NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE + NAJNOWSZE
Poland matters
1164 views
POLITYKA 2019
778 views
JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
AKCJA PUBLICZNEGO ZADAWANIA PYTAŃ - POLITYKOM - "POLAK PYTA POLITYKA"
"Nie daj się dźgnąć szczepionką COVID-19!!!!!, dopóki tego nie przeczytasz!!!!!!
POSEŁ MAJKA UJAWNIA - KULISY SEJMOWE R.P III - SZANTAŻE , KORUPCJA , KARIERY
"Polska rżnie lasy. Puste place widać z kosmosu!!!!" ☀Autor Gabi☀
Posłuchaj tego doktora i byłego profesora szkoły medycznej o spisku kryminalnym i eksperymentalnych szczepionkach ☀Autor Gabi☀
To oni zniechęcają Polki i Polaków do szczepień! ☀Autor Gabi☀
SPORE ZMIANY! RZĄD ZMIENIA KOLEJNOŚĆ SZCZEPIEŃ! ZASKAKUJĄCA DECYZJA ☀Autor Gabi☀
!! 16.04.2020 pilne !!ZMIANY NA STRONIE !!! ODBLOKUJ TREŚCI I FILMY NA STRONIE M-FORUM -1 ROK , 90 DNI ,1 MIESIĄC ,1 TYDZIEŃ, 1 DZIEŃ- INSTRUKCJA A.V

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

60 lat temu gen. August Emil Fieldorf “Nil” został ZAMORDOWANY/CAŁY FILM WERSJA KINOWA !!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

GENERAŁ NIL – NA JEGO BEZPOŚREDNI ROZKAZ ZLIKWIDOWANO KATA WARSZAWY 

ZWIASTUN FILMU KTÓRY JEST W CAŁOŚCI POD ART .

4 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie powieszony został gen. August Emil Fieldorf “Nil” organizator i szef Kedywu Komendy Głównej AK, jeden z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 r. w Krakowie. W latach 1914-17 walczył w Legionach Polskich, następnie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wileńskiej, a podczas wojny polsko-bolszewickiej jako dowódca kompanii uczestniczył m.in. w wyzwalaniu Żytomierza i wyprawie kijowskiej.

W niepodległej Polsce kontynuował służbę wojskową. Od 1938 r. pełnił funkcję dowódcy 51. Pułku Strzelców Kresowych w Brzeżanach, na czele którego walczył w kampanii polskiej w 1939 r.

Po zakończeniu działań zbrojnych, przez Węgry przedostał się do Francji, gdzie ukończył kursy sztabowe i został awansowany na pułkownika. Po klęsce Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii. W lipcu 1940 r., jako pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza i rządu Rzeczpospolitej od czasu wybuchu wojny na Zachodzie, został wysłany do kraju.

Do okupowanej Polski dotarł na początku września 1940 r. W Związku Walki Zbrojnej początkowo pełnił funkcję oficera do zleceń Komendanta Głównego, a następnie inspektora obszaru Krakowsko-Śląskiego ZWZ. Od lutego do sierpnia 1942 r. był komendantem obszaru II Białystok AK.

W sierpniu 1942 r. został mianowany dowódcą Kedywu – Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, którym dowodził do marca 1944 r., używając pseudonimu “Nil”. Kedyw zajmował się m.in. odbijaniem więźniów, przeprowadzaniem akcji odwetowych na funkcjonariuszach SS, Gestapo i policji, a także likwidowaniem kolaborantów i konfidentów. Najgłośniejszą akcją Kedywu był zamach na szefa SS i policji dystryktu warszawskiego gen. Franza Kutscherę.

W kwietniu 1944 r. “Nil” otrzymał zadanie stworzenia poza strukturami AK tajnej organizacji “Niepodległość”, noszącej kryptonim “NIE”. Miała ona być przygotowana do działań na wypadek okupacji ziem polskich przez Sowietów. Wyznaczony na nowe stanowisko Fieldorf pozostawał w głębokiej konspiracji, nie biorąc udziału w Powstaniu Warszawskim.

28 września 1944 r. uzyskał awans na stopień generała brygady i został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. W październiku 1944 r., będąc komendantem “NIE”, nie przyjął stanowiska szefa sztabu KG AK. Po Powstaniu Warszawskim pełniący funkcję komendanta Głównego AK gen. Leopold Okulicki “Niedźwiadek” wyznaczył go na swojego zastępcę.

7 marca 1945 r. gen. Fieldorf został przypadkowo aresztowany przez NKWD w Milanówku pod okupacyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany przez Sowietów trafił na Ural do obozu pracy.

W październiku 1947 r. wrócił do kraju i pod fałszywą tożsamością zamieszkał w Białej Podlaskiej. Później przeniósł się do Warszawy i Krakowa, by ostatecznie pozostać w Łodzi. W związku z ogłoszoną w 1947 r. amnestię ujawnił się w lutym 1948 r.

9 listopada 1950 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi na ul. Piotrkowskiej w momencie, gdy wychodził z budynku Wojskowej Komendy Rejonowej.

Przetransportowano go do Warszawy do aresztu śledczego MBP przy ul. Koszykowej. 17 listopada oficer śledczy MBP por. Zygmunt Krasiński zwrócił się do naczelnego prokuratora wojskowego o zastosowanie wobec Fieldorfa środka aresztu tymczasowego. Osadzono go w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. 21 listopada 1950 r. prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej ppłk Helena Wolińska wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu generała.

Śledztwo przeciwko generałowi wszczęto 20 grudnia 1950 r. Rozpoczęły się intensywne przesłuchania trwające do 30 lipca 1951 r. Generał, pomimo stosowanych wobec niego tortur, odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.

4 sierpnia oficer śledczy MBP ppor. Kazimierz Górski sporządził akt oskarżenia. W jego uzasadnieniu czytamy:

Wrogość swą do ruchu lewicowego i Związku Radzieckiego Fieldorf August wykazał już w latach 1920, podczas których, będąc w stopniu porucznika jako dowódca kompanii 1. Pułku Legionów Polskich, brał czynny udział w marszu Piłsudskiego na ZSRR i za szczególne wyróżnienie się w walkach został czterokrotnie wyróżniony Krzyżem Walecznych oraz awansował do stopnia kapitana.

16 kwietnia 1952 r. w gmachu Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy rozpoczęła się “rozprawa główna” przy drzwiach zamkniętych. Sąd w składzie: przewodnicząca sędzia Maria Gurowska, ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski uznał gen. Fieldorfa winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę śmierci przez powieszenie. Zasądzono także utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek mienia. Wyrok wydano na podstawie dekretu o wymiarze kary dla zbrodniarzy hitlerowskich i zdrajców narodu polskiego.

20 października 1952 r. wyrok na gen. Fieldorfa został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy w składzie: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew. Dwa dni później “prośby o łaskę” do Bolesława Bieruta skierowali żona i ojciec generała. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski i 3 lutego 1953 r. wyrok zatwierdził.

Sąd Wojewódzki, wyrażając swoją opinię w sprawie ułaskawienia generała, stwierdzał:

Skazany Fieldorf na łaskę nie zasługuje. Skazany wykazał wielkie natężenie woli przestępczej.

24 lutego 1953 r. gen. August Emil Fieldorf został powieszony w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Ciało pochowano w nieznanym miejscu.

Wykonanie kary śmierci z wyroku PRL z dn. 20 X 1952 r. na gen. bryg. Nilu-Emilu Fieldorfie, na człowieku i żołnierzu najwyższej wartości moralnej, w pełni wszelakich sił, uznajemy jako wielką i bolesną stratę, ciężką krzywdę wyrządzoną przez władze bezpieczeństwa Narodowi Polskiemu

– taką opinię środowiska akowskiego wyrażoną przez członka Komendy Głównej AK płk inż. Antoniego Sanojcę przytoczyła córka generała Maria Fieldorf w książce “Generał Fieldorf +Nil+. Fakty, dokumenty, relacje”.

Wiele wskazuje na to, że bezpośrednim powodem skazania generała na śmierć była odmowa współpracy z władzami komunistycznymi. Osoby odpowiedzialne za zbrodnię dokonaną na gen. Fieldorfie nie poniosły kary.

30 lipca 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył generała pośmiertnie Orderem Orła Białego. W 2009 r. odbyła się premiera filmu biograficzno-historycznego “Generał Nil” w reż. Ryszarda Bugajskiego; w roli generała wystąpił Olgierd Łukaszewicz.

Od ub.r. IPN we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi na tzw. Łączce na Wojskowych Powązkach prace ekshumacyjne w ramach projektu “Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956″. Wśród poszukiwanych jest także gen. August Emil Fieldorf.

a jak jest dzisiaj 

W OPOLU SKANDAL !!!

http://miziaforum.com/2011/10/02/opolska-koalicja-popis-umiejscowila-pomnik-gen-emila-fieldorfa-nila-tam-gdzie-psy-srac-sie-wyprowadza-czy-w-calym-opolu-nie-ma-miejsca-bardziej-odpowiedniego-panie-prezydencie-ryszardzie-z/

OGLĄDAJ W TV TEGO FILMU NIE

ZOBACZYSZ

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.
CZERWONE

35 thoughts on “60 lat temu gen. August Emil Fieldorf “Nil” został ZAMORDOWANY/CAŁY FILM WERSJA KINOWA !!

 1. INSTRUKCJA NK/003/47

  1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
  2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
  3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
  4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
  5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
  6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
  7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo), tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
  8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
  9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
  10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
  11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.
  12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
  13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
  14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
  15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
  16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.
  17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
  18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
  19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.
  20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
  21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić swoiste rozliczenia.
  22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.
  23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
  24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).
  25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.
  26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
  27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
  28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
  29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
  30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.
  31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia niepozwalające na produkcję artykułów dobrej, jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
  32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
  33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
  34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
  35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.
  36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
  37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
  38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.
  39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
  40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.
  41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).
  42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych i traktować, jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
  43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
  44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.
  45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.

  Dla przypomnienia.

   1. nie wiem co z polakami … nie mam pojecia
    ale zauważyłem jedną prawidłowosc jśli kretyniejemy
    to jakimś cudem 25-30% jest odporna

    i wcale nie zależy to od poglądów politycznych czy religijnych

    TO DOPIERO ZAGADKA ??

    1. W wielkim skrócie to jest tak. 1/3 głupich i złych 1/3 mądrych w miarę, odpornych, i 1/3 niezdecydowanej masy o która toczy się walka obu sił. Ale nie mając takich środków jak pierwsza grupa która posiada media i wpływy, to nawracanie niezdecydowanych to robota dla kogoś naprawdę cierpliwego o wielkiej sile ducha.

  1. echh a co ja mam odpisać – piszemy tu do siebie ja do was wy domnie jest nas garstka reszta ma w dupie

   DZIŚ ROZMAWIAŁEM Z KILKOMA LUDŹMI MIAŁEM PRZY SOBIE WYDRUKOWANĄ ZE STRONY PŁEMIEŁA – USTAWĘ O BRATNIEJ POMOCY

   Z ORŁEM !!

   ODPOWIEDZIANO MI ZE JESTEM JELEŃ JĘSLI W TO WIERZĘ – A TAKIE COŚ TO KAŻDY SOBIE MOŻE SAM NAPISAĆ ….

   A AKCJA PRZECIW TEJ USTAWIE TO BZDURA – CYTUJĘ

   KIBOLE I CHULIGANI CHCĄ SIĘ BIĆ Z POLICJĄ

   1. TO JEST NAWET ŚMIESZNE – POTEM GADALIŚMY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

    CYTUJĘ – BANDYCI – A JAK SPYTAŁEM O FIELDORFA – odpowiedzieli a co do tego wszystkiego ma jakiś szwab….

    to byli ludzie stali bywalcy dosć drogiego pabu piwo 0,5 l 9,zł -ELYTA III R.P

    CHYBA ZACZNĘ CHADZAĆ POD BUDKI Z PIWEM MOZE TAM KTOŚ ROZGARNIĘTY BEDZIE

    AJNE GROSSE KATASTROFE !!!!!!!!!

    1. Mizia, nie trać ducha 🙂 To przez to piwo, pewnie doprawiane chemią, nie chodź tam. Słuchaczy prędzej znajdziesz przy Urzędach Pracy.

      1. Jak stoją w kolejce o 6 rano by otrzymać numerek do rejestracji. Ha wtedy to chyba najbardziej są wkurzeni. I jak zabraknie, bo przecież tylko ileś na dzień wydają.

       1. A PO CO ONI TAM CHODZĄ SKORO NIC Z TEGO NIE MAJĄ – W INNYCH KRAJACH TAKI POŚREDNIAK ZOSTAŁBY PODPALONY

      2. wkórwionych tak , ale gotowych by coś zmienic nie – toz tam sa ludzie którzy na bilet nie maja aby dojechać do pup a co dopiero na bilet do wawy aby protestować – i tak sie kółko zamyka –

      3. Mizia, no ale czekamy az zabraknie kasy na papu i TV (internet) to jest już blisko, od biletow sie zaczyna. To, niby jak nie bedzie co do gara włozyc, to tak sobie oni po prostu usiądą i bez walki zdechna z głodu? No kurde. To chyba czas pozawijac te wszystkie blogi i powstrzymać zapał do walki bo i tak nic nie da rady zrobić. 😀 PS. A w duzych miastach to chyba nieliczni płaca na komunikacje miejską. 😉

       1. NIESTETY TO NIE NASTĄPI BO POLACY ZNANI SĄ Z KOMBINOWANIA – BĘDĄ WOLELI KRAŚĆ CHLEB NIŻ SIĘ ZBUNTOWAĆ

       2. BYŁA SZANSA RUCH NARODOWY !!!! ALE TEN NAJPRAWDOPODOBNIEJ ZOSTAŁ KUPIONY – O CZYM ŚWIADCZY ICH NIC NIE ROBIENIE

        A KOMU NIC NIE ROBIENIE JEST NA RĘKĘ

        CHACHA

      4. W okolicy pośredniaka można by zostawić info na drzewie na przykład.
       Mizia, już gdzieś w Polsce podpalił się pośredniak a w Hiszpanii wk…wieni przeszli pieszo z południa aż do Madrytu a po drodze dołączali do nich. To był czarny marsz górników. Więc uda się przyjść każdemu jeżeli chce. Natomiast tzw. Narodowcy zdają się nie widzieć problemu Narodu i mamy kolejne gadające głowy i marsze niewolników.

       1. 🙂 hiszpanie mam kolegę w bilbao – to zupełnie inny temperament – Polacy sory ale do piętaszków nie dorastają w determinacji – WIESZ CO SIĘ DZIEJE GDY TAKI MACHO straci robotę i w oczach kobiety staje się …..

        MAJA POCZUCIE WARTOSCI I HONORU

       2. A POLSCY – WYCHOWANKOWIE III R.P – WYGLAD ICH JEST WIOTKI I KRUCHY , A MOWA PISKLIWA

        BARDZIEJ PRZYPOMINAJA NIEWIASTY KRUCHE – A W MOWIE I UCZYNKACH SĄ NICZYM PEDERAŚCI …

       3. OKRZYKI WZNOSZONE NA PROTESTACH W SPRAWACH małoważnych -PRZYPOMINAJA DŻWIĘKAMI I TONEM

        KONCERT beegees 🙂
        serio posłuchaj

        TŁUMY beegees -ÓW NIE UCZYNIĄ REWOLUCJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

       4. BO JEST ZASADA – JAK SIĘ CIEBIE NIE BĘDĄ BALI TO SIE Z CIEBIE BEDĄ ŚMIALI

        CO CZYNIĄ – CZYTAJĄC PETYCJE , ZAWIADOMIENIA DO PROKURATURY 🙂

        ==============
        A PRZECIERZ WADOMO ZE PROKURATOŻY , SĄDZIOWIE, POLICJANCI NA STANOWISKACH

        WSZYSCY SĄ ZALEŻNI OD TELEFONU TUSKA

      5. Mizia, trudno nie przyznać Ci racji, polski macho tłucze kobietę a nawet dziecko a ci „lepsi” to wymoczki 🙁
       Zrobiłeś dużo w tym temacie, poczekamy na owoce. A tak właściwie to Wielkopolska powinna dać przykład bo to Mieszko od nich założył Polskę jako państwo. Patrzmy na nich.

 2. Woda jest prawem człowieka? Plany UE wywołały sprzeciw niemieckich samorządów
  =================================================================
  Mimo sukcesu inicjatywy obywatelskiej „Woda jest prawem człowieka – Right 2 Water”, niemieckie samorządy nadal obawiają się planowanej przez Unię Europejską liberalizacji usług dostaw wody pitnej.

  Argument jest znany: konkurencja ożywia interes. Efektem większej konkurencji są często tańsze i lepsze produkty. Podkreśla to Unia Europejska, mówiąc o planowanej zmianie dyrektywy w sprawie usług, w ramach której liberalizacji mają ulec także dostawy wody pitnej, między innymi w Niemczech.

  Dotychczas zaopatrzenie w wodę pitną leżało w gestii przedsiębiorstw
  publicznych. Miasta i gminy troszczą się o utrzymywanie w należytym stanie wodociągów i rur, dbają o to, by dostateczna ilość rur wodociągowych gwarantowała dostęp do wody pitnej każdemu gospodarstwu domowemu.
  Miasta i gminy dbają też o należytą jakość wody pitnej. Czasami pojedyncze prace związane z zaopatrzeniem w wodę pitną zlecane są prywatnym przedsiębiorstwom. Bardzo rzadko natomiast dystrybucja wody pitnej przekazywana jest w prywatne ręce.

  Zysk nie jest równy lepszej jakości

  Planowane przez UE dyrektywy dotyczące usług, mają w całej Unii Europejskiej ujednolicić warunki przyznawania koncesji na wykonywanie usług, w tym związanych z dostawami wody pitnej. Odpowiedni projekt został przygotowany pod koniec 2011, w marcu odpowiednią decyzję ma podjąć PE.

  Samorządy niemieckich miast i gmin obstają przy swoim prawie do samostanowienia i czują się wodzone za nos. Podkreślają też, że gospodarowanie wodą pitną musi być dostosowane do lokalnych warunków.

  – W dowolny sposób można mieszać energię elektryczną pochodzącą z różnych źródeł, w przypadku wody jest to niedopuszczalne – mówi Hans-Joachim Reck, dyrektor Związku Przedsiębiorstw Komunalnych.

  Jeżeli dystrybucję wody w Niemczech miałyby przejąć firmy aktywne w całej Europie, zagrożone są standardy higieniczne, dodaje Reck, bo „wszędzie tam, gdzie w Europie dostawy wody pitnej zostały sprywatyzowane, mieszkańcy mają złe doświadczenia”.

  W Paryżu chociażby, gdzie zaopatrzenie w wodę przez kilka lat było w prywatnych rękach, po złych doświadczeniach znowu jest ono w gestii samorządu miasta.

  Dobro powszechne a nie towar handlowy

  Mathias Ladstätter, ekspert ds. gospodarki wodnej Związku Zawodowego Pracowników Usług Verdi, robi wszystko, by nowe dyrektywy UE nie weszły w życie. Właśnie Verdi stoi na czele europejskiej inicjatywy „Right 2 Water”.

  Jako negatywny przykład liberalizacji dystrybucji wody pitnej Mathias Ladstätter podaje Berlin, gdzie w 1999 roku miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe zostało częściowo sprywatyzowane. Firma musiała się zobowiązać, że do 2003 roku nie podwyższy cen wody, zapowiedziała, że ceny nawet spadną. Stało się coś wręcz przeciwnego, mówi w rozmowie z Deutsche Welle Mathias Ladstätter.

  Wbrew zapowiedziom i obietnicom, ceny wody w Berlinie ciągle rosną. Od 2004 do dzisiaj wzrosły o ponad 30 procent. – Co najmniej sześć do dziesięciu z tych 30 procent, to czysty prywatny zysk, którego
  śladu nie znajdzie się w wodociągach Berlina – zaznacza ekspert.

  Zamiast inwestować w infrastrukturę, prywatni przedsiębiorcy czerpali tylko zyski. Inaczej samorządy miast i gmin, których obowiązkiem jest zaopatrzenie mieszkańcom podstawowych warunków bytowych, i które obowiązki te traktują poważnie.

  Jednym z najbardziej skandalicznych przykładów rozwoju, do jakiego doprowadziła prywatyzacja zaopatrzenia w wodę pitną, jest Londyn – uważa niemiecka europosłanka Evelyn Gebhardt (SPD).

  Według aktualnych szacunków, w londyńską ziemię wsiąka 40 procent wody pitnej rozprowadzanej po
  mieście, ponieważ prywatne firmy, w których rękach jest dystrybucja wody pitnej, nie inwestowały w rury wodociągowe. Zdaniem Mathiasa Ladstättera, najgorszym z możliwych scenariuszy, jaki mogłaby przynieść nowa dyrektywa UE, byłoby „przymusowe sprywatyzowanie dostaw wody”.

  Taką zakamuflowaną furtkę otwiera dyrektywa, nie mówiąc o tym, że międzynarodowe koncerny od lat już z niecierpliwością czekają tylko na możliwość przejęcia miliardowego interesu, jakim jest dystrybucja wody pitnej.

  DW, AFPD / Elżbieta Stasik

  1. http://www.wykop.pl/ramka/1146329/izraelski-potentat-przejmie-nasze-wodociagi/
   (obszerny art. z NE o wodzie z Tahal zniknał z sieci)
   Izraelski potentat przejmie nasze wodociągi?

   wodociągi prywatyzacja pieniądze Polska Izrael

   Prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest w Polsce nieuchronna. Na całym świecie funkcjonuje to już w ten sposób, samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje a my mamy doświadczenie z innych rynków i wiemy jak tego typu inwestycje przeprowadzać i nimi zarządzać – twierdzi Michael Reiss, prezes spółki Eko-Wark z izraelskiej grupy Tahal, która właśnie weszła na polski rynek.

   Reiss udzielił wywiadu serwisowi Portalsamorzadowy.pl.

   – Ze względu na swoje doświadczenie Tahal może być partnerem przy dużych inwestycjach, takich jak np. Projekt Odra, który ma strategiczne znaczenie dla regionu Europy Środkowej, budżet na poziomie 1,5 mld zł i jest współfinansowany przez rząd Polski i Niemiec. To przetarg międzynarodowy, w którym weźmiemy udział – mówi też Reiss.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: