M-forum A.V Live.

ARTYKUŁY PRASOWE , NIUS INFO , POLITYKA GOSPODARKA, POLSKA I ŚWIAT , FILMY , REPORTAŻE , STREAM LIVE

UWAGA !!! Powstała Nowa Partia AZER – materiał VIDEO !!!

OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

Screenshot_1

PRZESŁANIE DO SETEK ORGANIZACJI EMERYTÓW, SENIORÓW, RENCISTÓW, INWALIDÓW

Wojciech Kornowski
Przewodniczący partii
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów
„AZER” w Warszawie
Syg. akt VII Ns Rej EwP384

Dot.: Prośba o zapoznanie swoich członków z niniejszym pismem.

Przede wszystkim jako przewodniczący nowej partii chciałbym się przedstawić, jestem emerytem, byłem Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie (obecnie Pracodawcy RP), zawodowo byłem właścicielem i Prezesem Szpitali Prywatnych KORVITA S.A. znanej z 50 tysięcznej rzeszy pacjentów, m.in. z leczenia oczu i często przywracania wzroku przez rosyjskich okulistów. Wcześniej od przysłowiowego zera zorganizowałem w 85 roku spółdzielnię ”Miriada”, która posiadała 53 zakłady i przeszło 1200 pracowników.

Przechodząc na emeryturę byłem przekonany, że moja aktywność zawodowa i ewentualnie polityczna zakończyła się. Jednak w ostatnich dwóch latach zostałem zaskoczony dziesiątkami telefonów jak i spotkań, na których przekonywano mnie, że sytuacja emerytów i rencistów stała się na tyle dramatyczna i to nie tylko finansowo, że liczba prawie 10 mln. osób musi mieć reprezentację w sejmie by skutecznie walczyć o swoje prawa i by te tragiczne dla emerytów tendencje zatrzymać i je odwrócić. Aby tak się stało jest potrzebna mobilizacja całego środowiska niezależnie od przekonań ideologicznych czy też do tej pory sympatii do określonych partii. Wspólne działanie, poparcie, solidarność może przynieść sukces, który polepszy życie seniorów obecnych i przyszłych. Partia jest otwarta dla wszystkich niezależnie od wcześniejszych przekonań, miejsca pracy, przynależności do rożnych organizacji czy też partii. Partia jest również otwarta dla naszych synów, córek czy też wnuków, którzy chcieliby polepszyć los rodziców, dziadków i w przyszłości zabezpieczyć swój własny los, wszak wszyscy będziemy emerytami.

Celem partii jest znaleść się w parlamencie krajowym. Idąc do parlamentu powinniśmy dokonać dwóch podstawowych działań – odsunąć od władzy partie wywodzące się ze środowisk okrągłego stołu i drugie skończyć z dramatycznym podziałem politycznym w naszym kraju, odwołać się do tych którzy chcą działać ponad podziałami.

Na stanowiska kierownicze będziemy powoływać osoby niezależnie od ich przekonań czy przynależności partyjnych, powołamy osoby które będą realizowały nasz program, program opracowany przez ludzi doświadczonych, mądrych, którym należy się nie tylko szacunek, ale również zaufanie. Dokonamy zmiany pokoleniowej .Mamy dosyć kłótni elit pookrągłostłowych.

Jako obecni emeryci w przeszłości dokonaliśmy wiele, przypomnę chociażby odbudowę kraju doszczętnie zniszczonego po II Wojnie Światowej, rozbudowę przemysłu i całej gospodarki, wywalczenie wolności i uniezależnienia się od związku sowieckiego, zaciskanie przysłowiowego pasa w latach 80 – tych a potem 90-tych gdy sprzedano zagranicznym inwestorom praktycznie wszystkie dobra narodowe łącznie z największymi i najzyskowniejszymi zakładami przemysłowymi.

Z pewnością dotrzymamy słowa w zobowiązaniach programowych gdyż nie będą kierować nami interesy czy stanowiska. To już mieliśmy. Uważamy, że w dzisiejszych czasach pogłębiania się wręcz biologicznego wyniszczania emerytów i rencistów istnieje potrzeba szybkich zmian, przywrócenia zdrowych, jasnych czy też prawidłowych relacji między tą dziesięciomilionową grupą społeczną a Państwem. Jednocześnie tylko my możemy zasypać istniejące wręcz wrogie podziały pomiędzy Polakami, które to podziały tworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. By temu sprostać władze partii AZER równolegle zarejestrowały stowarzyszenie pn.:” Siła Ponad Podziałami”. Stowarzyszenie ma na celu pomaganie seniorom i ścisłą współpracę z partią AZER bo tylko poprzez wygrane wybory parlamentarne będzie można zrealizować programy naprawcze dla emerytów i rencistów.

Nastał czas, że po raz kolejny mam nadzieję że już ostatni musimy wziąć odpowiedzialność za Polskę. Nie dajmy się dziś podzielić na moherowców, komuchów, styropianowców czy staruchów bo i takich określeń używa część polityków.

Zaprzestańmy głosować na różne partie z przyzwyczajenia, one naprawdę niczym się nie różnią. Jedna rzecz je łączy szczególnie w stosunku do emerytów i rencistów – nie dotrzymywanie obietnic wyborczych i przerzucanie własnej nieudolności na barki tych najsłabszych czyli na nas, również w dużej części na małe rodzinne firmy.

Pokażmy, że jesteśmy mądrzy mądrością wszystkich naszych sukcesów i porażek jakie ponieśliśmy, że mamy jak nikt inny największe doświadczenia. Nie kierujemy się w życiu emocjami przekazywanymi przez różne media ale rozumem i patriotyzmem.

Nie dajmy się nabrać, to elity okrągłego stołu zadłużyły nasz kraj na przeszło bilion złotych. Te rządy to SLD, PSL, PO i PIS. Najwyższy czas by przeszły do historii.

Będziemy apelować do przedsiębiorców by nas poparli i nasz program, który w dużej części jest programem gospodarczym. Gwarancją dla przedsiębiorców, iż wyrzucimy „do kosza” to wszystko co przeszkadza, ogranicza, bezpodstawnie oskarża i niszczy szczególnie firmy rodzinne, że zrealizujemy odbiurokratyzowanie gospodarki, uprościmy podatki itp. to tą gwarancją jestem ja, który jako Prezydent Pracodawców, uczestnik przez wiele lat Komisji Trójstronnej, który jeszcze wcześniej bo „za komuny” w 1988 r. powołał Ogólnopolską Organizację Menedżerów, walczył później jako prezes szpitali z nieżyciowymi przepisami, brakiem ich nowoczesnych rozwiązań. Będę chciał zrealizować razem z Wami to wszystko o czym wcześniej marzyłem ja i miliony mi podobnych a co było poza naszym zasięgiem.

O zarejestrowaniu naszej partii nie informowaliśmy mediów, zwracam się przede wszystkim do Was, setek stowarzyszeń, różnych organizacji emerytów, rencistów, seniorów, które z Waszej woli, jeżeli chcielibyście działać, wspólnie współpracować to z całą pewnością poprawimy los dziesięciomilionowej grupy społecznej, która dziś jest opuszczona, zapomniana, najuboższa, zadłużona u banksterów, bez właściwego, należytego dostępu do publicznej służby zdrowia i rehabilitacji, pozbawiona niejednokrotnie z uwagi na brak środków podstawowych leków, zmuszona do ponoszenia wysokich kosztów w prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Nie pozostaje nam nic innego jak samemu zadbać o siebie by ostatnie lata życia przeżyć godnie, bez bólu, strachu i z uśmiechem na ustach.

Jako przewodniczący partii AZER i stowarzyszenia Siła Ponad Podziałami jestem gotów w każdej chwili przyjechać do Was by porozmawiać, przedyskutować wspólnie problemy, zapisać programy. Jednocześnie tych wszystkich, którzy chcieliby bezpośrednio działać w strukturach naszych organizacji prosimy o kontakt. Chcielibyśmy by działacze struktur od centralnych do gminnych wywodzili się z takich organizacji jak Wasza.

Pozdrawiam:

Wojciech Kornowski

Tel. 601 586 060
e-mail: w.kornowski@interia.pl

PROGRAM

PROGRAM AKCJI ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW AZER

Wstęp

Do partii AZER może należeć każdy niezależnie od wieku. Dlatego w programie zachowaliśmy właściwe relacje międzypokoleniowe, rozwiązania dotyczące wszystkich Polaków bez ekonomicznej czy innej dyskryminacji kogokolwiek. Przedstawiamy Państwu program, który po konsultacjach z Państwem zostanie ostatecznie uchwalony przez kongres. Nie używamy w nim okrągłych słówek, niezrozumiałych sloganów czy też patetycznych zwrotów, piszemy w sposób konkretny i jeśli obdarzycie nas Państwo swoim zaufaniem na pewno go zrealizujemy. Dotrzymamy słowa, gdyż nie będą kierować nami własne interesy czy stanowiska. To już mieliśmy. Uważamy, że w dzisiejszych czasach kryzysu pogłębia się wręcz biologiczne wyniszczanie naszego narodu, a przynajmniej dużych jego części,  nastąpiło zerwanie prawidłowych relacji między obywatelem a państwem. Doprowadzenie do ogromnych podziałów, wręcz nienawiści między Polakami tworzy zagrożenie bezpieczeństwa państwa i na pewno spowalnia prawidłowy rozwój społeczno-ekonomiczny Narodu.

Nasz program  zostanie poddany „zajadłej krytyce” ale nie przez zwykłych obywateli czy przedsiębiorców tylko przez tzw. „gadające głowy”, przez część elit mających dostęp do środków masowego przekazu by bronić własnych pozycji, własnych interesów sprzecznych z interesem Państwa i Narodu. Nie dajcie się nabrać to właśnie Ci mądrale z PO, SLD, PIS itp. zadłużyli nasz kraj na przeszło bilion złotych (to nie pomyłka bilion złotych). Apelujemy do przedsiębiorców – wesprzyjcie nas i nasz program to w dużej części program gospodarczy. Wprowadzenie w życie tego programu spowoduje wyrzucenie do kosza tego wszystkiego co wam przeszkadza. Doprowadzimy do tego, że Wam polskim przedsiębiorcom, soli tej ziemi administracja państwowa i samorządowa będzie służyć i pomagać. Nastąpi faktyczne odbiurokratyzowanie  gospodarki co da wielomiliardowe oszczędności a zrealizowanie całego programu poprawi również zdecydowanie sytuację emerytów i rencistów. AZER dokona zmiany pokoleniowej, wyrzuci na śmietnik historii obecne elity, które się nie sprawdziły, które swoją bezsilnością a czasem wręcz głupotą zagrażają wszystkim obywatelom.

AZER przedstawia cztery najważniejsze zadania, które należy wykonać by cały program mógł być zrealizowany .

I. Przede wszystkim należy odsunąć od władzy elity i partie pookrągłostołowe.

Naród Polski podjął się heroicznej pracy bardzo często rezygnując na rzecz ogólnego dobra z własnych przywilejów, dobra które powinno być wspólne i wielu innych pożytków, które się temu narodowi należały, rozumiejąc potrzebę i konieczność ponoszenia wielu wyrzeczeń na rzecz lepszej przyszłości. Niestety elity wywodzące się z układu pookrągłostołowego nie zdały egzaminu. Polska przez te elity była sprzedawana, ograniczana w swoich możliwościach rozwoju, wywoływano podziały opierające się na nienawiści,  określano którzy Polacy są dobrzy i patriotyczni a którzy są źli. Elity te obrażały i obrażają naród, dokonują  nieprawdziwych ocen niektórych grup społecznych . Elity te w sposób bezwzględny od 30 lat niszczyły polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Można powiedzieć, że straty z tego tytułu przewyższają wszystkie afery, których dopuściły się rządy SLD, PSL, PO i PIS w ostatnich 30 latach. Polska straciła poprzez niszczenie polskich przedsiębiorców a gloryfikowanie, wywożenie zysków, różne przywileje podatkowe i inne dla firm zagranicznych miliardy złotych, które mogłyby chociaż w jakiejś części poprawić los emerytów i rencistów.  Prawdą jest, że Polska się rozwijała ale następowało to z woli i przedsiębiorczości samego narodu a nie dzięki często będących u władzy głupców bądź zdrajców  którzy rządzili Polską. Ci głównie dbali o własne interesy.

I Podziały te zagrażają bezpieczeństwu państwa i zwykłym obywatelom. Nie ma w Polsce ważniejszej rzeczy, wręcz żywotnej dla całego narodu jak w demokratycznych wyborach odsunięcie od władzy tych wszystkich, którzy są sprawcami dziesiątek afer ,judzą na siebie Polaków, kłamią, oszukują naród, swoje rządy widzą poprzez napuszczanie na siebie polskich rodzin, bezustannie wyniszczają obywateli poprzez podnoszenie obciążeń podatkowych i innych płaconych przez obywateli. AZER mówi dość złego wyrządziły te elity i trzeba raz na zawsze pozbyć się ich z polityki. Nie ma w Polsce żadnej innej siły politycznej jak tylko dziesięciomilionowa armia emerytów i rencistów, którzy poprzez wybory mogą zmienić  los Polaków. AZER uważa, iż jako partia  powinna zasiąść w ławach parlamentarnych i dokonać zmiany pokoleniowej polegającej na tym, iż do władzy a więc rządu, na kierownicze stanowiska we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, również w zakładach czy przedsiębiorstwach będących pod kontrolą państwa dostaną się nowi głównie młodzi ludzie nie obciążeni tym wszystkim czym powinna zająć się historia. Ludzie ci muszą być najlepsi i mogą wywodzić się z różnych partii jak również z bezpartyjnych. Młode pokolenie, które obejmie rządy w Polsce będzie realizowało przynajmniej w jakimś określonym czasie program partii AZER by przywrócić pełne możliwości rozwojowe kraju. Oczywiście zmiana pokoleniowa musi być oparta na patriotyzmie, wiedzy, kompetencji, zaangażowaniu i wielu innych pozytywnych przymiotach, które powinny być ujęte w nowej ustawie o służbie cywilnej, bardzo rygorystycznie przestrzeganej by nie było możliwości powrotu do nepotyzmu, znajomościom, układom, interesom.

II. Polska stała się macochą a czasem wręcz wrogiem dla swoich obywateli. Polacy i to właściwie wszyscy z własnych doświadczeń wywodzą jeden podstawowy lecz przerażający wniosek o tym państwie, naszym państwie iż istnieją  ogromne bariery prawne, ludzkie,  systemowe a nawet psychologiczne które utrudniają życie polakom, nie pozwalają w sposób szybki, racjonalny rozwiązywać ich problemów w różnych instytucjach samorządowo rządowych, sądowych i innych. Trzy miliony Polaków nie wyjechało tylko za „chlebem” do innych krajów ale również dlatego, że władza szeroko rozumiana stała się w wielu przypadkach wroga wobec obywatela, utrudniająca mu życie, nie pozwalająca w sposób szybki i bezproblemowy załatwiać różne osobiste sprawy, gdzie łamanie prawa przez część prokuratorów i niektórych sędziów stało się nagminne, powodując coraz mniejsze więzi między obywatelem a państwem. Młode pokolenie ucieka, nie może patrzeć na brak kompetencji, wrogość urzędników, nieżyciowe przepisy, łamanie charakterów, brak możliwości utrzymania rodziny czy zakupu mieszkania i wiele innych działań państwa, które zohydzają obywatelowi życie. Jeżeli obywatel ma prawie pół roku pracować na podatki przy czym w każdej dziedzinie życia się ograniczać to przestaje patriotycznie myśleć. W innych krajach na obczyźnie widzi dużo lepsze rozwiązania, proste zrozumiałe dla obywatela, pomagające mu. Polskie elity pookrągłostołowe właściwie niszczyły i dalej niszczą Polaków, ich morale, ich dumę, ich godność. Ktoś mądry obliczył że żeby przeczytać wszystkie przepisy podatkowe wraz z wyjaśnieniami, zmianami itp. to trzeba by je czytać bez przerwy 60 lat. Paranoja, matrix, brak słów na ocenę rządzących, ich niekompetencja, głupota jest przerażająca. Osobny rozdział w tym bezpardonowym wrogim niszczeniu Polaków trzeba poświęcić bankom, korporacjom finansowym, finansjerze zagranicznej ale i polskiej przejmującej najbardziej ohydne rozwiązania banksterów z zagranicy. Sytuacja ta najbardziej dotknęła emerytów i rencistów gdzie zadłużenie tej grupy społecznej wzrosło w ciągu 6 lat pięciokrotnie z 1,1 mld zł do 5,6 mld.

Polaków najbardziej przeraża, wręcz  odbiera im wolę działania,  świadomość, że ze swoimi problemami ewidentnymi przypadkami łamania prawa, nieżyczliwością, pomówieniami itp. mogą pisać na tzw. Berdyczów. Nikt w naszym kraju nie przejmuje się problemami obywatela. Najróżniejsi rzecznicy nawet nie odpowiadają na pisma, sądy i prokuratorzy są chronieni i bronieni przez swoje koleżanki czy kolegów. Nieliczne przypadki pozytywnych działań na rzecz obywatela występują jedynie wówczas gdy sprawa jest nagłaśniana przez media.

Jednak i wtedy nadzieja, że odpowiedzialni za zło poniosą odpowiedzialność jest równa zeru. Paraliż bezradności obywateli wobec władzy dotyka właściwie wszystkich, brak odpowiedzialności szeroko pojętej władzy, kolesiostwo, zamiatanie przekrętów pod dywan, pogarda dla zwykłego obywatela, obojętność na problemy przedsiębiorców szczególnie małych i średnich firm jest powszechny, wystarczy porozmawiać z kolegą czy sąsiadem, znajomym by dowiedzieć się że większość czasu poświęcamy na bezowocne bieganie po urzędach, sądach i wielu instytucjach które zajmują się sobą zamiast obywatelem.

Sztandarowym przedsięwzięciem AZER-u by ograniczyć powyższą patologię będzie powołanie BIURA INTERWENCJI PAŃSTWA. Być może będzie to najważniejsza i najbardziej istotna instytucja jaka jest w chwili obecnej potrzebna państwu i obywatelom. Biuro będzie działać na podstawie specustawy o bardzo szerokich kompetencjach również kadrowych. Zarządzać biurem powinna w randze wicepremiera osoba wybrana przez naród, najbardziej godna zaufania, bezkompromisowa, o wysokim stopniu empatii, pracowita, wyczulona na krzywdy ludzkie i potrafiąca wnioskować o zmianę dziesiątków przepisów utrudniających życie obywatelowi. W skład biura weszłyby struktury wszystkich „rzeczników”. Biuro powinno zatrudniać niezbędnie dużą liczbę osób, które sprostają wezwaniu naprawienia i błyskawicznego reagowania na patologiczne zachowania władzy na każdym szczeblu administracji rządowej,  samorządowej, sądów, prokuratorów, zakładów pracy i innych instytucji życia publicznego. W skład biura powinien wejść wydział prokuratorski z odpowiednimi uprawnieniami oraz wydział skargi nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Powołanie przedmiotowego biura jest konieczne i najważniejsze by diametralnie zmienić relacje obywatel – państwo, naprawić i przywrócić właściwe zadania zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla wielu instytucji państwa, które dziś są w dużej części zdemoralizowane, nieodpowiedzialne, bezkarne oraz nieczułe na problemy obywateli. Żaden z obywateli państwa nie pozostanie sam wobec problemów, które go dotykają. Dana sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona, dana konkretna  odpowiedź lub decyzja a ewentualnie winny bez względu na to kto to by nie był musi ponieść odpowiedzialność.

III. Bez praworządności nie ma państwa przy czym należy wyraźnie podkreślić o co partia AZER będzie dbała : prawo ma służyć człowiekowi a nie odwrotnie. Dopilnujemy by przepisy prawa i jeżeli to będzie możliwe zapisy Konstytucji wyraźnie stawiały człowieka przed prawem. Należy podkreślić, że w tzw. reformie wymiaru sprawiedliwości dokonano i dobrych zmian i złych. Do tych dobrych niewątpliwie należy powołanie Izby Dyscyplinarnej i Skargi Nadzwyczajnej, jeżeli oczywiście przyjąć, że w tych izbach zasiadają rzeczywiście sędziowie o wysokiej etyce zawodowej o ogromnej wiedzy prawniczej, bezkompromisowi, obiektywni. Izby te mogą uczynić wiele dobrego i zmniejszyć poczucie u przeszło 80% obywateli, iż w dużej części wymiaru sprawiedliwości dzieje się wiele złego, nadużyć, skandalicznych niezgodnych z prawem wyroków i postanowień , braku szacunku dla obywatela itp. Na pewno do tych nietrafionych decyzji należą te dotyczące wieku emerytalnego sędziów, obrażanie ich i nazywanie postkomuną czy też liczne zmiany kadrowe na różnych szczeblach zarządzania wymiarem sprawiedliwości. Przecież nie chodzi o to żeby np. sędzia orzekał tylko do 65 roku życia, nie chodzi oto czy na miejsce konkretnego prezesa sądu przyjdzie inny to niczego nie zmienia. Nie można również z bardzo nielicznych sytuacji np. kradzieży czegoś przez sędziego obwiniać cały wymiar sprawiedliwości. Pytanie jest proste co zrobić by część sędziów i to spora przestała nagminnie łamać prawo. Łamanie prawa wynika z wielu okoliczności wśród nich należy wymienić m.in. brak wiedzy prawniczej, sędziowie nie zapoznają się z nowym orzecznictwem szczególnie SN i NSA, interpretują prawo jak im się żywnie podoba w zależności od” potrzeb” popełniają błędy które nie powinny się zdarzać , po drugie działają na zasadzie nie tyle brania łapówek co wzajemnego załatwiania spraw. Po trzecie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności, wychodzą z założenia, że pisząc ewidentne bzdury nie spotka ich za to konkretna kara. Tę złą zasadę pogłębiają sądy odwoławcze, które często nie czytają akt, z lenistwa i również braku odpowiedzialności bardzo często zatwierdzają postanowienia sądów niższej instancji. Do Izby Dyscyplinarnej by ponieść odpowiedzialność powinni trafiać Ci sędziowie, którzy w sposób ewidentny łamią prawo, załatwiają swoje małe sprawy, są bezczelni i nieludzcy w stosunku do obywatela. którzy uważają że otrzymując władzę od suwerena znaleźli się ponad prawem w jakiejś uprzywilejowanej kaście. Wyrzucenie z sądów sędziów którzy nigdy nie powinni orzekać, którzy uwierzyli w swoje nadludzkie prawa i uprzywilejowanie z pewnością nie spotka się z krytyką obywateli czy też bezprawnym wtrącaniem się w polskie sprawy szeregu „uzdrowicieli” z Unii Europejskiej.
By naprawić wymiar sprawiedliwości należy dokonać istotnych zmian ustawowych w zakresie działania obrońców tj. adwokatów, radców prawnych itp. W protestach przeciwko rządzącym adwokaci i radcowie stawali ramię w ramię z sędziami. Działo się to dlatego, iż z jednej strony bardzo często jest wykonywany określony układ między sądem a obrońcami, który nie zawsze zgodnie z prawem rozstrzyga daną kwestię na rzecz pokrzywdzonego obywatela. Z drugiej strony obrońca zawsze otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od tego czy wygra czy też przegra dany proces. A więc właściwie w przeważających wypadkach nie zależy mu jakie będzie rozstrzygnięcie sądu i czy to rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem. Idąc do adwokata słyszymy od niego „prawnie mamy rację bo przepisy mówią to i to ale co zrobi sąd tego nie można przewidzieć”. Takie stwierdzenia są nagminne. Oznaczają one, że albo adwokat jest słaby albo sędzia orzeka na zasadzie widzimisię. AZER przedstawi ustawę, która przyzna wynagrodzenie obrońcy jedynie w sytuacji gdy wygrywa on proces. Gdy przegrywa otrzymuje jedynie zwrot kosztów. Tym sposobem dwie rzeczy będą pozytywne:
– po pierwsze adwokat przekonany o swoich racjach a przegrywający w sądzie będzie walczył do końca i poruszy wszystko by wymiar sprawiedliwości orzekł zgodnie z przepisami prawa. Tym sposobem zakończymy nagminnie stosowaną zasadę, że obywatel w danym procesie jest małoważny, liczy się układ .
– po drugie obywatel idąc do obrońcy jeżeli usłyszy, że jego sprawa nie jest do wygrania w procesie sądowym, może iść do drugiego i jeżeli usłyszy to samo można przyjąć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego i ewentualnie naprawi szkody jakie wyrządził. W sposób zasadniczy zmniejszy się ilość spraw sądowych.
Naprawa wymiaru sprawiedliwości wymaga wielu działań m.in. np. AZER popiera instytucje sędziego pokoju o którym w swoim programie pisze KUKUZ’15.

IV. AZER w parlamencie będzie dążył do zawarcia takiej koalicji która zmieni zapisy Konstytucji RP z 1997 r.

PROGRAM

I. Działania AZER-u na rzecz emerytów i rencistów a właściwie szerzej na rzecz seniorów.

1. Zlikwidowanie podatku od emerytur i rent.

2. Ustalenie listy 50 artykułów, usług i leków najczęściej zakupywanych przez emerytów która będzie stanowić podstawę do określenia faktycznego poziomu wzrostu cen będąca podstawą do wzrostu emerytur i rent.

3. Ustalenie minimalnej emerytury i renty, która zapobiegnie biologicznemu wyniszczaniu najstarszych wiekiem.

4. Pełna swoboda zatrudnienia po przejściu na emeryturę.

5. Ustalenie wynagrodzenia dla babci wychowującej wnuka czy wnuczkę jeżeli dane dziecko nie chodzi do żłobka wzgl. przedszkola.

6. Opracowanie ustawy która pozwoli zasiedzieć na własność ogródki działkowe przez osoby będąca na emeryturze czy rencie a mające je w posiadaniu minimum 15 lat.

7. Przydzielenie każdemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę jeżeli będzie tego chciał około 500 m ziemi będących dzisiaj nieużytkami, ziemiami nieuprawnymi z przeznaczeniem na ogródki działkowe. Opracowanie programu pomocy państwa w ich zagospodarowaniu.

8. Ustawowe zabronienie wpisywania osób które skończą 70 lat do Krajowego Rejestru Długów.

9. Opracowanie ustawy, która ureguluje prawnie oddawanie nieruchomości przez emerytów w zamian za wypłacane dodatki pieniężne do emerytur.

10. Opracowanie zasad płacenia alimentów przez dzieci na rzecz schorowanych, ubogich rodziców

11. Przeznaczenie z budżetu stosownych środków na wybudowanie w ciągu 5 lat 50 tys. miejsc dla emerytów i rencistów w domach opieki zarządzanych przez państwo.

12. Wybudowanie w ciągu 5 lat w każdym województwie przynajmniej 1 szpitala z przeznaczeniem wyłącznie na geriatrię z całym zapleczem diagnostycznym i rehabilitacyjnym.

13. Przeznaczenie 1 godz. lekcyjnej w szkołach omawiającej zasady szacunku pomocy itp. dla ludzi starszych.

14. Wydatna pomoc państwa dla organizacji, stowarzyszeń itp. zajmujących się pomocą dla osób starszych, chorych, niedołężnych.

II. AZER dla gospodarki

1. Przebudowa całego systemu podatkowego na prosty i zrozumiały przy tym wymuszającym uczciwe jego płacenie .Dotyczy to podatku dochodowego jak i VAT-owskiego, Zwolnienia podatkowe dla głównie małych rodzinnych firm.

2. Powołanie banku o kapitale publiczno-prywatnym do wyłącznej obsługi małych i średnich firm. Opracowanie prostych i szybkich procedur celem uzyskania kredytu.

3. Odbiurokratyzowanie gospodarki, likwidacja przepisów, które utrudniają działalność gospodarcza.

4. Powołanie przy każdym urzędzie zespołów ludzi /urzędników, bankowców prawników itp./ mających za zadanie pomagać i rozwiązywać problemy ,które hamują przedsiębiorczość, utrudniają rozwój firm wzgl. stanowią zagrożenie zamknięcia działalności gospodarczej. Udział w tych zespołach emerytów o dużym doświadczeniu zawodowym

5. Wprowadzenie przepisów umożliwiających karanie urzędników wszystkich szczebli za nie tylko łamanie prawa ale również za oportunistyczne załatwianie potrzeb przedsiębiorców.

6. Powrót do szerokiego wspierania budownictwa mieszkaniowego, które rozwija całą gospodarkę i pobudza popyt na wiele artykułów różnych branż przemysłowych.

7. Dogłębna przebudowa ustawy „ Prawo Budowlane „ które jest bublem prawnym. Ogranicza możliwości rozwojowe ,tworzy bariery biurokratyczne itp. Dokonanie analizy konieczności likwidacji Państwowej Inspekcji Budowlanej. Przeniesienie tych służb do samorządów.

8. Uproszczenie i przyspieszenie procesów inwestycyjnych.

9. Wprowadzenie zasady iż na gruncie prywatnym nie można odmówić prawa do zabudowy budynkiem mieszkalnym. Również należałoby zmienić niezrozumiałe przepisy dot. procentu zabudowy w zależności od zabudowy na bliższych i dalszych nieruchomościach.

10. AZER jest za wprowadzaniem do Polski kapitału zagranicznego ale takiego który przynosi postęp, nowe technologie i techniczne rozwiązania. Jesteśmy przeciwni firmom, które głównie są nastawione na ograbianie Polaków np. zagraniczne banki.

11. Uwolnimy ministerstwa, urzędy centralne itp. od tzw. banksterów, którzy są wyuczeni głównie jak okradać obywateli, podnosić podatki i różne obciążenia. Wychodzimy z założenia że powyższe urzędy muszą być przyjazne w swoich decyzjach dla Polaków

12. Zobowiązać służby dyplomatyczne do zwiększenia pomocy polskim przedsiębiorcom którzy otwierają działalność w innych państwach.

13. W sposób zdecydowany zmienimy politykę gospodarczą polski wobec naszych wschodnich sąsiadów szczególnie Rosji i państw wywodzących się z dawnego Związku Radzieckiego. Nawiążemy ścisłą współpracę z Euroazjatycką Unią Gospodarczą.

14. Będziemy wspierać i propagować nowy ruch gospodarczy pod nazwą Gospodarka Dobra Wspólnego jako nowa forma kapitalizmu zwanego Narodowym z aktywnym udziałem w takim ustroju gospodarczym jak najszerszych rzesz społeczeństwa polskiego.

15. Poddamy do decyzji w referendum, czy nie przekształcić senat w izbę gospodarczą.

III. POLITYKA PRORODZINNA

1. Utrzymać wypłaty 500+ dla rodzin. Rozważyć możliwości budżetowe wprowadzenia 500+ dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko.

2. Dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko opracujemy szeroki program pomocy nie tylko finansowej. W szczególności należy określić pomoc państwa w przyszłości gdy zabraknie najbliższych zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem.

3. Kontynuowanie budowy żłobków i przedszkoli.

4. Bezpłatne śniadania i obiady w szkole dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.

 

IV. AZER dla służby zdrowia

1. Wyłączenie dużych ośrodków medycznych, akademickich, centrów medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i włączenie ich w finansowanie z budżetu państwa. Określenie zadań dla tych ośrodków m.in. w zakresie:
a) kształcenie przyszłych lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem programu dla lekarza rodzinnego,
b) prowadzenie szkoleń medycznych jak i pracy na nowoczesnej aparaturze obecnych lekarzy,
c) prowadzenie Narodowych Programów Zdrowia – chorób krążenia, nowotworowych, ofiar wypadków i zatruć.

2. Z budżetu państwa należy również finansować lekarzy i pielęgniarki uczestniczących w zintegrowanym systemie opieki nad dziećmi w szkołach.

3. Wprowadzenie przepisów, które w sposób jednoznaczny zabronią prywatyzacji istniejących obecnie szpitali. Określimy natomiast warunki pomocy dla inwestycji prywatnych czy też publiczno – prywatnych w budowaniu nowych nowoczesnych szpitali. Opracujemy mapę potrzeb w tym zakresie.

4. Wyznaczenie sieci 300 szpitali, które nie mogą być zlikwidowane a które mają zgodnie z Konstytucją zapewnić opiekę medyczną na danym terenie. Szpitale te winny posiadać podstawowe oddziały kliniczne.

5. Wprowadzimy karty CHIP dla wszystkich obywateli, które będą zawierać przebieg choroby, leczenia, zapisywanych leków czyli wszystkich danych niezbędnych do diagnostyki oraz kontynuowania leczenia.

6. Widzimy konieczność wprowadzenia na rynek przynajmniej trzech funduszy prywatnych względnie publiczno – prywatnych, które jako pełnoprawne będą konkurować z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci będą mieli prawo decydować do którego funduszu chcą należeć. Tak ubezpieczyciel jak i szpital czy też gabinet będzie decydować z kim podpisać umowę. Fundusze będą działać non – profit, a wypracowując zysk będą płacić podatek w wysokości 95%. Fundusze będą zobowiązane do przestrzegania zasady podpisywania umów z osobami fizycznymi w określonych przedziałach wiekowych. Dla osób bezrobotnych koszty leczenia pokrywa budżet państwa. Każdy obywatel jest objęty ubezpieczeniem.

7. AZER zakaże łączenia przez lekarzy pracy w systemie publicznym i prywatnym. Lekarz będzie musiał wybrać w jakim sektorze chce pracować.

8. Wyprowadzimy ze szpitali wszystkie spółki (niezależnie od kapitału), które dziś pracują na sprzęcie publicznym lub zajmują pomieszczenia szpitalne.

9. Wyrazimy zgodę by szpitale przeznaczyły do 10% powierzchni na płatne luksusowe pobyty. Środki uzyskane w ten sposób zasiliły by budżet szpitala dla wszystkich pacjentów. Odpłatność dotyczyłaby jedynie pobytu w szpitalu, natomiast procedury i standardy medyczne muszą bezwzględnie być zachowane dla wszystkich pacjentów jednakowo.

10. Odbiurokratyzowanie służby zdrowia. Musi obowiązywać zasada, że lekarz ma leczyć a nie być obciążony biurokracją.

11. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako wyraz solidarności społecznej, płacona procentowo od wszystkich dochodów.

12. Dodatkowe ubezpieczenia tak opłacane przez osoby fizyczne jak i osoby prawne dla swoich pracowników będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

13. Zwrot kosztów wykształcenia lekarzy i pielęgniarek wyjeżdżających do pracy poza granice kraju.

14. Wydatne zwiększenie ilości studiujących na wydziałach medycznych i pielęgniarskich.

Dalszy program jest uzgadniany z organizacjami emerytów, rencistów i seniorów i będzie sukcesywnie przedstawiany na niniejszej stronie internetowej.

Zmiany proponowane pod dyskusję przez członków partii:

1. Każdy obywatel posiada swoje indywidualne konto w ZUS-ie, na którym gromadzone są składki zdrowotne opłacane przez niego lub jego pracodawcę.

2. Składki za bezrobotnych pokrywa Skarb Państwa.

3. Emeryci i renciści ze stałą grupą inwalidzką składek nie odprowadzają.

4. Składki sumują się narastająco tworząc kapitał

5. Ubezpieczony bezpośrednio dysponuje tym kapitałem w formie książeczki wekslowej lub medycznej karty płatniczej opłacając tym sposobem wszystkie formy leczenia i zakupów lekarstw.

6. Nie wykorzystany kapitał podlega dziedziczeniu.

7. Spadkobiercy mogą zamienić odziedziczony kapitał na obligacje Skarbu Państwa i następnie je spieniężyć.

8. W przypadku osób przewlekle chorych, w sytuacji, gdy suma wydatków przekracza zebrany kapitał, służby socjalne Państwa przejmują opiekę nad takim obywatelem.

EFEKTY

1. Likwidacja skompromitowanego Narodowego Funduszu Zdrowia [NFZ].

2. Likwidacja korupcji i innych patologii w służbie zdrowia , m.in. zakupu sprzętu

po zawyżonych cenach, złej opieki i nieuprzejmości personelu, itd. gdyż pacjent będzie decydował, gdzie chce się leczyć i ile chce za to zapłacić.

3. Obniżenie kosztów funkcjonowania służby zdrowia, poprzez racjonalizację organizacji i zatrudnienia.

4. Likwidacja NFZ oraz racjonalizacja organizacji i zatrudnienia pozwolą na znaczne podwyżki pensji personelu medycznego oraz wymuszą większą troskę o pacjenta.

5. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian sprawa formy organizacyjnej placówek służby zdrowia będzie nieistotna -publiczna, niepubliczna, spółdzielcza, komunalna (w tym należy rozważyć partnerstwo publiczno-prywatne w służbie zdrowia).

6. Znaczna poprawa opieki zdrowotnej oraz stanu biologicznego Narodu.

 

WIEŚ I ROLNICTWO

Wieś to nie tylko miejsce, gdzie produkuje się żywność, to przede wszystkim określone środowisko naturalne i społeczne, tradycja, kultura, zwyczaje i obyczaje. Jesteśmy przeciwko obecnym transformacjom , które to środowisko bezwzględnie zrujnują , a mieszkańców wsi wyrugują do miast, gdzie już teraz brakuje dobrej pracy i mieszkań. Jesteśmy za unowocześnieniem wsi przez wzbogacenie jej infrastrukturą , rozwojem usług lokalnych, przetwórstwem , możliwościami kształcenia.

Widzimy tu wielką rolę wszelkich instytucji samorządowych, Izb Rolnych, spółdzielni, spółek i dobrowolnych grup producenckich. Znana zasada polityczna mówi że Państwo to ziemia i władza, naszym zdaniem ziemia jest dobrem najwyższym, nieodtwarzalnym i bezwzględnie musi być zachowana dla przyszłych pokoleń. Sprzedaż ziemi obcokrajowcom godzi w żywotne interesy Państwa Polskiego i jego obywateli. Polska ziemia jest wyłącznie dla Polaków. Ten , kto oddaje ziemię, przemysł, handel i finanse we władanie obcym jest zdrajcą. Wojna o naszą ziemię wciąż trwa, ale to my bezwzględnie tę wojnę musimy wygrać, to nie tylko nasze prawo to nasz obowiązek.

Państwo musi zapewnić ochronę Rolnictwa oraz kompleksu żywnościowego przed nieuczciwą konkurencją silniejszych ekonomicznie partnerów zagranicznych, u których dopłaty do produkcji rolnej przekraczają niejednokrotnie połowę budżetu i stosujących powszechnie różnego rodzaju ograniczenia dostępu do własnych rynków zbytu.

Uczestnictwo w Unii Europejskiej nie może ograniczyć nam pełnej suwerenności w sprawach gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Polsce potrzebny jest ambitny program dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego skierowany w przyszłość. Program traktujący ten sektor jako jeden z najważniejszych dla gospodarki narodowej, który w oparciu o globalną politykę gospodarczą nie tylko zapewni bezpieczeństwo żywnościowe Narodu, ale doprowadzi do dynamicznego rozwoju eksportu żywności, oraz przyczyni się do ożywienia całej gospodarki.

Uważamy, że zasadniczym warunkiem dla prawidłowego rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej jest prawidłowy system finansowy, podatkowy, kredytowy i celny.

Będziemy prowadzili zdecydowane działania, aby powstały sprzyjające warunki rozwoju tych systemów sprzyjające rozwojowi całego sektora rolniczego, a w szczególności:

1. Jasny system finansowy gwarantujący i zapewniający opłacalność produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

2. Przyjazna dla rolników Polityka podatkowa i kredytowa, nie osłabiająca gospodarki a wspierająca środki własne rolników.

3. System celny chroniący rolników i producentów żywności przed subsydiowanymi towarami z zagranicy.

4. Sprzyjające warunki dla powstania szeroko zrozumianego zaplecza dla rolnictwa: usługi mechaniczne, budowlane i transportowe.

5. Odpowiedni fundusz na telekomunikację, kanalizację wodociągi, gazyfikację wsi i meliorację, całkowicie zrujnowaną przez ostatnie 30 lat czego efektem są susze i powodzie.

6. Odpowiedni fundusz na budowę przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i obiektów sportowych.

7. System eliminujący zagrożenia ekologiczne wody, powietrza, użytków rolnych i lasów.

8. System zezwalający rolnikom na prowadzenie w ramach gospodarstwa rolnego sprzedaży bezpośredniej przetworzonych wszelkich płodów rolnych – roślinnych i zwierzęcych bez zbędnych ograniczeń nadmiernymi, bzdurnymi przepisami fitosanitarnymi,( to rynek określi jakość i wartość tych produktów) , to jest warunkiem i bodźcem dla gospodarczego samo organizowania się rolników i przetwórców płodów rolnych w grupach producenckich , spółkach i spółdzielniach, które będą w stanie prowadzić w przyszłości duże mleczarnie, masarnie ,młyny, cukrownie ,browary i wszelkie inne przedsiębiorstwa przetwarzające płody rolne oraz z czasem będą wstanie przejąć polski handel hurtowy i detaliczny. Bezwzględne, rygorystyczne utrudnianie przez III RP tego typu aktywności gospodarczej i brak pomocy państwa w organizowaniu się rolników i producentów jest jednym z zaplanowanych przykładów/narzędzi dorzynania rodzimej przedsiębiorczości ,rolnictwa polskiego i przetwórstwa rolno-spożywczego.

9. Dotacje do określonych produktów rolnych oraz dla produkcji rolnej w mniej uprzemysłowionych rejonach kraju.

10. Zwolnienie od wszelkich podatków na okres trzech lat nowych gospodarstw rolnych oraz na dwa lata dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

11. Dążenie do rozwoju oraz promocja rolnictwa ekologicznego.

12. Bezwzględne zachowanie KRUS-u oraz właściwa pomoc społeczna i opieka nad emerytami i rencistami.

13. Bezwzględny zakaz upraw roślin genetycznie modyfikowanych- GMO.

AZER uznaje nienaruszalne prawo własności ziemi, zaś reformę rolną traktujemy jako akt sprawiedliwości dziejowej względem polskich chłopów. Jesteśmy za obroną każdego gospodarstwa rolnego, także takiego, które stanowi źródło samozaopatrzenia dla rodziny chłopskiej.

Naszym zdaniem natychmiastowego uregulowania wymaga problem majątku po byłych PGR-ach, nie wolno dopuścić , żeby stał się on obiektem spekulacji dla tzw. „specjalistów od prywatyzacji” i handlarzy polską ziemią. Należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej wszystkich winnych degradacji tego majątku i zubożenia oraz upodlenia byłych pracowników PGR. Uważamy że wszędzie tam gdzie byli pracownicy PGR wykażą się stanowczą, zdecydowaną inicjatywą zagospodarowania majątku po PGR należy im udzielić natychmiastowej ,niezbędnej pomocy a w szczególności:

• dokonać sprzedaży ziemi i innych składników majątku (lub ich części) po byłych PGR w systemie ratalnym na 30 lat, zachowując minimum trzy letnią karencję spłaty rat, bez oprocentowania.

• udzielić pod przyszłą hipotekę nisko oprocentowanych, długoterminowych kredytów z dwuletnią karencją ich spłat na zakup maszyn rolniczych ,środków transportu, materiałów budowlanych, zwierząt hodowlanych, nasion, nawozów itp.

• utworzyć sprzyjające warunki dla restrukturyzacji byłych PGR, również polegającej na innego typu aktywności gospodarczej na tym terenie.

• prowadzić politykę nowego osadnictwa na terenach byłych PGR-ów, na takich samych warunkach lecz nie kolidującego z interesem byłych pracowników PGR.

Za główny cel naszego programu „Wieś i Rolnictwo” partia AZER wyznacza pomoc w zespoleniu i prawidłowym wykorzystaniu dotychczasowych osiągnięć, ich wzmocnieniu oraz wskazanie dodatkowych szans i zagrożeń. Zamierzeniem naszym jest:

• wzmocnienie samoświadomości mieszkańców wsi, również politycznej oraz przywrócenie poczucia godności, honoru i prawdy.

• rozwinięcie siły samopomocy i samo organizowania się ludności wiejskiej, w chwili obecnej również samoobrony.

• wskazanie szans i mocnych stron poszczególnych rejonów kraju.

• określenie zasady samo odpowiedzialności rolnictwa, gospodarki i obywateli wsi dla podołania wyzwaniom przyszłości.

• popieranie zdecentralizowanych sposobów decydowania o sprawach wsi i rolnictwa oraz wskazywanie nowych dróg rozwoju obszarów wiejskich.

• oddziaływanie na wzmocnienie państwowych instrumentów dla preferowania i

dynamicznego rozwoju wsi polskiej.

• nowego ukierunkowania polityki państwa dla wsi i rolnictwa zastosowanego w porę i skierowanego w przyszłość.

Niezbędna jest natychmiastowa ustawa „Rozwój Polskiej Wsi i Rolnictwa” oraz szereg programów ją wspierających:

1. .Program kredytów rolnych.

2. .Program odnowy wsi.

3. Program budownictwa wiejskiego.

4. Program samoorganizacji i samopomocy.

5. Program rozwoju leśnictwa, jako dobra Narodowego.

6. Program rozwoju kultury i sportu na wsi.

7. Program rozwoju agroturystyki.

8. Programy lokalne dla poszczególnych regionów kraju.

Uważamy, że jeżeli w porę nie zareagujemy na wyzwania czasu dla wsi to wkrótce staniemy przed negatywnymi, wręcz katastrofalnymi skutkami takiego zaniedbania, a w szczególności:

• odpływ ludności ze wsi do miast-wyludnienie się wsi.

• niekorzystna zmiana struktury w rolnictwie.

• zagrożenie dla naturalnych środowisk bytowych.

• wzrastające bezrobocie na wsi

• zanikanie gospodarstw rodzinnych na rzecz globalnych latyfundiów.

• zmiana tradycyjnych form życia i degradacja środowiska wiejskiego.

• likwidacja instytucji samopomocy i samo organizowania się mieszkańców wsi.

• ogólne zubożenie wsi i upadek klasy średniej.

• w wyniku odradzających się tendencji centralistycznych zmaleje samodzielność wsi i gmin.

• brak wzorów odniesienia jak: proboszcz, nauczyciel, wójt.

• utrata więzi ludności ze swoją „ małą ojczyzną” jaką jest wieś.

• wyprzedaż polskiej ziemi obcym globalnym korporacjom.

 

Dostrzegamy nie tylko zagrożenia jakie niosą obecne przemiany, ale również widzimy w tym ogromne szanse dla rolnictwa i całego narodu polskiego. Niewykorzystanie szans prawidłowego, dynamicznego rozwoju stworzy katastrofalne zagrożenie dla rozwoju i pomyślności Narodu i naszej Ojczyzny na kolejne dziesięciolecia. Tylko właściwie zrozumiana Solidarność i ścisła współpraca wszelkich ugrupowań patriotycznych ,bez względu na ich opcje i preferencje polityczne może zapewnić pełny sukces w zachodzących zmianach ustrojowych wewnętrznych i zmianach globalnych. To od nas zależy pomyślność naszej Ojczyzny i Narodu, pomyślność naszych miast ,wsi i naszych rodzin. Nie możemy kolejny raz dać się oszukać zaprzańcom i skorumpowanym bankrutom politycznym rządzącym Polską od 30 lat.
To od nas zależy „Jaka Będzie Polska”, „Czyja Będzie Polska” i „Czy Będzie Polska” Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów bezwzględnie uważa, że naturalnym, ważnym sojusznikiem partii „AZER” w naszym dążeniu i działaniu na rzecz Dobra Wspólnego ,dobra Wsi Polskiej, dobra Narodu i dobra Państwa Polskiego są Ci co „ŻYWIĄ I BRONIĄ”-Chłopi Polscy.

Żródło : https://azer.sos.pl

Nas się nie da przekupić! Idziemy do wyborów! Chcemy współrządzić! Wojciech Kornowski – Partia AZER

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: