"SZOKUJĄCY TEMAT DNIA" 20.30 M.MACIAK CW24TV + GOŚCIE TELE KONFERENCJA20 maja 2019
TRANSMISJA NA ŻYWO TRWA WEJDŹ NA KANAŁ STREAM LUB OGLĄDAJ NA PIERWSZEJ STRONIE BLOGA BEZ CHAT
WEJŚCIE KLIKNIJ W ILUSTRACJĘ – KANAŁ FILMOWY WSZYSTKIE NOWE MATERIAŁ FILMOWE ORAZ ZARCHIWIZOWANE VIDEO STREAM LIVE
WEJŚCIE KLIKNIJ W ILUSTRACJĘ -STREAM LIVE – NA ŻYWO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 20:30 + CHAT + PRIV. VIDEO ROZMOWY
ZOSTAŃ SAMODZIELNYM AUTOREM NA M-forum kliknij w poniższy obrazek dowiedz się jak i co ? DZIAŁAJ :-)
SKUTECZNE WSPARCIE BEZ WPŁAT !!

M-fo A.V Live. <<wróć do Nius<<rum

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo rozbudowę i utrzymanie strony dowolnym datkiem poniżej panel Peypal nawet nie posiadając konta Peypal można dokonać wpłaty wprost z swojej karty .Jeśli chcesz wesprzeć wybranego autora wpisów w opcji wpłaty wpisz nick autora z dopiskiem "DAROWIZNA DLA ……… " wpłata zostanie automatycznie przesłana wskazanemu autorowi .M-forum AV Live jest w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNĄ KWOTĄ DAROWIZNY – :-) …………………………MILLENNIUM BANK W POLSCE : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 ==================== do przelewów zagranicznych IBAN: PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 ==================== BIC (SWIFT) – BIGBPLPW

PROGRAMY SOCJALNE POLSKA – EUROPA KIERUNKI W NADCHODZĄCEJ PRZYSZŁOŚCI.

Our Reader Score
[Total: 2 Average: 5]

Witam dawno nie pisałem konkretnego materiału , przy okazji pisania szerszej analizy polecam jeden z mini rozdziałów całości

Państwo opiekuńcze blaski i cienie

Aby poruszyć ten temat należy cofnąć się nieco w czasie , ponieważ ten system opieki i pomocy socjalnej ma swoje początki nie tylko związane z ruchami socjalistów działających w 18 i 19 wieku .I przez ten właśnie pryzmat ideologiczny jest postrzegany  dziś jak szkodliwy szczególnie w krajach byłych „demokracji ludowych” .

Początki raczkującego systemu wspierania obywateli sięgają czasów wojen prowadzonych przez króla Prus Fryderyka Wielkiego którego działalność militarna w Europie – liczne wojny spowodowała pojawienie się dużej ilości osób okaleczonych które nie potrafiły w skutek inwalidztwa funkcjonować nawet na poziomie minimum biologicznego.

W związku z tym król Fryderyk zdecydował się na rozwiązanie tego problemu wprowadzając dożywotnie renty , nie wynikało to z tego iż był empatyczny lecz raczej pragmatyczny w ówczesnych warunkach bytowych aglomeracji miejskich wielkim problemem była drobna przestępczość.

A wielkie ilości osób okaleczonych w wyniku wojen prowadzonych przez państwo Pruskie zasilały rzesze żebraków , złodziei i pokrewnych przestępczych profesji.

Wypłaty stałe dla byłych żołnierzy były po prostu tańszym rozwiązaniem niż budowa nowych więzień gdzie musiano by izolować i utrzymywać tych ludzi , skądinąd ludzi zasłużonych dla państwa Pruskiego , a dodatkowo osiągnięto przekonanie w społeczeństwie iż warto służyć państwu .

W dzisiejszych czasach, a mam na myśli XX i XXI wiek programy socjalne rozwinięto do całych systemów pomocy i wspierania które w mniejszym lub większym stopniu w różnych państwach na świecie obejmują takie aspekty jak edukacja , opieka medyczna , systemy emerytalne i rentowe to główne filary życia społecznego wspierane pomocą budżetową.

Wiele osób już nie postrzega w/w pomocy państwa w tych aspektach jako dotowanie i pomoc obywatelom ale jako obowiązek państwa cywilizowanego ! choć w istocie jest to właśnie pomoc socjalna w czystej formie .

Inne państwa posiadające większe zasoby środków budżetowych inwestują w szereg pakietów socjalnych dodatkowych stypendia dla studentów , zasiłki dla bezrobotnych ,zasiłki dla osób chcących zmienić kwalifikacje i wiele innych dotyczących szczególnie polityki prorodzinnej.

Wiele osób i wielu polityków toczy spory od lat czy system państwa opiekuńczego jest korzystny dla rozwoju społeczeństw czy raczej narzędziem demoralizacji .

Więc warto przyjrzeć się tej polityce która jest w krajach wywodzących się z cywilizacji łacińskiej czyli Europa oraz kraje zamorskie ,ale wywodzące swe korzenie z Europejskich tradycji kulturowych jest szeroko stosowana w praktyce.

Programy socjalne i wzięcie na siebie ciężaru odpowiedzialności za los obywateli szczególnie miało znaczenie w okresie powojennym XX wieku , gdzie wsparcie państwowymi środkami finansowymi osób okaleczonych w różny sposób zarówno fizycznie jak i psychicznie .

Zapobiegło bezspornie w pogrążeniu się państwa w kłopotach związanych z wystąpieniem skrajnej nędzy a co za tym idzie kryminalizacji potężnych mas społecznych .

Dzięki systemom opieki państwowej udało się milionowe rzesze ludzi edukować i reedukować aby skutecznie stworzyć kwalifikowane kadry które były wykorzystane w powojennej rzeczywistości odbudowy struktur państwa , przemysłu i budowania wyższej stopy życiowej .

Bez wsparcia t/z „socjalu” osiągnięcie tego poziomu rozwoju nie były by możliwe jako przykład przytaczam plan pomocy finansowej dla Niemiec – RFN , plan Marshalla.

Państwo opiekuńcze to również niekorzystne aspekty szczególnie w krajach gdzie rządy wywodzące się z ruchów komunizujących i socjalistycznych nadmiernie rozbudowały programy wsparcia społeczeństw również dla osób napływowych gdzie inna mentalność i kultura wywołała zwyrodnienie źródłowych założeń tej pomocy.

I stała się głównym narzędziem demoralizacji i izolowania się grup etnicznych w gettach w których życie  na zasiłkach stało się tradycją wielopokoleniową , ale to szerszy temat na inną pracę .

Przykładem porażki polityki pro społecznej jest na dzień dzisiejszy Francja gdzie najpierw polityka imigracyjna związana z rekompensowaniem i zadość uczynieniem ludom i narodom uciskanym i eksploatowanym w czasach kolonialnych przyznawała przywileje socjalne i nie skrępowaną możliwość osiedlania się we Francji.

W ramach przestrzegania wartości demokratycznej system wspierania musiał być skierowany zarówno do rdzennych obywateli jak i napływowych mas z krajów byłych kolonii ale również nadal uzależnionych gospodarczo i technologicznie , czyli zwyczajnych protektoratów oficjalnych i nie oficjalnych.

Reasumując „instytucja państwa opiekuńczego” ma i zalety i wady , nadchodzące lata zapowiadają dalszy rozwój programów socjalnych jest to związane z industrializacja przemysłu gdzie zautomatyzowanie procesów produkcji wyeliminuje zapotrzebowanie na pracowników wykonujących proste czynności produkcyjne.

Starzenie się społeczeństw spowoduje zwielokrotnienie wydatków na opiekę medyczną i socjalną seniorów , migracje ekonomiczne które w tej chwili obserwujemy również pogłębią wydatki budżetowe o pakiety wsparcia rozwoju i edukacji aby przynajmniej próbować dostosować ich umiejętności zawodowe do potrzeb rynków pracy w Europie.

Biorąc pod uwagę wszystkie te wymienione czynniki , wydaje się iż z drogi rozwijania programów socjalnych zawrócić już nie możemy , a dochody takich państw jak RFN – Niemcy ( nadwyżka budżetowa za rok 2018 – 59 miliardów euro ) wręcz zachęcają polityków do rozpatrywania kolejnego rewolucyjnego pakietu socjalnego o nazwie ” bezwarunkowy dochód gwarantowany”

Temat na pewno nie został wyczerpany szczególnie iż nie dokonałem porównania z warunkami socjalnymi w USA który to kraj jest w kręgu tych krajów wywodzących się z kultury Europejskiej postrzegany jako najbardziej restrykcyjny pod kontem opieki państwa czego dowodem jest fakt iż ponad 40 000 000 obywateli nie posiada prawa do opieki medycznej .

Konfrontowanie krajów leżących w innych strefach kulturowych nie ma sensu

bo w grę wchodzą tam inne uwarunkowania historyczne kulturowe religijne i mentalne

i brak jest wspólnych cech do dokonania porównań .

Argumenty przeciwników pogłębiania i rozwijania funkcji państw opiekuńczych wydają się słuszne , bo dostęp do wspierania w różnych aspektach jest szeroki i beneficjentami są miliony w śród których są grupy zdegenerowane i roszczeniowe .

Co rzeczywiście powoduje iż miliardowe kwoty przeznaczane na wsparcie ,zaczynają przypominać coś w rodzaju „haraczu” lub podatku dla społeczeństw „za t/z święty spokój” a politykom rozwijanie i uleganie roszczeniom daje narzędzie do korumpowania wyborców , co jest widoczne jaskrawie w wielu krajach w tym również w krajach dojrzałych demokracji.

M/F mizia

 

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

LIVE AKTYWNY KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ
TRANSMISJA ZAKOŃCZONA
%d bloggers like this: