NAJNOWSZE VIDEO
30 NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANYCH JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE VIDEO
Posted by Ewa.x
7316 views
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
NIEMCY: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY POZWOLIŁ NA RATYFIKACJĘ FUNDUSZU ODBUDOWY UE
Pilne!!! Znamy Plan ewakuacji Rządu RP na wypadek wojny z Rosją!!!
Morawiecki OSZALAŁ! Rząd uderzy w Polaków
Alarm dla Polski. Gen. Polko przejrzał plany Putina. Biada nam, jeśli Kremlowi się to uda
Przeczytaj!! Po co im spis powszechny ??
EGIPT - 04.04.2021 - WIELKI NEOPOGAŃSKI RYTUAŁ - UROCZYSTE WPROWADZENIE DO KAIRU 22 MUMII FARAONÓW - VIDEO - CZY WŁAŚNIE UAKTYWNIONO LEGENDARNĄ KLĄTWĘ ??
MARCIN BUSTOWSKI ZAKŁADA PARTIĘ POLITYCZNĄ - DZIŚ ZŁOŻONE DOKUMENTY REJESTRACYJNE - JAKA PARTIA O CO CHODZI ?
NIEMIECKI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE JUŻ DOSTĘPNY JAK GO OTRZYMYWAĆ
Kategorie
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE ! ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PUBLIKOWANIA , ZARÓWNO JUŻ PUBLIKUJĄCYCH W SIECI, JAK I DLA OSÓB CHCĄCYCH ZADEBIUTOWAĆ .Możliwość swobodnego prowadzenia własnego niezależnego STREAM LIVE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POTRZEBNA !!!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

CZYM JEST „INTERES NARODOWY”

I DLACZEGO JEST PILNA POTRZEBA UTWORZENIA DODATKOWEJ SŁUŻBY SPECJALNEJ O UPRAWNIENIACH NAJWIĘKSZYCH MOGĄCA SPRAWOWAĆ NADZÓR I KONTROLĘ NAD WSZYSTKIMI SŁUŻBAMI JUŻ ISTNIEJĄCYMI.

niema obawy ani Tusk ani inne pookrąglostołowe ścierwa takiej służby nie powołają na własny pohybel….

Rozpoczynając rozważania nad pojęciem interesu narodowego odwołam się do nauki o stosunkach międzynarodowych, gdzie niestety wielu badaczy niezbyt jasno i różnorodnie definiuje pojęcie „interesu narodowego”. Z wielu definicji pozwoliłem sobie wybrać jedną, wypracowaną przez grupę autorów amerykańskich (Staff of the International Studies Group of the Brookings Institution) i opublikowaną w 1950 r. w pracy pod tytułem Major problems of U.S. Foreign Policy. Prezentowana przeze mnie definicja mówi, że interes narodowy stanowi „zespół ogólnych i stałych celów (ends) na rzecz, których naród działa”. Te cele obejmują „potrzebę zjednoczenia się dla zabezpieczenia się przed agresją, do podnoszenia standardu życia i dla utrzymania narodowej i międzynarodowej stabilności”, czyli szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwu właśnie chciałbym się przyjrzeć bliżej.

Na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych, szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia międzynarodowego, a więc nie tylko do państw. W związku z tym możemy wyodrębnić ze względu na kryterium podmiotowe:

·                      bezpieczeństwo narodowe (państwa)

·                      bezpieczeństwo międzynarodowe

Podział ten jest jednak czysto umowny, gdyż bezpieczeństwo państw w stosunkach międzynarodowych, obiektywnie rzecz biorąc, ma zawsze charakter międzynarodowy, a to z powodu coraz gęstszej sieci współzależności, jakie występują między państwami w większości dziedzin życia.

Jak twierdzi Prof. Ryszard Zięba (UW), bardzo często stosowanym kryterium w typologiach bezpieczeństwa jest kryterium przedmiotowe, na podstawie, którego możemy wyodrębnić wiele rodzajów bezpieczeństwa, m.in.: bezpieczeństwo polityczne, militarne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne.

Przyjmując kryterium przestrzenne analizowania zjawiska, bezpieczeństwo może być ujmowane jako: lokalne, subregionalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa zwraca uwagę na interesy jednostek i społeczeństwa, a nie państwa, jako instytucji. Często występuje konflikt między bezpieczeństwem państwa a bezpieczeństwem i potrzebami jednostki – np. im więcej państwo wydaje na zbrojenia, tym mniej pomocy socjalnej może zaoferować obywatelom.

Wobec wszelkiego rodzaju zagrożeń, państwa prowadzą swoje narodowe polityki bezpieczeństwa (security policies) Pojawia się pytanie o wartości jakie powinna chronić polityka bezpieczeństwa. Uznaje się, że są to wartości takie jak:

·                                jednostka, jej prawa i wolności,

·                                społeczeństwo,

·                                państwo jako instytucja,

·                                szanse rozwojowe, warunki życia obywateli,.

Amerykańscy badacze i politycy są skłonni rozszerzać ten krąg na wartości takie jak: dostęp do surowców energetycznych, bezpieczeństwo obywateli zagranicą, wolność handlu, ideologia, kultura. Musimy jednak wziąć pod uwagę mocarstwową pozycje USA i duże możliwości tego państwa w realizacji narodowej polityki bezpieczeństwa. Przyjmuje się, że nie powinno się zbytnio rozszerzać kręgu wartości chronionych,  ponieważ pojęcie bezpieczeństwa mogłoby ulec rozwodnieniu i każde działanie można by podciągnąć pod politykę bezpieczeństwa.

Moim zdaniem, zakres wartości chronionych najtrafniej określił w latach 70-tych badacz jugosłowiański, Serb o nazwisku Dymitriewicz. Jego teorię doprecyzował Prof. Józef Kukułka (UW), w ten sposób, że zbiór wartości chronionych objąłby, poczynając od wartości najważniejszych, kończąc na najmniej ważnych:

1.     Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:

a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;

b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;

c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;

2.     Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich (W Afryce, gdzie granice państw najczęściej nie pokrywają się z granicami etnicznymi, państwa nie przywiązują aż tak wielkiej wagi do integralności terytorialnej)

3.     Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;

4.     Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

W miarę upływu czasu zmieniają się środki i metody zachowywania bezpieczeństwa. O ile dawniej zagrożenia miały głównie charakter wojskowy, o tyle dziś występuje różnorodność zagrożeń. Dawniej państwo wysyłało armię przeciw nadciągającej armii wroga, dziś musi dbać o bezpieczeństwo obywateli wobec zagrożeń godzących w interesy jednostek

DLACZEGO POLACY POTRZEBUJĄ ABN – PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO ZE ISTNIEJĄCE SŁ. MUNDUROWE I SŁUŻBY SPECJALNE 

NIE OCHRANIAJĄ SZEROKO POJĘTEGO INTERESU NARODOWEGO ORAZ NIE CHRONIĄ NARODU PRZED NADUŻYCIAMI I AGRESJĄ ZEWNĘTRZNĄ JAK I WEWNĘTRZNĄ W KRAJU KTÓRĄ STOSUJĄ W FORMIE TERRORU I SABOTAŻU EKONOMICZNO GOSPODARCZEGO AGENCI ZARÓWNO OBCYCH PAŃSTW JAK I SILNYCH GRUP INTERESÓW 

ISTNIEJĄCE DZIŚ W POLSCE SŁ. SPECJALNE NIE OCHRANIAJĄ NARODU OCHRANIAJĄ OBYWATELI 

ICH DZIAŁALNOŚĆ SKUPIA SIĘ NA ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA GRUPIE RZĄDZĄCEJ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY RZĄD DZIAŁA NA SZKODĘ NARODU …

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – MA ZA ZADANIE OCHRANIANIE I ZAPEWNIANIE SWOBODNEGO I NIE SKRĘPOWANEGO DZIAŁANIA GRUPIE POLITYKÓW ZWANEJ RZĄDEM SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z OBYWATELI

NA PRZYKŁAD POMOC W UKRYWANIU AFER PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH PRZEZ TAK ZWANY RZĄD – CZYLI ZAPEWNIAĆ TEJ GRUPIE REALIZACJE SWOICH INTERESÓW PRYWATNYCH 

I NIC POZA TYM – ICH CEL TO BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ELIMINOWANIE I USUWANIE PRZESZKÓD, LUDZI , ORGANIZACJI ANTY RZĄDOWYCH  ROZBIJANIE TWORZĄCYCH SIĘ GRUP KONKURENCYJNYCH DLA AKTUALNIE RZĄDZĄCEJ KLIKI BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SA PRZESTĘPCAMI CZY NIE

POLICJA PAŃSTWOWA – TYLKO CZĘŚCIOWO SPEŁNIA ROLĘ SŁUŻEBNĄ  WOBEC NARODU ZWALCZANIE POSPOLITYCH PRZESTĘPSTW – TO TYLKO 40% ICH ZAKRESU DZIAŁANIA

RESZTA TO DZIAŁANIA REPRESYJNE WOBEC NARODU – EGZEKWOWANIE KAR I GRZYWIEN DLA FISKUSA , ASYSTY PRZY EKSMISJACH , ORAZ DZIAŁANIA ZBROJNE PRZECIW LUDNOŚCI CYWILNEJ 

CBA , CBŚ,  NIE WARTE SĄ WSPOMINANIA PONIEWAŻ SĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ POLICJI PAŃSTWOWEJ…

WSZYSTKIE WYMIENIONE SŁUŻBY SĄ NAKIEROWANE NA OCHRONĘ RZĄDU I JEGO INTERESU !!!!

A GDZIE MAMY INTERES NARODOWY W TYM WSZYSTKIM – NIKT SIĘ OCHRANIANIEM INTERESU NARODOWEGO NIE ZAJMUJE 

BO DLA W/W SŁ RZĄD = POLSKA !!!!

NIEZBĘDNA JEST ZATEM NOWA SŁUŻBA NADRZĘDNA NAD W/W 

PILNUJĄCA WE WSZYSTKICH ASPEKTACH POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH 

INTERESU NARODOWEGO POLAKÓW – CZYLI KAŻDEGO Z NAS !!!!

1.     Przetrwanie, wartość najważniejszą, rozumianą jako:

a)     przetrwanie państwa jako jednostki geopolitycznej;

b)     przetrwanie narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej;

c)     przetrwanie społeczeństwa w sensie biologicznym;

2.     Integralność terytorialną,  szczególnie istotną w warunkach europejskich.

3.     Niezależność polityczną, której przejawami są: swoboda wyboru ustroju i ideologii, swoboda decydowania o sobie i stowarzyszania się;

4.     Jakość życia, która obejmuje takie kategorie jak: standard życia, szczebel rozwoju gospodarczego, zakres swobód i praw obywatelskich, możliwości dalszego rozwoju, dostęp do surowców (zwłaszcza energetycznych).

PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI CZYLI ODESŁANIU DO DIABŁA „ELYT” POOKRĄGŁOSTOŁOWYCH

NALEŻY POWOŁAĆ TAKĄ SUPER SŁUŻBĘ 

KTÓRA ROZLICZY OSTATNIE 23 LATA DZIAŁALNOŚCI NA SZKODĘ INTERESU NARODOWEGO

ORAZ STANIE NA STRAŻY ZABEZPIECZENIA 

POLSKIEGO INTERESU NARODOWEGO W PRZYSZŁOŚCI

( szczegóły na temat A.B.N na życzenie jeśli temat kogoś zainteresuje)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

68 thoughts on “AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POTRZEBNA !!!

 1. http://wgospodarce.pl/opinie/2808-reprywatyzacja-tylko-dla-wybranych

  Reprywatyzacja tylko dla wybranych?

  opublikowano: 11 marca 2013 roku, 10:32 | autor: Rafał Zaza | kategorie: Prawo | tagi: nieruchomość, reprywatyzacja, Warszawa, własność
  Źródło: wikipedia Źródło: wikipedia

  Szykuje się nowy sukces propagandowy rządu.
  PO kończy prace na tzw. ustawą reprywatyzacyjną, ma ona objąć jedynie teren Warszawy.
  To dwudzieste pierwsze, po 1989 r., podejście do ustanowienia tego, fundamentalnego dla poszanowania prawa własności, aktu.

  Na reprywatyzacji w Warszawie zależy Hannie Gronkiewicz-Waltz.
  To ona płaci od lat z miejskiej kasy za przegrane w sądach sprawy z byłymi właścicielami.
  Od 2003 r. odszkodowania wyniosły 844 mln zł. Od trzech lat gwałtownie rosną.
  W 2010 r. Warszawa zapłaciła 64 mln zł,
  w 2011 r. – 306 mln zł,
  w 2012 r. – 233 mln zł.
  W tym roku z kasy miasta wypłynie na ten cel co najmniej 500 mln złotych.
  Na reprywatyzacji zależy nie tylko Polakom zrzeszonych w Polskiej Unii Nieruchomości, ale również polonijnym środowiskom żydowskim.
  Podczas spotkania z ich przedstawicielami w Nowym Jorku, jeszcze za życia prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz w czasie kilku rewizyt, Donald Tusk obiecał restytucję prywatnego mienia żydowskiego w Polsce, prosząc przy tym żydów o wyrozumiałość i cierpliwość.
  Mówił, że Polska nie jest w stanie usatysfakcjonować tych, którzy oczekują wysokich rekompensat rzędu np. kilkudziesięciu procent wartości majątku.>>>>

  1. Jaki majątek? Przecież Warszawy nie było po wojnie. Za zniszczone mienie powinni zapłacić Niemcy!

   1. Nigdy nie jest za późno. Póki walczysz jesteś zwycięzcą.
    Młodzi nie odpuszczą i słusznie. Nikt dobrowolnie nie pójdzie w niebyt. Nie wolno nam opuszczać rodaków, którzy wierzą w lepszą Polskę. Potrzebne są pomysły jak omijać bzdurne prawo.
    Obecni politycy wprowadzają anarchię i powinni być odsunięci od władzy.

 2. Witaj. Myślę, że Ty powinieneś zająć się tym burdelem w Polsce. Bo inaczej to będziemy sobie pisać i utrzymywać złodziejskich zaprzańców. Ty masz charyzmę, mi ci pomożemy i jesteśmy mądzrzejsi od tego dziadostwa.Miziia musi być ktoś, kto poprowadzii ten ruch, Ja na wałęsę nie głosowałam, chociaż na praktyce w biurze pracy kurownicznka prowadziła aktywną agitację. Czy Ty jesteś głupszy od wałęsły?

  1. WAŁĘSĘ NIGDY NIE POWINNO SIĘ TRAKTOWAĆ JAKO POLITYKA dlatego ze jego zaistnienie na scenie politycznej nie wynikło z tego ze nie był politykiem był wynajętym FRONTMENEM – na takiego było zapotrzebowanie wiec padło na niego
   zwykłym wynajętym do brudnej roboty robolem – ŻADNYM POLITYKIEM

   1. Wałęsa pracował jako ślusarz w Stoczni w Gdańsku.ale został zwolniony z pracy. Kiedy stoczniowcy zaprotestowali przeciw zwolnieniu A.Walentynowicz i rozpoczęli strajk, po pewnym czasie pojawił się na terenie stoczni Wałęsa. Rzeczywiście przelazł przez płot (widziałam zdjęcia) bo nie chcieli go wpuścić przez bramę. Na terenie stoczni został wygwizdany przez robotników jednak udało mu się przejąć kierownictwo nad strajkiem. I mamy to co mamy.
    Były stery odgórne, robotnicy i rolnicy chcieli czegoś innego ale jak zaczęły się podpalenia dobytku, tajemnicze zgony aż do bestialskiego zamordowania ks. Popiełuszki to po prostu zrezygnowano z walki z widmem.

  2. DZISIEJSZA SYTUACJA JEST TAK KURIOZALNA ŻE – JEDYNYM RATUNKIEM JEST ZRYW NARODOWY I TU UWAGA !!!

   Z HASŁAMI SOCJALNYMI !!
   TO PIERWSZY W HISTORII PRZYPADEK GDZIE NARODOWCY Z ZASADY SĄ PRAWICOWI – ALE TRZEBA WALCZYĆ O SOCJAL BO NARÓD WYGINIE

   I TU MAMY PROBLEM WIEKSZOŚĆ NARODOWCÓW SIĘ WZDRYGA MA OPORY – CHOĆ SYTUACJA JEST JASNA ABY URATOWAĆ NARÓD TRZEBA WALCZYĆ O PRAWA PRACOWNICZE , PRAWA RODZINNE, PRAWA DO MIESZKAŃ PRZEDSZKOLI EDUKACJI SŁ. ZDROWIA

   CZYLI O TRADYCYJNE SOCJALNE SPRAWY KTÓRYMI ZAJMUJE SIE LEWICA –

    1. Prawica, lewica, centrum, liberałowie, demokraci, republikanie – to są tylko przydomki, które dla przeciętnego Polaka nic nie znaczą. W naszej świadomości najgorsze nazwy to faszyzm, hitlerowcy, ubecy. Narodowosocjalistyczny – cóż w tym złego? Socjalizmu bali się kapitaliści, stąd były dobre warunki pracy na zachodzie i negatywna propaganda krajów socjalistycznych bo się bali, że narody wybiorą SOCJALIZM. W socjaliźmie nie było za darmo ale każdy dostawał pracę i płacę, pomniejszoną o podatki. Miał dach nad głową, skromny ale niedrogi. Każdego stać było na jedzenie, ubranie, czynsz za mieszkanie. Nie było luksusów ale nie było nędzy i umierających z zimna i głodu.

     1. CZEGO SIE BOJA BO NIE PADŁO BY ZE SĄ NARODOWOSOCJALISTYCZNI ALE ZE TO REWOLTA FASZYSTÓW – NO PRZECIEŻ JEST ZAKAZ DZIAŁALNOSCI NARODOWOSOCJALISTYCZNYCH PARTII BO STAWIAJA ZNAK = MIEDZY FASZYZMEM A NARODOWYM SOCJA;IZMEM

      OT CYKORY I KOMBINATORY GRA SŁÓW WYSTARCZY

      1. O CZYM KRZYCZY W FILMIKACH YT MARIAN KOWALSKI Z ONR

       O CZYM KRZYCZY W FILMIKACH YT PIOTR IKONOWICZ Z PPS

       O TYM SAMYM !!!!!! A PRZYNAJMNIEJ WIĘKSZOSĆ LUDZI TAK ICH ODBIERA – KRZYCZĄ O PRAWACH MŁODYCH DO ŻYCIA I NIEDOLI 12 000 000 POLAKÓW
       KRZYCZĄ I BYĆ MOZE NIE ZAUWAŻYLI ŻE SĄ ZGODNI W NAJWAŻNIEJSZYCH POSTULATACH – ULICA TO WIDZI !!!

       A MOŻE JUŻ CZAS ABY POROZMAWIAĆ O TYCH PROBLEMACH – A BARWY POLITYCZNE ZOSTAWIĆ W SZATNI ???

       TAK CZY TAK DO TAKIEGO POROZUMIENIA CZY ODGÓRNEGO CZY ODDOLNEGO ZMUSI ICH TUSK ZE SWOIM DOKRĘCANIEM ŚRUBY

       TYLKO DUREŃ WIERZY ŻE GŁÓD I NEDZA NIE JEDNOCZY WSPÓLNYCH INTERESÓW

       TAKIEGO FRONTU JEDNOŚCI W NIENAWIŚCI NIE ROZBIJE ŻADNA AGENTURA !!!!

       NA RAZIE SIĘ NA SIEBIE BOCZĄ ALE JUŻ WIDZĄ ŻE ZARÓWNO MŁODY PRAWICOWIEC JAK I MŁODY LEWAK

       JADĄ NA TYM SAMYM WÓZKU I NIE MAJĄ SZANS NA NORMALNE ŻYCIE W POLSCE

       A NAWET ATAKUJĄ TYCH SAMYCH ZŁODZIEJI

       WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ POŁĄCZY ICH WSPÓLNY WRÓG !!!!!!

       A JEŚLI NIE TO …

       a skończy się to boczenie tym , ze pomiedzy prawicowym a lewicowym trybunem ludowym stanie 3 który WYGŁOSI RÓWNIE PORYWAJĄCĄ MOWĘ JAK KOWALSKI I IKONOWICZ

       TYLKO DODA ŻE JEST PONAD POLITYKĄ !!!
       JESTEM GOTÓW WYGŁOSIĆ TAKIE PORYWAJĄCE PRZEMÓWIENIE

       co w tych realiach gospodarczych nie jest trudne

      2. Oj, gorące głowy. Nie wierzcie tak bardzo w siłę słowa. Że poderwiecie, przekonacie, zrozumieją itd..
       Ja widzę całkowicie zatomizowane społeczeństwo po wielu stronach barykady, bo ta barykada ma bardzo wiele stron. Cała tzw. elita polityczna nie ma oparcia w społeczeństwie, słabe morale w policji i wojsku.
       I władzę weźmie ten, kto się odważy przylać w mordę i powiedzieć – teraz ona jest moja. I co? Ktoś mu podskoczy?
       Nikt. Głośni pochowają się po dziurach i z daleka może coś odszczekną, Unię Europejską zatka a odważniejsi i bezczelniejsi będą się łasić.
       Z nas Polaków dopiero to, co się wydarzy uczyni naród. Jestem dobrej myśli.

   1. Kolejny serial :).Albo zapewnienie prof. fizyka, że w Fukushimie się nic nie stało i jest wszystko ok (z reaktorami i ludźmi). Takie coś przypadkowo usłyszałam dzisiaj w „kawie czy herbacie”.

 3. W miniony czwartek W WAWIE, 7 marca, o godzine 11:00 odbył się protest zorganizowany przez Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Rodziny ON”.

  Protestowało kilkanaście osób, głównie matki dzieci niepełnosprawnych, niektóre z nich, z powodu braku możliwości zorganizowania opieki na czas protestu, przybyły wraz z dziećmi. W proteście uczestniczyły także m.in. przedstawicielki stowarzyszenia „Mam Przyszłość” i Henryk Szczepański (administrator portalu dzięki któremu rodzice wzajemnie się informują, integrują i organizują). Protestujący przybyli z różnych części kraju, w tym Torunia, Bydgoszczy i Puław.

  =====================
  NO I ZNOWU NIKT NIE POMÓGŁ – tak wiem przecież nie macie dzieci niepełnosprawnych wiec nie mieliscie powodów do protestu….

   1. bo media są OBYWATELSKIE a nie NARODOWE

    nagłaśniają i reklamuja problemy obywateli A NIE NARODU

    MUSIMY SAMI SIE INFORMOWAĆ O AKCJACH

    1. Mizia co z Tobą? Zboczenie seksualne to nie jest problem obywateli czy narodu ale danej jednostki, która powinna skorzystać z fachowej porady lekarza specjalisty a nie zakłócać komunikację w centrum komunikacyjnym największego miasta.

   2. JA NAWET APELUJĘ ABY WPISY W NECIE CZY ZWROTY W POLSCE BYŁY TAKIE

    JA DO CIEBIE NA TY BO JESTEŚMY JEDNEJ NACJI CZĄSTKĄ NARODU

    A DO TUSKA , MICHNIKA URBANA

    ZWRACAĆ SIE OBYWATELU TUSK , OBYWATELU URBAN , OBYWATELU MICHNIK

    TAK BEDZIE OD RAZU WIDOCZNE KTO JEST KTO

   3. Polska POpaprańców jest jednak bardzo zacofana bo powinny być manify pod hasłami żądań przywilejów dla pedofilów, kazirodców, zoofilów ;( Oczywiście z możliwością adopcji dzieci z „nienormalnych” rodzin, które kochają dzieci.
    To nie jest chore to… szaleństwo władzy!!!

 4. ten link z artem warto by rozpowszechniać takie jest moje zdanie
  bo taka AGENCJA POWSTANIE NA 100% W POLSCE WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ ALE POWSTANIE – ZASOBY KADROWE NIE WSKAŻĘ ABY SS…syny NIE PRZECZEsali ŚRODOWISK

  JEST ICH TYLU ZE WYSTARCZY

 5. Naród- jest to grupa ludzi, których łączy kultura,język,religia,historia,terytorium,pochodzenie etniczne oraz poczucie wspólnoty i odrębności od innych narodów.Jednym z istotnych wyróżników narodu, jest kwestia istnienia świadomości narodowej, czyli kwestia postrzegania własnej zbiorowości jako narodu..

  Naród – wspólnota ludzi zamieszkujących teren, o wspólnej przeszłości historycznej, wspólnym języku, własnej kulturze.

  ABY SKUTECZNIE ZABEZPIECZAĆ INTERESY W/W NALEŻY WŁAŚNIE POWOŁAĆ DO ŻYCIA

  AGENCJE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

  czy to jest ważne tak bardzo ważne przypomnij sobie nawet jak wydają ci dokument

  jakikolwiek

  PASZPORT, PRAWO JAZDY , DYPLOM, DOWÓD OSOBISTY i tp..

  ZAWSZE KWESTIONARIUSZ WYMAGA ODPOWIEDZI NA PYTANIE O NARODOWOŚĆ I OBYWATELSTWO

  NARODOWOŚĆ I OBYWATELSTWO TO DWIE KRAŃCOWO RÓŻNE SPRAWY !!!

  DZISIEJSZE ELITY III R.P PRÓBUJĄ WAM WMÓWIĆ ŻE NARODOWOŚĆ I OBYWATELSTWO TO JEST TO SAMO TYLKO INACZEJ SFORMUŁOWANE PYTANIE

  JEST TO KŁAMSTWO – sam sie zastanów i odpowiedz sobie dlaczego jest to kłamstwo i w jakim celu rozpowszechniane

  1. I TERAZ NALEŻY DODAĆ ŻE W POLSCE MIESZKA NARÓD I OBYWATELE

   NARÓD POWINIEN ZA POŚREDNICTWEM A.B.N PRZYJRZEĆ SIĘ LOJALNOŚCI PEWNYCH OBYWATELI POLSKICH – CZY PRZYPADKIEM OBYWATELE NIE FORSUJĄ SWOJEGO INTERESU NARODOWEGO ….
   KOSZTEM INTERESU NARODOWEGO POLAKÓW

   1. I JESZCZE WAM WYJAŚNIĘ

    DLACZEGO PLATFORMA OBYWATELSKA

    NIE CIERPI ORGANIZACJI , PARTII , STOWARZYSZEŃ I TP . KTÓRE MAJĄ W NAZWIE PRZYMIOTNIKI NARODOWA , NARODOWY

    mam wyjaśniać czy sami sie domyslacie…..

    1. Takze widzisz Mizia, innym narodowosciom trzeba sie przygladac, a nie patrzec na nich i oceniac neutralnie. Nie wazne czy zrobil cos zlego czy nie. Jak jest na wysokim stolku w obcym panstwie to jest OCZYWISTE ze robi to dla interesu swojego kraju a nie tego w ktorym pasozytuje. Tu nie ma zmiluj. Jak ma swoj kraj to won do niego niech tam robi polityke.

      1. Jak by nie Htler to by dzisiaj tyko nawóz po was zoatał.
       A tak to teraz połowa Polaków w Niemczech siedzi i nie jeden żyje lepiej niż przecietny Niemec.
       Zakazane piosenki kręciło żydostwo aby wzbudzić nienawiść do narodu Niemieckiego.
       Przeciętny Polak nie ma zielonego pojęcia dlaczego wybuchła druga wojna Światowa.
       Zaszczepili nam ciemnotę zarażlwą a teraz plują nam w oczy na Polsracie i innych żydomediach.

 6. http://mareklipski.nowyekran.pl/post/89405,izrael-otrzyma-ziemie-w-polsce-czyja-jest-polska

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/03/09/marek-lipski-izrael-otrzyma-ziemie-w-polsce-czyja-jest-polska/

  Marek Lipski napisał w komentarzu:

  Lawina ruszyła jak wspomniałem.Media milczą oprócz waszego portalu a NE jest od paru dni poprawny politycznie.Przypadek?Nie wiem.Ja nie mogę przyjechać do Polski ale od lat dyskretnie pomagam-Szczególnie polskim rodzinom z dziećmi.

  Jak rozwiąazać problem?Informować i założyć nowoczesną partię w Polsce bez Izraela.

  Sami zydzi w Polsce nie widzą że są marionetkami bogatych Zydów na wszystkich kontynentach.O USA już nie wspominam.Tak samo marionetkowe rządy,syjonistyczne w Izraelu są pod kontrolą Bogatych Zydów.O tym wspomniałem w Notce w Nowy Ekran.

  Co prawda Notka zniknęła ze strony głównej a na FB dostałem już dziecinne pogróżki.Krytykujący mają pecha gdyż znam również hebrejski co wielu nie rozumie.A prasą arabską czytam w orginale.Informować,zakładać portale,domeny,subdomeny.Pomagać ludziom w Polsce.Pisać o głodzie aby lewica nie miała argumentów.Pisać w Polsce o pruchnicy,o grużlicy w Polsce,o zagrożeniach dla nastąpnego pokolenia.Narodowcy w Polsce są pod kontrolą miłych hebrejczyków.Nie mają szans.A Partie od lewcy do prawcy ,łącznie z pseudo katolikami(oni robią kariery),którzy piszą na portalach katolickich milczą.Opisywać ich neutralność i znieczulicę na losy Polski i mieszkańców Polski.Chwalic wszystko to co dobre w Polsce i polskiej Polonii.Agitować dla mieszkażców Polski.Protestować na portlach przeciw POPIS,który podpisał tą makabryczną umowę.Poland for you.P.S.Na Nowy Ekran jestem tylko gościem a Blogi to tylko moje hobby.Pozdrawiam wasz Portal.

  1. Brawo Polacy!! Zostaliscie wyhodowani na niewolników we wlasnym kraju. Spogladacie poslusznie w strone głow w sejmie, ministerstwach, telewizji, gazetach, uczelniach. Brnijcie tak dalej, wy nawet nie czujecie jak jestescie rznieci, bo wazelina nie ma zapachu.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK - NIEDZIELA 21.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
Live streaming - KLIKNIJ >>>>>>>
 

WSPARCIE FINANSOWE  DLA STOWARZYSZENIA "RUCH PRZYWRÓCENIA PRAWORZĄDNOŚCI "

AKTUALNIE PRACE ORGANIZACYJNE TRWAJĄ - DO CZASU ZAREJESTROWANIA STOWARZYSZENIA I ZAŁOŻENIA KONTA BANKOWEGO DOBROWOLNE WSPARCIE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA DANE NIŻEJ PODANE ( KLIKNIJ) Z DOPISKIEM W TYTULE PRZELEWU - DAROWIZNA - D.R.P.P (inaczej opisane przelewy nie dotrą)

Holler Box
%d bloggers like this: