O osiągnięciu kompromisu poinformował na Twitterze Donald Tusk

  • Przyjęta data ma być jeszcze formalnie zaakceptowana przez Theresę May
  • Podczas rozmów przywódców 27 państw UE przez wiele godzin nie udawało się osiągnąć kompromisu
  • Francja chciała, by ostateczną datą przedłużenia wyjścia W. Brytanii z UE był 30 czerwca; większość krajów była skłonna wydłużyć brexit nawet o rok
  • Jak podało źródło unijne, kompromisowa data 31 października pojawiła się na stole po godz. 24

Takie rozwiązanie ma być jeszcze formalnie zaakceptowane przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May, ale nikt nie spodziewa się, by odrzuciła ona tę ofertę.

O osiągnięciu kompromisu poinformował na Twitterze Donald Tusk. „Unijna „27” uzgodniła przedłużenie brexitu” – napisał szef Rady Europejskiej. Jak dodał, teraz rozpoczną się konsultacje z premier Wielkiej Brytanii Theresą May.

Wcześniej, jak podawały źródła unijne, przez pięć godzin od apelu premier Theresy May o dłuższe odroczenie brexitu państwa UE nie mogły dojść do porozumienia. Francja optowała za datą 30 czerwca. Większość krajów chciała dłuższego odroczenia, nawet o rok.

REKLAMA

Jak informowano, część unijnych krajów była gotowa poprzeć przedłużenie brexitu do końca tego roku, a nawet do końca marca 2020 r. To jednak nie były jedyne daty, które pojawiły się na stole rokowań. W kuluarach mówiło się też o jesieni tego roku jako o rodzaju kompromisu. Propozycja 31 października pojawiła się na stole po godz. 24 – podało źródło unijne.

May prosi o dłuższe odroczenie brexitu

Zanim przedstawiciele 27 państw unijnych przystąpili do rozmów, Theresa May wzróciła się z prośbą o o dalsze przedłużenie brexitu z opcją wcześniejszego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Podczas szczytu była pytana przez przywódców, czy dłuższe odroczenie brexitu pomogłoby jej w znalezieniu kompromisu ws. umowy rozwodowej w Izbie Gmin. Odpowiedziała, że tak, ale z opcją wcześniejszego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Na pytanie o porozumienie ponadpartyjne w Izbie Gmin May odpowiedziała, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Wskazała, że potrzebne są też pewne dodatkowe wyjaśnienia do deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem – wskazało źródło.

Jak relacjonowali dyplomaci, przez ponad godzinę przedstawiała unijnym liderom sytuację polityczną w kraju. Po godz. 20 liderzy zaczęli rozmowy już we własnym gronie.

Nie wszystkich jej przesłanie oraz seria pytań i odpowiedzi przekonały do tego, by pójść jej na rękę. Cześć dyplomatów odebrała wystąpienie May chłodno. – Obawiam się, że obóz opowiadający się za krótszym przedłużeniem mógł znacznie się powiększyć – powiedział jeden z nich.

UE gotowa na brexit bez porozumienia; KE daje wskazówki stolicom

Co mówiono przed dzisiejszym szczytem? – Chociaż bezumowne wyjście spowoduje zakłócenia i nie jest pożądane, UE jest na nie w pełni przygotowana. To nie jest wynik, którego chcemy, ale się go nie boimy. Jesteśmy przygotowani – mówił na konferencji prasowej na kilka godzin przed rozpoczęciem nadzwyczajnego szczytu ws. brexitu rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Wskazówki dla państw członkowskich dotyczą pięciu obszarów. Chodzi o prawa pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom; ochronę danych; produkty lecznicze i wyroby medyczne; współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych oraz rybołówstwo.

– Celem tych wskazówek jest zapewnienie płynnego praktycznego wdrożenia unijnych i krajowych działań awaryjnych dotyczących brexitu, jeśli Zjednoczone Królestwo miałoby opuścić UE bez porozumienia 12 kwietnia lub później – zaznaczył Schinas.

KE przypomniała, że w przypadku bezumownego brexitu Wielka Brytania stanie się państwem trzecim bez żadnych uzgodnień przejściowych. Od tej chwili całe unijne prawo przestanie obowiązywać w odniesieniu do tego kraju. Nie będzie okresu przejściowego, który przewidziano w umowie o wyjściu. Spowoduje to znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw.

Aby je ograniczyć, UE i 27 krajów przygotowały środki, by zapewnić obywatelom Wielkiej Brytanii mieszkającym legalnie w państwach członkowskich prawo do dalszego legalnego pobytu nawet w razie twardego brexitu. Wskazówki dotyczą unijnych środków awaryjnych, w szczególności rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o zapewnienie jednolitego, jednostronnego stosowania zasad zabezpieczenia społecznego dotyczących równego traktowania świadczeń, dochodów, a także sumowania okresów pracy czy składek.

Wskazówki dotyczą też współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. W razie twardego brexitu nie będzie już ram prawnych, które taką współpracę ułatwiały. Konieczne będzie w związku z tym bazowanie na mechanizmach przewidzianych w prawie międzynarodowym i krajowym.

KE wskazała na instrumenty rezerwowe, z których UE i jej państwa członkowskie mogą korzystać, aby zagwarantować ciągłość egzekwowania prawa i współpracy sądowej. Bruksela dała też wytyczne dla państw w związku z odłączeniem Zjednoczonego Królestwa od unijnych baz danych, sieci i systemów informatycznych.

Kłopoty mogą też wystąpić w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Większość produktów leczniczych, dla których brexit ma znaczenie, powinna być zgodna z przepisami UE w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. – Jest jednak możliwość, że mimo wszelkich wysiłków zgodność niektórych produktów leczniczych i wyrobów medycznych z odpowiednimi przepisami nie zostanie zapewniona na czas. Istnieje zatem ryzyko niedoborów, jeżeli podmioty gospodarcze nie podejmą szybkich działań w celu znalezienia rozwiązania – przyznała KE.

Bruksela zapewnia jednak, że będzie współpracować z Europejską Agencją Leków (EMA) i krajowymi organami regulacyjnymi, aby ściśle monitorować sytuację i rozwiązywać ewentualne problemy.

KE radzi też stolicom, co zrobić, by zaspokoić bezpośrednie potrzeby przekazywania danych na Wyspy w przypadku twardego brexitu. W ocenie Komisji wystarczą do tego istniejące narzędzia przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych dotyczące wymiany danych z państwami trzecimi. Ostatnim obszarem, którego dotyczą wskazówki, jest rybołówstwo. UE stworzyła odpowiednie ramy prawne umożliwiające statkom Wielkiej Brytanii dostęp do wód unijnych w 2019 r. Będzie się to mogło odbywać na zasadzie wzajemności, czyli jeżeli Zjednoczone Królestwo przyzna taki sam dostęp statkom UE na swoich wodach.

UE dostosowała też kryteria kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, aby zapewnić, by rybacy, którzy musieliby zaprzestać działalności – gdyby Zjednoczone Królestwo nie przyznało im dalszego dostępu do swoich wód – mogli otrzymać rekompensatę.

„W takim przypadku konieczne byłoby przyjęcie przez państwa członkowskie skoordynowanego podejścia w celu zapewnienia równych warunków działania rybakom z UE w różnych państwach członkowskich oraz w celu ochrony zasobów morskich. Przedstawione dziś wskazówki zawierają szczegółowe informacje na temat takiego skoordynowanego podejścia” – czytamy w komunikacie KE.

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/brexit-panstwa-ue-wypracowaly-kompromisowa-date/9943h80