663 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe – poinformował we wtorek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Podał, że w 481 szkołach – po sprawdzeniu przez służby – egzamin rozpoczął się zgodnie z harmonogramem o godzinie 9.00.

W 181 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem, najpóźniej o godzinie 10.30. Wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut.

Ewakuacja w trakcie egzaminu

Z powodu fałszywego alarmu bombowego we wtorek przerwano egzamin maturalny w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym „Cosinus” w Gorzowie Wielkopolskim. To jedyna szkoła w regionie, której dyrekcja w ten sposób zareagowała na maila o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego – poinformowała PAP lubuski kurator oświaty Ewa Rawa.

Do matury w tej niepublicznej szkole dla dorosłych przystąpiło 36 osób. Egzamin z matematyki rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00. W jego trakcie, około godz. 10.00, pracownica placówki odebrała maila o rzekomym ładunku wybuchowym podłożonym w szkole. Decyzję o przerwaniu egzaminu podjęła dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły w rozmowie telefonicznej z PAP powiedziała, że nie będzie udzielać informacji na ten temat.

„Nie wiem, dlaczego zapadła właśnie taka decyzja. Będziemy to wyjaśniać. To jedyny taki przypadek w naszym regionie. Oczywiście po sprawdzeniach dokonanych przez policję okazało się, że alarm, podobnie jak pozostałe, był fałszywy” – powiedziała PAP Rawa.

Dodała, że po przerwaniu egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia czy kontynuowania. W tej sytuacji osoby do niego podchodzące będą musiały zdawać matematykę w tej szkole w dodatkowym terminie, czyli w czerwcu.

We wtorek – w drugim dniu matur – abiturienci pisali rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.

Apel dyrektora CKE

Dyrektor CKE poinformował PAP, że we wszystkich szkołach egzamin już się zakończył.

We wtorek o godzinie 14.00 (zgodnie z harmonogramem maturalnym) rozpocznie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej – należy on do grupy przedmiotów do wyboru. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowały w całym kraju 144 osoby.

„Jeżeli w którejś szkole są maturzyści, którzy mają pisać egzamin z łaciny, a egzamin z matematyki rozpoczął się w niej z opóźnieniem, to dyrektorzy mogą również z opóźnieniem rozpocząć ten egzamin. Mogą tak zrobić pod warunkiem zapewnienia braku komunikacji tych osób ze światem zewnętrznym od godziny 14.00” – wyjaśnił Smolik.

W komunikacie opublikowanym we wtorek dyrektor CKE napisał: „Podobnie jak podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, który był przeprowadzony 6 maja br., część szkół zgłosiła okręgowym komisjom egzaminacyjnym otrzymanie wiadomości e-mail informującej o podłożeniu na terenach tych placówek ładunków wybuchowych. W każdym takim przypadku dyrektorzy szkół informowali również odpowiednie służby. Wszystkie alarmy były fałszywe. Nie występuje żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia maturzystów oraz pracowników szkół”.

Zapewnił, że Centralna Komisja Egzaminacyjna pozostaje w stałym kontakcie z Komendą Główną Policji oraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

„Ponownie podkreślamy, że CBŚP oceniło wiarygodność informacji przekazywanej przez sprawcę/sprawców do szkół, jako +niska+. Wszystkie alarmy, zarówno dzisiejsze, jak i wczorajsze, okazały się fałszywe. Egzamin maturalny – pomimo zakrojonej na szeroką skalę próby zaburzenia jego przeprowadzania – odbywa się (z jednym wyjątkiem) we wszystkich szkołach” – poinformował.

Alarm bombowy

W poniedziałek – w pierwszym dniu matur – 122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Wszystkie alarmy były fałszywe.

Do połowy listopada 2011 r. fałszywy alarm o podłożeniu bomby traktowany był jako wykroczenie. Obecnie jest to przestępstwo, za które można trafić do więzienia nawet na 8 lat. „Kto, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – głosi art. 224a Kodeksu karnego.

Oprócz sankcji karnych sprawcy muszą liczyć się także z konsekwencjami w postaci odszkodowania za straty finansowe związane z przerwaniem funkcjonowania obiektów.

Egzamin maturalny w obecnej – majowej – sesji egzaminacyjnej przeprowadzany jest w 5,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych.