NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
EUROSTAT DANE O NADUMIERALNOŚĆI COVID - 19 NAJWIĘCEJ ZMARŁYCH W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH !! NAWET O 45% !!
Analiza pałeczek testowych ,które wsadzasz do nosa! DARPA HYDROGEL ! W Republice Słowackiej – potwierdzenie ludobójstwa.
LIMFADENOPATIA : poważna niekorzystna reakcja na iniekcje Covid zapowiada pandemię zabójców w zwolnionym tempie
Niemcy. AUTOPSJA JEST OBOWIĄZKOWA ! Jeśli umierają świeżo zaszczepieni ludzie, sledztwo prowadzi Wydział Dochodzeń Kryminalnych
   POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ     UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

REPUBLIKA KOLESI” upadnie spełnia się koszmar TUSKA

Artur Zawisza o Ruchu Narodowym

„Polscy narodowcy z faszyzmem mają tyle wspólnego, że ginęli w obozach koncentracyjnych” – z Arturem Zawiszą, współorganizatorem Marszu Niepodległości, współliderem tworzącego się Ruchu Narodowego, byłym Posłem rozmawia Tomasz Kwiatek

Czuje Pan presję? W mediach i w polityce zmasowany atak na Ruch Narodowy, który dopiero się wykluwa. Jak Pan to skomentuje, bo ten atak jest również ze strony mediów prawicowych?

Historyczny ruch narodowy odradza się i to w najlepszej postaci, czyli jako społeczne i oddolne poruszenie Polaków na rzecz dobrych spraw. To budzi zastanowienie jednych, a szokuje drugich i stąd te żywiołowe reakcje, które wynikają z tego, że Ruch Narodowy stanął w świetle dnia – to musimy zauważyć – i przemówił własnym głosem. W tej sytuacji nie można było się spodziewać czego innego niż daleko idącej kontrowersji, ale nam z tym do twarzy.

Widać, że środowiska prawicowe nie są przychylne tej inicjatywie. Środowisko Klubów „Gazety Polskiej” też krytycznie się wyraża o Państwa inicjatywie, czuje się oszukane, że nie wiedziało o tym, że po Marszu Niepodległości padną zapowiedzi sformułowania w Polsce nowego bytu politycznego. Spodziewał się Pan tak ostrego ataku ze strony środowisk prawicowych?

Ruch Narodowy nie jest partyjny i agresywny, ale społeczny i konkurencyjny. To bardzo ważne wyróżniki. Jako formacja społeczna zgłaszamy się z apelem do wszystkich o realizację polityki suwerenności państwa i interesu narodowego. To jest apel, na który można pozytywnie odpowiedzieć i wtedy kłopoty znikają. Jednocześnie jesteśmy konkurencyjni, bo stajemy obok i we własnym imieniu, ale przecież nie zachowujemy się agresywnie do kogokolwiek, kto zasługuje na szacunek. Cieszymy się, że Kluby „Gazety Polskiej” poszły w tym Marszu razem z nami i zapraszamy ponownie.

Widać, że spór Dmowski – Piłsudski nadal jest żywy. Dwie opcje idące w Marszu Niepodległości jak gdyby nie potrafiły się połączyć, a historia II RP po tylu latach się odradza jakby ci bohaterowie nadal żyli. Czy z Pana optyki też to tak wygląda, że jest to dosyć ostra konfrontacja między tymi ideami?

Spór o którym mówimy ma charakter nie tylko historyczny, ale i aktualny w tym mianowicie sensie, że odradza odmienne sposoby działania społecznego. Nurt piłsudczykowski zawsze stawiał na rewolucję dokonywaną przez wąską grupę ludzi, a nurt narodowy stawiał na oddolną samoorganizację całego narodu. Jednakowoż my nie chcemy tym sporem historycznym pokrywać dzisiejszej rzeczywistości. Marsz Niepodległości rzeczywiście skupił się na postaci Romana Dmowskiego, ale nie padło żadne złe słowo o Józefie Piłsudskim. My gdzie indziej lokujemy problemy współczesnej Polski.

Jak się Pan czuje, jak publicznie nazywają Pana faszystą?

Śmieję się z tego. Polscy narodowcy z faszyzmem mają tyle wspólnego, że ginęli w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej organizowanych przez niemieckich nazistów. Swoją drogą ginęli także w łagrach organizowanych przez sowieckich komunistów, którzy do dzisiaj mają swoich spadkobierców w osobach Leszka Millera jako nowego Stalina i Janusza Palikota jako nowego Trockiego. My idziemy do przodu, mając oparcie nie tylko wśród kilkudziesięciu tysięcy uczestników Marszu Niepodległości, ale wielokrotnie większej grupy sympatyków.

W programie u Moniki Olejnik widziałem tę ostrą wymianę zdań, ale mnie osobiście zainteresowało najbardziej Pana zdanie, że czuje się Pan narodowym konserwatystą. Co to w ogóle oznacza? Czy to jest jakaś odmiana ruchu narodowego? Ile tych odmian Pan klasyfikuje?

Z punktu widzenia całości Ruchu Narodowego najważniejsze jest organizowanie się Narodu, czyli to co socjologowie nazywają społeczeństwem obywatelskim. My nie chcemy skupić się tylko na założeniach ideowych, ale oczywiście patrząc politologicznie warto to rozumieć i wiedzieć jakie typy możliwości występują w tym ruchu. Są wśród nas narodowi radykałowie z ONR –u, są narodowi demokraci z Młodzieży Wszechpolskiej i są wreszcie narodowi konserwatyści, jak ja.

Da się to połączyć?

Tak. W mojej ocenie ruch sięgający do polskości powinien być katolicki, konserwatywny, narodowy i wolnościowy.

Ostatnio dużo mówi się też o Ruchu Republikańskim, czy ta idea może się połączyć z powstającym właśnie Ruchem Narodowym, czy to coś zupełnie innego?

My czasem mówimy w naszym gronie, pół żartem pół serio, że nowi polscy republikanie, to jeszcze nieuświadomieni endecy, którzy są na dobrej drodze.

Ruch Narodowy ma być ruchem społecznym, ale ma też aspiracje polityczne, czy tak faktycznie jest?

Polityczne w tym sensie, że suwerenność państwa i tożsamość narodowa to kwestie polityczne, a polityka rozgrywa się nie tylko przy urnie wyborczej, ale też w sercach i czynach ludzi.

Zapytam wprost. Najbliższe wybory jakie mamy, to do Parlamentu Europejskiego, czy Ruch Narodowy zamierza startować, stworzyć listę, albo się połączyć z kimś?

Nie patrzymy na naszą aktywność w trybie wyborczym, ale w trybie celów Polskich. Ruch narodowy końca XIX w. rozpoczynał od Związku Młodzieży Polskiej, od Polskiej Macierzy Szkolnej, od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i wcale nie partia polityczna stała na czele tego ruchu.

A jeśli patrzymy na scenę europejską, to z jakich krajów czerpią Państwo wzór. Wszyscy pamiętamy o tym co się stało na Węgrzech, czy to swoiste objawienie narodowe jest dla Państwa źródłem aspiracji?

Jobbik, a więc Ruch na rzecz Lepszych Węgier to bardzo ciekawy i inspirujący przykład ale każdy kraj ma własną specyfikę. My jako ludzie cywilizacji łacińskiej, stolicę duchową mamy w Rzymie, a polskie stolice w Gnieźnie, Krakowie i Warszawie i tym chcemy się inspirować.

Co jest najważniejszym przesłaniem rodzącego się Ruchu Narodowego?

Mówiliśmy już o zdejmowaniu flag unijnych z polskich gmachów publicznych, o wyższości narodowej konstytucji nad prawem unijnym, o złotym jako trwałej walucie narodowej, o odmowie uczestnictwa w pakcie fiskalnym, o sprzeciwie wobec unii bankowej. Jednak nasza najbliższa aktywność to będzie 13 grudnia, czyli sieć wieców w całej Polsce jako sprzeciw wobec nowej komuny.

???

Poprzez nową komunę rozumiemy stosowanie praktyk totalitarnych w wolnej Polsce. To jest oburzające!

Czyli 13 grudnia w większości miast…

W większości miast, ale nie tylko jako wspomnienie historyczne, ale również jako protest przeciw nowej komunie.

Czy w Opolu też?

Z pewnością. Opole to ważny ośrodek polskości, dobrze widziany naszymi oczyma na mapie kraju i z takimi wybitnymi postaciami, jak wieloletni wiceprezydent Arkadiusz Karbowiak, czyli właściwy inicjator 1 marca jako ogólnopolskiego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jeżeli Ruch Narodowy będzie chciał być dużym, masowym ruchem, to pewnie będzie musiał stępić ostrze retoryki, aby pozyskać jak najwięcej zwolenników. Czy rzeczywiście taka ewentualność jest rozważana?

Powiem tak: jeśli chcesz mieć większość, to najpierw musisz mieć mniejszość. My przyciągamy ideowo wyrobionych i społecznie aktywnych. Liczymy, że oni przemówią do większości Polaków.

A co Pan sądzi o tych pogróżkach ze strony SLD, Ruchu Palikota i ostatnio Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i ONR-u? Pani Kopacz stwierdziła nawet, że prawnicy już nad tym pracują…

Odpowiem krótko: zdelegalizować Marszałek Kopacz. Niech wraca rozpoznawać ciała w Smoleńsku.

Wróćmy do Marszu Niepodległości, którego zresztą byłem uczestnikiem. Jak wyglądały naciski ze strony władz miasta i policji na rozwiązanie zgromadzenia?

Zatrzymani działacze narodowi w Lublinie, zatrzymywane autokary z Polakami jadącymi na marsz w dniu 11 listopada przez policjantów i Inspekcję Ruchu Drogowego oraz żądanie imiennych list uczestników (to jest zresztą przykład jednego z autokarów opolskich). To jest inwigilacja, prześladowania i nowa komuna.

Dlaczego policja stanęła na drodze i zablokowała marsz? W jaki sposób Organizatorom udało się opanować sytuację i przekonać policję, aby pozwoliła kontynuować marsz?

Tylko opanowanie organizatorów Marszu Niepodległości i wzorowe zachowanie Straży Marszu Niepodległości zapobiegły tragedii wywołanej przez nieprofesjonalne działanie policji. Krytykowali te działania m.in. gen. Roman Polko i nadkom. Dariusz Loranty. Policja postąpiła źle i powinny być wyciągnięte z tego konsekwencje.

Czy policja się kontaktowała z organizatorami Marszu? Może z Panem?

Pan Witold Tumanowicz, prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości był w kontakcie z policją i przemawiał im do rozsądku.

I to przekonało policję, aby marsz mógł być kontynuowany?

Udało się nam doprowadzić cały marsz do końca mimo, iż w pewnym momencie został on przecięty na pół policyjnym kordonem. Jak to mówiono w Hiszpanii kilkadziesiąt lat temu: han pasado! Przeszliśmy!

Bardzo dziękuję za rozmowę.

http://www.ngopole.pl/2012/11/17/artur-zawisza-o-ruchu-narodowym/

WSTĄP DO O.N.R BUDUJ NARODOWY RUCH ODRODZENIA 

NIE STÓJ Z BOKU JEŚLI POLSKIE SPRAWY NIE SĄ CI OBOJĘTNE , TAKŻE JEŚLI MASZ DOŚĆ SYTUACJI JAKĄ STWORZYLI „KOLESIE” 

link do strony REKRUTACJA !!!

http://miziaforum.com/

DZIŚ MIJA 5 LAT RZĄDÓW PLATFORMY anty OBYWATELSKIEJ 

5 LAT TERRORU I POLITYKI Apartheidu wobec POLAKÓW !!!!

POLACY SĄ WYRZUCANI NA BRUK – MATKI Z DZIEĆMI , INWALIDZI …..

POLACY ŻYWIĄ SIĘ NA ŚMIETNIKACH

ODBIERANE SĄ DZIECI RODZICOM KTÓRZY NIE MAJĄ PIENIĘDZY Z POWODU BEZROBOCIA  

OKOŁO 1 000 000 POLSKICH DZIECI JEST GŁODNYCH !!!!!!

ODMAWIA SIĘ POLAKOM PRAWA DO UCZCIWEJ ROZPRAWY – DOCHODZENIA PRAWDY W SPRAWACH KRYMINALNYCH ……

I NIE TYLKO

„Pastor Martin Niemöller:
Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było”

ALE JEŚLI UDAŁO BY SIĘ WYPRACOWAĆ WSPÓLNY KOMPROMIS
STALI BYŚMY SIĘ W KOŃCU – POLAKAMI !!!!
a nie tylko polskimi socjalistami , polskimi narodowcami , polskimi imigrantami i td i tp
WARTO SPRÓBOWAĆ ABY W KOŃCU REPREZENTOWAĆ WSPÓLNIE NASZ POLSKI INTERES NARODOWY !!!!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
CZERWONE

44 thoughts on “REPUBLIKA KOLESI” upadnie spełnia się koszmar TUSKA

 1. Różnice między nacjonalizmem a faszyzmem – napisałem krótkie podsumowanie, kopiujcie:

  Przejdźmy do rzeczy – dlaczego polski Ruch Narodowy nie ma nic wspólnego z ideologią faszyzmu / nazizmu (vel: narodowego socjalizmu):

  1. należy odróżnić dwie grupy uważające się za prawicę. Pierwsza z nich to nowo powstający Ruch Narodowy (MW + ONR + nowo napływające osoby). Druga grupa to typowi neonaziści (narodowi socjaliści) skupieni głównie wokół strony red watch info. Te dwie grupy nie są sobie tożsame i różnią się w znaczący sposób. Ruch Narodowy NIE JEST narodowym socjalizmem. To tak, jakby krzesło w gabinecie lekarskim porównywać z krzesłem elektrycznym argumentując, że to i to to są krzesła.

  2. faszyzm, neonazizm, narodowy socjalizm – to inaczej skrajna postać szowinizmu. W przypadku faszyzmu jest pojęcie „nadludzi” (rasa aryjska) i „podludzi”. Jest to argumentowane w sposób pseudo naukowy (głównie anatomia: mierzenie czaszek znane z lat 30-tych, plotka o garbatych nosach itp). Faszyzm jest też podpierany fałszywą interpretacją historii, np tym, że rasa aryjska wywodzi się od starożytnych Atlantów.
  W Ruchu Narodowym tego nie ma – my dopominamy się np ujawnienia tego, jaka nacja mordowała Polaków w Katyniu, jaka nacja stworzyła radzieckie NKWD i PRL-owskie UB i SB. Ruch Narodowy nie ma ideologii rasy aryjskiej jako rasy „nadludzi”.

  3. antysemityzm. W przypadku narodowego socjalizmu, czyli faszyzmu, jest on motywowany ideologią „rasy panów”, no i oczywiście dochodzą w/w pseudonaukowe teorie. To sprawia, że neonaziści, faszyści, promują skrajną postać eugeniki – czyli ludobójstwo.
  W przypadku Ruchu Narodowego – antysemityzm przybiera bardziej formę antysyjonizmu. Nie ma podstaw szowinistycznych, ma za to podstawy ekonomiczne i historyczne. Ekonomiczne – chyba każdy z nas słyszał opowieści dziadków, jak Żydzi traktowali Polaków w okresie międzywojnia. Poza tym, pod podstawy ekonomiczne podchodzi też to, że większość polityków, ludzi mediów, „artystów” jest pochodzenia żydowskiego. A Przecież Polska, nasza Ojczyzna, to nasz kraj, my stanowimy w nim większość. My udzieliliśmy Żydom gościny na naszych słowiańskich ziemiach, a nie przywileju rządzenia nami. Kolejnym argumentem, dlaczego nie lubimy Żydów – jest skrajny szowinizm Żydów wobec innych narodów (Polaków, Palestyńczyków, Arabów, Persów). Np żydowski faszysta i pedofil, Kuba Wojewódzki, wetknął flagę Polski w gówno, przed kamerami. Sam premier Izraela, powiedział kiedyś na posiedzeniu Knesetu, że inne narody (Goje) to „bydło w najlepszym wypadku”. Izrael jest obecnie najbardziej faszystowskim krajem na Ziemi, i jest największym zagrożeniem dla światowego pokoju i bezpieczeństwa.

  4. kult Hitlera. Neonaziści polscy uważają, że w latach 30-tych Polska powinna razem z Hitlerem i Japonią zaatakować ZSRR i porozumieć się z III Rzeszą co do spornych etnicznie terenów i statusu Wolnego Miasta Gdańska.
  Polski Ruch Narodowy zaś uważa powyższe idee za totalne brednie, bo po pokonaniu ZSRR całość terytorium II RP zostałaby wchłonięta do „wielkich Niemiec” od Alzacji aż po Bajkał. Ruch Narodowy nigdy nie popierał osoby Adolfa Hitlera ani idei narodowego socjalizmu, czyli faszyzmu.

  tu więcej:

  http://kefir2010.wordpress.com/2012/11/18/polscy-narodowcy-nie-sa-faszystami-podaje-solidne-merytoryczne-argumenty/

  pozdro mizia i ekipa 😉

  1. rzeczy nie sa takie jakie my widzimy od roku 1939 Państwo Polskie nie istnieje, a Naród Polski od czasu okupacji sovieckiej trwającej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego został mocno przetrzebiony fizycznie i intelektualnie ,ze pozostała już tylko mała grupa intelektualna. Stoimy na skraju byc/nie byc. Przyszlosc sie wazy dzis.

  2. No juz ci szukaja dziury w calym. 😉 Ja tam nie wiem, nie siedze w glowie Zawiszy ale… Ja tez w pewnym sensie jestem przyjacielem Izraela. Bardzo chce by ten kraj dalej istnial i prosperowal na Bliskim Wschodzie (jak beda chcieli sie przeniesc gdzies dalej, maja moje totalne poparcie) … 😉 Tak wiec taka ze mnie proizraelska-antysemitka. Aha, no i zal mi bardzo Palestynczykow. Tylko ze w tym momencie oni cierpia za nas i dla nas, bo jak sie zaraza wyleje to my podzielimy ich los.

   PS. Przeraza mnie mysl, ze w pewnym momencie zabraknie panstwa Izraela i wtedy cale to zindoktrynowane bezmyslne miesko zasiedli Polske (juz sa pod to przeciez przygotowania robione). Tak wiec jak to mowi Zawisza, sprawa jest skomplikowana, niektórzy zakumaja od razu inni nie i beda szukac dziury w calym, byle tylko TUSIOWI wlosek z ryzej glowy nie spadl. (czy tam kaczynskiemu z lysiny – jeden pies) …

   W ogole zal czytac niektore blogi teraz i komentarze. Jak Zawisza z onrem i innymi chca cos dla ludzi zrobic to zle. Juz sie krytyka podnosi ze nie tak nie tak. A jak tzw. blogerom zwrocic uwage, ze Polacy potrzebuja jakiegos przywodcy z swieza krwia to – „o nie, tylko nie my, my sobie tylko piszemy i sie nie wtracamy”. Akurat. Dlatego zal czytac niektore blogi, chociaz wartosc edukacyjna jakas tam maja, ale to i wszystko – mimo ze ich wlascicele czasem kreuja sie na guru (i nie mowie tu o miziforum, bo mizia to akurat na swoim blogu dosc liberalny jest). ;P

 2. myślę że te przykładowe 3 filmiki dają odpowiedź dlaczego 

  TUSK I „ELITY” III R.P NAZYWAJĄ NARODOWCÓW FASZYSTAMI

  a teraz odpowiedz szczerze czy taki wizerunek działalności O.N.R miałeś utrwalony w pamięci ???

  WIEDZIAŁEŚ ŻE O.N.R JEST ZAANGAŻOWANY W TAKĄ PROBLEMATYKĘ ???

   1. DOKŁADNIE to wszystko co służy obdzieraniu z kasy polaków to sztuczny kryzys !!!

    🙂 np. kraj z szerokim dostępem do moRZa – a kILO sledzi które wystarczy tylko złapać kosztuje tyle co kilo mięsa które trzeba karmić żeby pozyskać

    KTO WIĘC WIERZY ŻE COŚ CO MOŻNA ZŁAPAĆ MUSI KOSZTOWAĆ WIĘCEJ NIŻ COŚ CO TRZEBA HODOWAĆ I PONOSIĆ KOSZTY ???/

    W TO MOŻE WIERZYĆ – KTOŚ KTO ZAMIAST MÓZGU MA TELEWIZOR !!

    1. Mizia, musze planowac powrot to PL, na razie jestem tu gdzie jestem, ale wiem jedno: dla wszystkich bede Polakiem i bede czul sie obco w obcym kraju. Jezyk nie ma tu nic do rzeczy ani wykonywana praca. Problem w tym ze angole to rasisci, ten ich kwas wylewa sie na zewnatrz.

     1. JEŚLI JESTEŚ ZABEZPIECZONY FINANSOWO NA CONAJMNIEJ 1 ROK – TO WRACAJ – JEŚLI NIE TO MOŻESZ PRZECIEŻ BYĆ TAM – A AKCES DO ONR PRZEŚLIJ ELEKTRONICZNIE I PROPAGUJ W ŚRODOWISKU POLONIJNYM NARODOWY RUCH – NAJLEPIEJ FILMIKI

     2. Wiesz Mizia, moj przyjaciel zjechal do Polski dwa lata temu. Wrocil z powrotem do UK, bo skonczyly sie srodki a pieniadze zarobione w kraju nie wystraczyly na utrzymanie zony i dziecka. Ja ma rowniez rozdzine i bardzo uwaznie obserwuje to cos sie dzieje w kraju. Mam mieszkanie w Poznaniu, ale tam z praca ciezko…

 3. WNIOSEK O DELEGALIZACJE S.L.D

  Szef Młodzieży Wszechpolskiej Robert Winnicki zapowiedział w niedzielę złożenie w przyszłym tygodniu wniosku o delegalizację SLD. Zarówno SLD, jak i Ruch Palikota „są groźne dla życia narodowego i państwowego” – przekonywał.

  Winnicki odniósł się w niedzielę do zapowiedzi Sojuszu ws. złożenia wniosku o delegalizację ONR i Młodzieży Wszechpolskiej.

  – To SLD powinien być strukturą, na której działanie nie ma przyzwolenia w państwie polskim. To SLD i Ruch Palikota są właśnie tą nową bolszewią, nie tylko nową, a i wręcz starą, i to nad delegalizacją tych właśnie struktur należałoby się zastanowić, bo są one groźne dla życia narodowego i państwowego – powiedział prezes MW na konferencji prasowej przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie.

  Argumentował, że SLD „jest partią, na której manifestacji 1 maja tego roku niesione były transparenty z Leninem, z sierpem i młotem, czyli najbardziej zbrodniczego ustroju, jakie pojawił się w dziejach”.

  Winnicki – pytany, czy i jakie podejmie kroki ws. delegalizacji SLD – odparł: „Złożymy taki wniosek w sądzie. (…) Myślę, że w przyszłym tygodniu”. Dopytywany, czy wniosek będzie dotyczył także Ruchu Palikota powiedział, że prawnicy zbadają, „czy można również coś zrobić odnośnie Ruchu Palikota”.

  SLD zapowiedział wniosek o delegalizację ONR i Młodzieży Wszechpolskiej nazajutrz po zajściach podczas Marszu Niepodległości. Sojusz argumentował, że mają one charakter faszystowski i łamią konstytucję.

  =================================================

  I SŁUSZNIE BO SLD POWSTAŁO ZA PIENIĄDZE KGB

  wpisz w gogll – pożyczka moskiewska 

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/5307991,wiadomosc-drukuj.html

 4. NO PROSZĘ – ZACZYNAJĄ ZAUWAŻAĆ , SPEKULOWAĆ KONFABULOWAĆ – CZYLI

  B O J Ą SIĘ !!!!

  I BARDZO DOBRZE BO – JAK SIĘ CIEBIE NIE BEDĄ BALI TO SIĘ BĘDĄ Z CIEBIE ŚMIALI..
  ====================
  Wiadomość wydrukowana ze stron: wiadomosci.wp.pl

  Narodowcy wchodzą do gry. Kto za nimi stoi? 2012-11-18 (15:20)

  Na ulicach i w mediach widoczni są przede wszystkim dwudziestolatkowie rzucający radykalne hasła, niekiedy kamienie. Z tyłu za sznurki pociągają starsi, niektórzy wpływowi, z politycznym doświadczeniem. Tworzą nawet gabinet cieni. Mówią, że gdy już przejmą władzę, chcą być gotowi do rządzenia Polską. Chcą być gotowi, by „uzdrowić” kraj. Tuż obok, jeszcze głębiej zakonspirowani są ci, którzy są ich zapleczem społecznym. I bynajmniej nie są to zakapturzeni troglodyci, tylko dobrze sytuowani menedżerowie, adwokaci i biznesmeni – o tym, jak naprawdę wygląda polski ruch narodowy informuje Wprost.pl.

  Liderzy ugrupowań narodowych krzyczeli 11 listopada do zgromadzonych na Marszu Niepodległości, że „chcą zanegować wartości republiki okrągłego stołu i go obalić”, budują siłę, której „tak boją się lewaki i pedały!” oraz że „system trzeba dobić i zakopać”. Wiec zakończyła deklaracja o powołaniu Ruchu Narodowego.

  Artur Zawisza, jeden z liderów narodowców zdradza, że Ruch to nie tylko „grupa młodych entuzjastów i idealistów”, bo ma wsparcie w wyższych sferach. – Stoją za nami różne środowiska. Prawnicy, biznesmeni, ludzie mediów, także tych mainstremowych – wylicza. Mówi także, że ponad tysiąc osób udzieliło im darowizn, a kilka z nich było bardzo znaczących, nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. – Bogaci ludzie, którzy nas wspierają nie chcą ujawniać swoich nazwisk, bo poglądy narodowe wciąż są w Polsce niepopularne i grożą ostracyzmem, więc boją się konsekwencji w swoich środowiskach – tłumaczy.

  „Wprost” pisze, że dzień przed marszem odbyło się tajne spotkanie, coś w rodzaju posiedzenia „gabinetu cieni” Ruchu Narodowego. W dziesięciominutowych referatach poszczególni „ministrowie” przedstawiali swoje zamiary. To oni są rzeczywistym zapleczem dla młodych radykałów. A w przyszłości, jeśli uda się stworzyć nową formację polityczną na bazie RN, mają nadawać jej ton.

  Kto uczestniczył w posiedzeniu „gabinetu cieni”? M.in. byli: Sylwester Chruszcz, były eurodeputowany Ligi Polskich Rodzin, który przez chwilę był nawet jej prezesem, Marian Banaś, wiceminister finansów i szef Służby Celnej za rządów PiS, Andrzej Szlęzak, prezydent Stalowej Woli, który w zeszłym roku zasłynął próbą zorganizowania w swoim mieście pokazowego procesu organizatorów Powstania Warszawskiego.

  W tworzenie RN zaangażowani są także inni ludzie, którzy wspierają narodowców pieniędzmi i doświadczeniem. Jak np. Ryszard Opara, założyciel portalu Nowy Ekran, bogaty przedsiębiorca z Australii. Jednak nazwiska osób, które tworzą „rządowe” zaplecze RN, trzymane są w głębokiej tajemnicy. – Gdy Jezus spotykał się z Nikodemem, związanym z ortodoksyjnymi Żydami, również czynił to potajemnie – tłumaczy tę tajemniczość Zawisza.

  Więcej na http://www.wprost.pl

  1. Na ile to prawda co pisza w wprost tego nie wiem, jestem przeknany, ze obecne media w tym internetowe sa 'umoczone' i sprzeczne info bedzie dochodzic z ronych stron, dla dezinformacji oczywiscie. Polacy sa wycwiczeni w pluciu zlapia temat, paczke cipsow, do rak laptop.

   1. kto stoi za wprost – wiadomo – JAK TO BRZMI ZNAJOMO Z PRLU – KIM ONI SĄ , KTO ZA NIMI STOI , KOMU TO SŁUŻY

    I ZAPLUTE KARŁY REAKCJI – 🙂

    TYTUŁ AŻ ZA NADTO SIĘ KOJARZY Z PRLOWSKĄ RETORYKOM

  2. Demaskatorskie materiały na temat Ryszarda Opały!
   Warto się z tymi materiałami ,do których dołączona jest dokumentacja zapoznać i przekazywać dalej!

   (…),,jednym z wielu nie tajnych agentów ,nie współpracowniku służb specjalnych ale o jawnym i wyrachowanym gotowym na wszystko oficerze KBW człowieku bandy zydokomunistycznej, która zniewalała i zniewala nasza Ojczyznę od roku 1944. Kończąc wojskowa akademie medyczna w lodzi otrzymuje nie tylko stopień oficerski Ludowego Wojska Polskiego ale zostaje przygotowany do pracy operacyjnej na zachodzie. Wyjazdy w czasie studiów a także już po do Szwecji, Republiki Federalnej Niemiec oraz Austrii pod przykrywka praktyk lekarskich to nic innego jak doskonalenie zawodowe do pracy tak zwanego ;śpiocha;

   Tysiące takich śpiochów rozesłanych zostało po świecie celem dbania o kasę bolszewickich złodziei, siatka taka miała za zadanie nie tylko doglądanie finansów zdeponowanych za granicami PRL-u ale także była lufa pistoletu przystawiona do głów tych którzy zarządzali kasa wywieziona z PRL-u.(…)”

   http://www.mediarp.pl/polityka/joe-chal-mr-opara-show-money-2-16632,1903.html
   http://costerin.wordpress.com/2011/11/26/parol-ryszarda-opary-nowy-kran-metna-woda/ ,
   http://costerin.wordpress.com/2011/12/04/parol-opary-od-kbw-do-goldberga-czesc-2/ ,

  3. STARA SZKOŁA TERAZ BĘDĄ STAWALI NA RZĘSACH ABY OBRZYDZIĆ UBABRAĆ RUCH NARODOWY

   JA SIĘ OBAWIAM PROWOKACJI – TYPU – HANDEL BRONIĄ, NARKOTYKAMI – TE ŚWINIE SĄ ZDOLNE DO MORDOWANIA

   BO BOJĄ SIĘ – N O R Y M B E R G I !!!!!! ZBRODNIARZY III R.P

   „Idzie nowe pokolenie, niesie Polsce odrodzenie”. To hasło z 11 listopada przeraziło eskimosów rządzących Polską. Boją się panicznie że Polacy odzyskają świadomość narodową, że nie zechcą być ciągle poniewieranymi niewolnikami we własnym kraju i mogą się zorganizować aby zrobić porządek ze złodziejami i zdrajcami. Rządzący zrobią wszystko aby do tego nie dopuścić. Wszystko, łącznie z „samobójstwami', „wypadkami”, fałszowaniem wyborów, strzelaniem na ulicach z bronii ostrej (na razie z gładkolufowej) a nawet interwencją tzw. sił unijnych, wezwanych do walki z „faszystami, nacjonalistami i antysemitami”, to język telewizyjnej propagandy. To nie żart, w unijnej konstytucji jest zapis że kto podejmie próbę siłowego obalenia Unii Europejskiej podlega karze smierci, choć oficjalnie kary śmierci nie ma. Polakom nikt nie pomoże. Nikt. Jeteśmy otoczeni wrogimi rządami (niekoniecznie narodami). Ważne jest żeby mieć ogólnopolskie media, bo te które są, są na usługach reżimu i podadzą każde kłamstwo jako prawde, jak za PRLu. Trudne zadanie przed nami. Albo się obronimy albo czeka nas los resztek amerykańskich Indian, australijskich Aborygenów zapędzonych do rezerwatów, czy innych ludów tubylczych o których wiedzą już tylko historycy.

   1. ,,Polska ma być dla Was, a nie dla właścicieli szaf z teczkami – mówił Marian Kowalski szef lubelskiego ONR podczas manifestacji w 20 rocznicę tzw. „Nocnej Zmiany”
    Przypomniał historię przemiany PRL w III RP i przedstawił jaki wpływ na nasze obecne życie ma brak ujawnienia prawdy o współpracownikach służb PRL.”

 5. Podziwiam cię Miziak !!!! za twój upór w działaniu , i mój szacun chłopie !!!!!!
  Ale sam widzisz że to wszystko pozna sobie o kant dupy potłuc i nic po za tym i w jednym masz całkowitą rację , wszyscy siedzą przy kompach i obrzerają cię percelkami i innymi smakołykami i wręcz z wielim głodem i uwagą łowią kolejne sencacyjne doniesienia na temat maszego życia politycznego ,,,, ale tak na prawdę to prawie nikt nie ma zamiaru ruszycdupska z przed kompa !!!! ,a wystarzylo by tylko zrezygnować z internetu i odnowić stosunki między ludzkie !!!!! , ale nie !!!!!!!!
  Jeszcze raz szacun dla ciebie Miziak !
  J.M.H
  Ps : tylko kmi inie wyjeżdrzaj z pogadankami typu ” a sam też być mógł ruszyć dupsko ||||| ” bo znasz moją sytuację ,jasme ! , narazie Miziak

  1. jasne – ale jest wiele osób z poza które się spotykają w realu – tu na wordpress jest masa wirtualnej partyzantki i szczekaczy – ale jak nie chcą to nie – BYLE PÓŹNIEJ NIE DARLI R…. ZE NP – TATARZY IM ZAWŁASZCZYLI POLSKĘ – 🙂

 6. MIZIA napisal:PPS. NA RAZIE NIE WYMIENIĘ NAZW BLOGÓW IMION I NAZWISK ICH ADMINÓW

  ALE JAK MNIE ZNACIE LISTA KONCESJONOWANYCH BLOGERÓW – “PATRYIOTÓW ” – ZOSTANIE TU WSTAWIONA

  Ja juz wpisuje jednego Marek P – blog monitorpolski

  1. NO TAK – jestem w szoku durzo wejsc – 0 komentarzy – jak chodziło o komentowanie marszu – plotkowanie wiele opinii
   JAK PRZECHODZIMY DO DZIAŁANIA – CISZA I WYCOFANIE –

   PRZYPOMINA MI TO WEJŚCIE PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z LEGIONEM NA TERETORIUM ZABORU ROSYJSKIEGO – ON I LEGION BYŁ PRZEZ RODAKÓW WITANY TRZASKIEM ZAMYKANYCH ZASÓW W DRZWIACH I OKIENNICACH

   O ZACHOWANIU KSIĘŻY NIE WSPOMNĘ ŻEBY NIE…

   CHMMM WTEDY ABY POLACY ZDURNIELI TRZEBA BYŁO 123 LAT – TERAZ WYSTARCZYŁO LAT 22 – ZGROZA !!!

   1. A PROPO PIŁSUDSKIEGO -historia się powtarza na waszych oczach

    TAK POTRZEBA NOWEJ PARTII JAKIEJ??

    „Panie Marszałku, a jaki program tej partii?
    – Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio”

    J.PIŁSUDSKI

 7. O IRONIO – I PRZY OKAZJI ŻE MUSIMY PILNIE ZWIERAĆ SZYKI I ROSNĄĆ W SIŁĘ

  ZDEKONSPIROWAŁY SIĘ BARDZO ZNANE BLOGI -„PATRYIOTÓW”

  PRZED MARSZAMI PROPAGOWAŁY I ZACHĘCAŁY DO UDZIAŁU – BA NAWET BYLI TAM I RELACJONOWALI FILMIKAMI …

  (czyli chodziło im o zadymę !!!)

  DZIŚ GDY JA TRĄBIĘ O WZMACNIANIU SZEREGÓW – NARODOWYCH ORGANIZACJI

  bo szykuje się mega akcja REPRESJI

  ONI MILCZĄ WCISKAJĄC TEMATY GŁUPIE I BANALNE – ECH – OLIWA. i td 🙂

  czytelniku zajrzyj tam i sam WYCIĄGNIJ WNIOSKI – TAK TAK – AGĘCI ABW – ERY

  1. ps. dlaczego nie mogą zalinkować stron rekrutacyjnych – BO RUCH JEST AUTENTYCZNIE NIEZALEŻNY I NIE STEROWALNY

   WIEC …. NIE MOGĄ ZASYMULOWAĆ POPARCIA 🙂 – A WIEC …… my i tak ich uratujemy , NAWET JAK CHCIEĆ NIE BEDĄ 🙂

   =================================================
   PODCZAS PROTESTÓW W SPRAWIE ACTA – KRZYCZANO KTO NIE SKACZE – TEN ZA TUSKIEM 🙂

   TERAZ WOŁAM DO BLOGOWYCH PATRYIOTÓW – KTO NIE LINKUJE – TEN ZA TUSKIEM – AGENT I SZUJA – TO JASNE 🙂

   http://miziaforum.wordpress.com/

   1. PPS. NA RAZIE NIE WYMIENIĘ NAZW BLOGÓW IMION I NAZWISK ICH ADMINÓW

    ALE JAK MNIE ZNACIE LISTA KONCESJONOWANYCH BLOGERÓW – „PATRYIOTÓW ” – ZOSTANIE TU WSTAWIONA

    chi chi – gorący zwolennicy MARSZY NIEPODLEGŁOŚCI -i tyle tylko ich obchodzi

    ALE DEKONSPIRA 🙂

    1. NIE SŁUCHAŁAŚ -rzecznika – wiara jest już nie obowiązkowa !!!!

     posłuchaj oficjalnego wywiadu – nikt nie będzie nawracał – chszcił , kolendował

     OT ZASKAKUJĄCA ZMIANA
     ============================
     PYTANIE W ANKIECIE O WIARĘ JEST JUŻ TROCHĘ ANACHRONICZNE WIEC ZAPEWNE TEN PODPUNKT NIE BEDZIE JUŻ OBOWIĄZKOWY

     JA OSOBIŚCIE JESTEM NAWET ZA USTANOWIENIEM W O.N.R – kapelana – skoro bedzie jakaś ilość członków którzy sobie tego życzą

     BA NAWET MYŚLĘ ZE DOBRYM KANDYDATEM BYŁ BY – KS. ISAKOWICZ ZALESKI – pomimo ze jest mi obojętna wiara ludzi z którymi się wspólnie działa

     tu link do bloga

     http://miziaforum.wordpress.com/dla-katolikow-ostatni-sprawiedliwy/

     i polecam jego ksiażkę „moje życie nielegalne”

     1. wydaje mi sie że twoje prowokacyjne pytanie w zaczepnym tonie wynika z niedoinformowania u źródła – i wrogiej propagandzie – o faszystach –

      NIE ONR NIE WYMAGA NAWET CZYSTO ARYJSKIEGO POCHODZENIA 🙂 – CO MÓWI W WYWIADZIE SAM RZECZNIK KOWALSKI
      PODKREŚLAJĄCY ŻE W JEGO ŻYŁACH JEST SPORO KRWI

      TATARSKIEJ – POLSKICH MUZUŁMANÓW

      WYMAGANE ZA TO JEST POCHODZENIE Z PATRYIOTYCZNEJ RODZINY – WARTOŚCI ZNANE I ROZUMIANE LUDZIOM PRAWYM

 8. JEŚLI JESTEŚ POLAKIEM TO POMÓŻ NAM !!!!!

  NIE DAJ IM WOLNEJ RĘKI DO ZLIKWIDOWANIA SZANSY …..

  NIE POZWÓL IM NA SZYDERCZY CHICHOT PO PACYFIKACJI INICJATYWY

  MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG …..
  ostał ci się jeno sznur ….

  1. ODZYSKUJEMY POLSKE
   W Polsce moze niedlugo dojsc do przesladowan i aresztowan narodowcow w polsce. Obecna wladza POPiS bardzo boi sie patryjotow, ludzi myslacych samodzielnie i najprawdopodobniej bedzie wielka lapanka, szkalowanie i falszywe zarzuty . Polacy prosze ruszyc dupska i masowo z rodzinami zapisywac sie do RN.

 9. ZAPRASZAM DO MERYTORYCZNEJ DYSKUSJI I ZGŁASZANIA AKCESU PRZYSTĄPIENIA DO M.W LUB ONR – SZUKAJCIE WE WŁASNYCH MIASTACH

  MUSZĄ BYĆ NAS DZIESIĄTKI TYSIĘCY – JEŚLI CHCEMY COŚ ZMIENIĆ

  ODSUŃMY SPORY NA BOK – NIE DAJMY SIĘ SKŁÓCAĆ

  BO JUŻ ZA KILKANAŚCIE DNI – NASTĄPIĄ MASOWE REPRESJE – POLICJI , ABW, I INNYCH SŁUŻB NA ŻOŁDZIE ZDRAJCÓW

  ONI JUŻ ZWIERAJĄ SZEREGI ZAWIERAJĄ PAKTY PONAD PODZIAŁAMI PRZECIW POLSKIEMU NARODOWI

  TUSK, MILER, KOMOROWSKI, MICHNIK, PALIKOT,i wielu innych
  WSPIERANYCH PAŁKĄ POLICYJNĄ – NA USŁUGACH TUSKA

  OTO ICH PRAWDZIWE OBLICZE W OBRONIE WSPÓLNYCH GESZEFTÓW OSTATNICH 22 LAT

  SĄ ZWARCI I GOTOWI SKOCZYĆ DO GARDŁA POLSKIM OBYWATELOM….

  TYLKO JEDNOŚĆ NAS UCZYNI WOLNYMI I NIEPODLEGŁYMI !!!!!!

  MÓWMY JEDNYM GŁOSEM NARODOWYM

  MY :

  INTELIGENCJA , ROBOTNICY, STUDENCI, BEZROBOTNI, IMIGRANCI,KATOLICY, SOCJALIŚCI , NARODOWCY

  WYSŁUCHAJ SPOKOJNIE RZECZNIKA O.N.R

  ZAPRASZA WSZYSTKICH DO BUDOWY POLSKI – POLSKI W KTÓREJ

  BĘDZIESZ MÓGŁ PRACOWAĆ ZA GODZIWE WYNAGRODZENIE , UCZYŁ SIĘ, ZAKŁADAŁ RODZINĘ

  I BYŁ DUMNY Z FAKTU BYCIA POLAKIEM !!!!!

   1. Popieram incjatywe i pomysl utworzenia nowego ruchu. Juz widze artykuly gazety, onetu, interii ktore beda jatrzyc, dzielic i mieszac w glowach, slowem dyskredytowac narodziny nowego 'dziecka', tj. ducha narodu

   2. AKCJA PLAKATOWANIA – JEST NIEZBĘDNA WE WSIACH , MAŁYCH MIASTECZKACH I OSOBĄ KTÓRE Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH NIE MAJĄ JUŻ DOSTĘPU DO INTERNETU , ORAZ PŁATNEJ PRASY ..

    PAMIĘTAJMY DO WYBORÓW NIE CHODZI REGULARNIE 50% POLAKÓW UPRAWNIONYCH

    ===============================================
    APEL DO POLONII – LINKUJCIE NA STRONY POLONIJNE NA CAŁYM ŚWIECIE –

    POMOC POLAKÓW Z ZAGRANICY JEST NAM NIEZBĘDNA !!!!!

    http://miziaforum.wordpress.com/

    ==========================================

    1. Ostatnio minelo 5 lecie dyktatury TUSKA, oto owoce jego dzialan
     ( wklejne jako komment z onet)

     – 470 zł realna średnia renta netto.
     – 880 zł realna średnia emerytura netto.
     – 1.420 – zł – realna średnia płaca netto.
     – 1 700 000 – osób – nie objętych ubezpieczeniem medycznym.
     – 5 000 000 – bezrobotnych bez prawa do zasiłku – poza rejestrem.
     – 1 900 000 – bezrobotnych pobierających średni zasiłek 534 zł netto
     – 320 000 – bezdomnych.
     – 2
     000 000 – emigrantów wyjazdy w latach – 2007 – 2012.
     – 370 000 – dzieci niedożywionych.
     -13 500 000 – osób żyjących poniżej min. biologicznego–przyjęto kryteria
     ONZ–dzienny wydatek na utrzymanie 1 osoby nie przekracza 2,5 $ USA.
     – 93% – przedsiębiorstw państwowych „sprywatyzowanych” – zlikwidowanych.
     – 98% – sektora bankowego w obcych rekach.
     – 4 600 – zlikwidowanych placówek oświatowych szkoły,przedszkola,żłobki
     – 100.000 nowych urzędników w latach 2007-2012r
     – 56 000 – samochodów służbowych -dla naczelników, dyrektorów , krawaciarzy itp.
     – 4–5 – m-cy średni czas oczekiwania na wizytę u spec. lekarza !!!
     – 67 – lat wiek emerytalny.
     – 2.000.000.000 zł – koszt wybudowania najdroższego w Europie stadionu w
     Warszawie, który nie będzie w stanie po euro2012 zarobić na siebie. – – najdroższe w Europie autostrady i najdroższe opłaty za przejazd nimi.
     – – najdroższa energia elektryczna w Europie
     – – najdroższe ceny za gaz w Unii Europejskiej
     – – najdroższe prowizje bankowe i najwyższy w UE % na pożyczki.
     – – najdroższe w Europie opłaty za internet i połączenia telefoniczne
     – – najdroższe leki w Unii Europejskiej.
     – – najdroższe opłaty za naukę i przedszkola.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

KORZYSTASZ Z OGRANICZONEGO CZASOWO DOSTĘPU !!

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY MOŻLIWE PO URUCHOMIENIU DOSTĘPU PREMIUM 

 

STREAM PONIEDZIAŁEK , WTOREK, ŚRODA , CZWARTEK 21.00 - SOBOTA 20.00

ABY TA BLOKADA STRONY BYŁA DLA CIEBIE NIE WIDOCZNA ZAŁÓŻ KONTO I ZALOGUJ SIĘ INSTR. FILMOWA PONIŻEJ :-)

ODBLOKUJ TREŚCI I STREAM KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZEK PEŁNA INSTRUKCJA  + MATERIAŁ FILMOWY !! 

Holler Box
%d bloggers like this: