DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

Chazary.Poznajmy ich.Co planują?Kim są?

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Hosef Eskimos

Niech żyje w nas pamięć o naszych wielkich przodkach. Chwała Lechitom.  Śmierć naszym wrogom. Cedynia 972 rok. Niemcy dostali łomot.

 

New Grolier Encyclopedia:

“Chazarowie, turecki lud, stworzył imperium handlowe i polityczne, które dominowało w istotnej części płd. Rosji przez większą część VII – X w. W VIII w. Kagan (król) i chazarska arystokracja przeszli na judaizm. Chazarowie ustanowili swoją stolicę w Itil (lub Atil), w delcie Wołgi, i przez następnych 400 lat to żydowskie cesarstwo utrzymywało równowagę sił między chrześcijańskim Imperium Bizantyjskim i muzułmańskim Kalifatem. Warowne chazarskie miasto Sarkil w dolnej części rzeki Don zostało zbudowane z pomocą Bizancjum i służyło jako skrzyżowanie na szlaku wiodącym do Azji Środkowej. Chazarowie rządzili wieloma szlakami handlowymi na Wschód; niektórzy Radhanites (żydowscy kupcy z Galii), na przykład, byli przyzwyczajeni do przekraczania imperium chazarskiego w czasie podróży do i z Chin i Indii. Pod koniec X i na początku XI w. sojusz Bizancjum i Rosjan złamał potęgę Chazarów na Krymie. W 965 roku, Światosław I, książę kijowski, zdecydowanie pokonał armię Chazarów. Dalej na wschód nowe fale tureckich najeźdźców zajęły pozostałości po państwie Chazarów.

Biblia mówi, że chazarscy (Ashkenaz) Żydzi byli/są synami Jafeta, a nie Szema:

“Są to pokolenia synów Noego, Szema, Hama i Jafeta, a z nich pochodzili synowie urodzeni po potopie. Synowie Jafeta; synowie Gomera; Ashkenaz” (Rdz. 10:1-3).

Zatem Biblia udowadnia, że Żydzi Ashkenaz (Chazarowie) nie byli potomkami Szema i nie mogą być Semitami.

Benjamin Friedman:

„Bez pełnej i dokładnej wiedzy nt. pochodzenia i historii ‘Żydów’ w Europie Wschodniej (…) jest zupełnie niemożliwe by [chrześcijanie] w inteligentny sposób zrozumieli szkodliwy wpływ Żydów wywierany przez dziesięć wieków. (…) Prawdopodobnie będziecie zaskoczeni, jak było wielu chrześcijan dawno temu, kiedy zaszokowałem naród pierwszym opublikowaniem przeze mnie faktów ujawnionych na podstawie moich wieloletnich badań nad pochodzeniem i historią ‘Żydów’ w Europie Wschodniej. Moje wieloletnie intensywne badania dowiodły poza wszelką wątpliwość, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania wyznawanego przez chrześcijan, że ‘Żydzi’ w Europie Wschodniej – w każdej chwili w historii Europy Wschodniej – nigdy nie byli legendarnymi ‘zagubionymi dziesięciu plemionami’ z Biblii. TEN FAKT HISTORYCZNY JEST NIEPODWAŻALNY.

Europy Wsch. w żadnym momencie ich historii nie można uznawać za bezpoś

rednich potomków legendarnych zagubionych ‘dziesięciu plemion’ z Biblii. W historii współczesnej ‘Żydzi’ w Europie Wsch., nie mają prawa do wskazania nawet jednego starożytnego przodka, który kiedykolwiek postawił choćby stopę na palestyńskiej ziemi w erze historii biblijnej.

Badania ujawniły również, że ‘Żydzi’ w Europie Wschodniej nigdy nie byli ‘Semitami,” nie są ‘Semitami’ teraz, ani nie będą nigdy uważani za ‘Semitów’ w przyszłości, bez względu na to, jak będą rozciągać wyobraźnię. Wyczerpujące badania również nieodwołalnie odrzucają jako fantastyczną fabrykację ogólnie przyjętego przekonania chrześcijan, że ‘Żydzi’ w Europie Wschodniej są legendarnym ‘narodem wybranym,’ tak bardzo głośno reklamowanym przez chrześcijańskich duchownych z ambon”.

01-ksc

Chazarowie bez wątpienia istnieli. Są ludem tureckim, jaki najechał na Scytów kaukaskich. Potem najechali na nich Mongołowie. Nie są na pewno Żydami genetycznymi, w sensie judejskim. Są głównie Semitami. Co widać. Ich dzieje, bez wątpienia służyły konsolidacji ubogich środowisk żydowskich – w sensie kulturowym, pochodzących z Kaukazu i kresów Rzeczypospolitej, do współpracy w budowaniu i opanowaniu większości Rad Robotniczych w Bolszewii Sowieckiej, wywołania rewolucji komunistycznej. Działania te, wspierane były zawsze przez Sefardystów z USA oraz ideologicznie podbudowane przez Żydów takich jak Marks. Pra nacjonalność kchazarska przemianowana została fałszywie w żydowską, a jednak w Polsce przedwojennej Żydzi, w większości ortodoksyjni Aszkenazi – Chasydzi, nie uważali się za naród żydowski w sensie rodowym, tylko religijno – kulturowym. Nie utożsamiali przez to z sefardyzmem amerykańskim, nie dawali odpowiednio silnego wsparcia dla jego planów oderwania od ziem Polski i Rusi, ziem dla zbudowania Judei (Judeopolin) na tych ziemiach. Nie uznawali nawet prawa Żydów do posiadania własnego państwa, wyznając Torę nie Talmud. Tora, głosi, że Żydzi nie będą mieli własnego państwa za grzechy przeciwko Bogu, aż do przyjścia ich Mesjasza. Aby takie państwo stworzyć, nie budząc oporu wśród milionów Żydów środkowoeuropejskich, należało się ich pozbyć. Uczyniono to, zwodząc Polskę, zdradzając, nie udzielając jej wojennej pomocy. Nasyłając Niemców na Rosjan, by po drodze eksterminować Słowian i Żydów Chasydzkich, wyznawców Tory z zachodniej Europy również. Odpowiednie struktury międzynarodówki komunistycznej, opanowane przez Sefardystów i Aszkenazi, Masoni współpracujący z nimi za oceanem (Żydzi od lat mają tam własne loże), zadziałały tutaj w tym celu bardzo sprawnie. Banki żydowskie i korporacje udzieliły ogromnej pomocy finansowej Hitlerowi jak i handlowały ze Stalinem, wpłynęły na zbliżenie polityczne obu lewackich tyranów. Pochodzący z Kaukazu Stalin, jako były agent Ochrany carskiej, doskonale znał te środowiska. Wierzył ich idei jednoczenia się. Hitlera zamierzał zaatakować po wykrwawieniu się na zachodzie. Polacy, jako Słowianie i nasi Żydzi Chasydzcy, zupełnie go nie obchodzili. Stali mu na drodze do budowania rękoma innych Żydów, zbolszewizowanych, swojego imperium. Został jednak rozegrany przez tych za oceanem. Jeszcze mniej liczących się z życiem swoich współwyznawców, wstrzymujących skutecznie każdą operację zapobiegającą holokaustowi, a później jego zastopowanie. Wszystko w jednym celu; by wymordowano ich jak najwięcej a Izrael był rządzony nie przez przedwojenne środowiska prawicowe sympatyzujące z Polską, tylko przez Talmudystów – zmierzających do większego projektu – NWO. Panowania nad Światem, z naczelną rolą rzekomo najbardziej skrzywdzonej nacji, z racji tego skrzywdzenia holokaustem. Taka krzywda, dla celów pijarowych, wywołania etycznego uznania, ma zapewne być jeszcze w historii pogłębiona kolejną krzywdą, w postaci wywołania kolejnej wojny, unicestwiającej znaczną część Izraela. Jakaś lokalna potyczka nuklearna. W międzyczasie, likwidowane są struktury jedności społecznej państw arabskich, zazębiane na władzy dyktatorskiej a wprowadzane modele fałszywej demokracji, nie do przyjęcia przez te narody. Rosja jest rozbijana, Ukraina zawłaszczana pod ten projekt, przez jego agendy. Wojna w Donbasie stanowi jego element, celowo realizowany przez Putina, aby Ukraina stała się właśnie takim kondominium Izraela a raczej sefardyzmu amerykańskiego. Polska, jest kierowana przez elity polityczne ściśle związane z tym projektem i nacjonalnie lub kulturowo pochodzenia żydowskiego. Wszystko, co jest czynione rzekomo dla obrony nas przed oszczerstwami historycznymi, czynione jest po łebkach, pozornie, bez zdecydowania. To tylko fałszywa flaga. Historia Khazarii, zostaje wykorzystywana dla zbudowania tamże, kolejnego kraju , agendy sefardyjskiej. Pan Putin, współpracuje w tym projekcie. Jego celem nie jest żadna potęga słowiańskiej Rosji, bo Słowian miał i ma gdzieś. Sam nimi nie jest. Tu chodzi o władzę i zachowanie jej dla swoich rodów. Umożliwia mu to, stworzenie wokół Rosji powiązanych z nią, agend państwowych. Ich agenturą, rządzącą w tych satrapiach, jak kiedyś w PZPR/ PRL, będą i już się stają, środowiska nieraz zdradzające Polskę, czyli agenci NWO, sefardyjskiego planu. Putin nie jest więc żadnym wrogiem budowy żydowskiej Kchazarii. Umożliwi mu ona zlikwidowanie suwerennej Gruzji, tak, jak skasował suwerenność Osetii. Rosja rzekomo wspiera Iran przed sefardyzmem amerykańskim i izraelskim, gdy w rzeczywistości zacieśnia współpracę z Izraelem, w tym na polu duchowym, etycznym, budując fałszywy przekaz o etycznych „dokonaniach” armii czerwonej i NKWD, w Polsce UB. Iran, to gra wobec świata. Iran zostanie w tej grze zniszczony celowo, w porozumieniu obu stron. Polegną rosyjscy żołnierze rzekomo w jego obronie. Tak, jak polegli skierowani przez Stalina rzekomo przeciwko Hitlerowi, na Polskę w 39r. Ma zrodzić się z tej wojny nowy kraj, Kchazaria sefardyjska, aby kiedyś połączyć się z Rosją. Po trupie Słowian – Scytów, odwiecznych wrogów Persji poaryjskiej, opanowanej przez agenturę judejską, sterującej jej władcami. Tak ma powstać środkowo globalne imperium NWO, blok centralny od Rosji po Iran. Cała władza w obecnej Rosji, należy dzisiaj do służbistów GRU, byłych kolegów Putina. Służby te, mają ogromnie wiele wspólnego kulturowo z ideologicznie, tak z żydostwem jak i bolszewizmem. Dyrektorzy zasobów Rosji, są przez Putina również wyznaczani i przez nie kontrolowani. Kiedy są Żydami zbyt ambitnymi, nie wchodzącymi w ten projekt , są usuwani z posad. Mamy bowiem w jego tle, wielu Żydów zupełnie na utożsamiających się z NWO, z talmudyzmem i sefardyzmem. W USA, co jakiś czas przechodzą w większych miastach potężne demonstracje, protestujące przeciwko NWO i Izraelowi, przede wszystkim Żydów chasydzkich, jakich się w naszej telewizji polskojęzycznej nigdy nie pokazuje. Bo byśmy wówczas zauważyli, że ten projekt, to rzeczywisty układ i spisek. Dlatego tak obawiają się budowania Międzymorza, szczególnie w oparciu o przewodnictwo Polski, starając pijarowo zawłaszczyć je dla „elit” polskich wiadomego pochodzenia. A potem już nie wypuścić tych cugli i sprzyjać budowie nowej Kchazari, nastawiając nas wrogo do budowy prawdziwie demokratycznej, słowiańskiej Ukrainy/Rusi. Neobanderyzm jest celowym działaniem agentur w tym kraju, aby dzielić nasze narody i wzbudzać wzajemna wrogość. By nie doszło do zjednoczenia kulturowo – politycznego, bo wtedy żadna Kchazaria nie powstanie a Rosja i bliski wschód byłyby szachowane potężną siłą, zapobiegającą prowokacyjnym wojnom i nowym podziałom ziem. (ORLICKI białczyński.pl)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

One thought on “Chazary.Poznajmy ich.Co planują?Kim są?

  1. American People’s Encyclopedia (1954) pod Nr. 15 292 zamieszcza następującą informację o Chazarach:

    “W 740 AD Chazarowie oficjalnie przyjęli judaizm. Sto lat później zostali pokonani przez przybywające ludy słowiańskie i rozproszeni na tereny Europy środkowej, gdzie byli znani jako Żydzi.

    Z powyższego jasno widzimy, że Żydzi w pełni rozumieją swoje chazarskie dziedzictwo.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: