Beata Maciejewska z partii Wiosna Roberta Biedronia zawiadomiła prokuraturę 21 maja. W zawiadomieniu napisała, że abp Sławoj Leszek Głódź oraz bp Ryszard Kasyna mogli dopuścić się przestępstwa z art. 200 kk, polegającego na tym, że nie zawiadomili organów ścigania, mając wiarygodną wiadomość o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich.

Maciejewska powołała się na opublikowany w lutym raport Fundacji „Nie lękajcie się”. W zawiadomieniu napisała: „Autorzy raportu w sposób wyczerpujący opisują przypadki ukrywania przypadków molestowania i przemocy seksualnej wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, które były ukrywane, a wobec sprawców nie wyciągano konsekwencji prawnych.

wyborcza.pl