Spośród państw europejskich, uczestniczących w szczycie, 11 to członkowie UE, a pięć państw (Serbia, Bośnia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania i Kosowo) reprezentuje Bałkany Zachodnie.
Zaznaczył, że poziom chińskich inwestycji w Polsce rośnie.