NA ŻYWO 21.00 - STREAM ALEKSANDER JABŁONOWSKI I JACK CALEIB - O ZGNILIŹNIE MORALNEJ W III R.P !!21 sierpnia 2019
15 godzin pozostało.

M-forum A.V Live.

Najnowsze informacje , Polska i świat artykuły przedruki filmy zdjęcia i dokumenty.Unikatowe informacje i materiały które na innych portalach są cenzurowane z przyczyn politycznej poprawności.

ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?

OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

W 1947 roku wydany został  w Polsce dekret na podstawie którego karano śmiercią  i pozbawiano majątków zdrajców Polski i Polaków w czasie II WŚ. Jak już teraz wiemy było wśród nich  setki tysięcy Żydów, którzy pracowali dla GESTAPO  wydając  innych żydów przeznaczonych do likwidacji. Ci przestępcy  nie czekając nawet na wyroki uciekli do USA,  potem do Izraela , ZSRR , Szwecji i do Ameryki Południowej. Odczekali  i teraz  wystąpili o zwrot swoich majątków.  Ów Dekret z 1947 roku używali Żydzi do wydawania wyroków na polskich patriotów AK uznając ich za zdrajców! (np. słynny sędzia  Stefek Michnik- Szechter od 1968 r  w Szwecji)..

SAD APELACYJNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH

DLA DRUGIEGO OKREGU

Sesja sierpniowa 2002 r.

Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

(Przewód sadowy 15 kwietnia 2003 r.)

(Przekazanie do rozpatrzenia sadowi niższej instancji 14 czerwca 2004 r.)

(Złożenie 10 września 2004 r.)

Sygnatura akt 02-7844

THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ,

PETER KOPPENHEIM, JUDAH WELLER, CHANA

LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND,

HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL

w imieniu własnym i innych osób, będących w podobnej sytuacji

Powodowie/Wnoszący Apelacje,

przeciwko

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWU  SKARBU PANSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH  TOZSAMOSC NIE JEST JESZCZE ZNANA, #1-100

Pozwanym – Stronie Przeciwnej

Przed Sądem w składzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

Niniejsze sprawa z odwołania od wyroku Sądu Rejonowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sędzia Przewodniczący) zostaje przedłożona tutejszemu Sądowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej  Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sąd Najwyzszy do ponownego rozpatrzenia przez sąd tutejszy –zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w świetle wyroku  Sądu Najwyższego w  sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym  otrzymaniu  sprawy do rozpatrzenia od sadu wyższej instancji, sąd tutejszy starał się ustalić, czy

23-03-2006 12:47 (2K) WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC]

powodom udało się wykazać co najmniej jedną ustawowa przesłankę do wyłączenia immunitetu suwerennego państwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach suwerennych państw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie według tytułu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611, co dałoby sądom Stanów Zjednoczonych właściwość do rozpoznania powództwa powodów.

Stwierdzamy, że:

(1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjątków przewidzianych w tej ustawie do roszczeń wynikających z postępowania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;

(2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku „działalności gospodarczej”, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek do stosowania wyjątku w przypadku wywłaszczenia, wynikającego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3). Ponieważ powodowie nie wykazali istnienia przesłanek ustawowych dla wyłączenia immunitetu przysługującego suwerennemu państwu obcemu w odniesieniu do zgłaszanych przez nich roszczeń, niniejszym podtrzymuje się postanowienie Sądu Rejonowego oddalające ich powództwo ze względu na brak właściwości rzeczowej w sprawie.

(…..) cały wywód prawniczy uzasadniający werdykt , baaardzo długi

PODSUMOWANIE

Z przyczyn omówionych powyżej, orzekamy, że:

(1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych w niej wyjątków do roszczeń wynikających z działania, które miało miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,

(2) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjątku, ponieważ:

(a) konfiskata przez państwo mienia w granicach tego państwa nie jest czynnością „gospodarcza”,

(b) późniejsze gospodarcze wykorzystanie wywłaszczonego mienia nie pozostaje „w związku z” wcześniejszym wywłaszczeniem w stopniu wystarczającym do spełnienia przesłanki dla zastosowania wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz

(c) odrzucamy przeformułowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywłaszczeniu” tak, aby stało się roszczeniem w ramach wyjątku dla „działalności gospodarczej”, oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przesłanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjątku, ponieważ (a) powodowie chcą odzyskać mienie, które nie „znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych”, (b) w takich okolicznościach powodowie musza wykazać, ze mienie „jest własnością lub jest eksploatowane przez agendę obcego państwa lub podmiot, poprzez który działa obce państwo” w rozumieniu FSIA, (c) powodowie twierdza, ze przedmiotowe mienie jest „własnością” Ministerstwa Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz (d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który działa”

[ 23-03-2006 12:47 (2K) WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-  ]

Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA, ponieważ jego „podstawowa funkcja” jest rządowa a nie gospodarcza.

Wobec powyższego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sąd Rejonowy uwzględniający wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze względu na brak właściwości rzeczowej.

 

Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?

Na jakiej podstawie wyżej wymienione osoby sprawujący Konstytucyjne urzędy, pomimo istnienia tego wyroku wyrażali obietnice zwrotu bezprawnych roszczeń żydom ?

Dlaczego wymienieni Panowie podejmowali w imieniu Rzeczpospolitej nieuprawnione zobowiązania w tym zakresie ? 

ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: