na badaniach wykorzystujących pełny zestaw danych w brytyjskim Biobanku są dostępne wraz z oryginalnym artykułem].

https://www.amren.com/news/2019/09/study-shows-rate-of-extreme-inbreeding-in-the-u-k-and-possible-health-impacts-of-it/

 

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: