NA ŻYWO 20.00 "SZOK ! STANISŁAW MICHALKIEWICZ WULGARNIE OSZKALOWAŁ KATOLICKICH KSIĘŻY I ZAKONNIKÓW !! +ROPZMOWA NA ŻYWO Z ADOLFEM KUDLIŃSKIM21 lipca 2019
-116288 sekund temu.

M-forum A.V Live.

Najnowsze informacje , Polska i świat artykuły przedruki filmy zdjęcia i dokumenty.Unikatowe informacje i materiały które na innych portalach są cenzurowane z przyczyn politycznej poprawności.

PASEK REKLAM

WSPARCIE DAROWIZNA NA UTRZYMANIE STRONY W ZAKRESIE OPŁAT STAŁYCH INTERNET CHAT LIVE ROZMOWY TELEKONFERENCYJNE

€1,00

WSPARCIE FINANSOWE PRZELEW BANKOWY

MILLENNIUM BANK W POLSCE : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030  do przelewów

zagranicznych IBAN: PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030  BIC (SWIFT) – BIGBPLPW

W tytule przelewu wpisz DAROWIZNA , inaczej opisany przelew nie dojdzie

 

RADA EUROPEJSKA PRZEGŁOSUJE W CZERWCU 2017 r. PRAWO SZARIATU JAKO PRAWO RÓWNORZĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE W U.E ciebie też ,info TVP.

OCENA KONTA AUTORA
OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

ZA CHWILĘ OBSZERNY MATERIAŁ NAKREŚLAJĄCY WAM CO TO OZNACZA W PRAKTYCE

LINKI DO MOICH STARYCH ARTYKUŁÓW Z PRZED 7 LAT KTÓRE SAMYM TYTUŁEM WTEDY WAS ŚMIESZYŁY A NA DZIŚ POWINNY WAM POSTAWIĆ WŁOSY NA GŁOWIE BO CO DO SYTUACJI KTÓRE SIĘ ZMATERIALIZOWAŁY POKRYWAJĄ SIĘ Z 100 % TAK I CO DO OSÓB Z IMIENIA I NAZWISKA PODANYCH 7 LAT TEMU KTÓRE BĘDĄ ZA TO ODPOWIADAŁY TEŻ SIĘ SPEŁNIŁO W 100 %

CZY RADA EUROPY PRZEGŁOSUJE TO UZNANIE PRAWA SZARIATY W EUROPIE ZA OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI UNII ……… NA PEWNO TAK BO LOBBY SOCJALISTYCZNE KTÓRE CHCE PRZYJĄĆ SZARIAT MA PRZEWAGĘ I MOŻE NAWET PRZEGŁOSOWAĆ PRZYSŁOWIOWE ŻE W STYCZNIU JEST MAJ !!

TU LINKI POD DYSKUSJE

INFORMACJA O TYM ZE TAKA DEBATA ODBYŁA SIĘ NA FORUM RADY EUROPY W OSTATNICH DNIACH W PARYŻU I O TYM ZE BĘDZIE GŁOSOWANIE ZA PRZYJĘCIEM PRAWA SZARIATU JAKO PRAWA RÓWNORZĘDNEGO W U.E ZNAJDUJE SIĘ W NAGRANIU A.V W LINKU PONIŻSZYM TVP info 

https://wiadomosci.tvp.pl/29421283/prawo-szariatu-w-europie

W tym tygodniu Rada Europy rozważała, czy można podpisać dokument oparty na islamskim prawie, co forsują europejscy socjaliści. Temu zdecydowanie sprzeciwiła się Polska.

NALEŻY DODAĆ ŻE POLSKA JEST W U.E W MNIEJSZOŚCI 27 DO 1 CZYLI NIE MOŻE NIC !!

WCZORAJ PÓŹNYM WIECZOREM 00.24 BYŁA INFORMACJA BARDZO SZEROKA NA TEN TEMAT O WIELE SZERSZA NIŻ TA ZAJAWKA … JUŻ ZA 3 MIESIĄCE GŁOSOWANIE W R.E NAD WPROWADZENIEM PRAWA SZARIATU W U.E JAKO PRAWA RÓWNORZĘDNEGO W EUROPIE

PAMIĘTACIE JAK 5 =4 LATA TEMU PISAŁEM W ARTACH ŻE ISLAM PRZYJDZIE DO EUROPY NA PIECHOTĘ ? DOSŁOWNIE NA PIECHOTĘ … BYŁO WAM WESOŁO I ZABAWNIE …… I PRZYSZEDŁ ……… NA PIECHOTĘ ………

TERAZ WAM PRZYPOMNĘ KOLEJNY MÓJ WPIS ……… KTO ISLAM UMOCUJE W POLSCE

MYLIŁEM SIĘ TYLKO NA NIEKORZYŚĆ NAPISAŁEM ŻE BĘDZIE TO DONEK – DONALD TUSK I ZAKORZENI GO W POLSCE …………… BŁĄD ON ZAKORZENI GO W EUROPIE !!!!

 

DONEK OJCEM ZAŁOŻYCIELEM POLSKIEJ REPUBLIKI MUZUŁMAŃSKIEJ

Posted by miziaforum w dniu Wrzesień 2, 2010

KRZYŻ ZASŁONĄ DYMNA PRZED FAKTEM – DONEK OJCEM ZAŁOŻYCIELEM POLSKIEJ REPUBLIKI MUZUŁMAŃSKIEJ

 

TERAZ GDY JEST PONOWNIE „KRÓLEM” EUROPY Z ŁASKI NIEMIEC I NA ŻYCZENIE 27 KRAJÓW UNII ………… ZROBI

ALE O TYM ZA CHWILĘ W NAGRANIU BO ŁATWIEJ I SZYBCIEJ WAM TO POWIEDZIEĆ

NIŻ PISAĆ ELABORAT

nie podawał bym wam tego gdyby nie co najmniej 3 istotne sprawy które wydarzyły się w przeciągu 72 godzin w europie na które nikt nie zwraca uwagi …… to ja wam wskażę.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

DODATEK DLA NIE BEDĄCYCH W TEMACIE MAŁY UŁAMEK KAR ZACZERPNIĘTYCH Z KORANU I STOSOWANYCH W PAŃSTWIE ISIS I ARABII SAUDYJSKIEJ AKTUALNIE .

ZDJĘCIA FOTO NIE INSCENIZOWANE POCHODZĄ Z TV ARABSKICH GDZIE EGZEKUCJE SIĘ RELACJONUJE NA ŻYWO W CZASIE REALNYM 

Prawo Państwa Islamskiego zostało w całości oparte i dosłownie przeniesione z Koranu.
Trzeba sobie zdawać sprawę, iż wprowadzenie tych szokujących dla europejczyka kar nie jest czymś nieakceptowanym przez miejscową ludność, wręcz przeciwnie. Społeczeństwo terenów podbitych jest wręcz wdzięczne i zadowolone, gdyż w miejsce totalnego chaosu i rozkładu organizmu państwa, gdzie królowały rabunek i korupcja, Państwo Islamskie wprowadziło prawo jasne i przejrzyste, o którym wszyscy się w szkołach koranicznych uczyli. I co najważniejsze bardzo skuteczne. Na terenach zajętych przez IS w zasadzie nie ma przestępczości pospolitej.

W Islamie występują trzy rodzaje Prawa Karnego jednym z nich jest Hudud. Hudud pierwotnie oznaczagranicę i wszystko to, czego Allah zabrania robić i co jest objawione w Koranie.

Takie są granice Boga! Nie zbliżajcie się więc do nich!
Al-Bakara (Krowa) 1:187

Z definicji: Hadd to obowiązkowa i niepodlegająca zmianie (przez sędziego) kara opisana w Koranie i sunnie (czyli praktyce i świadectwie Proroka p.b.u.h.), która jest wprowadzona za naruszenie boskiego prawa. W kontekście islamskich przepisów karnych Hudud oznacza wszystkie przestępstwa, które nie dotyczą ludzi i za które konkretne kary są określone i ustalone przez Allacha (i opisane w Koranie).

Kolejnym rodzajem Prawa Karnego jest Tazir – przestępstwa, w których kary nie są wyspecyfikowane. Do nich należą takie jak np. niszczenie mienia publicznego.

Trzecim rodzajem jest Qisas – przestępstwa z określoną karą, ale dotyczące innych ludzi i ich życia np. zabójstwo, zranienie.

Wspólnie te trzy rodzaje Prawa Karnego: Hudud, Qisas i Ta’zeer tworzą Jinayat czyli przestępstwa.

Przestępstwa, które należą do kategorii Hudud to:

Cudzołóstwo, za które przewidziano karę 100 batów dla mężczyzn i kobiet, którzy nie są w związku małżeńskim

Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze.“ An Nur ( Światło): 24:2

baty.jpg

– Cudzołóstwo, za które przewidziano karę ukamienowanie, jeżeli sprawca był żonaty

jak wspomniano w Hadisie opowiadanym przez Ibn Majah i obserwowane przez Proroka Muhammada (p.b.u.h.)oraz Ma’Iz i al-Ghamidiyyah jak zostało opowiedziane przez al-Bukhari i Muslim

Poniżej scena ukamienowania.

ukamienowanie-cudzolostwo.jpg

ukamienowanie-cudzolostwo2.jpg

ukamienowanie-cudzolostwo3.jpg

– Oskarżenie o cudzołóstwo bez świadków (pomówienie) – 80 batów,

„A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie.“ An Nur ( Światło): 24:4

– Spożywanie alkoholu, 40 batów


Nasz Prorok Muhammad p.b.u.h. powiedział: „Kto spożywa alkohol, chłostać go z kijem” Hadis wg. at-Turmuzi

– Kradzież – kara amputacji dłoni jak wspomniano w Surze al-Maidah: 38.

Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry! Al Maidah (Stół Zastawiony) 5:38

 – Rabunek – kara jest zróżnicowana w zależności od stopnia wykroczenia, jak wspomniano w Sura al-Maidah: 33.

Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym. Al Maidah ( Stół Zastawiony) 5:33

Ukrzyżowanie:

ukrzyzowanie.jpg
Scena naprzemiennego obcięcia ręki i nogi:
uciecie1.jpg
uciecie2.jpg
uciecie3.jpg
uciecie4.jpg
uciecie5.jpg
uciecie6.jpg
uciecie7.jpg
uciecie8.jpg
uciecie9.jpg
uciecie10.jpg
uciecie11.jpg
uciecie12.jpg
uciecie13.jpg
uciecie14.jpg
– Homoseksualizm – kara śmierci poprzez zrzucenie ze skał lub wysokiego budynku

Zrzucenie homoseksualistów z budynku:

geje1.jpg

geje2.jpg

geje3.jpg

geje4.jpg

– Apostazja i bluźnierstwo – (riddah) –  kara śmierci i przepadek majątku

 Hadis Bukari: „ Ktokolwiek zmienia swoją religię, zabijcie go“

Hadis Bukari i Muslim „Przelanie krwi Muzułmanina nie jest dozwolone za wyjątkiem: rozwodnika który dokonuje cudzołóstwa, życia za życie i tego, który pozostawia wiarę i odizolowuje się od jammah:

Kalif Abu Bakr rozpoczał wojnę przeciwko Ar-Riddah: apostatom, bluźniercom i tym, którzy odmówili płacenia zakatu.

Hadis Bukari: „ Ktokolwiek zmienia swoją religię, zabijcie go“

Śmierć zadawana na przeróżne sposoby.

Rozstrzelanie:

rozstrzelanie1.jpg

Ścięcie:

sciecie.jpg

sciecie1.jpg

sciecie2.jpg

Poniżej tabelaryczne zestawienie przestępstw i rodzajów kar.

kary-is.jpg

72 thoughts on “RADA EUROPEJSKA PRZEGŁOSUJE W CZERWCU 2017 r. PRAWO SZARIATU JAKO PRAWO RÓWNORZĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE W U.E ciebie też ,info TVP.

  1. Nic nadzwyczajnego. Czego można się spodziewać po wyznawcach Belzebuba i jego religi. Ale spokojnie apogeum nastąpi jak już sfinalizują zakup bomby atomowej , co jak sami mówią niebawem nastąpi. To <<>> wszystko zgodnie z przepowiedniami ??? Ci wyznawcy głośno oświadczają że ich celem <<<

  2. Weźcie ludzie i zajmijcie się „prawem” dla niewolników:

    http://www.gutenberg.czyz.org/word,9438

    Mojego ojca „uśmiercono” już w dwa dni po moim urodzeniu, a małżeństwo moich rodziców przyjęto na zasadzie przysięgi wobec „państwa” czyli zrobiono ze mnie bękarta bez praw dziedzicznych !

  3. Co ma turek wspólnego z żydem ? Ano ma, bo jest obrzezany i nie żre wieprzowiny oraz morduje inne zwierzęta koszernie.

    Budy tureckie czyli kebaby pojawiły się również w Polsce, bo diabeł zawsze włazi od kuchni !!!

    „Wenn man ihnen erzählt, dass es für ihre Sicherheit ist, dann kostet es sie entweder ihr Geld oder ihre Freiheit.
    — Dirk Müller”

    Tu tłumaczę powyższą złotą myśl :

    „Kiedy wam się opowiada, że jest to dla waszego bezpieczeństwa, to kosztuje was to albo pieniądze albo waszą wolność.”

    Dodam od siebie , że jedno i drugie, bo jak wytłumaczyć fakt ściągania kasy w formie podatków i różnych ubezpieczeń po to tylko, żeby „państwo” zabezpieczało nasze ” bezpieczeństwo” ?

    Gdzie jest kurwa ten „wróg” , którym najpierw był Niemiec czy Rus ? Hołota muzułmańska też została podjudzona i bomby u nich testosteronowe szaleją.

    Jest jednak na nich sposób czyli chemiczna kastracja zapewniona „prawem” i tu chwała big farmie za wyprodukowanie tego specyfiku, bo debili i ich bękartów w ten bezkrwawy sposób można się pozbyć.

  4. ja to widzę inaczej, skoro chca prawa szariatu to bedzie ono dzialac tylko w stosunku do islamistów! i bezowych.
    co zreszta chyba nie bedzie takie złe bo jak ciapaty mi ukradnie telefon to mu lape odetną……

    po drugie to nie moze dzialać w stosunku do białych bo srodowiska lgbt i inne zboki pojda pod topór a to ….jest sprzeczne z ideologią wolnej UE!!!!
    jedno gryzie sie z drugim wiec w jakim celu chcą to przegłosować?
    ano w celu wywolania IIIWS Religijnej !

    1. no o czy Wy piszecie, dwa równolegle prawa w tym samym kraju znacząco sie rozniace ??? chyba ze podziela kraj na stany jakies rozne; zreszta wsrod białych tez sa muzułmani; to jest absurd; a wy gadacie jak by wam to pasowalo już; poza tym bycie muzułmaninem to chyba dość kusząca propozycja zwłaszcza dla faceta w europie ? i tak rozjada nas w chuj; 5++ żon, socjale, pracowac nawet nie trzeba – ale nie w EUROPIE ^^ O czym my w ogole dyskutujemy;

      1. no zamiast sie za łeb złapać i wrzasnac które po nazwisku skurwesynch chcą to przegłosować i dobrać im sie do dupy za to ONI MYŚLĄ JAK SIĘ DOSTOSOWAĆ DO NOWEGO PRAWA KTÓRE IM NAŻUCĄ ………….

        1. Z 5 lat temu nagrałem jednego Ewangelika na uliczce obcowanej głównie przez Arabów:

          Tutaj nikt nie podskoczy do niego bo raz, ze stał przy glownej drodze, dwa Tajowie mają wyjebane na religie dopóki jest spokój, ale umiarkowanym muzułmana się scyzorki otwierały – nie wiem czy widać to na filmie, ja ich twarze i reakcjie widzielem na miejscu; … fakt ten koleś lekko pierdolniety, coś jak pastor Chojecki 😀 … chociaż ten wiekszy kozak bo robi to wsrod muslimow a nasz DUET pierdoli w TV za kase emigrantow

            1. O bardzo przepraszam,ale moje życie mimo kilku tragedii bylo wspaniałe…..każdemu życzę takiego życia.Do 2005 roku miałam życie ,jak w Madrycie….nigdy nie miałam problemów finansowych, mąż na kontraktach bardzo dobrze zarabiał….nikt nigdy mnie nie porzucil,nie oszukal ,sprawy rodzinne zawsze ukladały sie wzorowo ,mężczyzni w moim życiu mnie kochali i darzyli szacunkiem. Zawsze miałam jakieś fajne hobby i rozwijałam się twórczo,nie byłam tylko kurą domową i nic wiecej….A i teraz nie mogę narzekać…żyję z inteligentnym facetem ,który jest mi oddanym partnerem,za co jestem mu wdzięczna.Navajo daje mi bezpieczeństwo i milość,co nie jest powszechne w naszym wieku.A więc panie Knur nie martw sie tak o wszystkich niepotrzebnie…pozdro dla rodziny i dla Ciebie….

              1. Ja się nie czepiam Ciebie Pani Dag personalnie – tylko ogólnie pisze. Chociaż moja wizja Polski i Europy może być skrzywiona. Dawno tam nie byłem. Wiem tylko tyle co przeczytam / posłucham i wywnioskuje. Rozumiem również, że ciężko się pogodzić z faktem takim jak Chuj Dupa i Kamieni Kupa – wiem to moich rodzicach. Poza tym za ty jesteś innej daty – ten okrutnej PRLowej, a ja patrze na losy młodych i nowych pokoleń. Pozdr.

  5. „Tylko głupi płacą podatki” ! Wiem, że język niemiecki został obźydzony tak jak rosyjski, ale ja urodziłam się na Sląsku, gdzie śląski i niemiecki to normalka.

    1. Dzikie wrzaski o treści „allahu akbar”, znieważanie Holendrów, bezczeszczenie flagi narodowej Holandii i zawieszenie flagi Turcji na budynku rządowym…

      1. pisałem wam już ze Erdogan to wariat i chce być SUŁTANEM IMPERIUM OTOMAŃSKIEGO znaczy wodzem wszystkich ludów islamskich .. i on to realizuje bez przeszkód , a co zrobi teraz po ścięciu się z Holendrami ? myślę że poszuka teraz powodu aby się mocno poróżnić z niemcami … to bardzo potrzebne mu

      2. 14 minut temu
        Minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble powiedział w niedzielę, że spór o wystąpienia wyborcze tureckich polityków w Europie i aresztowanie dziennikarza mającego także paszport niemiecki, Deniza Yucela, bardzo utrudni rozmowy o pomocy gospodarczej dla Turcji.

        Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/swiat/news-schaeuble-to-co-robi-turcja-jest-calkowicie-sprzeczne-z-jej-,nId,2367654#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

        WIDZISZ JAK SZYBKO POWÓD ERDOGAN ZNAJDZIE ////

        1. Niestety ten „minister finansów” Niemiec to stary diabeł, który cudem przeżył zamach na niego. Pokraka żydowska porusza się na wózku i rozrabia łącznie z „polską” żydówką o ksywie Merkel.

          Tu o diabelskim dowodzie osobistym z baphometem :

          1. Nieustraszona, wyjdź z diabelskich odmętów, spójrz realnie, rzeczywisttość jest wystarczająco przerażająca. Patrz i myśl po ludzku.

        2. Przecież Turcji (Erdoganowi) nie chodzi o współpracę, to błędne założenie. On chce panowania też w Europie i zdobędzie to bo Europa jest słaba, taką się okazuje. Te dzikusy są zdolne do wszystkiego. Według mnie mający władzę w europie zdekapitulowali świadomie, oni są zabezpieczeni, ofiarami islamizacji będziemy my, zwykli ludzie. Jednak my nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, nawet nie powiedzieliśmy – a. Póki co ludzie polegają na rządzących ale jak przekonają się na własnej skórze, że zostali zdradzeni to wezmą sprawy w swoje ręce. Nie wierzę, że europejczycy będą patrzeć bezczynnie jak zniewalają ich żony, córki i synów.

          1. ERDOGAN teraz wypuści te 3 500 000 uchodźców wprost do Grecji …. bo Greków też nienawidzi jak psów … te miliony pójdą wprost do Niemiec … który polityk w U.E każe strzelać do tej bandy cywili ??? żaden .. a jeśli się jakiś znajdzie to na 🙂 pomoc islamskim cywilom na bałkanach ruszy ladowa armia turecka … największa w NATO … i jak daleko zajdzie w Europie tego niewie nikt !! SYTUACJA DLA EUROPY OKROPNA NAWET NIE BĘDZIE MOZNA URZYĆ TAKTYCZNEJ BRONI JADROWEJ CO ? ZRZUCĄ JĄ NA GŁOWY WĘGRÓW RUMUNÓW ??? przejdzie armia Turecka aż do Monachium

            1. jeśli oni są w nato to przecież my też, co innego postawić wojsko przeciw bandzie cywili a co innego wysłać wojsko na sojuszników

              1. potrzebny jest strateg, który opracuje plan militarnego pokonania Turcji, fikcyjny ale, żeby wpadł szpiegom tureckim i wzbudził strach, haha

  6. Atak siekierą! Niemcy.
    cytat: W sumie siedem osób, w tym dwóch policjantów zostało rannych. Napastnik to Fatmir H, z Kosova, jest muzułmaninem. (info zablokowane)

  7. To co widać na zdjęciach to barbarzyństwo. Oni są w XV wieku! Nie możemy pozwolić na cofnięcie w rozwoju cywilizacyjnym.

  8. Nikt z tej bandy oszołomów nie ma żadnych „praw” decydowania o „prawie” , bo to jest ponadnarodowa mafia morderców i złodziei ! Te wszystkie jahwistyczne „religie” i tak mają jednego „boga” do zastraszania idiotów wszelkiej maści.

    Nic nowego pod słońcem, bo już w starożytnym Egipcie otwarto bramy dla tych mocno pigmentowanych !

    Muzułmanie to też bydło manipulowane przez swoich „duchownych”.

    A ludziska sobie dalej śpią na jawie i kupują każde kolorowe gówno w plastikowych opakowaniach z różnymi obrazkami i do tego jak „grają” w różne totki czy zdrapki, bo nie ma to jak sobie pomarzyć o milionach i żyć nadzieją, która jak niektórym wiadomo jest matką głupich !

    Na głupocie ludzkiej i na chciwości jest oparty ten satanistyczny system, z którego wyszłam, chociaż mogłam zarabiać kasę na tzw. testowaniu „leków”.

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/04/18/dr-matthias-rath-demaskuje-swiatowy-kartel-farmaceutyczny/

  9. Pamiętacie akcję z wirusem ebola? Media siały taką panikę, że omal nie przywrócono kontroli na granicach. Za parę tygodni rozpoczął się napływ islamistów i już ebola wyginęła…
    Każdy scenariusz jest możliwy, coś steruje rządami zachodnich krajów.

    1. No jasne ! przecież wiadomo kto…..ale przejadą się sami na tym ! wszystkie lichwiarskie banki padną…..kredyty bedą nieoprocentowane!

      1. A tak mi przyszło jeszcze do głowy ,że może dlatego kler tak popiera islamistów,że będzie mógł już legalnie mieć taką 9 letnią żonę , jak miewają imamowie i nikt nie będzie ich piętnowal…a imam ma większą władzę , niż taki księżulo ,gdzies na jakiejś zapyziałej parafii….coś się napewno zmieni,w innym przypadku rządy nasze nie zaciągałyby takich gigantycznych kredytów ,niemożliwych do spłacenia….

        1. tak czy sia to co sie dzieje teraz jakby ktoś 10 lat temu powiedzieł na powarznie to co dziś piszą gazety zamkneli by go w czubkach , a jak dzieje się tak że trudno to pojąć to bedzie źle

          1. A niech sobie głosują…..sami sobie kręcą bat na siebie…..wszystkich pedałów też to dotknie , beda uczyć się latać z wysokich budynków…..zamiast się bać, zaczyna mnie to śmieszyć…..narobia tylko bajzlu ,a sami zwieją ,gdzie pieprz rośnie….a najważniejsze ,że cała ta medycyna szczepionkowa też padnie…..

            1. Być może oddają im Europę w zamian za swoje bezpieczeństwo. Ilu hitlerowców zostało ukaranych a ilu żyło sobie bezpiecznie dozgonnie???

              1. Europa Zachodnia to wyeksploatowana wydmuszka. Przemysł nie ma tam co liczyć na surowce. Europa Wschodnia to coś innego, tutaj się warto przesiedlić, bo tutaj kopaliny jeszcze są a tubylców zutylizować i gitara. Może się to jednak nie udać ale tak, czy inaczej Francja, Niemcy, Anglia i pozostali, są gospodarczo skończeni bez nowych terytoriów do eksploatacji na przyszłość i z giełdy, i snów o potędze – dupa.

            2. Jest powiedzenie – albo my ich albo oni nas i tym mogą kierować się ci, którzy okradali Europę. Dadzą nas islamistom, żeby uniknąć kary od nas.

    1. a jak to sie stało ze wbrew prawu unijnemu 4 500 000 oficjalnie muzułman weszło na teren U.E bez wiz bez paszportów bez kontroli co niosą komu …. NO PRZYPOMNIJ SOBIE JAK TO POLAK N.P CHCIAŁ JECHAĆ DO ANGLII I MUSIAŁ POKONAĆ 3 GRANICE ….. WTEDY TEŻ TAK PIERDOLILI LUDZIE NIE NIEMOŻLIWE I CO KURWA NA PIECHOTKĘ PRZYJDĄ … WEŹ DAJ SOBIE LUZ I IDŻ DO LEKARZA …. NO TAK MÓWILI zresztą mi nie zależy na przekonywaniu jak wytną idiotów którzy nie wierzą własnym oczom i zmysłom TYM LEPIEJ DLA TRESZTY

      1. Mizia! ależ czym się tu martwić! pomyśl trochę:to będą cudowne czasy!nie będzie złodziejstwa,nikt nie będzie chlał gorzały,nikt nie bedzie zdradzał,grube baby /to ja!/ nie bedą miały kompleksów ,bo założą czarne namioty ,kobiety nie będą musiały tyrać w dennych zawodach za parę groszy ,a potem po pracy tyrać w domu, mąż bedzie zawsze musiał być sprawny i nie będzie go już bolała głowa, kredyty nie będą już lichwiarskie , bo lichwa w islamie jest zabroniona……mnie się to zaczyna podobać….jeszcze tylko zmienić te pedofilskie zwyczaje islamistów i git falbana facet……cholera jasna ,sama nie podejrzewałam ,że to napiszę……chyba wali mi w dekiel…..pozdro dla wszystkich….

        1. w Polsce tego problemu nie bedzie choć bedą mocne próby zainstalowania ale po jakimś czasie islam sam zrezygnuje z Polski ale o to trzeba bedzie troszkę powalczyć bo moze stać się odwrotnie jeśli Polacy nie okażą się mocnymi przeciwnikami

          1. Islam nigdy nie zrezygnuje z żadnego kraju bo ich ostatecznym celem jest przejąć cały świat i prędzej czy później będą próbować wejść do nas . Kwestja czasu.Jest tylko jedno rozwiązanie wprowadzić instrumenty które będą ograniczać ich rozmnażanie

        2. już sobie wyobrażam te ruchy LGTB, jak łapią dwóch pedałkow i wykopują ich publicznie z 12 piętra na ulice, zaraz po tym znikają wszystkie ruchy gejowskie i moment wszyscy są hetero 🙂

        3. A dzieci? małe dziewczynki do łoża??? chłopcy do noży. Nie podejrzewam, że też Ci się podoba ale jak akceptować to dobre i złe, ja nie pokocham islamu, choćby za te dzieci!

          1. Anno,czy znasz takie słowo „sarkazm” ?……widze ,że na tym forum nie ma już ludzi z wyobrażnią ,…..

            1. no , bo ludzie sie zaczynają bać !! rżną kozaków a jak ale swoje myśla i sie na serio boją ale 1 przed drugim bedzie udawał ze nie bagatelizował .. i tp jednym z sygnałów ze tak jest jest własnie nagłe zniknięcie spontanicznego poczucia humoru … stara metoda socjotechników jak chcą wybadać jak jest na serio …. czytać komentarze pod sprawami waznymi i szokującymi im więcej bestroski TYM WIĘKSZY STRACH INDYWIDUALNY

              1. Ja się nie muszę aż tak bardzo bać…..zanim dojdzie do tych drastycznych zdarzeń ,to nade mną już będą kwiatki rosły…..a gdybym nawet dożyła….co taki strach zmieni …..dostanę ataku paniki i zwyczajnie sie uduszę….sama się pogrzebię wcześniej….nie można przesadzac w żadną stronę ,pożyjemy,zobaczymy…..i tak niewiele możemy,my starsi ludzie…..

            2. A CI NAJBARDZIEJ ZESRANI ŚWIADOMIE NAWET OMIJAJĄ INFORMACJE TAKSUJĄC JE TYLKO RZUTEM OKA NA TYTUŁ i ignorują ale i tak pod kołdrą w nocy trzęsą dupskiem bo wiedzą że jest źle ….. czasami brak zainteresowania informacją jest dowodem na to ze społeczeństwo sra w gacie i jest na granicy psychozy

              1. Od czasu ,do czasu zaczynam żałować,że mam internet…..przez te wszystkie lata spędzone przed kompem przeszłam od fascynacji i zachwytu do kompletnej negacji….moje sasiadki tego nie maja/jedna jest nauczycielką,ale politykę omija/.
                Gdyby nie internet byłabym o wiele zdrowsza…te godziny w bezruchu ,nie przyspożyły mi zdrowia,niestety.Napewno skróciłam sobie sama życie….cóż umre wcześniej ,ale uświadomiona…..

              2. oficjalne badania wykazały że nie każdy może i powinien mieć dostęp do informacji w internecie co 5 osoba z problemami psychicznymi podejrzewane źródło choroby nadmiar informacji … czyli fiksują ludzie od tego … nauczycielka widocznie wie że NIEŚWIADOMOŚC TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO … kiedyś ludzie nie mieli dostępu do prasy radia tv internetu i 🙂 dowiadywali się na przykład że nowym królen jest już od 10 lat kto inny ……… i to ich szokowało 🙂 ale żyli sobie długo i spokojnie coś za coś

              3. Kilka dni temu,Navajo stwierdził,że gdybysmy byli zamożni,moglibysmy spróbować ,przenieść się na reszte życia na Syberię….no ale cóż ,w obecnej sytuacji nam to nie grozi….

              4. wystarczy białoruś i nie trzeba być zamożnym a właściwie to jesteście zamożni jak na warunki białoruskie 🙂

              5. Niestety,nie jesteśmy zamożni,bo mieszkanie obiecałam Milence i chociaż córka nie jest biedna,słowo się rzekło ,kobyłka u płota….nie mogę chaty spieniężyc……ale kto mógł przewidzieć taki rozwój sytuacji politycznej……kto mógł przewidzieć ,że znowu z kimś będę żyła po 9 letniej ,głębokiej żałobie….mówiąc o utracie zdrowia z powodu kompa ,mam na mysli problemy z poruszaniem sie ,a nie słabą psychikę….

              1. Dag. napisałaś -widze ,że na tym forum nie ma już ludzi z wyobrażnią ,…..- więc odpisałem w odpowiedzi -a ja co to?-
                jakby nie patrzec na 5 moich wypowiedzi co najmniej jedna jest sarkazmem…. ot staram się juz nie wk…… ć b o szkoda zdrowia…
                a że reszta taka powazna, no trudno…. ja na to nic nie poradzę..
                pzdr..
                a jak tam kicia? hehheeheeheh daje czadu napewno……
                oj masz wesoło z młodym kociakiem….. 😉

              2. Kris,nie zrozumiałam Twojego pytania i dlatego tak napisałam.
                Kotek jest bardzo miły ….juz chodzi po całym domu,ładnie sie bawi z nami,ma szalony apetyt,ale dalej nie pozwala sie pogłaskać….nie nalegamy,czekamy aż sama przyjdzie.Leży na parapetach,ale roślin nie dotyka,z czego bardzo się cieszę.Nie niszczy niczego,chociaż chodzi po różnych przedmiotach,ale bardzo ostrożnie.Sypia w naszej sypialni ,w pobliżu.Zauważyłam ,że jest dosyć okrągła i tłuściutka i ten jej duży apetyt trochę nas intryguje.Ponieważ kot jest wzięty z wiejskiego podwórka zastanawiam sie ,czy przypadkiem nie będzie miała małych.Bardzo dużo śpi .Gdyby się okazało,że jest zakocona,to córka wezmie sobie kotka ,albo nawet 2,a my tez sobie cos zostawimy.Wreszcie trafiłam na idealnego i ślicznego kotka.Jesteśmy bardzo zadowoleni ,że udało nam się znależć takiego słodkiego futrzaka…Pozdrawiam.

        4. Wydaje mi się, że trzeba będzie ten KORAN uzupełnić jeszcze kilkoma widowiskowymi przepisami. Trzeba będzie na tę okoliczność poszukać jakiegoś proroka. Szykuje się rewolucja w teatrze europejskim o co tak zabiegali złajdaczeni reżyserzy. Może ona przekroczyć ich wyobrażenia.

  10. WIADOMOŚCI – WIADOMOSCI.WP.PL
    Premier Turcji zapowiedział odwet na Holandii

    Turecki premier Binali Yildirim zapowiedział, że jego kraj odpowie „w najostrzejszy sposób” na wycofanie przez Holandię zgody na przylot szefa MZS oraz niewpuszczenie minister ds. rodziny do konsulatu w Rotterdamie. wiadomosci.wp.pl…

    1. WIADOMOŚCI – TOKFM.PL
      Turecka minister wyrzucona z Holandii. Policja z końmi i psami natarła na protestujących

      Turecka minister ds. rodziny i polityki społecznej Fatma Betul Sayan została odesłana do granicy niemieckiej pod eskortą policji. Wcześniej doszło do konfrontacj

  11. bardzo mi przykro ze znowu MAM RACJE .. KTO MĄDRY POSŁUCHA CO POWIEM I WYCIĄGNIE WNIOSKI DLA SIEBIE … I RODZINY ………. los tumanów mnie nie obchodzi .

    1. MOZE UDA MI SIĘ DZISIAJ ZROBIĆ 3 MATERIAŁY A.V TAKIE JUŻ BEZ OGRÓDEK I W PROST CO ZBLIZA SIĘ NIEUCHRONNIE …….. NA PODSTAWIE FAKTÓW KTÓRE WIDZICIE ALE NIE ŁACZYCIE
      JAK SZYBKO ISLAMIZACJA POSTĘPUJE W NIEMCZECH MATERIAŁ A.V Z GOERLITZ/ZGORZELEC

      ORAZ KOLEJNE MOJE PROGNOZY CO DALEJ ……… 2 SIĘ SPEŁNIŁY CO DO JOTY …. to będzie ostatnia i nie potrzebuje 7 lat na realizacje i zmaterializowanie się też ze skutkiem dla Polski

      za chwilę wprowadzający 1 film w moze kolejne 4 bardzo ważne

      1. JUŻ UZUPEŁNIŁEM ARTA ZANIM ZROBIE FILM

        ZAPRASZAM NA FILMY DZISIEJSZE …. MIEDZY INNYMI

        OPISZĘ WAM JAK STANIE SIE MOŻLIWYM ŻE !!!

        CHRZEŚCIJANIE W EUROPIE !! JESZCZE W TYM ROKU 2017 !!! BĘDĄ WYDAWANI PRZED SĄDY SZARIATU I PUBLICZNIE SĆINANI …. ZGODNIE Z PRAWEM !!! UNIJNYM

        NIE WIERZYCIE BZDURY ……. JESTEM IDIOTĄ ……….. ZOBACZYMY ……….

        mieli przyjść piechotą do europy i mordować …. ODPISYWALIŚCIE MI ZE JESTEM IMBECYLEM

        pisałem wam o wprowadzeniu prawa islamu przez TUSKA ………….

        PO DZISIEJSZYM DNIU MOZE SIĘ ZDARZYĆ ŻE BLOG ZOSTANIE ZLIKWIDOWANY

        A KONTO Y.T NA PEWNO !!

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: