Od przejęcia władzy PiS ma problem z Polską Agencją Kosmiczną. Po pierwsze działaczom partii trudno było zaakceptować fakt, że siedziba POLS-y znajduje się w Gdańsku. W ciągu ostatnich trzech lat kilkakrotnie próbowali ją przenieść do Warszawy, ale ostatecznie zrezygnowali. Od trzech lat PiS nie może też znaleźć prezesa Agencji.

Cztery konkursy na prezesa, bo trwał spór komu ma podlegać Agencja

Przypomnijmy: Polska Agencja Kosmiczna (w skrócie POLSA lub PAK) została powołana ustawą Sejmu we wrześniu 2014 r.

wyborcza.pl