NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE + NAJNOWSZE
Poland matters
1164 views
POLITYKA 2019
778 views
JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
AKCJA PUBLICZNEGO ZADAWANIA PYTAŃ - POLITYKOM - "POLAK PYTA POLITYKA"
"Nie daj się dźgnąć szczepionką COVID-19!!!!!, dopóki tego nie przeczytasz!!!!!!
POSEŁ MAJKA UJAWNIA - KULISY SEJMOWE R.P III - SZANTAŻE , KORUPCJA , KARIERY
"Polska rżnie lasy. Puste place widać z kosmosu!!!!" ☀Autor Gabi☀
To oni zniechęcają Polki i Polaków do szczepień! ☀Autor Gabi☀
Posłuchaj tego doktora i byłego profesora szkoły medycznej o spisku kryminalnym i eksperymentalnych szczepionkach ☀Autor Gabi☀
SPORE ZMIANY! RZĄD ZMIENIA KOLEJNOŚĆ SZCZEPIEŃ! ZASKAKUJĄCA DECYZJA ☀Autor Gabi☀
!! 16.04.2020 pilne !!ZMIANY NA STRONIE !!! ODBLOKUJ TREŚCI I FILMY NA STRONIE M-FORUM -1 ROK , 90 DNI ,1 MIESIĄC ,1 TYDZIEŃ, 1 DZIEŃ- INSTRUKCJA A.V

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

ODBIORĄ CI DZIECKO bo za mało zarabiasz – zapłacisz podatek OD WZBOGACENIA !! to nie żart to nowy przepis prawa polskiego

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

PŁACENIE REALNYCH PIENIĘDZY OD WIRTUALNYCH PRZYCHODÓW

STAŁO SIĘ FAKTEM !!!!

Zabiorą ci dziecko – zapłacisz podatek

Pazerność fiskusa nie zna granic. Szuka pieniędzy wszędzie, gdzie się tylko da. Teraz sięga do kieszeni rodziców, których dzieci zostały przekazane rodzinie zastępczej. Muszą płacić za ich utrzymanie. Jeśli tego nie zrobią – zapłacą podatek.
To, co robi fiskus, i to w majestacie prawa, zakrawa na kpinę. O co chodzi? Już wyjaśniamy.

Rodzicom, którzy mają poważne kłopoty finansowe, odbiera się dziecko i umieszcza u opiekunów zastępczych. Jednak zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 193 ust. 1) matka i ojciec powinni co miesiąc przekazywać pieniądze na utrzymanie swojego potomka.

Gdy takiej opłaty wnieść nie mogą, samorządy – w większości przypadków – zwalniają ich z tego obowiązku. Ale uwaga! Według organów fiskusa jeśli rodzice nie mogą zapłacić za opiekę nad swoim dzieckiem, to jest to dla nich przychód z tzw. innych źródeł, bo w kieszeni zostaje im więcej pieniędzy. A od tego trzeba zapłacić podatek.

Takie stanowisko potwierdził w interpretacji podatkowej (numer IPPB4/415-892/12-2/JK3) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. (Pełny tekst interpretacji możesz przeczytać TUTAJ).

Można to zrozumieć w ten sposób, że rodzic, któremu z powodu ubóstwa dziecko zostało zabrane i umieszczone w rodzinie zastępczej i który nadal na to dziecko nie może płacić, odnosi z tego powodu korzyść majątkową. Musi więc zapłacić podatek z pieniędzy, których na oczy nie widział. W ten sposób, nie dość, że karze się go zabierając potomka, to jeszcze trwale uniemożliwia się mu wyjście z nędzy. czyt.dalej.

http://podatki.wp.pl/kat,70474,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html

pełny tekst przepisu

PPB4/415-892/12-2/JK3
2012.12.20
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2012 r. (data wpływu 22.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania druków PIT – 8C w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego obowiązku wystawiania druków PIT w związku z umorzeniem kwot opłaty wraz z odsetkami od rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady miasta z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Wydatki wskazane w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast w art. 81 ustawy wskazane są dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania przysługujący na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na dziecko umieszczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota umorzonych opłat stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT – 8C…

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro otrzymywane świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1 art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt l i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej są zwolnione opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to umorzenie opłat od rodziców ustalanych na podstawie tych świadczeń, dokonywane na podstawie szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych, nie powinno stanowić przychodu i rodzić obowiązku podatkowego u osób, którym te świadczenia umorzono, a tym samym obowiązku wystawiania PIT-u przez płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”. Z tego też względu pojęcie „świadczenia” należy rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2).

Zatem pojęcie „nieodpłatne świadczenie” w prawie podatkowym ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z wniosku wynika, iż podstawą prawną do umarzania opłaty wraz z odsetkami są przepisy art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz uchwały Rady m. W. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podstawą umarzania ww. opłat są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji finansowej i rodzinnej osób zobowiązanych. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustalana jest w kwocie przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka albo w kwocie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Wskazać należy, iż z dniem 01 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:
przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art. 193 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 193 ust. 6 pow. ustawy opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W myśl art. 194 ust. 2 cyt. ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Stosownie do art. 194 ust. 3 ww. ustawy starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż umorzenie zobowiązania osoby fizycznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy (która to osoba, na mocy stosownej decyzji była wcześniej zobowiązana do poniesienia takiej opłaty) jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia. Należy bowiem zauważyć, iż w wyniku umorzenia należności z ww. tytułu osoba ta odnosi rzeczywistą korzyść, nie wydatkując środków, które byłaby zobowiązana wydatkować płacąc za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W efekcie zwolnienia osoby z ponoszenia ww. opłat następuje u niej trwały przyrost majątku.

Świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie korzystają ze zwolnienia, gdyż nie są to świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o pomocy społecznej a ponadto, jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu zwolnień zawartych w tym przepisie mieszczą się ściśle określone świadczenia otrzymane na podstawie wskazanej ustawy; wśród nich brak jest świadczeń będących przedmiotem analizy w niniejszej interpretacji.

Reasumując należy stwierdzić, iż umorzenie osobie fizycznej należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami stanowi dla niej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

http://finanse.wp.pl/kat,98674,page,2,title,Zabiora-ci-dziecko-zaplacisz-podatek,wid,15367660,wiadomosc.html#interpretacja

PODSUMOWANIE 

NIE MIELI PIENIĘDZY NA UTRZYMANIE DZIECKA WIĘC ODEBRANO DZIECKO NAŁOŻONO OBOWIĄZEK PŁACENIA NA UTRZYMANIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ A W TEJ CHWILI JEST TO USTALONA KWOTA NA 1 DZIECKO 1500 ZŁ 

NIE ZAPŁACĄ BO WŁAŚNIE DLATEGO ZE NIE MIELI PIENIĘDZY ZABRANO DZIECKO

A JEŚLI NIE ZAPŁACĄ TO FISKUS UZNAJE ŻE ZOSTAŁO IM W PORTFELU 1500 ZŁ A WIĘC DOCHÓD 

OD KTÓREGO NALEŻY SIĘ PODATEK DOCHODOWY 

A JEŚLI GO NIE ZAPŁACĄ TO

Środki egzekucyjne

Ustawodawca określa, jakimi środkami egzekucyjnymi może posługiwać się organ egzekucyjny w celu dochodzenia należności. Środki te zostały zróżnicowane w zależności od tego, czy egzekwowane należności mają charakter pieniężny czy niepieniężny.

W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych stosuje się egzekucję:

● z pieniędzy,

● z wynagrodzenia za pracę (egzekucja należności podatkowych z wynagrodzenia za pracę może objąć maksymalnie połowę otrzymywanego wynagrodzenia, po uprzednim odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych),

● ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,

● z rachunków bankowych,

● z innych wierzytelności pieniężnych,

● z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,

● z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,

● z weksla,

● z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,

● z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

● z pozostałych praw majątkowych,

● z ruchomości,

z nieruchomości.

RODZICE BIEDNI BO O TAKICH MOWA W ART. BĘDĄ OBDZIERANI 

JEDYNIE Z TYCH NA CZERWONO 

KONIEC KOŃCÓW NIGDY NIE ODZYSKAJĄ DZIECI BO ICH DOCHODY KTÓRE NIE BYŁY ZAJĘTE KOMORNICZO BYŁY JUŻ ZBYT MAŁE ABY MOGLI MIEĆ DZIECI

A W EFEKCIE ZAJĘCIA DOCHODU BĘDĄ JESZCZE MNIEJSZE 

================

ARTYKUŁ DEDYKOWANY

RUCHOWI NARODOWEMU 

BÓG 

HONOR I OJCZYZNA 

I NIC POZA TYM NIE JEST WARTE WALKI

KAŻDY MA TAKI RUCH NARODOWY NA JAKI SOBIE ZASŁUŻYŁ

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.
CZERWONE

80 thoughts on “ODBIORĄ CI DZIECKO bo za mało zarabiasz – zapłacisz podatek OD WZBOGACENIA !! to nie żart to nowy przepis prawa polskiego

 1. Mizia, nie wiem czy jesteś w Polsce ale mieszkańcy o żadnym proteście nie wiedzą bo skąd? Powiedziałam kilku osobom ale każdemu trzeba wyjaśniać w czym rzecz. Narzekają ale nie wiedzą co zrobić. Jak zebrać tysiące ludzi bez masowej informacji. Miasto powinno być oblepione ulotkami, pobliskie miejscowości też ale tu nie zachód ja np. nie mam ani samochodu ani drukarki więc tego nie zrobię.

  1. TRĄBIE OD ROKU ŻE DOSZŁO DO SYTUACJI PARADOKSALNEJ MAMY INTERNET A SIŁA PRZEBICIA MNIEJSZA NIŻ 30 LAT TEMU BEZ NETU BEZ KOMÓREK – DO NETU MA CORAZ MNIEJ LUDZI DOSTĘP Z POWODÓW BIEDY – WIESZ ILU ODPADŁO UMNIE KOMENTUJĄCYCH PRZEZ 2 LATA -40 OSÓB – BO ZREZYGNOWAŁY Z NETU

   ROZWIĄZANIE DRUK PAPIEROWYCH ULOTEK – PÓŹNIEJ NAWET GAZETKI DARMOWEJ

   TO PROSTE SIEDZIMY PRZY KOMPACH TRZEBA BYŁO ZROBIĆ ULOTKE TO ŻADEN PROBLEM WSTAWIĆ NA BLOGA DO POBRANIA ALBO WYDRUKU

   KTO MA DRUKARKE DRUKUJE POWIEDZMY 10 ROZDAJE ZNAJOMYM I PROSI O SKSEROWANIE NASTĘPNYCH NP 10 – TO KOSZT 20 GR SZTUKA CZYLI 2 ZŁOTE

   NA ULOTCE ZAMIESZCZAMY NA DOLE PROŚBĘ SKSERÓJ ILE MOŻESZ I ROZDAJ ZNAJOMYM

   PROSTE I TANIE TYLKO NIKT Z TU PISZACYCH NIECHCE W TEN SPOSÓB POMÓC WSPÓLPRACOWAĆ

   A SZKODA TO NIC NIE KOSZTUJE

   1. A WIEM ZE WIELU ZAGLADA NA BLOG Z KOMPÓW Z PRACY A W DOMU WIDOCZNIE NIE MAJĄ BO W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OKOŁO 7-8-9 RANO JEST MEGA ILOŚĆ WEJŚĆ – 10-20 RAZY WIECEJ NIŻ W SOBOTE CZY NIEDZIELE

    1. proponuję też tym, którzy będą szli na protest zebrać się w kilkoro i nieść plakat z wyraźną jednoznaczną treścią, brać ludzi „z ulicy”.

    2. ALE COŚ MI U ŚMIERDZI DZIŚ WIADOMO ZE TEN PROTEST REKLAMOWANY NA FEJSIE NA 2 TO BYŁA LIPA GŁUPI ZARCIK

     A TEN 20 MARCA JEST PROPAGOWANY NA FEJSIE PRZEZ TEGO SAMEGO KRZYKACZA I WSKAZUJE MIEJSCE ZBIÓRKI TO SAMO

     I CO WY NA TO – KOLEJNY ŻARCIK – CZY NIE

     1. Trudno mi stwierdzić czy to ten sam ale nikt tego nie firmuje żadna wiarygodna grupa zorganizowana. Z ludem to jest jak ze stadem (proszę się nie obrażać), lud pójdzie za kimś, za przywódcą, ktoś musi dać znać i stanąć na czele. Samodzielnie się „rozłażą” 😉

     2. Przed 20 marca będą inne protesty, poczekajmy jak się to rozwinie. Ja oczywiście jestem ZA czyli przeciw 🙂

     3. Kiedy rolnicy protestowali w Szczecinie, było wiele narzekań, nie zainteresowano się dlaczego protestują wręcz odwrotnie, ktoś ogłosił protest przeciw protestowi (też na fejsie). Wróg nie śpi, agentura działa.

   2. Nie ma w takich reakcjach niczego dziwnego.Ludzie nie maja zaufania to po pierwsze.Po drugie mnogosc roznych mediow sprawia, ze spoleczenstwo jest oglupiale na skutek roznych manipulacji i gubi sie , nie ufajac nikomu.Taki jest cel tzw. wolnych, a zaleznych od roznych oszustow mediow, aby wprowadzac w blad oraz dezinformowac i w ten sposob dezintegrowac oraz skutecznie polaryzowac spoleczenstwa , budzac tym samym brak zaufania do jakiejkolwiek opcji. Nastroje wrogosci wsrod ludzi sa widoczne jak na dloni.Wystarczy poczytac rozne fora dyskusyjne, blogi i stronki roznych fejsbukowych fanow lub antyfanow.Te ostatnie z wymienionych maja na celu wlasnie dezintegrowac ludzi,przeciwstawiajac ich sobie.Niestety uczestnicy tych gier stron fanow i antyfanow nie zdaja sobie sprawy, ze biora udzial w przemyslanym i perfidnym programie pewnego rodzaju ” wojny psychologicznej” wymierzonej w spoleczenstwa, ktorej celem jest niszczenie pozytywnych wiezi miedzyludzkich.Czas sie obudzic.Takie mechanizmy doprowadzily do dezintegracji zachodnich spoleczenstw , ktore zdezorientowane ufaly rzadzacym politykom roznego autoramentu, poddajac sie bezwolnie nawet glupim programom godzacym w interesy spoleczne i kazdej jednostki.

     1. Jasne, ze nie dopusci do wystapien z programami socjalnymi.Dopuszcza inne manify, ktore skutecznie maja doprowadzic do jeszcze wiekszych podzialow w spoleczenstwie.Temu celowi sluzy zdalnie sterowany ruch narodowy.Pis , kiedy byl u wladzy tez pacyfikowal niezadowolonych ludzi , ale trumienne miesiecznice teraz lubi, zeby macic jak najwiecej i nie w interesie Polakow , lecz miedzynarodowej finansjery budujacej nowy swiatowy porzadek.

 2. Dyrektor US – wyrwać chwasta. tylko to zadziała, jak za takie rzeczy będziemy wyrywać te chwasty.

     1. Gdybym tu nie zajrzała też bym nie wiedziała o protestach. Na mieście nic nie widać, ani nalepek, ulotek – nic, cisza spokój.

     2. Mizia nie umiem inaczej podać a chciałam zwrócic uwagę na fotkę bułgarskiej policji!

      1. no aco sie stało ten zeno też czasami jest człowiekiem normalnym ja się nie w zdrygam jak m.p ze sobie linków jakichs tam nieżyczę a co mnie to jak mu się mondrze przydaży coś wstawuć to popieram

    1. Prorocze słowa … szczególnie te … ” widziałaś jak cicho ? ludzie na coś czekają …
     za późno … tralalla la tralalla la …” miał Gość wizje

 3. Mizia, napisz coś optymistycznego bo wpadniemy w depresję i nie wyjdziemy na ulicę kiedy przyjdzie pora 🙂

  1. A po co w depresję? Lepiej się wk*rwić i próbować zarazić tym innych by było nas więcej. A nie tam depresja. Depresja to jest wszyscy w koło udają że jest cacy, albo pitola na tematy filozoficzne i inne SF ze niby przeciętna kobieta w Polsce z łatwością urodzi i wychowa nawet 8 dzieci (a Bóg jak dał to wykarmi). To jest dopiero depresja, że takie kołtuny bezczelnie ciemnotę ludowi w tykają.

 4. Jest pewne ze odbieranie dzieci kochajacym rodzica to nagorsze drastwo i zdrada za ktore nalezy sie kula albo szubienica bo na takie gowna szkoda nawed kuli . To co jest to ralizowana wojna biologiczna na wyniszczenie polakow czyli zwykle ludobujstwo. jedynym rozwiazaniem obrony to tworzenie pastwa podziemnego czeli tego co tusk skrytykowal ze zloscia w telewizy iz nie zyczy sobie tworzenie pastwa podziemnego. czyszby mial jakies sluchy na ten temat?…

  1. To jeszcze inny przyklad tez barbarzynstwa. Tym razem na tzw.cywilizowanym zachodzie.Otoz nie wymagaja jeszcze, zeby rodzice pozbawieni praw rodzicielskich placili na utrzymanie wlasnych dzieci w rodzinach zastepczych.Ale jest wiele przypadkow , ze za zasluga debilek z tzw.opieki spolecznej rodzice zastepczy, byli pozbawiani praw do opieki nad cudzymi dziecmi im powierzonymi , tylko dlatego i tu uwaga , ze ZA BARDZO JE KOCHALI i dali tym dzieciom za duzo szczescia i ciepla domowego.

  2. Byłem kiedyś na zawodach w strzelaniu z kbks, to też nieskomlikowane zajęcie, zróbcie eksperyment wycelujcie w coś palcem z nad biodra bez zastanawiania,
   (jak w westernach) traficie na 100%

 5. Na zachowania takie jest jedno słowo – zdrada. Za zdradę zaś jest jedna kara, – kula w łeb – najwyższa. Przede wszystkim jednak, znając diagnozę, powinniśmy zacząć się bronić i tworzyć własne struktury społeczne oparte na uczciwości i zdrowym rozsądku.

  1. JEST NAS MAŁO -ale to nie oznacza ze się nie organizujemy – organizujemy tylko mądrze

   NA FRONTALNE STARCIE NIE MAMY SZANS -ale naszą bronią będzie – szantaż , sabotaż , sztylet , trucizna

   chodzą słuchy że sie takie grupki tworzą

   ZOBACZYMY MOZE COŚ W MEDIACH WYPŁYNIE

   ale wszystko wskazuje ze dla kapusi JUDASZY o których oni wiedzą i dla ich mocodawców „elyty' III R.P

   WYJŚCIE DO RESTAURACJI LUB PO PAPIEROSY STANIE SIĘ WYPRAWĄ W NIEZNANE …..

   😉

 6. Inwentarz żywy już zabierali, pies też był na licytacji, teraz ludzie!

  Będzie zalegalizowany handel niewolnikami!

  A na rynku głownym w w.miastach jak nie powstana GILOTYNY to będą licytować ludzi! Ciebie- czytelniku też to czeka, (ustawy się zrobi Misiu zapłaci) tylko nie znasz dnia ani godziny…!

  Do 1970r w centrum Europy w Szwajcarii handlowano dziecmi, w krajach egzotycznych dzieci się sprzedaje do pracy i prostytucji. Nikt tego nie widzi, więc macie pod nos swoją gehennę!!!

  Tak, tak idzcie na wybory, idzcie do kościółka, dajcie księdzu na tacę a on wykupi sobie Wasze dziecko do celów znanych…!

 7. DO PEDAŁÓW NIE MAM W ZWIĄZKU Z TYM ARTEM NIC 

  BO OWOCEM ICH ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH JEST TO :

  i tusk się na to nie połasi 

  gowno

   

  NATOMIAST MAM PRETENSJE DO ZDROWYCH MŁODYCH POLAKÓW 

  BO OWOCEM ICH ZWIĄZKÓW JEST TO :

  i bez sprzeciwu jakiegokolwiek oddacie 

  czy wam NIE SZKODA ????

  BO W ŚWIETLE TEGO PRZEPISU MOŻNA DOIĆ PIENIĄDZE NA KRZYWDZIE DZIECI

  przeczytaj art. i przepisy….

  DZIDZIUŚ

  1. ZLITUJĘ SIĘ I WAM WYJAŚNIĘ – O CO CHODZI Z TYM WSZYSTKIM I NACISKAMI ZBOCZEŃCÓW NA PRAWA DO ADOPCJI..

   OTÓŻ CHODZI O TO ABY RZĄD MÓGŁ LEGALNIE ZAMIENIAĆ „OWOCE” ZWIĄZKÓW

   ZBOKI DOSTANĄ NA WYCHOWANIE – SKUTEK CIĄŻY RODZINY TRADYCYJNEJ

   A RODZINA TRADYCYJNA DOSTANIE „OWOC” „CIĄŻY KOCHAJĄCYCH INNACZEJ….

   (powyżej fotki ilustrujące co jest „przedmiotem ” wymiany )

   DLATEGO TUSK DOSTAJE SZAŁU ZE NIE MOŻE JESZCZE CHWILOWO USANKCJONOWAĆ TEGO PRAWEM !!!!

   A USTAWA O KONFISKACIE DZIECI JUŻ HULA I PRZYNOSI DOCHODY ROSTOWSKIEMU

   ALE CO ROBIĆ Z DZIEĆMI SKONFISKOWANYMI już teraz -co magazyn , przechowalnia..???

   BO ZAŁOŻENIE JEST PROSTE TRANSFER Z RĄK DO RĄK …….

    1. całą tą sprawę wyłowiła AQQ i jej należy dziękować bo to jest sprawa życia lub śmierci narodu

     I JA NIE PRZESADZAM JAK RUCHY NARODOWE LANSUJACE POTRZEBY INNEGO TYPU

     1. coraz bardziej tracę szacunek do mariana kowalskiego – A NABIERAM PODEJRZEŃ POPARTYCH DOWODAMI

      pytanie czy jest slepy głuchy – czy wie CO I KOGO FIRMUJE – WŁASNĄ TWARZĄ

      1. Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił.

       TO JA INFORMUJĘ TYM ARTEM I TYM LINKIEM ZE DZIEJE SIĘ W POLSCE ZŁO WIELKIE ZŁO !!!!

       na budowę pomników i pielegnacje wartości patryiotycznych jest czas po odzyskaniu WOLNOŚCI !!

       PRZECIERZ TU IDZIE NA WASZYCH OCZACH EKSTERMINACJA NARODU – 170 000 SAMOBÓJSTW W 22 LATA Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH

       zbyt mała góra trópów aby sie narodowcy zainteresowali ??

       800 000 głodnych dzieci o czym już walą w prost gazety RZĄDOWE – mało

       do wyegzekwowania 70 000 wyroków eksmisyjnych za 2 miesiace start

       http://miziaforum.wordpress.com/2012/12/30/eksmisje-polskich-rodzin-przy-okrzykach-wynocha-polskie-brudne-swinie/

       NO CHYBA ŻE WY WIECIE Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ ŻE CI SAMOBÓJCY , I EKSMITOWANI TO KOMUCHY !!

       I 800 000 KOMUNISTYCZNYCH BĘKATTÓW ???

       TO NIECH ZDYCHAJA CO NIE ?????
       =============================
       TO JA WAS UŚWIADOMIE KOMUCHY TO DZIŚ KAPITALIŚCI I ELITA RZADZĄCA – KTÓREJ WY NA MARSZACH NIE TYKACIE – HASŁAMI ŻĄDANIA PRAW DLA NARODU

       A TO WAM WYSTAWIA JEDNOZNACZNĄ OPINIE

       NI CHUJA – KOLEJNY CHWAST NIE ZAKWITNIE NA NEDZY I PONIŻENIU POLAKÓW – bedzie bolało ……….

       1. a jesli nadal bedziecie bajerować młodych polaków i zajmować im czas duperelami -TO KTOŚ DYSKRETNIE SZPILKĄ UKŁUJE TEN BALON NADĘTY ZWANY RUCHEM NARODOWYM I BĘDZIE WIELKI HUK I WIELKI SMRÓD KTÓRY GO WYPEŁNIA

        http://miziaforum.wordpress.com/2013/02/25/bolek-sie-sprzedal-za-milion-dolarow-a-za-ile-sprzedali-sie-wodzowie-ruchu-narodowego/

        panie marianie ja nadal WIERZĘ ŻE PAN JEST WKRĘCONY W TO

        I COS DODAM

        „Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
        Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
        Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.
        Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
        Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.”

     2. Zastanawia mnie kto finansuje dziesiątki spotkań z młodymi, setki imprez upamiętniających żołnierzy wyklętych odciągających młodych, przyszłych rodziców od pytań o przyszłość ich i ich dzieci. Filantrop??? który nie widzi głodujących dzieci.

      1. bo najniebezpieczniejsi sa ci co przyjaciół udają …..

       BYĆ MOZE NIEBAWEM JUŻ LISTA TAJNYCH WSPÓLPRACOWNIKÓW Z LAT 1990 – 2010

       JESZCZE POCZEKAMY DAMY CZAS NA OPUSZCZENIE SZEREGÓW „KMICICOM” ŚWIADOMIE OSZUKANYM WPROWADZONYM W BŁĄD

       JESZCZE TROSZKĘ ALE NIEWIELE …

      2. Proste, kto finansuje.Tu nie ma zadnych filozofii.Ci, ktorym zalezy na utrzymaniu aktualnego stanu rzeczy.Finansuja rozne cudenka przy pomocy roznych fundacji, z odpisow podatkowych , a organizacje jak opus dei z pieniazkow koscielnych.W kazdym przypadku to my podatnicy i pracownicy oraz rozni darczyncy jak w przypadku kosciola finansujemy te spotkania i kolokwia.Wystarczy siegnac do zrodel, kto jest sponsorem, jaka organizacja i z kim zwiazana, aby wiedziec , kto szasta wypracowanymi przez wszystkich pieniedzmi..

   1. Ty masz zajoba z tymi gejami. Gdzie te geje u nas niby chcą jakichś adopcji? Może gdzieś w Holandii, ale w Polsce? Ile znasz takich przypadków? Geja zwykle nie obchodzi cudzy, srający w pieluchy, czy nawet już podrośnięty bachor, na co mu on? Zresztą, wielu heteroseksualnych facetów też nie ma instynktu ojcowskiego, to kobiety naciskają na potomstwo z reguły. Więc problem jest sztuczny, a ty masz człowieku zajoba. Nie wnikam, dlaczego, ale masz i próbujesz go wciskać innym.

    1. Małego srającego to moze i nie chcą ale 8-mio letniego podrośnietego zgrabnego chłopaczka, czemu nie….

  2. Mizia to nie jest tak hop, jak sie wydaje.Kupa, kupa.A tymczasem coraz wiecej tzw.panstw europejskich wbrew spoleczenstwu przeforsowalo prawo do nazywania zwiazkow homoseksualnych malzenstwem.Perfidia rzadzacych polega na tym , ze w momencie nazwania zwiazku dwoch facetow i dwoch bab malzenstwem , uzyskuja oni w swietle przepisow prawa, prawo do adopcji dzieci.I tu jest pies pogrzebany.W Polsce jest to tylko kwestia czasu.I tak przeforsuja te ustawe, jak zrobili to na zachodzie.Mimo protestow obecny prezydent tfuj…Francji zatwierdzi ustawe, gdyz jak powiada , chce zrealizowac wyborcza obietnice.Pozostale wyborcze obietnice , jak np.likwidacja bezrobocia ma gdzies i zaslania sie obowiazujacym prawem i ustawami, dajacymi ogromne uprawnienia pracodawcom , w tym do delokalizacji waznych z punktu widzenia ekonomicznego panstwa galezi gospodarki.

  3. Trzeba byc naprawde bandziorem, zeby skrzywdzic takie malenstwo i pozbawic rodzicow pracy, zeby nie mogli cieszyc sie szczesciem wlasnego dziecka.

 8. I NALEŻY JESZCZE DODAĆ ŻE TU CZYHA KOLEJNA PUŁAPKA ZASTAWIONA NA PORWANIE DZIECI I ODSPRZEDANIE ZBOCZEŃCOM LUB MORDERCĄ .

  OTÓŻ :

  JEŚLI NP .. PRACUJESZ PRACUJECIE I DOCHÓD NA CAŁĄ RODZINĘ W ROZBICIU NA RÓWNE CZĘŚCI NIE PRZEKRACZA NETTO !!!!!

  * 539 zł na osobę;

  * 623 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

  A W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOWIE SIĘ O TYM PRACOWNIK SOCJALNY

  MOŻESZ SIĘ NA PEWNO SPODZIEWAĆ WIZYTY POLICJI I PRACOWNIKA SOCJALNEGO KTÓRZY PRZYBĘDĄ I BEZ WYROKU SĄDOWEGO NATYCHMIAST DZIECKO ZABIORĄ !!!!!!!!!!

  DOWÓD SPRAWA RODZICÓW NIE PIJĄCYCH NIE ĆPAJĄCYCH PRACUJĄCYCH

  DZIECI ODEBRANO Z POWODU NISKIEJ PENSJI OJCA – tak to później sąd uzasadnił na piśmie !

  Dwudziestolatkom z Gdyni sąd odebrał dwumiesięcznego synka. Uzasadnienie: [Ojciec – red.] mimo iż pracuje, nie jest w stanie zabezpieczyć niezbędnych potrzeb materialnych małoletniego.

  Cały tekst: http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,13295782,Rodzice_czekaja_na_Enrique__Dlaczego_sad_zabral_im.html#ixzz2JCflfV6B

  POWIEM WAM COŚ STRASZNEGO SKORO URZĄD SKARBOWY – ROSOWSKI UZNAŁ TO ZA ŹRÓDŁO DOCHODÓW PAŃSTWA – A SKARBÓWKA NIGDY NIE REZYGNUJE Z NALEŻNYCH KWOT WPŁYWÓW !!!!

  MAŁYCH POLAKÓW CZEKA LOS GORSZY OD ŚMIERCI …..

  ===================================================

  ALE CO TAM NAJWAŻNIEJSZE TRZYMAĆ PION I MIEĆ CEL

  BÓG HONOR I OJCZYZNA I NIC POZA TYM –

  OJ KURWA CZUBY OJ – zobaczymy co młodzi z wartościami powiedzą

  GDY WREDNY SĄSIAD DONIESIE ŻE TEN PAN W GLANACH – MIESZKA TU Z PANIĄ MAJA DZIECKO ONA NIE PRACUJE BO Z DZIECKIEM SIEDZI A ON

  ZARABIA 1800 BRUTTO

  ZAPEWNE KIEDY BĘDĄ MU DZIECKO ZABIERALI – ODŚPIEWA ROTĘ , PIERDOLNIE Z PRZYTUPEM TRADYCYJNE BÓG …….

  A MATCE DZIECKA WIECZOREM ZORGANIZUJE WIECZOREK PATRYJOTYCZNY – muza , wiersze , coś opowie o Hubalu …….
  =================================================

  DO MŁODYCH ZDROWYCH NA UMYŚLE UCIEKAJCIE NIE KŁADŹCIE GŁOWY POD TOPÓR – TU NIEMA NADZIEI I ŻADNYCH SZANS !!!

  TAK BĘDZIE WIELKA POLSKA ale bez Polaków …. BO ODEBRANE DZIECI ONI NIE WYCHOWAJĄ NA POLAKÓW – ALE NA JANCZARÓW KTÓRZY BEDĄ LIKWIDOWALI JESZCZE SZCZĄTKI OPORU

  http://miziaforum.wordpress.com/emigracja-praca-w-niemczech-zasilki-pomoc-dzieci-nauka-od-a-do-z/

  http://miziaforum.wordpress.com/wielka-brytania-praca-pomoc-zasilki-od-a-do-z/

  1. SORY ZA TAK HUJOWY TEMAT WIEM DZIŚ NIEDZIELA A JA WAM PIERDOŁAMI GŁUPOTAMI ZAJMUJĄ CZAS – wypoczynku po mszy lub zakupach w biedronce -SORY

   A MOZE ZDJAĆ TO DAM COŚ O APOKALIPSIE ???

   DAJCIE ZNAĆ TO ZMIENIE

   ALBO COŚ Z FRONTU WALKI NARODOWEJ – JAKIŚ MARSZ W SPRAWIE BUDOWY 78 POMNIKA LECHA KACZYŃSKIEGO , ŁUPASZKI LUB 578 POMNIKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA II PAWŁA ??

   1. WAS OHUJAŁE CZUBY MI NIE SZKODA SZKODA MI TYCH DZIECI
    A WAS SAM OSOBISCIE WYWIÓZŁ BYM DO LASU….. bo głupota szkodzi gorzej niż sabotaż

    1. Miziak tylko nie ochujałe czuby !!!! kurwa , nie wszyscy są takimi gnojkami jak myślisz ,,starsze pokolenie starało się wychować swoje dzieci na wartościowych ludzi , ale co do wnóków to masz rację . Polska była w miarę normalnym krajem do końca lat 1979 ,a dopiero po tym czasie zaczoł sie upadek naszego kraju !!!!! ,więc nie pierdol że całe społeczeństwo to są stare i zgrzybiałe chuje !!!!!! ,bo dany w zęby tak że dentysta do końca swego życia będzie łaził zdziwiony jak jakiś płanetnik !!!!!
     Ale ten artykól jest świetny co do tego nie mam wątpliwości !!!!!! , kurwa w jakim my świecie zaczynamy żyć !!!!!!!!! i wiesz co ci powiem ??? ale chyba gatunek ludzki zacznie wymierać , przyponij sobie jak nasępowały te trzy wielkie wymierania na ziemi , pierwsze okolo 900 miljonów lat temu .drugoe jakieś 250 – 400 miljonw a trzecie około 65 miljonów lat temu i nikt nie zagwarantuje nam ludziom że właśnie nie zaczol się następny etap wymierania ,tylko że teraz przyszedł czas na nas ludzi !!!!!!! .
     Wiem że czytający ten blog zaczniecie uważać że właśnie navajo zwariował doszczętnie !!!!! ale pamiętajcie że licho nieśpi ,,,ono nigdy nieśpi i potrafi nagle się ujawnić !!!!!!!
     A zresztą co ja tam wiem !!!!! hahahahahahahahahahahahahaha
     J.M.H

     1. ochujałe czuby to do naczelstwa ruchu narodowego który bajeruje symuluje działania – A TAK NAPRAWDĘ TO WIADOMO KTO

      JAKIMŚ DZIWNYM TRAFEM ONI TEGO O TEJ USTAWIE O OBCYCH WOJSKACH NIE WIDZIELI – I

      A NA SWOICH MARSZACH JEST WSZYSTKO – TYLKO NIE O TUSKU NIE O WYKAŃCZANIU POLAKÓW

      ODCIĄGAJĄ UWAGĘ OD SPRAW ŻYCIA LUB ZAGŁADY NARODU – POD PŁASZCZYKIEM PATRYJOTYZMU A ŻE GŁUD, EKSMISJE, BRAK PRACY , GODNEJ PŁACY MIESZKAŃ SZKÓŁ PRZEDZSZKOLI LEKÓW I WIADOMO

   2. kochany Mizia nic nie moze byc gorszego, niz odebranie dzieci kochajacym rodzicom..pamietam moje dziecinstwo, bardzo ,bardzo skromne ale jakze szczesliwe..nas trojka rodzenstwa i nasi rodzice… dlatego tak bardzo mnie boli, ze „prawo”,ktore sie wprowadza jest przeciwko rodzinie..przyszlo mi zyc w swiecie, ktorego nie rozumiem

  2. a moze to i dobrze zabiorą im sralucha rozdarciucha -BEDĄ MIELI WIECEJ CZASU NA PRZYKŁAD NA DARCIE RYJA POD AMBASADAMI W WALCE O PRAWA POLONII

   RAZEM RODZINNIE MĄŻ Z ŻONĄ

   1. Takich balwanow nie brakuje wszedzie Mizia.Bronia homosiow i ich praw do adopcji i in vitro na roznych manifach.Patrze na te nowoczesne mamusie i bardzo czesto z przyjemnoscia nie jednej glupiej dalbym w zeby , albo wytargala za czupryne.Stach pomyslec o przyszlej synowej.Selekcja bedzie ostra …Jak sie nie bedzie podobalo to fora ze dwora i basta.

    1. ciekawe jak niedługo sie bedą drzeć z w…. zębami 🙂

     czas sprzątać i to skutecznie najlepsze sa firmy sprzątajace z zagranicy maja wieloletnie doświadczenie

     1. Oby tak bylo.Tego dziadostwa juz mamy dosyc.Normalni ludzie sa traktowani jak nienormalni.

      1. Ci legionisci wygladaja niezle.Zeby tylko ich donaldy nie pozarudnialy do ochrony osobistej, bo inaczej cienko bedziemy spiewac.Oj cienko…

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: