loading...
loading...
LIVE SZOKUJĄCY TEMAT DNIA 20.0019 marca 2019
TRANSMISJA NA ŻYWO TRWA
KANAŁ FILMOWY WSZYSTKIE NOWE MATERIAŁ
STREAM LIVE – NA ŻYWO + CHAT + PRIV.

M-fo A.V Live. <<wróć do Nius<<rum

M-forum jest w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje.

Aleksander Jabłonowski, WŁAŚNIE NAS GWAŁCĄ PEDERAŚCI !

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

2 thoughts on “Aleksander Jabłonowski, WŁAŚNIE NAS GWAŁCĄ PEDERAŚCI !

  1. W 1968 roku, amerykański naukowiec John Calhoun , przeprowadził doświadczenie , nazwane później „mysią utopią”, którego efekty , powtórzone kilkukrotnie , powinny były stać się przestrogą dla całej cywilizacji łacińskiej . Badacz umieścił cztery pary myszy , w specjalnie przygotowanym habitacie , który teoretycznie mógł pomieścić około 3000 osobników . Wyeliminowano wszystkie zagrożenia . Nie było tam żadnych drapieżników . Myszy miały nieograniczony dostęp do wody i pokarmu , a także do materiału do budowy gniazd . Eksperymentatorzy zadbali również o ich stan zdrowia , minimalizując możliwość wystąpienia chorób zakaźnych . Wyniki eksperymentu są dla nas zatrważające .
    Po początkowym wzroście liczebności osobników zamieszkujących habitat , zaczęły się dziać dziwne rzeczy . Spadła płodność samic . Młode były atakowane , zbyt wcześnie wypędzane z gniazd . Agresja pojawiła się również wśród samców . Zaczęły występować wśród nich zachowania homoseksualne , a także pojawił się specyficzny rodzaj osobników nazwanych przez Calhouna „pięknisiami” . Samce te nie przejawiały żadnych zainteresowań samicami , nie walczyły między sobą , a jedyne czym się zajmowały, to jedzenie , picie , spanie i czyszczenie futerka .
    W 560-tym dniu eksperymentu zakończył się wzrost populacji , wyraźnie poniżej pojemności habitatu . W 920-tym doszło do ostatniego poczęcia . Ostatni tysiąc myszy nie wykształcił zachować społecznych koniecznych do znalezienia partnera , obrony gniazda , poczęcia i wychowania młodych . Po 1588 dniach eksperyment zakończył się całkowitym wymarciem populacji! (Zainteresowanych odsyłam do sieci po szczegóły tego niezwykle ciekawego eksperymentu) .

    Warunki , w których ma się wszystko , bez wysiłku , bez żadnego ryzyka ani niebezpieczeństwa , bez żadnych zobowiązań , ani kosztów , prowadzą do zupełnego zaniku społecznych i rodzinnych zachowań , odpowiedzialności za siebie i potomstwo . Wiodą do całkowitego wymarcia populacji !

    Już sam Calhoun , po zakończeniu eksperymentu odniósł się w analizie wyników , do społeczności ludzkiej . Przewidział to , co my dziś widzimy wyraźnie . Na naszych oczach , w sytych i żyjących dotąd we względnym bezpieczeństwie społeczeństwach Europy Zachodniej , pojawiają się wszystkie znamiona upadku , znane z „mysiej utopii” . Cywilizacja w stadium stagnacji , cywilizacja ludzi nieprzystosowanych do życia społecznego , pada pod butem islamu .

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

loading...
LIVE AKTYWNY KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ
TRANSMISJA ZAKOŃCZONA
%d bloggers like this: