-75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego to szczególny dzień w życiu stolicy. Jesteśmy przygotowani do tego, aby zabezpieczyć wszystkie wymagające tego wydarzenia, które odbywają się w Warszawie – powiedział w czwartek asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Mrozek przekazał, że policja organizowała specjalne spotkania z organizatorami wydarzeń, które odbywają się 1 sierpnia. Omawiane były na nich kwestie bezpieczeństwa uczestników, a także ciążąca na nich oraz organizatorach zgromadzeń odpowiedzialność prawna.

Mrozek dodał, że największe z manifestacji będą na bieżąco monitorowane przez KSP, a zachowanie uczestników będzie rejestrowane z wykorzystaniem zapisów wideo. „Jednocześnie w wymagających tego sytuacjach będziemy gotowi do natychmiastowej reakcji w celu przywrócenia bezpieczeństwa publicznego” – wskazał.

„75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego to szczególny dzień w życiu stolicy. Liczne uroczystości ku czci uczestników bohaterskiego zrywu Warszawy w 1944 roku, imprezy sportowe i zgromadzenia powodują, że stołeczni policjanci angażują się w pełni w działania na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani do tego aby zabezpieczyć wszystkie wymagające tego wydarzenia, które w tym szczególnym dniu odbywają się na terenie miasta. Zwłaszcza manifestacje zgłoszone do urzędu m. st. Warszawy” – podkreślił Mrozek.

Zaapelował również o godne uczczenie poświęcenia warszawskich powstańców. „Zapewniano nas, że manifestacje mają mieć charakter pokojowy. W takim dniu wydaje się to wymagane nie tylko przez obowiązujące prawo i stanowiony przez nie porządek, ale także szacunek dla pamięci o uczestnikach bohaterskiego zrywu, który miał miejsce 1 sierpnia 1944 roku” – podkreślił.