NA ŻYWO 21.00 - STREAM PIOTR RYBAK WIELOLETNI WSPÓŁPRACOWNIK POLITYCZNY PAWŁA KUKIZA - CAŁA PRAWDA O DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ PAWŁA KUKIZA !!22 sierpnia 2019
9 godzin pozostało.

M-forum A.V Live.

Najnowsze informacje , Polska i świat artykuły przedruki filmy zdjęcia i dokumenty.Unikatowe informacje i materiały które na innych portalach są cenzurowane z przyczyn politycznej poprawności.

:-) gdybym został Królem Polski to co bym zrobił natychmiast …

OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

Repliki polskich insygniów koronacyjnych wykonane w latach 20012003 roku w Nowym Sączu przez zespół złotników pod kierownictwem antykwariusza Adama Orzechowskiego

NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE SIĘ Z OPERACJI WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI – żołnierze biorą podręczny sprzęt i do samolotu

RESZTĘ SPRZĘTU PRZEKAZUJEMY JAKO DAR DLA NP AFGAŃCZYKÓW
bo transport przewyższył by wartość – TO BY TRWAŁO TYDZIEŃ MAX

OSZCZEDNOśCI MILIARDY W SKALI ROKU

WPROWADZENIE USTAWY O WOLNOSCI PODATKOWEJ „WILCZKA”

RÓWNE TRAKTOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH – HIPERMARKETY – TAK SAMO JAK PANI NA STRAGANIE

ŻADNYCH ULG PODATKOWYCH

NATYCHMIASTOWE DODATKI RODZINNE NA KAZDE DZIECKO 300 ZŁ BEZ WZGLEDU NA ZAROBKI – RÓWNOSC W OBEC PRAWA !!

PŁACA MINIMALNA – ODNOSZĄCA SIE DO STAWKI GODZINOWEJ NIE KWOTOWEJ MIESIECZNEJ – MINIMUM 20 ZŁ H- komu sie nie podoba niech w….

tygodniowa max ilosc godzin pracy 35 h – RESZTA NADGODZINY 100%

likwidacja zus POZOSTAWIC TYLKO KOMURKI REALIZUJACE WYPŁATY

I EWIDENCYJNE ŻYJE/ ZMARŁ

FINANSOWANIE EMERYTUR – LOTTO , MONOPOL ALKOHOLOWY, TYTONIOWY, HAZARDOWY I ZALEGALIZOWANA PROSTYTUCJA Z PODATKIEM NA ZUS
60%

LIKWIDACJA SKŁADKI ZUSOWSKIEJ PRACOWNIKÓW !!!! – I O TYLE WZROST PŁACY PRACOWNICZEJ !!

PODNIESIENIE PODATKU VAT DO 33 PROCENT – Z TEGO 13 % DOTACJA DO ZUS –

BUDOWA MIESZKAN OSIEDLI KOMUNALNYCH MIASTO Z BANKIEM

W CZYNSZY SPŁATA KREDYTU – CZEŚĆ

KWOTA WOLNA OD PODATKU 10 000 ZŁ

CŁO NA WSZYSTKIE ROLNE PRODUKTY KTÓRE MOŻNA HODOWAĆ lub PRODUKOWAĆ TU 25%

ZIEMIA Z ARIMARÓW DLA ROLNIKÓW POLSKICH W DZIERŻAWĘ WIECZYSTĄ

SYMBOLICZNA ZŁOTÓWKA ZA HEKTAR ROCZNIE – Z MOZLIWOŚCIA WYKUPU W KAŻDEJ CHWILI

ZA GOTÓWKE LUB RATY

TO NA POCZATEK …

A I OBNIZKA CEN PALIW POPRZEZ ZMNIEJSZEBIE PROCENTU PODATKU W LITRZE

ALKOHOL , TYTOŃ , 100 % PODWYŻKA

 
VAT NA DZIECIECE I SZKOLNE ART – O %
VAT NA ŻYWNOŚĆ – 3%
LEKI OD WIEKU 0 -18 LAT OPŁATA 10% WARTOŚCI
LEKI – EMERYT RENCISTA – O% WARTOŚCI

REFORMA SZKOLNICTWA

SZKOŁA PODSTAWOWA 9 LAT

SZKOŁA ZAWODOWA 3,5 ROKU O.5 ROKU OSTATNIE – PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I KURS PRAWOJAZDY – BEZPŁATNY

SZKLONICTWO SREDNIE – 4 LATA L.O 5 LAT TECHNIKUM

RESZTA JAK ZA STRASZNEJ KOMUNY

OBOWIĄZKOWA SŁ WOJSKOWA – 12 MIESIĘCY POBOROWI 60 % STANU ARMII

h2 style=”text-align: center;”>III R.P POWTARZA KRYZYS, KRYZYS I W ŚLAD ZA TYM WPROWADZA NASTĘPNE PODATKI I USTAWY ANTY GOSPODARCZE

KTÓRE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA BEZROBOCIE I NIEOPŁACALNOŚĆ PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!

WIĘC JAK TO JEST MOŻLIWE ŻE W KRAJU KTÓRY POSIADA WIELE BOGACTW NATURALNYCH POŻĄDANYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH JEST JAK JEST

OTO KILKA PRZYKŁADÓW WRĘCZ RAŻĄCYCH DLACZEGO NIE POZWALA SIĘ DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TYM ZAJĄĆ !!!

BURSZTYN – JEDNE Z NAJWIĘKSZYCH ZASOBÓW NA ŚWIECIE…

rejony w których występują te złoża są tak łatwe w wydobyciu że można je wydobywać łopatą !!!!( co czynią ludzie każdej nocy nielegalnie)

zezwolenie małym podmiotą zapewniło by powstanie kilku tysięcy miejsc pracy

CHĘTNYCH NA ZAKUP SĄ SETKI TYSIĘCY NA CAŁYM ŚWIECIE !!!!

OFICJALNA POLITYKA RZĄDU ZAKAZ WYDOBYCIA !!!!!!!!!!!

– WĘGIEL KAMIENNY OKOLICE WAŁBRZYCHA

ZNAJDUJE SIĘ ZALEDWIE KILKADZIESIĄT CENTYMETRÓW POD NOGAMI

WYDANIE ZEZWOLEŃ MAŁYM PODMIOTOM PRZEŁOŻYŁO BY SIĘ NA KILKA TYSIĘCY MIEJSC PRACY I SPADEK CEN OPAŁU !!!!

CHĘTNYCH NA ZAKUP SĄ SETKI TYSIĘCY W CAŁEJ POLSCE !!!!

OFICJALNA POLITYKA RZĄDU ZAKAZ WYDOBYCIA !!!!!!!!!!!

– MARGIEL

NA NIM STOI CAŁA KIELECZCZYZNA I OPOLSZCZYZNA
MARGIEL MOŻNA WYGRZEBAĆ STOJĄC – DŁUBIĄC CZUBKIEM BUTA !!!

OPOLSKIE

WYDOBYCIE I PRODUKCJA CEMENTU – URUCHOMIENIE PLANU BUDOWY AUTOSTRAD I OBWODNIC W CAŁYM KRAJU

TAK DOKŁADNIE AUTOSTRAD I DRÓG BETONOWYCH – KTO BYŁ W NIEMCZECH WIE ŻE TE SĄ NAJLEPSZE I NAJBEZPIECZNIEJSZE !!!

STWORZONO BY MILIONY MIEJSC PRACY !!!!!!

OFICJALNA POLITYKA RZĄDU – RESTRYKCYJNE OGRANICZENIA PRODUKCJI !!!!

TYLKO KILKU KOLESI W POLSCE TO ROBI I PILNUJĄ ŻEBY NIEMIECKI CEMENT BYŁ TAŃSZY OD POLSKIEGO…

ORAZ WPROWADZENIE USTAWY WILCZKA O WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

http://pl.scribd.com/doc/444884/Ustawa-Wilczka

CO CIEKAWE WSZYSTKO WYŻEJ WYMIENIONE MOŻNA URUCHOMIĆ OD ZARAZ DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI !!!

 

POZA USTAWĄ WILCZKA – ALE JEŚLI SIE CHCE TO W CIAGU MIESIĄCA MOŻNA !!!

TO TYLKO KILKA PRZYKŁADÓW A JEST TAKICH NISZ DZIESIĄTKI W POLSCE

 

POLITYKA III R.P

 

TO SABOTAŻ I DZIAŁANIE NA SZKODĘ NARODU

A ZA SABOTAŻ NALEŻY SIĘ KULA W ŁEB i tak by został rozliczona ferajna pookrągłostołowa …

nawet jest gotowa podstawa prawna , zeby było zgodnie z prawem 🙂 

TREŚĆ USTAWY + KOMENTARZ NA KOŃCU

Ustawa
z dnia 18 marca 1921 roku
o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników.

Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniemi z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże(art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczon (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:
1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia -obowiązków urzędowychlub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej ;
2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku ,będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 – do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub – wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa(art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).
Art. 9.Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903 § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k.k. z r. 1871)

Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób,’ które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz.2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków . przewidzianych w art. 151 cz. 3 k. k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852

Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, – wolny będzie od kary.

Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie3 sędziów państwowych
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich- sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy oskarżonemu
obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje sie odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.

Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.

Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust No 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust No 18, poz. 101)

Art.18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,
a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

USTAWA ZOSTANIE OCZYWIŚCIE PRZYSTOSOWANA DO DZISIEJSZYCH CZASÓW W FORMIE BRZMIENIA NIE ZMIENIAJĄC POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH !!!

80 thoughts on “:-) gdybym został Królem Polski to co bym zrobił natychmiast …

 1. Miotanie sie zniewolonego umyslu z narzuconymi indoktrynacja schematami, to krecenie sie w kolko, a tu trzeba najpierw dojsc do przyczyn wspolczesnego niewolnictwa, zeby sie z niego uwolnic !

  Wymaga to jednak wysilku woli, odwagi spojrzenia prawdzie w oczy i skupienia uwagi na zyciowo najwazniejszych sprawach !

   1. Totez plany unych trzeba teraz szybko pokrzyzowac, skoro od „krzyza” sie zaczelo, a jesli ” w kupie sila”, to juz tym bardziej teraz nic temu nie stoi na przeszkodzie, kiedy jako pierwsza za pomoca PRAWA ZWYCZAJOWEGO uwolnila sie spod pejsatego bicza KANATA i ktory to prawie identyczny sposob do uwolnienia sie od ponanarodowej mafii jest podany przez Pana Cichockiego w jego powyzszej Proklamacji … !!!!

    To juz oficjalnie odbedzie sie pojutrze !, a jaka wspaniala flage ma teraz to wolne panstwo uwalniane od zlodziejskiej gildy !

    http://itccs-deutsch.blogspot.de/

    Wersja polska jest narazie bez nowszego tlumaczenia, ale koniecznie trzeba ja przyczytac, zeby zrozumiec dziejowa donioslosc nadchodzacych dni prowadzacych do calkowitego wyzwolenia swiata spod tyranii i zbrodni odwiecznego wroga Ludzkosci i Natury :

    http://itccs-polski.blogspot.de/

    1. Nikt niczego nie pokrzyzuje.Wszystko jest pod kontrola unych i szczelne.Wszystko jest gra.Na lewicy i na prawicy sa, ci sami do prowadzenie gry.Od krzyza nic sie nie zaczelo.Krzyz byl tylko kontynuacja tworcow tzw. prawa zwyczajowego.Nie ma czegos takiego jak prawo naturalne.To wymysl nawiedzonych pokretnych filozofow na uzytek polityki. Prawo zwyczajowe to prawa siegajace epoki faraonow.Lewice odwoluja sie do tzw. prawa naturalnego bardzo chetnie gloszac teorie o tym,ze rodzimy sie wszyscy rowni.Jesli rodzimy sie wszyscy rowni ,jak glosza lewice finansowane przez prawicowych bogaczy to nie powinno byc biednych i bogatych, co bylo zalozeniem komunizmu, ktorego nie bylo.Z teorii prawa naturalnego zrodzil sie socjalizm.Tenze socjalizm takze nie wprowadzil w praktyke naturalnej rownosci wszystkich w roznych formach i w roznym zakresie.Republikanie lewicowi walcza o panstwo laickie , czyli bez religii i je zwalczaja ( sa blisko idei prawa naturalnego) w imie wolnosci jednostki ( wolne zwiazki, wolny seks, wolny wybor do wyboru smierci, wolny wybor wlasnej plci).Tacy sa lewicowi ci republikanie ,ze finansowani sa przez pieniadze najbogatszych ludzi z prawicy, ktorzy sa wlascicielami roznych mediow w tym prasy.Po drugiej stronie sa republikanie prawicowi, ktorzy bronia wlasnosci ( tzw. prawa zwyczajowego , czyli ‚ starszych braci w wierze”).Republikanie prawicowi opieraja sie na religiach i widza model panstwa republikanskiego jako panstwo tolerancyjnego religijnie z zachowaniem wszelkich wlasnosci.Lewicowi republikanie nie walcza z wlasnoscia , co sie wtlacza ludziom do glow.Oni sami sa wlascicielami i udzialowcami w roznych firmach i sami posiadaja rozne dobra.Naiwny ten ,kto wierzy , ze lewica w tym repubilkanska walczy z wlasnoscia.Ani prawica, ani lewica z nia walcza.Lewica dla swej propagandy wykorzystuje laickosc , a prawica wartosci chrzescijanskie.Ataki na kosciol katolicki sa gra i niczym wiecej.Kosciol katolicki dogaduje sie z innymi religiami swietnie, bo wyrasta z tych samych judajskich korzeni.Nie ma zadnych walk miedzy religiami.One sluza wylacznie roznym ludziom do celow politycznych.Ostatecznym celem zjednoczenie trzech glownych religii w jedna.Przywodcy poprzez ekumenizm dokladnie pokazuja wole zjednoczenia , wskazujac wspolne zrodla trzech glownych religii.Nie wszystkim to sie podoba.Mnie to lotto.Walki lewakow i prawakow mi zwisaja.Jestem jak Szwajcaria.Spoko..i bez zaangazowania w z gory zaaranzowany spektakl.Luzne uwagi o wszystkim najwazniejszym w odniesieniu do linkow.Po lebkach, bo w przeciwnym razie , aby wszystko podjac to z 7 blogow by mi potrza bylo.Duzo czasuuuuu. tez..No chyba,ze ma sie wielu specjalistow od roznych tematow do wspolpracy.

