M-forum A.V Live.

ARTYKUŁY PRASOWE , NIUS INFO , POLITYKA GOSPODARKA, POLSKA I ŚWIAT , FILMY , REPORTAŻE , STREAM LIVE ZAŁÓŻ WŁASNE KONTO

pobrane (1).png

CZY WYBORY PARLAMENTARNE 2019 TO ŻYDOWSKA CHUCPA ??

miejsce-na-reklame.

„w demokracji nie jest ważne jak kto głosuje, ważne kto głosy liczy”

Polityczny system IIIRP, czyli żydowski reżim IIIŻydo-RP/Polin okrzepł. Wydaje się, że już nic nie jest w stanie mu zagrozić i pozbawić władzy syjonistyczną, wasalną, względem Waszyngtonu, Londynu, Tel Avivu, hołotę. Brukselę pominąłem, ponieważ przynależność IIIRP do struktur UE jest rezultatem dyspozycji strategicznego żydowsko-anglosaskiego sojusznika. Ale jeżeli cokolwiek miałoby poważnie zagrozić żydowskiemu reżimowi – pardon -, zachodniej demokracji, np. jakaś partia, jej kierownictwo, to po prostu ich się zlikwiduje, jak np. Jörga Haidera w Austrii, A.Leppera w Polsce, czy przywódców Złotego Świtu w Grecji. Można także nie udzielić partii sądowej rejestracji, a jej szefa przetrzymywać przez lata w areszcie bez wyroku, jak w przypadku partii Zmiana i Mateusza Piskorskiego, bo w zachodniej demokracji racja i władza należą do rządzącej większości – tej większości wyliczonej w procesie wyborczym. A jak mawiał tow. Lenin – przywódca żydowskiej rewolucji w Rosji -, w demokracji nie jest ważne jak kto głosuje, ważne kto głosy liczy. I nie-myślący elektorat, który stawi się przy urnach 13 października, nawet przez chwilę nie będzie się zastanawiał, jak to możliwe, że w państwie prawa, którym poć jest IIIŻydo-RP/Polin, rządzące i opozycyjne syjonistyczne szumowiny nie interesowały się przypadkiem łamania prawa wobec byłego posła, M.Piskorskiego.

Proces wyborczy w zachodnich demokracjach, a więc i w IIIRP jest banalnie prosty i przejrzysty.
Przywołam przykład wahadła – wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę. W ostatnim czasie polityczne wahadło wychyliło się w stronę PiS (po tej stronie jest większość sympatii nie-myślących Polaków). Gdy sytuacja materialna Polaków pogorszy się bardziej (wzrosną ceny z powodu wzrostu podatków pośrednich), rozpocznie się powrót wahadła w kierunku PO (nie-myślący Polacy zaczną przechodzić na stronę PO lub raczej już jej sprytniejszej imitacji).
Jednak rzeczywista szybkość poruszania się wahadła nie zależy od społecznego postrzegania materialnego poziomu życia i politycznych zagrożeń dla RP, ale od powszechnych żydo-mediów kreujących społeczne nastroje – podpowiadających wyborcom, co i jak mają myśleć. Na tym polegają nowoczesne zdobycze społecznej inżynierii w żydowskim kapitalizmie, który dąży także do spowolnienia poruszania się wahadła, czyli do obniżenia kosztów utrzymania żydo-reżimu.

I w ten oto prosty sposób żydowski reżim IIIŻydo-RP/Polin oraz żydowskie reżimy Zachodu z USA na czele, zapewniają sobie ciągłość trwania zbrodniczego żydowskiego kapitalizmu i syjonistycznej demokratury – społeczny sprzeciw może zaistnieć tylko w trakcie wyborczego aktu i jeśli nie został skanalizowany, zmanipulowany wcześniej, to przepadnie w trakcie liczenia głosów.

W świadomości polskiego społeczeństwa nie istnieje historyczny fakt, że aktualna władza, zresztą cała IIIRP, jest pochodną zamachu stanu z października 1980r. i stanu wojennego z grudnia 1981r. w wykonaniu junty gen. Jaruzelskiego-Kiszczaka, a więc IIIRP i jej władze są po prostu nielegalne – są ropiejącym żydowskim, syjonistycznym, rakotwórczym wrzodem na polskim organizmie.

Walka na wyborcze programy – czy jest w ogóle możliwa na poważnie?

Trudno inaczej określić tę walkę niż jako jedną wielką hucpę i kpinę ze społeczeństwa. Niestety smutkiem napawa fakt, że społeczeństwo nie jest w stanie tej kpiny dostrzec – a dotyczy to na pewno tej jego części, która stawia się przy wyborczych uranach i oddaje głosy na syjonistyczną hołotę. Pewnym usprawiedliwieniem dla nie-myślących wyborców jest fakt całkowitego braku polskich, narodowych, mediów, bo wszystkie media znajdują się, jeśli nie w gestii, to pod całkowitą kontrolą syjonistycznego okupanta. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w sąsiedniej NRF, w której syjonistyczne, bądź pod syjonistyczną kontrolą, media pełne są antypolskiego jadu.
Polskie społeczeństwo, niezależnie od poziomu wykształcenia nie posiada ani pamięci historycznej, ani politycznej, a logiczne myślenie w zakresie polityki jest dla intelektu wyborcy całkowicie niedostępne. Skupione na cynicznych, finansowych, obiecankach syjonistycznego PiS nie jest w stanie skonstatować prostego faktu, że realna poprawa poziomu życia może być jedynie rezultatem gospodarczego rozwoju kraju. Jeśli tego rozwoju nie ma, finansowe prezenty zostaną społeczeństwu odebrane podatkami pośrednimi, czyli wzrostem cen. (Taśmy Morawieckiego: „ludzie mają zapierdalać za miskę ryżu.”) Owszem, istnieje pewna możliwość zwiększenia społeczeństwu dochodów poprzez ograniczenie transferu środków finansowych na zewnątrz w wyniku wzrostu opodatkowania firm zagranicznych, ale wasalny wobec Waszyngtonu, Londynu, Tel Avivu, reżim – obojętnie, której partii, PiS, PO, itp., itd. – nie może sobie na to pozwolić. A zatem, pozostaje jedynie rozwój gospodarczy, tylko czy jest on realnie możliwy w wykonaniu wasalnego reżimu IIIRP?

Ilu nie-myślących politycznie wyborców wie i rozumie, czym faktycznie była integracja Polski z Zachodem, a zwłaszcza integracja w ramach UE – ten wspaniały „Boży plan” według prymasa J.Glempa? Czy ta integracja dopuszcza jakikolwiek rozwój?
Poniżej niektóre tylko ustalenia z obowiązującego IIIRP Traktatu Akcesyjnego (T.A.) (Żyd, M.Safjan, prezes TK, uznał zgodność T.A. z konstytucją III RP – !!! – prawniczy autorytet, czy antypolska kanalia?) np.;

1.Hutnictwo – podano listę hut w Polsce do zamknięcia. Instalacje produkcyjne w tych hutach muszą ulec fizycznej likwidacji, żeby nie można było wznowić na nich produkcji. Obecnie pojawiła się koniunktura w przemyśle hutniczym, którego zostało nam 30% ogólnej mocy przerobowej, resztę sprzedano łącznie z koksowniami, które w 40% pokrywały potrzeby rynku europejskiego (mięliśmy 8 mld zł zysku rocznie z samych tylko koksowni).

2. Górnictwo – ograniczenie wydobycia i zatrudnienia (szyby są zatapiane, co uniemożliwia wznowienie wydobycia w przyszłości). Pojawia się koniunktura w górnictwie, a rządzący do 2005 r. je likwidują.

3. Rolnictwo – musimy ograniczyć produkcję mleka do 7,2 mln ton/rok, polskie potrzeby żywnościowe wynoszą 11-12 mln ton/rok, a zdolności produkcyjne 16-18 mln ton/rok. Zniszczono już stada krów, ich stan liczebny w 2003 r. był porównywalny ze stanem z 1945 r.

4. Polska nie ma prawa prowadzić w państwach UE instytucji kredytowych (banków, firm ubezpieczeniowych).

5. Polska została zobowiązana do przerobu śmieci z państw UE (dawnej 15). Podano daty i określono zdolności produkcyjne, które musimy osiągnąć pod groźbą kar finansowych.

6. Polska musi się podjąć magazynowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych z państw UE.

7. Musimy złomować na nasz koszt 50% tonażu naszej floty połowowej.

8. Polska nie ma prawa udzielać pomocy publicznej (z budżetu) swoim firmom (mogą to robić Niemcy na terenie dawnego NRD!?).

9. Polska musi anulować wszystkie umowy handlowe z państwami z poza UE (ok.190 umów), co wiąże się z nałożeniem na nas wysokich kar liczonych w mld $ zgodnie z prawem międzynarodowym.

za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/01/23/tragiczny-bilans-kosztow-czlonkostwa-polski-w-ue/

 

Za traktatem akcesyjnym, potem lizbońskim, opowiadali się PO i PiS oraz hierarchia Kościoła w Polsce – opowiadali się za likwidacją polskiej gospodarki, za rozbiorem Polski! Taki bowiem był „Boży plan”. Jednak nie-myślący wyborca stoi murem za PO, za PiS, a Kościoła będzie bronił jak niepodległości.

Obrona integracyjnych zdobyczy żydowskiego reżimu IIIRP stała się głównym motywem przyjęcia przez rząd PO-PSL ustawy 1066, o tzw. bratniej pomocy – gdyby Polacy zaczęli się buntować przeciw żydowskim rządom w IIIRP. Rząd „dobrej zmiany” utrzymał tę ustawę w mocy i dodatkowo ściągnął do Polski wojska amerykańskiego okupanta, przy czynnej aprobacie hierarchii Kościoła. Nie-myślący wyborcy i syjonistyczni krytycy PRL – krytyczni wobec PRL dlatego, że Żydostwo utraciło w 1956r. władzę -, nie widzą więc w tych poczynaniach żydowskiego reżimu IIIRP niczego złego.

O całkowitym skolonizowaniu Polski przez syjonistycznych okupantów świadczy dobitnie jeden z zapisów Konstytucji RP.

W 1997r. w Konstytucji RP zapisano art. 220, który wyklucza jakąkolwiek politykę rozwoju kraju, ponieważ całkowicie pozbawia rząd realizacji polityki pieniężnej.
Żadna partia w IIIRP nigdy nie postulowała usunięcia art. 220 z konstytucji RP. W myśl tego artykułu nasze własne pieniądze pożycza nam obcy bankowy pośrednik i z tego tytułu osiąga zyski – te zyski gwarantuje mu art.220 Konstytucji RP (zapisy tej konstytucji powstały w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie, na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy”)Tuczymy więc naszą własną pracą, naszym wspólnym gospodarczym wysiłkiem, obcą i wrogą, syjonistyczną, bankierską, świnię – ten system jest chory i musi zostać zlikwidowany, a świnia musi zostać zarżnięta. Czy demokratyczne z nazwy wybory w ramach IIIŻydo-RP/Polin pomogą zlikwidować ten chory system?

Żadna partia nigdy nie postulowała odrzucenia postanowień traktatu akcesyjnego, którego zapisy dotyczą także wprowadzania praw degenerujących moralność i obyczaje – i to wszystko w ramach „Bożego planu”.
90% istniejącego w IIIRP ustawodawstwa to implementowane prawo unijne, a więc nie istnieją nawet prawne możliwości prowadzenia polskiej polityki, bowiem zostaje na nią jedynie 10% polskiego ustawodawstwa, które nie może być sprzeczne z unijnym.

Prawdziwą wartość polityczną dla naszego kraju głównych partyjnych rywali najlepiej ilustrują poniższe zdjęcia zrobione w Jerozolimie wspólnie obradującym ekipom rządowym z Tel Avivu i Warszawy.

 

listopad 2016 Jerozolima

 

A teraz idźcie i głosujcie – na PiS, na PO, …

Dariusz Kosiur

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

REKLAMA 300 X300.jpg
%d bloggers like this: