Julia Przyłębska

Wiadomo, ile za wynajem mieszkania prezes Julii Przyłębskiej płaci rocznie Trybunał Konstytucyjny.

Niemal 60 tys. zł płaci rocznie Trybunał Konstytucyjny za wynajem mieszkania dla prezes Julii Przyłębskiej – dowiedziała się Wirtualna Polska.

„Łczny całkowity miesięczny koszt, jaki poniósł Trybunał Konstytucyjny z tytułu wynajmowanych przez Trybunał na rzecz sędziów stale zamieszkujących poza Warszawą lokali mieszkalnych za miesiąc czerwiec 2019 r. wyniósł: 24 819,10 zł” – tak brzmiała pierwsza odpowiedź biura prasowego TK na pytanie zadane przez WP. Serwis poprosił o szczegółową informację dot. mieszkania prezes Julii Przyłębskiej.

Biuro odpowiedziało: „Łączny całkowity miesięczny koszt, jaki poniósł Trybunał Konstytucyjny z tytułu wynajmowanego przez Trybunał mieszkania zajmowanego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, za miesiąc czerwiec 2019 r., wyniósł 4.859,10 zł. To więcej, niż jeszcze dwa lata temu. Wtedy Trybunał Konstytucyjny płacił 3,2 tys. zł.

Zgodnie z prawem TK jest zobowiązany do zapewnienia służbowego mieszkania sędziom spoza stolicy. Zwraca im także koszty dojazdów do pracy.

PAP