„Na ratunek Europie”

– Naszym głównym celem jest ratowanie Europy przed totalną zagładą – powiedział Zwezdomir Andronow, szef skrajnie prawicowego Bułgarskiego Związku Narodowego (BNS). To nacjonalistyczne ugrupowanie, które było organizatorem spotkania w Sofii, nie zasiada w parlamencie Bułgarii.

– Priorytetowe jest dla nas fizyczne, kulturowe i duchowe przetrwanie naszych narodów i europejskiej cywilizacji – tak według bułgarskiej stacji telewizyjnej bTV argumentował Andronow.

Spotkanie europejskiej skrajnej prawicy w Sofii poprzedziły ostre protesty Organizacji Żydów w Bułgarii Shalom. Piętnowały je także Światowy Kongres Żydów i bułgarski oddział żydowskiego stowarzyszenia B’nai B’rith (Synowie Przymierza).