"SZOKUJĄCY TEMAT DNIA" 20.30 ostatnie wałki przedwyborcze24 maja 2019
TRANSMISJA NA ŻYWO TRWA WEJDŹ NA KANAŁ STREAM LUB OGLĄDAJ NA PIERWSZEJ STRONIE BLOGA BEZ CHAT
WEJŚCIE KLIKNIJ W ILUSTRACJĘ – KANAŁ FILMOWY WSZYSTKIE NOWE MATERIAŁ FILMOWE ORAZ ZARCHIWIZOWANE VIDEO STREAM LIVE
WEJŚCIE KLIKNIJ W ILUSTRACJĘ -STREAM LIVE – NA ŻYWO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 20:30 + CHAT + PRIV. VIDEO ROZMOWY
ZOSTAŃ SAMODZIELNYM AUTOREM NA M-forum kliknij w poniższy obrazek dowiedz się jak i co ? DZIAŁAJ :-)
SKUTECZNE WSPARCIE BEZ WPŁAT !!
DZIĘKI ZA WSPARCIE ZESPOŁU AUTORÓW STRONY M-forum av live

M-fo A.V Live. <<wróć do Nius<<rum

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo rozbudowę i utrzymanie strony dowolnym datkiem poniżej panel Peypal nawet nie posiadając konta Peypal można dokonać wpłaty wprost z swojej karty .Jeśli chcesz wesprzeć wybranego autora wpisów w opcji wpłaty wpisz nick autora z dopiskiem "DAROWIZNA DLA ……… " wpłata zostanie automatycznie przesłana wskazanemu autorowi .M-forum AV Live jest w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNĄ KWOTĄ DAROWIZNY – :-) …………………………MILLENNIUM BANK W POLSCE : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 ==================== do przelewów zagranicznych IBAN: PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 ==================== BIC (SWIFT) – BIGBPLPW

Zarząd MFW zatwierdza 4,2 mld USD rozszerzonego funduszu na Ekwador

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdził dzisiaj 4,2 miliarda USD (435 procent kwoty i 3,035 miliarda SDR) w ramach Funduszu Rozszerzonego Funduszu MFW (EFF) dla Ekwadoru. Decyzja Rady umożliwia natychmiastową wypłatę 652 mln USD (równowartość 469,7 mln SDR lub 67,3% kwoty Ekwadoru). Porozumienie to zapewnia wsparcie dla polityki gospodarczej rządu Ekwadoru w ciągu najbliższych trzech lat.

Znalezione obrazy dla zapytania ekwador zdjecia

Plan władz Ekwadoru ma na celu stworzenie bardziej dynamicznej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki z korzyścią dla wszystkich Ekwadorczyków. Jest skupiony wokół czterech głównych priorytetów; zwiększanie konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy; wzmocnienie stabilności fiskalnej i instytucjonalnych podstaw dolaryzacji Ekwadoru; ochrona biednych i najsłabszych; oraz zwiększenie przejrzystości i wzmocnienie walki z korupcją.

Po dyskusji na forum zarządu Christine Lagarde, dyrektor zarządzająca i przewodnicząca, podsumowała ustalenia Rady:

„Władze Ekwadoru wdrażają kompleksowy program reform mający na celu modernizację gospodarki i torowanie drogi dla silnego, trwałego i sprawiedliwego wzrostu. Środki władz są ukierunkowane na wzmocnienie sytuacji fiskalnej i poprawę konkurencyjności, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia słabości, umocnienia dolaryzacji i z czasem sprzyjają wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy.

Znalezione obrazy dla zapytania wladze ekwadoru zdjecia

„Osiągnięcie solidnej pozycji fiskalnej jest podstawą programu władz, który będzie wspierany przez trzyletnie przedłużenie umowy z MFW. Celem jest zmniejszenie stosunku zadłużenia do PKB poprzez połączenie dostosowania funduszu płac, ostrożnej i stopniowej optymalizacji dopłat do paliw, zmiany priorytetów w zakresie wydatków kapitałowych i towarów i usług oraz reformy podatkowej. Oszczędności uzyskane dzięki tym środkom pozwolą na zwiększenie wydatków na pomoc społeczną w trakcie trwania programu. Władze będą kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia średniookresowych ram polityki fiskalnej, a bardziej rygorystyczne kontrole budżetowe i lepsze zarządzanie finansami publicznymi przyczynią się do zwiększenia skuteczności polityki fiskalnej.

„Władze zobowiązują się do wspierania tworzenia miejsc pracy, przywracania konkurencyjności i katalizowania wzrostu kierowanego przez sektor prywatny, przy jednoczesnym zwiększaniu przejrzystości i silnym przeciwdziałaniu korupcji. Bardziej efektywny system podatkowy, ograniczenie płac w sektorze publicznym, ułatwianie procesu zatrudniania i bardziej wydajny sektor energetyczny to ważne elementy planu władz w tej dziedzinie.

Znalezione obrazy dla zapytania praca w ekwadorze zdjecia

„Budowanie zdolności w zakresie gotowości na kryzys i wzmocnienie nadzoru nad bankami i spółdzielniami pomoże wzmocnić odporność sektora finansowego. Instytucjonalne podstawy dolaryzacji będą wspierane przez trwające już działania władz, mające na celu zwiększenie autonomii operacyjnej banku centralnego i budowę buforów rezerwowych.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz dla ekwadoru zdjecia

„Ochrona biednych i najbardziej wrażliwych grup społecznych jest kluczowym celem programu władz. W tym kontekście władze planują rozszerzenie zakresu i zwiększenie nominalnego poziomu świadczeń w ramach istniejących programów ochrony socjalnej. Trwają również prace nad poprawą ukierunkowania programów społecznych. ”

Ekwador: wybrane wskaźniki ekonomiczne

2016

2017

Est. 2018

Proj. 2019

Proj. 2020 r

Wydajność
Realny wzrost PKB

-1.2

2.4

1.1

-0,5

0,2

Zatrudnienie
Bezrobocie (%)

5.2

4.6

3.7

4.3

4.7

Ceny
Inflacja, średnia (%)

1.7

0,4

-0,2

0,6

1.2

Sektor publiczny 1 /
Przychody (% PKB)

30.3

32,0

36.3

35.2

38.3

Wydatki (% PKB)

38,6

36,6

37.2

35.2

34,6

Saldo ogólne (% PKB)

-8,2

-4,5

-0,9

0.0

3.8

Dług (% PKB)

43.2

44,6

46.1

49.2

46.8

Pieniądze i kredyt
Szerokie pieniądze (zmiana%)

16.5

10,0

5.6

1.7

4.2

Kredyt dla sektora prywatnego (zmiana%)

6.2

16.4

14.9

4.4

5.7

Saldo wpłat
Rachunek bieżący (% PKB)

1.3

-0,4

-0,7

0,4

1.4

BIZ (% PKB)

0,8

0,6

0,9

1.1

1.1

GIR (w miesiącach importu)

2.7

1.1

1.0

2.5

3.9

Zadłużenie zewnętrzne (% PKB)

36,6

39,5

40.5

42,8

42,9

Źródła: bank centralny; Ministerstwo Finansów; Narodowy Instytut Statystyczny (INEC); oraz szacunki / prognozy pracowników Funduszu.
1 / Skonsolidowane na poziomie niefinansowego sektora publicznego.
Departament Komunikacji MFW

zrodlo:https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador?

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

LIVE AKTYWNY KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ
TRANSMISJA ZAKOŃCZONA
%d bloggers like this: