Obłuda jest częścią historii Europy, my Polacy doznaliśmy jej wielokrotnie. Począwszy od rozbiorów, prawie samotną walkę z bolszewikami wspartą węgierskimi dostawami, zdradę naszych sojuszników na początku drugiej wojny światowej i na konferencji jałtańskiej po drugiej wojnie światowej.

Europa ponownie pokazuje obłudę w stosunku do Polski w czystej jej postaci, brudne paluchy tamtej Europy wysuwają się spod białych rękawiczek — gdy się to rozumie, opadają ręce i wiara w zjednoczoną sprawiedliwą Europę, jak wiara w uratowanie tych 6 milionów Polaków, wymordowanych głównie przez Niemców podczas drugiej wojny światowej.

Unia Europejska ponownie chce zablokować w Polsce podatek od hipermarketów. Mimo że podatek jest zgodny z prawem, to Unia próbuje zablokować swoimi brudnymi paluchami podatek od marketów, tak jak podczas wojny polsko-bolszewickiej Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy wytykali Polskę swoimi brudnymi paluchami, że chcemy się bronić przed bolszewikami, ale jednak obroniliśmy Polskę i Polaków i całą Europę przed czerwoną zarazą.

Francja właśnie wprowadza podobny podatek jak Polska od hipermarketów. Francuski podatek obciąża duże koncerny internetowe jak Facebook, Google, Amazon.

W tym przypadku UE nie wytyka brudnymi paluchami Francji, Unia wytyka brudnymi paluchami Polskę, bo Polska chce opodatkować hipermarkety, które nie płacą podatków w Polsce.

Tak właśnie wygląda ta sprawiedliwa Europa. Tak właśnie Unia Europejska niszczy jedne narody a inne “lepsze” narody spijają ciężką pracę tej przecież naszej Europy.

Facebook