     1. Przeczytac jednak trzeba ten temat bardzo uwaznie i to ze zrozumieniem, bo inaczej komentowanie po lebkach z powodu braku czasu, ale z bezproduktywnym miotaniem sie raz w lewo, raz w prawo i raz w religie nie ma kompletnego sensu.

      Wynika jednak z tego wszystkiego taki wniosek, ze mendia wcisnely mordy w kubel z tym tematem o uwolnieniu sie z kajdan niewolnictwa Kanaty i robia za to histeryczne zadymy do odwracania uwagi, do wywolania paralizu umyslowego z psychoza strachu i sprowokowania zamieszek albo i stanu wojennego dla oczadzialych propagandowo gojow, co to we wszystkie te bujdy o „terrorystach” „wierza” tak, jak niegdys niepismienni w malowanego diabla na scianie, a ktorego to „nowoczesnie” inkwizycja zastapila telawizja i zydlacka prasa.

      Nie tylko Polacy unikaja „prawnych” tematow tak jak diabel swieconej wody i to dlatego najwyzszy czas przyjrzec sie temu blizej , bo wlasnie masowa niewiedza w tej dziedzinie najbardziej pomogla i pomaga tej zlodziejskiej gildzie w odwiecznej grabiezy i mordowaniu Polakow :

      http://trzcinska.neon24.pl/post/116000,kazdy-mason-zyd-zawsze-wrogiem-polski-i-polakow

      1. Przeczytane zostalo ze zrozumieniem i skomentowane tez ze zrozumieniem.Ze zrozumieniem jest tak, ze demagodzy z prawej strony zrozumieja , tak im sie wklada w glowy, a demagodzy z lewej tak jak wynika z ich ideologii.Stad tezrefleksja powyzsza i o prawicy i o lewicy i o walorach republikanskich. A najtrudniej jest przeczytac i zrozumiec i prawa strone i lewa oraz dac zobiektywizowany osad z calosci, ale nie dla kogos obiektywnego i nie zwiazanego albo z prawica ,albo z lewica.Wyraznie napisano, aby dac obszerny rzeczowy komentarz do linkow i wyjetych w tekscie zagadnien to trzeba by jednej osobie poswiecic ho ho i jeszcze wiecej czasu na komentarz.Nie oczekuj, ze w komentarzu , bedacym synteza ogromnej ilosci informacji z roznych zrodel i wieluuu ksiazek napisze Ci wyczerpujaca opinie takze z tego powodu,ze nie ideologizuje i nie uzywam demagogii.A gotowcow nie mam pod reka przygotowanych, zeby cos szybko wkleic obszernie na temat.Moja wypowiedz byla na temat i dowodzi duzej wiedzy, na ktora sklada sie duzooo informacji z roznych ksiazek.Gdyby nie bylo przeczytane i nie zrozumiane nie byloby tego komentarza.Jedna osoba , to nie caly zespol fachowcow z bardzo duza iloscia czasu.Sama wiem, ile go poswiecam na czytanie i refleksje, zeby nie byc przedmiotem manipulacji.Twoje teksty tez doskonale rozumiem i wszystkie inne podsuwane tu i owdzie.Bo przczytalam te same ksiegi, co inni , ktorzy pisza.Taka jest potega czytania i wiedzy.Dobrze o tym wiesz.
       Z ciagiem dalszym zgoda.Tzn. po probie dowodu na nie czytanie.Nastepne dwa akapity jak najbardziej.Co zas sie tyczy prawnych tematow , to one , tam gdzie kazdy mac dostep, ale nie czytal.Dlatego , jak mantre pokazuje na biblie.Co sie Andzi nie podobalo.Te same prawa zwane ” prawem zwyczajowym” pochodza z praw danych przez mojzesza.Prawa mojzesza z ksiegi Wyjscia znajdujemy w koranie.One z tego zrodla pochodza.Podobnie jak i 10 przykazan.

       Ps.
       Nie jedna osoba prowadzi blog,czy rozne strony.To sa cale wyspecjalizowane zespoly, ktore zawodowo pracuja w ten sposob.Moze ktos naiwny tego nie dostrzega, ale nie Marysia.Z czegos trzeba zyc przeciez.Nie mozna pracowac gdzies i siedziec 24 godziny w sieci.No chyba,ze ma srodki do zycia to se mozna miec komfort pisania dla idei lub komentowania, bo sie ma czas i ochote.

      2. Link przeczytalam.Jest o prawie talmudycznym i innych.Te inne wywodza sie wlasnie z niego po odpowiednich modyfikacjach i tego nie mowia ” mendia” i rozni madrzy ludzie w sieci.Co zas sie tyczy tytulu.W mediach sa sami masoni i nie tylko, ci ktorych sie nazywa ” zydami”.Organizacje masonskie i swieckie i chrzescijanskie , tam gdzie sa maja w swoich szeregach ludzi roznych narodowosci.Loze masonskie kieruja religiami.Masoni na poszczegolnych szczeblach wladzy realizuja zalozycieli tychze loz.

       1. Moze ten filmik ulatwi szybkie zrozumienie pulapki „prawnej”, w ktorej sie znajduja wszyscy niewolnicy systemu i dla ktorych to te kajdany na papierze sa niewidoczne, bo wmowiono im, ze zyja w wolnym, demokratycznym kraju ?

 2. Glowa bestii zostala smiertelnie trafiona, a teraz tylko od ludzi dobrej woli zalezy rozprzestrzenianie tych informacji i podjecie wspolpracy do usuniecia jej ludobojczych macek „rzadowo – religijnych ” z kazdego kraju okupowanego „cywilizacja lacinska” i jej morderczych „praw” :

  http://itccs-polski.blogspot.de/

   1. No ,zeby tak zyd na zyda jechal..Podejrzane.Cus szykuja.Nie od dzis.Pejsy mamy na prawej stronie i na lewej.Pejsy z prawej dowalaja pejsom z lewej.

   1. Biedne gina, a bogate maja profity.Nie takie biedne teraz.Dostaly od minister kultury 1 milion wsparcia na dalsza dzialnosc.Nie boj byka.Odkuja sie.Zalozy sie fundacje na modle owsiakowa i bedzie kasa.Owieczki smagane antypejsacizmem dadza dobrowolnie w obronie wolnosci i walorow republikanskich.Owieczki to pokorne zwierzatka.

    1. Wlasnie wydrukuje sie 3 miliony egzemplarzy tego obrzydlistwa ” charlie”.Niezla kase dostana bankruci na dalsza dzialalnosc.Wlasciciele pisemka Liberation wiedza, jak robic interesy.Z bankruta zrobili przy pomocy mordu milionera.Maja lby interesow.Narod kupiecki i finansowy.Jak sie okazuje mozna kupe przemienic w miliony.

   2. Podczas paryskiego spotkania ministrow wyrazono wole wspolpracy operatorow sieci w celu scigania mowy nienawisci i podburzania do agresji.Czy dotyczyc bedzie to porozumienie takze politykow , specjalistow od dorzynania watah, bydla , ulicy i innych epitetow w ichniej mowie .Takoz roznych polowan.To bylo do przewidzenia.No i bedzie wiecej ofiar w wojnie o wolnosci slowa tfuj..

  1. No dobra,teraz będą sankcje za taką wypowiedż….nagrabiłeś sobie facet ,koniec palenia i innych głupot.Dag.

 3. Miziak , a może tak by zająć Madagaskar ???? , ciebie wybierzemy na Króla , a ja zostanę pierwszym skarbnikiem i będzie gites ! co ty na to co ?????
  hahahahahahahahahaha
  J.M.H
  Ps: bo wiesz człowiem musi jakoś sobie dorabiać do pęsyjki !!!!!!!!! hahahahahahahahaha

  1. Oj Navajo,Navajo…Ty skarbnik?To byłaby większa katastrofa ,jak obecnie…Ciebie się pieniądze nie trzymają….podejrzewam ,że wogóle nie znasz ich wartości….ale to dobrze,przynajmniej dla mnie,czymś mogę Ci zaimponować…Dag.

 4. „PODNIESIENIE PODATKU VAT DO 33 PROCENT – Z TEGO 13 % DOTACJA DO ZUS”

  – VAT to lewe faktury na firmy słupy i wyłudzenia zwrotu go z US.

  Ja bym go wywalił jak i wszelkie odliczenia kosztów działalności bo tu też się ostre lody kręci.

  Jedyny odliczalny „koszt” to pensje „robola” (pensja powyżej średniej krajowej co by nie było murzynienia) ale pensja prezesa, dyrektora to już REALIZACJA ZYSKU itd.

  Ale nawet jak zostaniesz królem i zrobisz tu eldorado to hołota i tak wyjdzie protestować o cokolwiek ośmielona brakiem dzisiejszego zamordyzmu.

  Bez edukacji albo prawa Hammurabiego tylko się jako król ujebiesz z poddanymi. Zwłaszcza iż z zawiści i dla judaszowych szekli będą robić wszystko byś upadł bo tak im każe wyznawana wersja judaistycznej ideologii zawiści znanej u nas jako katogłąbizm.

  Generalnie ja bym te zmiany jednak inaczej widział. MOCNIEJ i tak by się nie dało lodzić. No i z odpowiedzialnością urzędniczą za decyzje z konfiskatą majątku rodziny włącznie (bo na przykład daje się córuni mieszkanie WŁAŚCIWE za decyzje tatusia premiera = łapówka).

  1. zwyczajnie zgodnie z prawem 🙂 ich prawem !
   WYTOCZENIE PROCESÓW O PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE – popełnione w latach 1989-2016

   A JEST TEGO SPORO – nastepnie uznać RZĄDY T/Z III R.P – ZA RZĄDY ORGANIZACJI PRZESTĘPCZEJ O CHARAKTERZE ZBROJNYM – skazać winnych

   I NAJWAŻNIEJSZE UMOWY PODPISYWANE PRZEZ PRZESTĘPCÓW – W/W SZAJKI ZWANE RZADAMI

   NA CAŁYM ŚWIECIE UMOWY PODPISYWANE PRZEZ ORGANIZACJE PRZESTĘPCZE UWAŻANE SĄ ZA NIEWAŻNE

   – W TEDY POLSKA NIE JEST ZOBOWIĄZANA ŻADNYMI UMOWAMI Z OSTATNICH 25 LAT …

   NAWET DŁUGI SĄ NIE PAŃSTWA POLSKIEGO A TUSKÓW KOMOROWSKICH KACZYŃSKICH …

   SŁOWEM UMOWY Z ORGANIZACJAMI PRZESTĘPCZYMI SĄ Z MOCY PRAWA MIEDZYNARODOWEGO NIE WAŻNE

   PROSTE -spytaj byle prawnika .

   1. Słowem – umowy, także międzynarodowe, zawarte z przestępcami są NIEWAŻNE. To rozumiem ale spytałam o Grecję bo zabraniają im wyjść ze strefy euro. To jest dyktatura. Robią co chcą, pozwalają sobie na wszystko a reszta się nie liczy i nic nam nie wolno bez ich zezwolenia. Czy to się kiedyś skończy, odmieni, zawróci?

    1. Krolom Anno zwisa i powiewa.Niezaleznie od tego, czy sa w unii ,czy byli poza unia zyja jak paczki w masle.Kryzysy i bida krolewskich mosci nie dotycza.Przeciwnie dzieki unii europejskim koronowanym glowom zyje sie jak w raju.Nawet pracowac im nie wolno ,bo ichnie przepisy im zabraniaja.W unii sa monarchie to wiadomo.Ile ich jest mozna sobie policzyc. Ci panstwo otrzymuja duze dotacje unijne do ziemi,ktora posiadaja.Podatnicy polscy tez partycypuja w dodatkach unijnych do gruntow krolewskich mosci.

   2. „ZA RZĄDY ORGANIZACJI PRZESTĘPCZEJ ”

    – całe partie i wszelkich członków powinno się tak traktować. ZA MAFIE.

   1. Histiria wielu panstw mowi co innego.Wsrod koronowanych glow byly niezle osly ,nawet niepismienne i rzadzone przez klechow.

 5. JA SIĘ PYTAM CO? z miziatv co? to?za?gówna tam wiszą????????nie poto płacę podatki aby robić mnie w balona,była obiecana telewizja więc ma być!!!!!!!!!!

 6. To ,ze blokuja to maja swoje cele.Bursztyny beda przerabiac w tym ladnym gulagu w regionie Krolewieckim.Z reszta bogactw podobnie.Ich eksploatacja maja sie zajac i zajmuja sie rozne miedzynarodowe korporacje z kapitalami.

  1. Przerabiać to se mogą, kunszt Marysiu, kunszt jest najważniejszy. Samo słowo bursztyn niezbyt wiele znaczy ale kunsztowny wyrób się ceni. To potrafią wysokiej klasy rzemieślnicy, nie politycy – ci to nic nie potrafią, hehehe.

   1. Wiem,ze obrabiac.Nie badz taka mundra he he Anno.Bursztyny przerabiaja na rozne nalewki na przyklad.Ponadto nie obrobiony bursztyn jest doceniany takze jako pewnego rodzaju lek. w schorzeniach tarczycy.Bizuteria jest piekna to prawda zwlaszcza w srebrze.Ja osobiscie lubie w srebrze.Poza tym bursztyn ma tez inne wlasciwosci lecznicze,ale to moja tajemnica.

    1. Aha..O mundra sie nie obrazilas ?.Beda i przerabiac i obrabiac.Bursztyny tez beda w lapskach korporacji.Artysci dobrze znajacy kunszt obrobki bursztynu beda na ich uslugach za polskie 2 tysiace i koniec balu panno Lalu.

      1. Andziu!.Drugiego takiego Aniola, jak Marysia w sieci nie znajdziesz.Lubie uszczypac.Nie ja jedna na tym forum.Przyjrzyj sie tez swoim uwagom.Moze tu jeszcze wpadne.Paaa..

  1. Zgodnie z wytycznymi unijnymi i to bylo do przewidzenia.Ale niektore gluptasy sie cieszyly,ze se pare litrow taniej wleja do auta.Taaaa…

     1. Wiadomu, komu.Temu, co stworzyl lenno.Na przyklad o lennie juz sie dowiadujemy za czasow Mojzesza.To jego pan nakazal oddawanie czesci zbiorow panu.Znalezc to mozna w ksiedze Exodus 2 Mojzeszowe, ktora opisuje prawa dla 12 pokolen oraz inne prawa do dzis obowiazujace.

  1. Naukowcy z NASA są zgodni. Na orbicie ziemskiej pojawił się nowy księżyc! Nowy obiekt nosi nazwę 2014 OL339 i jest asteroidą. Obiega Słońce w ciągu roku ziemskiego i jest stosunkowo blisko Ziemi, co czyni go nowym satelitą naszej planety!

    1. ODBIŁO ? DLA CZEGO SKORO TYLU WARYJATÓW CHCE BYĆ PREZYDENTEM TO JA WOLE KRÓLEM BO TO REALNA WŁADZA -i co bym obiecał mugł bym zrealizować

     A CI KANDYDACI NA PREZYDENTÓW 🙂 OBIECUJĄ POLAKOM COŚ CZEGO JAKO PREZYDENCI NIE MOGĄ ZROBIĆ – A I TAK POLACY GŁOSUJĄ 🙂

     ZATEM CZEMU NIE KRÓLEM – NAWET UCZCIWIEJ !!

       1. GDYBY MIAŁO TO SONDOWANIE BYŚ WIAŻĄCE BYŁO BY NIE TU NA BLOGU – żarty panie zarty na żartach się nie znacie

       2. Nie wazne ile osob glosowalo.Wazne procenty jak w prawdziwych he he wyborach ha ha.

       3. Zeby sobie powalczyli klikami…he he.Mizia.No i tymi klikami napusciles w takim sondazu na Marysia taka jedna he he.Ale mialam ubaw..he he.

     1. Jeszcze przemyślę to królowanie.
      A le z tym srebrem i bursztynem mi się podoba. Sam na studiach dorabiałem sobie robiąc biżuterię o po magisterce gmerek oficjalnie sobie wyrobiłem, w emalierstwo wszedłem. Pięknie było do 1992 roku i potem zacząłem wyprzedawać wszystkie narzędzia; już się nie dało z tego żyć.

       1. Nie jestem rzemiślnikiem ,tylko specjalista księgowości na emeryturze,a biżuteria to odskocznia od rzeczywistości ,żeby nie zwariować.Pozdrawiam.Dag.

       2. Dag.Rzemieslnik to nie slowo obrazliwe.Rzemieslnikom dobrze sie zylo za tzw. komuny.Ty powinnas wiedziec jako mieszkanka Krakowa.Rzemioslo w tym miescie kwitlo.Pozostaly resztki swietnych pracowni rzemieslniczych i nie tylko w Krakowie.Ci ktorzy sie utrzymali sa nieliczni.Zbankrutowani jezdza do roboty do raichu.Czesc ocalalych,aby pozostac na rynku zwijajacym sie obnizyla poziom swoich wyrobow i aby jakos przetrwac handluje chinskim badziewiem.Tak sie porobilo w calej Polsce.Tak jest w calej Europie.Probuje sie odbudowac owo rzemioslo,ale wylacznie na uslugi tzw. markowych korporacji,w ktorych zatrudnia sie najlepszych rzemieslnikow.Pozdrawiam rowniez.

       3. Ależ Marysiu,nie zrozumiałaś mnie…często rzemieśknik jest prawdziwym artystą ,a nie samoukiem jak ja….nie uważam tej profesji za coś obrażliwego,wręcz przeciwnie ,gdybym miała wiecej czasu chętnie bym się od niejednego rzemieślnika jeszcze chciała więcej nauczyć…no ale cóż :mam tyle zainteresowań ,że życia by brakło na naukę ,a jeszcze zmieniłam stan cywilny ,co tez pochłania sporo czasu…Dag.

       4. Alez Dag.Ja doskonale zrozumialam,co wynika z mojej powyzszej wypowiedzi.Swego czasu rzemioslo i rzemieslnicy nie mieli takiego prestizu jak obecnie.Nikt ich artystami nie nazywal.Byli po prostu bardziej zdolnymi robotnikami w swoim fachu. Pamietasz pewnie czasy kiedy ,a i obecnie Cepelia byla i jest synonimem kiczu i zlego gustu.Dla Cepelii tworzyli rzemieslnicy,ktorych nazwano artystami.

       5. Jest wspaniałe forum jubilerów „Srebrnie” i tam jubilerzy z prawdziwego zdażenia opisuja kłopoty w branży.Wiem ,że jest im ciężko.ludzie z braku kasy kupują masówkę i prawdziwi fachowcy i artyści nie radzą sobie finansowo i likwidują swoje warsztaty.Zeby się parac jubilerstwem trzeba mieć jeszcze inne żródło utrzymania….często tez zajmują sie protetyką dentystyczną ,co tez wymaga precyzji,a nawet narzędzia są podobne.Dag.

       6. Leonardo da Vinci byl zdolnym malarzem ,rzemieslnikiem takze.Na scianach ladne obrazy malowal.

       7. Ano widzisz Dag.Tak jest w calej unii.Wykonczylo sie rzemioslo swiadomie.Najlepsi tak jak piszesz przekwalifikowuja sie ,jeli moga ,a pozostali zostana wchlonieci przez firmy bogatych celebrytow bez talentu w danej branzy,ale z kasa i beda pracowac za psie pieniadze dla jakiej swiatowej marki.Po to sa te wszystkie kombinacje roznych rzadow.Zniszczyc ustawami male i srednie firmy,aby umozliwic przejecie i pracownikow i dobr wszelakich przez bogatych i nie znajacych sie na rzeczy.Takie sa mechanizmy.Temu celowi sluzy tez prywatyzacja.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: