M-forum A.V Live.

ARTYKUŁY PRASOWE , NIUS INFO , POLITYKA GOSPODARKA, POLSKA I ŚWIAT , FILMY , REPORTAŻE , STREAM LIVE …………………………………………………………. ZAŁÓŻ WŁASNE AUTORSKIE KONTO I PUBLIKUJ BEZ CENZURY FELIETONY ARTYKUŁY FILMY DOKUMENTY MATERIAŁY PRASOWE PRZEDRUKI

baner DAROWIZNA

ACTA – KOMOROWSKI WPROWADZI STAN WOJENNY LUB WYJĄTKOWY -to nie żart !!!

OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

podstawa prawna realnie istnieje !!!!!!

Prezydent Bronisław Komorowski przesłał do Sejmu projekt ustawy wprowadzającej poprawki do ustaw o stanie wojennym, stanie wyjątkowym oraz stanie klęski żywiołowej, przewidujący możliwość wprowadzenia tych stanów w następstwie działań w „cyberprzestrzeni”, rozumianej jako „przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”. Projekt ten bardzo szeroko definiuje pojęcie „zewnętrznego zagrożenia państwa” będącego podstawą do wprowadzenia stanu wojennego. O ile do tej pory pojęcie to jest w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej niezdefiniowane (jako przykładowy powód zagrożenia wymienione są jedynie działania terrorystyczne), o tyle według proponowanej nowelizacji mają to być „celowe działania, w tym o charakterze terrorystycznym, godzące w niepodległość, niepodzielność terytorium lub w ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej, a także zmierzające do uniemożliwienia lub zakłócenia wykonywania przez organy państwowe ich funkcji, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty, na lądzie, wodzie, w przestrzeni powietrznej, przestrzeni kosmicznej lub cyberprzestrzeni”.

Teoretycznie więc, jeśli nowelizacja wejdzie w tej postaci w życie, podstawą do wprowadzenia stanu wojennego będą mogły być np. ataki różnych Anonimowych na strony internetowe polskich instytucji państwowych, zwłaszcza takie, które bezpośrednio służą do realizacji pewnych zadań tych instytucji (np. e-sąd). Coś takiego można przecież uznać za zmierzanie do zakłócenia wykonywania przez organy państwowe ich funkcji, a anonimowych hakerów za zewnętrzne w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej podmioty – bo trudno wszak będzie stwierdzić, skąd pochodzą, nawet jeśli byliby to akurat hakerzy polscy, albo (to oczywiście oszołomska teoria spiskowa nie mająca w obecnej chwili żadnych realnych podstaw) działający w wyniku prowokacji polskich służb specjalnych. 

=======================

O CO CHODZI Z TĄ UMOWĄ

OBEJRZYJ

MAŁO KTO ZWRACA UWAGĘ ŻE

ACTA + INDECT = TOTALNA INWIGILACJA 

======================================================

DLATEGO ŻE BEZ ZAPISÓW UMOWY ACTA NIE WYSTARTUJE SYSTEM INDECT….

„Grupa Anonimowi (powiązana z WikiLeaks) przejęła plany budowy systemu INDECT, które posłużą do jego unieruchomieniu w momencie zagrożenia dla wolności słowa i wolności obywatelskiej…”

======================================================

 INDECT – CO TO JEST ??

Orwellowska wizja, próba stworzenia żandarma Europy – takie reakcje wśród specjalistów od praw człowieka budzi unijny pomysł budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Nad projektem o ogromnym budżecie i imponujących założeniach pracują naukowcy z całej Europy, również z Polski. – To nie będzie żaden system totalnego monitoringu – odpierają zarzuty twórcy i wskazują na jego rewolucyjne rozwiązania, które mają jeszcze lepiej chronić nas przed zagrożeniami na ulicy czy w internecie. Czy będziemy musieli poświęcić naszą wolność na rzecz bezpieczeństwa?
Już za 4 lata nad bezpieczeństwem wszystkich obywateli wspólnoty może czuwać zintegrowany system, który ma połączyć wszystkie europejskie urządzenia monitorujące. Projekt INDECT, bo o nim tu mowa, to inteligentny i kompleksowy system informatyczny. Ma być wykorzystywany do obserwacji, poszukiwania i zmniejszania poziomu przestępczości, głównie przez ich przewidywanie.

O rozmachu projektu mogą świadczyć liczby – 60 miesięcy badań, 15 milionów euro budżetu i 17 współpracujących ze sobą europejskich partnerów. W tym również polskie uczelnie na czele z Akademią Górniczo Hutniczą,która koordynuje prace nad INDECTem.

Analiza „wszystkiego”

Technologiczny opis tego, co będzie umożliwiał INDECT robi wrażenie. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, to możemy się spodziewać scen żywcem wyjętych z filmowego „Raportu mniejszości”. Bo założenia są szerokie – cyfrowe rozpoznawanie twarzy, wykrywania nienaturalnych zachowań na monitorowanym obszarze, analiza danych z kamer, mikrofonów, a nawet zdjęć lotniczych i satelitarnych, stworzenie prototypów urządzeń do śledzenia obiektów ruchomych czy pozyskiwanie informacji z telefonii mobilnej.

Obejmie on również internet. Bo INDECT ma służyć do „ciągłego i automatycznego monitorowania zasobów publicznych, takich jak strony internetowe, fora dyskusyjne, grupy ‘Usenet’, serwery plików, sieci p2p, jak również indywidualnych systemów komputerowych” – czytamy w opisie projektu.

To Orwell!”

Choć imponującemu w założenia projektowi nie poświęca się wystąpień na forum Unii, ani nie pisze na pierwszych stronach gazet, dobrze znają go specjaliści zajmujący się prawami człowieka i ochroną naszej prywatności. – To jest kontrowersja na takim poziomie, że trudno się nie zbulwersować – mówi nam Katarzyna Szymielewicz, szefowa fundacji Panoptycon zajmującej się m.in. technikami nadzoru społeczeństwa.

– Sposób w jaki zaprojektowany jest ten system przypomina próbę zbudowania globalnego panoptykonu , czyli stworzenia wrażenia, że każdy nasz ruch jest lub może być obserwowany, a zatem musimy się kontrolować – podkreśla Szymielewicz.

Podobne obawy wyrażają specjaliści na całym świecie. – Profilowanie całych populacji, zamiast poszczególnych podejrzanych, to złowieszczy krok. To niebezpieczne w skali jednego państwa, a na poziomie ogólnoeuropejskim wręcz przerażające – mówi Shami Chakrabarti, dyrektor grupy Liberty, zajmującej się prawami człowieka.

Wtóruje jej Stephen Booth, analityk organizacji Open Europe, który mówi wprost, że projekty takie jak INDECT brzmią orwellowsko. – To przerażająca sprawa – twierdzi.

Wykryje bombę i pedofila zgodnie z normami

Naukowcy, którzy w polskich laboratoriach pracują nad systemem (oprócz AGH, w projekcie biorą udział też Politechnika Gdańska i Politechnika Poznańska), zapewniają jednak, że INDECT będzie bezpieczny dla obywateli. – Dla nas jasne jest, że ten monitoring musi być zgodny z prawem i nie może zaburzać naszej prywatności – mówi doktor Mikołaj Leszczuk z AGH, administrator projektu.

I podaje przykładowe zastosowania INDECTu – Taki inteligentny system potrafi automatycznie wykryć, że ktoś w miejscu, w którym nie powinien normalnie tego zrobić, zostawił jakiś pakunek i oddalił się od niego. W tym momencie zaalarmuje operatora i każe zwrócić mu uwagę na dany monitor – opisuje Leszczuk.

Doktor wskazuje też, że system pomoże w poszukiwaniu treści pedofilskich policji, która sieć pod tym kątem przegląda głównie ręcznie. – Indect może automatycznie przeszukać internet i zobaczyć czy na stronach podejrzanych o posiadanie takich zdjęć, nie ma przypadkiem tego typu grafik.

Maszyna rozpozna nawet twarz

Naukowcy przedstawiają też całkiem rewolucyjne techniki, jak na przykład rozpoznawanie twarzy na monitorowanym obrazie. – System najpierw je wykrywa, a potem zamazuje, a tak naprawdę cyfrowo koduje – tłumaczy Leszczuk, podkreślając, że sposób ten ma chronić anonimowych ludzi przed prywatnymi nadużyciami operatorów monitoringu – Jeśli jednak system rozpozna twarz zakwalifikowaną przez służby jako groźnego przestępcę, automatycznie ją odblokuje i powiadomi o tym.

– Ale to w żadnym wypadku nie jest system totalnego monitoringu, bo zresztą nikt nie chciałby tego robić – podsumowuje wątpliwości Leszczuk.

Automat prawdę ci powie

Takie tłumaczenia nie uspokajają specjalistów. – Alarmujące są trzy kluczowe wyrażenia zawarte w tym projekcie: „automatyczne wykrywanie” „nienaturalnych zachowań” i „zapobieganie potencjalnym zagrożeniom” – mówi szefowa fundacji Panoptykon.

Dla Szymielewicz pomysł oddania programowi komputerowemu czy nawet najdoskonalszej maszynie analizy naszych zachowań jest ideą niepokojącą. Podobne zdanie ma o zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom: – Kamera, strażnik czy system nie będzie czekał już aż coś się wydarzy. Tu chodzi o odgadywanie potencjalnych sytuacji, a przecież to wymaga stworzenia profili zachowań, które według tych analityków mogą prowadzić do zagrożeń.

Według mnie to jest kreowanie wroga, logika prewencji i profilowania całego społeczeństwa, która jest przerażająca – konkluduje.

Kto wymyśli, czy zachowuję się dobrze?

Jednak największe zastrzeżenia ma do pomysłu wykrywania nienormalnych zachowań. Chodzi o to, że nie wiadomo jak zostaną wybrane wzory, na których podstawie coś zostanie uznane za dopuszczalne, a coś za nienormalne zachowanie, bo opis projektu tego nie definiuje.

– To ustalanie, co nas niepokoi, nie będzie odbywać się na poziomie chociażby samej Warszawy, tylko globalnie dla całej Europy. Trudno przewidzieć dzisiaj, jakie zachowania zostaną uznane za ryzykowne, a wiemy jakie już są kontrowersje na tle takich ustaleń. Przy obecnych działaniach antyterrorystycznych, może się okazać, że za 4 lata ktoś przyjdzie i powie nam, że „każdy człowiek, który nosi plecak jest podejrzany”– mówi.

Z definicją tego założenia mają problem nawet sami twórcy INDECTu. – Stwierdzenie „nienaturalne zachowania” powstało w Komisji Europejskiej. Prawdę mówiąc, my też przygotowując ten projekt, nie byliśmy pewni, co Komisja przez to rozumie, bo jest to bardzo szerokie pojęcie – przyznaje Leszczuk.

Na razie stanęło na tym, że są to opracowane przy współpracy z policjami biorącymi udział w projekcie (m.in. polską) ściśle zdefiniowane scenariusze, które w „bezpośredniej linii mogą prowadzi do popełnienia przestępstwa”.

Naukowcom w rozwiązywaniu takich wątpliwości ma pomagać specjalnie stworzona na potrzeby projektu Rada Etyki. O pomoc koordynatorzy poprosili m.in. prawników i pracowników policji. To oni na razie decydują, co wolno im robić w świetle narodowego i europejskiego prawa.

Jeśli nie zrobiłeś nic złego, nie masz się czego obawiać, ale …

Doktor Leszczuk deklaruje, że badania nad projektem idą zgodnie z planem i zostało już wykonanych 20% prac. Niebawem pierwsze działające elementy mają ujrzeć światło dzienne. – Na pewno będziemy robić pewne pilotażowe wdrożenia, między innymi podczas Euro 2012, bo to jest dobra okoliczność, żeby sprawdzić jak system będzie działał.

A ma działać perfekcyjnie, jak deklaruje w etycznym opisie projektu Unia Europejska: „Często mówi się, że jeśli nie zrobiłeś nic złego, nie masz się czego obawiać. Ale to prawda tylko wtedy, kiedy każdy aspekt wymiaru sprawiedliwości działa perfekcyjnie w każdej sytuacji”.

Europejski żandarm prawie jak CIA

W europejskich planach INDECT to jedynie wierzchołek góry lodowej. Projekt jest „tylko” jednym z 45 „security research”, jakie organizowane są w ramach 7-go Programu Ramowego, na które UE przeznaczy w latach 2007-2013, bagatela, 1,4 miliarda Euro.

Do tej grupy należy na przykład ADABTS czyli „Automatyczne wykrywanie anormalnych zachowań i zagrożeń w zatłoczonych miejscach”, który ma m.in. analizować ton ludzkiego głosu i mowę ciała czy HUMABIO poświęcony identyfikacji biometrycznej.

Niektórzy twierdzą, że tego typu systemy miałyby służyć mało znanemu oddziałowi EU’s Joint Situation Centre (w skrócie SitCen), który jest uważany za zaczątek europejskich tajnych służb.

Jeszcze inny wątek wskazują badacze z organizacji StateWatch, którzy w obszernym raporcie „NeoConOpticon” analizują europejską politykę „security research” pod kątem jej ewidentnych powiązań z biznesem.

Monika Borycka/ola/k

======================================================

pytania dlaczego ???

głosowania ustaw rozciągniete w czasie

– o możliwosci wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego

100% posłów za !!!!!

– o wprowadzeniu dowodów osobistych z chipem

100%  posłów za !!!!

– o przystąpieniu do realizacji projektu INDECT –

100% ZA !!!

 FORSOWANIE PRZEPISÓW O PŁATNOŚCIACH BEZGOTÓWKOWYCH !!!

1 EMERYCI ZUS , KRUS …

TO SĄ FAKTY !!!! 

CZYM SIE TO SKOŃCZY OSTATECZNIE ????

CEL KOŃCOWY.. 

PIERWSZA PRÓBA ODŁOŻONA NA CZAS WEJŚCIA W ŻYCIE PRAW ACTA !!!!!!

I NIEBAWEM BĘDZIECIE SWIADKAMI POWROTU RZADU DO PLANU

CHIPÓW W DOWODACH I NIE TYLKO !!!!! 

PIERWSZE 500 000 TYSIĘCY  ZACHIPOWANYCH TO BĘDĄ POLACY !!!!!

NOWY PRZEPIS W OPARCIU O ZMODYFIKOWANE PRAWO DO POBRANIA DNA BEZ ZGODY ZATRZYMANEGO – PODEJRZANEGO UMOŻLIWI BEZ ZGODY OSOBY W/W ZAINSTALOWANIE W JEGO CIELE CHIPA RIFID !!!

====================================================

JAK WSZYSCY ZAPEWNE WIEMY W TYM ROKU BĘDĄ PRZYMUSOWO WYMIENIANE DOWODY OSOBISTE NA NOWY TYP POSIADAJĄCY CHIP RIFID – I TU MAMY SPRAWĘ JASNĄ , JEDNAK NOWE PRZEPISY WYMAGAJĄ STWORZENIA SZCZELNEJ I PEŁNEJ BAZY DANYCH NA TEMAT OBYWATELI NASZEGO PAŃSTWA , W ZWIĄZKU Z TYM MAMY OPÓŹNIENIE W WYDAWANIU NOWYCH DOWODÓW , A PROBLEM JEST W ZEWIDENCJONOWANIU W BAZIE DANYCH  OSÓB BEZDOMNYCH , ORAZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE KTÓRE TO OSOBY W OKRESIE ODBYWANIA KARY STRACIŁY Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW PRAWO DO MELDUNKU

PRAWIE NIKT ALBO BARDZO MAŁO OSÓB WIE , ZE WE WRZEŚNIU TEGO ROKU RUSZA W POLSCE JAKO PIERWSZYM KRAJU NA ŚWIECIE CHIPOWANIE PODSKÓRNE , KTÓRE BĘDZIE PRZYMUSOWE W POCZATKOWEJ FAZIE  , MAJĄ TO BYĆ WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY BEZDOMNE I BYLI WIĘŻNIOWIE BEZ MELDUNKU NA TERENIE R.P .

PROCEDURA DOTYCZĄCA CHIPOWANIA  KOŃCZĄCYCH KARĘ WIĘŹNIÓW BĘDZIE PROSTA SPRAWDZENIE DANYCH OSOBY PRZED ZWOLNIENIEM JEŚLI W REJESTRZE PESEL I REJESTRZE B.E .L OSOBA NIE BĘDZIE FIGUROWAŁA JAKO ZAMELDOWANA – DOTYCHCZASOWY DOWÓD OSOBISTY JAKI POSIADA ZOSTANIE JEJ ODEBRANY A W MIEJSCE TEGO WYDANY – WSZCZEPIONY CHIP RIFID W OPARCIU O PRZEPISY DOTYCHCZAS STOSOWANE KTÓRE WYMUSZAJĄ POSIADANIE DOWODU OSOBISTEGO .

TA SAMA PROCEDURA BĘDZIE DOTYCZYŁA OSÓB KOŃCZĄCYCH LECZENIE W OŚRODKACH PRZYMUSU MEDYCZNEGO , SĄDOWY NAKAZ , ALKOHOLICY , NARKOMANI  .

NATOMIAST W STOSUNKU DO OSÓB BEZDOMNYCH W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE ZACHĘTY O CZYM ŚWIADCZĄ JUŻ WYDRUKOWANE ULOTKI ZACHĘCAJĄCE OSOBY BEZDOMNE DO CHIPOWANIA SIĘ DOBROWOLNIE – DLA ICH DOBRA I BEZPIECZEŃSTWA , TAKOWE ULOTKI , BĘDĄ JUŻ ROZDAWANE W MAJU PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ , POLICJI , SŁUŻBY OCHRONY KOLEI I PRZYCHODNIE ORAZ IZBY PRZYJĘĆ

W PRZYPADKU ODMOWY OSOBA ZAPEWNE BĘDZIE ZATRZYMANA DO USTALENIA TOŻSAMOŚCI A NASTĘPNIE NA PODSTAWIE ZMODYFIKOWANYCH PRZEPISÓW ZACHIPOWANA .

=====================================================

CO BĘDZIE ZAWIERAŁ CHIP PRZYMUSOWY , DANE OSOBISTE , GRUPA KRWI , NUMER KARTOTEKI POLICYJNEJ , DANE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ KIEROWCY ,  ORAZ BARDZO PRAWDOPODOBNE ŻE INFORMACJE KOMORNICZE O EWENTUALNYM ZADŁUŻENIU  ORAZ OCZYWIŚCIE WSZYSTKIE DANE MEDYCZNE .

w zasadzie to co chcą!!!

=====================================================

ZABIEGI NA WNIOSEK POLICJI , STRAŻY MIEJSKIEJ, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH , SŁUŻB WIĘZIENNYCH  , BEDĄ WYKONYWAŁY , POLICYJNE SŁ , MEDYCZNE , WIĘZIENNE , IZBY WYTRZEŹWIEŃ , ORAZ PLACÓWKI WYZNACZONE PRZEZ BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA JAKO PODLEGŁA STRAŻY MIEJSKIEJ W KWESTII WYKONYWANIA TYCH ZABIEGÓW  NA KOSZT MIASTA , NASTĘPNIE REFUNDOWANA PRZEZ URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE KTÓRE BĘDĄ MIAŁY CAŁOŚCIOWĄ PIECZĘ NAD PROJEKTEM

W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE MAJĄ TO BYĆ OSOBY , UBEZWŁASNOWOLNIONE, PRZEWLEKLE CHORE , SAMOTNE Z REKOMENDACJI SŁUŻB SOCJALNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

PIERWSZY ETAP DOTYCZĄCY CHIPOWANIA  OSÓB BEZDOMNYCH I BYŁYCH WIĘŹNIÓW MA BYĆ ROZPOCZĘTY WE WRZEŚNIU ROKU 2011 A ZAKOŃCZONY W STYCZNIU ROKU 2012 –

UWAGA RZEKOMO PRZEWAŻYŁY O TYM PRZEPISY NARZUCONE POLSCE

Z ZEWNĄTRZ DOTYCZĄCE ZEWIDENCJONOWANIA KAŻDEGO OBYWATELA

JAK WIEMY DZIECI JUŻ MAJĄ W CHWILI URODZENIA PRZYZNAWANY NR PESEL . PROBLEM STANOWIŁA GRUPA OKOŁO 500 000 BEZDOMNYCH NIE POSIADAJĄCA ŻADNYCH DOKUMENTÓW

POSTANOWIONO WIĘC NIE WYDAWAĆ IM NOWYCH DOWODÓW A SUKCESYWNIE CHIPOWAĆ JAK BYDŁO !!!!!!!

ps. dokument ten w oryginale jest przeraźliwie skrupulatny nawet zawiera miejsce umieszczenia chipa – LEWA DŁOŃ ….

– SZKOLENIE OSÓB WYKONUJACYCH WSZCZEP TO PONOĆ 8 GODZINNY KURS – pielegniarki , ratownicy medyczni

ŹRÓDŁA NIE PODAM …….

======================================================

TO STARY TEMAT TERAZ POŁĄCZYŁEM WSZYSTKIE NICI W JEDEN SZNUREK

W SWOIM CZASIE ZA PISANIE O INDECT – ZOSTAŁEM NIEWYBREDNIE ZAATAKOWANY OFICJALNIE PRZEZ JEDNEGO Z TWÓRCÓW PROJEKTU INDECT – POLSKA

======================================================

DODAM TYLKO TYLE ŻE „NIERZAD JEST SKŁONNY NAWET STRZELAĆ DO OBYWATELI ABY PRZEFORSOWAĆ I WPROWADZIĆ W REAL TEN PLAN

=====================================================

========================================================================

Wychodzimy na ulice w proteście przeciwko cenzurze internetu!

Lista wydarzeń, miasta wojewódzkie:

WARSZAWA https://www.facebook.com/events/231718760242341/

KRAKÓW https://www.facebook.com/events/215317315225357/
WROCŁAW https://www.facebook.com/events/332274416793882/
ŁÓDŹ https://www.facebook.com/events/136075406511048//
SZCZECIN https://www.facebook.com/events/280653448656301/
GDAŃSK https://www.facebook.com/events/353301034699480/
TORUŃ https://www.facebook.com/events/239838672758381/
LUBLIN https://www.facebook.com/events/174048566035586/
KATOWICE https://www.facebook.com/events/174724099301513/
BIAŁYSTOK http://www.facebook.com/events/256392994434523/
GORZÓW https://www.facebook.com/events/135788003207252/
RZESZÓW https://www.facebook.com/events/134706133314328/
OLSZTYN https://www.facebook.com/events/349441668418318/
BYDGOSZCZ https://www.facebook.com/events/212620175499352/
KIELCE https://www.facebook.com/events/216763271746396/
POZNAŃ https://www.facebook.com/events/174451399329583/

Pozostałe miasta:

SOSNOWIEC https://www.facebook.com/events/327134550660857/
RADOMSKO https://www.facebook.com/events/333422520024895/
MIELEC https://www.facebook.com/events/215960131828288/
CZĘSTOCHOWA https://www.facebook.com/events/315644171811283/
BIAŁA PODLASKA https://www.facebook.com/events/154443481334137/
JASTRZĘBIE ZDRÓJ http://www.facebook.com/events/277715198961253/
EŁK http://www.facebook.com/events/352653108080797/
KOSZALIN https://www.facebook.com/events/366544826693312/
SŁUPSK https://www.facebook.com/events/355576864469738/
ZAMOŚĆ https://www.facebook.com/events/272542776144232/
TARNOWSKIE GÓRY https://www.facebook.com/events/226874334064657/
TARNÓW https://www.facebook.com/events/195948973836535/
BIELSKO- BIAŁA https://www.facebook.com/events/342876392398818/
PIŁA https://www.facebook.com/events/363770730315314/
RYBNIK https://www.facebook.com/events/217531361672321/

WSZYSCY JEDNEGO DNIA O JEDNEJ PORZE! – 25.01. godz. 18:00

48 thoughts on “ACTA – KOMOROWSKI WPROWADZI STAN WOJENNY LUB WYJĄTKOWY -to nie żart !!!

 1. KL Demokracja

  Naiwni ludzie wierzą, że Internet jest „ostatnim” bastionem wolności. Stąd też podejmują działania w rodzaju happeningu z jakim mamy do czynienia obecnie. Cała prawie internetowa brać wzięła się za obronę przed demonem o nazwie ACTA. Naiwni. Myślą, że są spiskowcami i obrońcami wolności, ale to nic innego, jak właśnie sama istota Internetu zabija ducha spisku! Co to za walka z Lewiatanem skoro podkłada się pod sam szpiclowski nos wszelkie pomysły i scenariusze mające rzekomo go obalić? Spiskować można tylko w pojedynkę, w osamotnieniu; tam gdzie jest dwóch w sieci, już rodzi się zdrada. całość http://katonisliwka.wordpress.com/

  1. MYLISZ POJĘCIA – TU NIE CHODZI O SPISEK – ALE O DEMONSTRACJE SIŁY – NARAZIE DEMONSTRACJE ……..

   a spiskuje to rząd tuska – tak dla jasnosci z osciennymi geszefciarzami -NA POCHYBEL POLAKOM – nie wiedziałeś

   BO KTO POTAJEMNIE ZAKULISOWO WPROWADZA NIEKORZYSTNE PRZEPISY – NA CZYJE POLECENIE??

   TO JEST WŁAŚNIE K… SPISEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. „Umowa ACTA zostanie za trzy dni podpisana przez Polskę” – poinformował minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Minister po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim uspokajał, że ten dokument w niczym nie zmieni polskiego prawa, także w kwestii praw internautów i funkcjonowania internetu. Według ministra od przyszłego tygodnia rozpocznie się kolejna faza konsultacji w sprawie międzynarodowego porozumienia ACTA. Wyjaśnił także, że umowa wejdzie w życie za kilka lub kilkanaście miesięcy, kiedy ratyfikuje ją Sejm.

  czegoś nie rozumię… skoro niczego nie zmieni to po jakiego diabła ja podpisywać????!!!!! to nie ma sensu!!!
  czylu de facto znowu chca nas wydyma nie mówiac całej prawdy!! czy oni mysla iz maja debili przed sobą??
  mam nadzieję ze anonimowi sie nie poddadzą!!!

 3. http://www.youtube.com/watch?v=MwYpMa8wlHc&feature=player_embedded

  po powyzszym filmie widac iz było to z gory zaplanowane…to nie są zwykli anonimowi tylko grupa dobrze zorganizowana, przygotowana, wyprzedzająca poczynania naszego nierzadu o kilka ruchów pionkami do przodu….
  tak ja to widze po powyzszym filmiku.
  kto stoi za anonimowymi? jak widac dobrze orientuja sie w tym co się działo i dzieje w naszym kraju! polacy na obczyznie? czy….. i tego nie chciałbym pisać ale zaplanowany teatrzyk w celu wywołania w koncu pospolitego ruszenia??????!!!!! tylko przez kogo??
  gdyby to była tylko grupa dobrze zorganizowanych hakerów a w dodatku naszych informatyków co wyjechali za chlebem to Bog im zapłac za zrobieniem porządku z naszym nierzadem!!!
  Jakakolwiek walka z naszym nieudolnym systemem bedzie/jest poparta przez ludzi bo ci juz maja tego burdelu w tym kraju poprostu dość!!
  prezio nic nie zrobi, netu nie wyłacza bo to sparaliżuje całkowicie kraj, stanu wyjatkowego badz wojennego nie wprowadzą bo co to da??!!! z kim i kogo chca straszyc? my juz to przerabialismy…
  wysla wojsko i czołgi?hahhahahhaha ile całe 10 sztuk ??
  anonimowi rozpierdolcie im ten system!!! moze w koncu donek sie obudzi!!! bo jak narazie to mamy dyktaturę w wydaniu UE i przydałoby sie nas wyzwolic i wprowadzic demokracje od obecnej dymokracji..

 4. Uwaga afera z ACTA moze przycmic inna afera/y. Przypomnijcie sobie drodzy panowie i panie historii afer. Bywalo,ze media cos naglasnaly a zamknietymi drzwiamy podisywano tajne porozumienia. Radze byc czujnym!

    1. KURWA ???? GDZIE NA ŚWIECIE MOŻE ZEBRAĆ SIĘ TYLE HOŁOTY W JEDNYM MIEJSCU ???
     NO BÓG NAM TYCH IDIOTÓW WEPCHNĄŁ ZA KARE………..

     1. cyt” GDZIE NA ŚWIECIE MOŻE ZEBRAĆ SIĘ TYLE HOŁOTY W JEDNYM MIEJSCU ???”
      odpowiem, warszawa ul. wiejska….

 5. Patrzcie, artykul w WSI24 sprzed 2-ch lat:
  http://www.tvn24.pl/-1,1646753,0,1,porozumienie-acta-zniewoli-internet,wiadomosc.html
  „Porozumienie ACTA zniewoli internet?
  EUROPOSŁOWIE PRZECIW TAJNYM NEGOCJACJOM
  Członkowie Parlamentu Europejskiego zbierają podpisy pod projektem uchwały, wymierzonej przeciwko potajemnym negocjacjom ws. ACTA. To proponowane przez USA porozumienie w sprawie ochrony własności intelektualnej w internecie. Prowadzone od wielu miesięcy negocjacje są objęte tajemnicą, a jego przeciwnicy upatrują w projekcie możliwości ograniczenia prywatności internautów, a także prawa dostępu do informacji.
  Już same negocjacje nad Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) są przykładem ograniczenia dostępu obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Od 2007 roku USA i kilka zaproszonych państw prowadzą prace nad nowymi międzynarodowymi przepisami, które – według założeń – mają służyć Premier zmiękł. Rejestru stron (na razie) nie będzie

  Ustawa hazardowa będzie dalej uchwalana, ale bez Rejestru Stron i Usług… czytaj więcej »
  zwalczaniu naruszeń własności intelektualnej.
  Tajne przez poufne

  Ustalona tą drogą treść ma później stać się „propozycją nie do odrzucenia” dla innych krajów, które mogą zostać postawione przed alternatywą: albo zaakceptują nowe przepisy, albo zostaną postawione poza Internauci na wojnie z Tuskiem

  Zapisy rządowego projektu ustawy antyhazardowej wywołał poruszenie wśród… czytaj więcej »
  „globalną wioską”.
  O samej treści dotychczasowych ustaleń w ramach negocjacji oficjalnie wiadomo niewiele. Z nielicznych przecieków wiadomo m.in. organy ścigania miałyby podejmować działania w sprawach naruszenia własności intelektualnej z urzędu, a nie – jak dotąd – na wniosek pokrzywdzonej firmy, ponadto miałby sankcjonować wspólne działania organów państwowych i „prywatnych grup” w tych sprawach. Nowy traktat miałby również zajmować się „problemem” szyfrowania przez obywateli „To furtka dla cenzury.
  Nie chcemy drugich Chin”

  W obronie wolności internetu – pod tym hasłem na Placu Zamkowym internauci… czytaj więcej »
  przechowywanych przez nich danych.
  W negocjacjach w sprawie ACTA biorą udział przedstawiciele Unii Europejskiej, ale unijne instytucje nie chcą ujawniać żadnych dokumentów ich dotyczących. Wzbudziło to już zaniepokojenie niektórych europosłów oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który otwarcie skrytykował postawę unijnych negocjatorów.

  Posłowie podnoszą alarm

  Teraz kolejny krok podjęli europosłowie. Czworo członków Parlamentu Europejskiego przygotowało oświadczenie pisemne sprzeciwiające się ACTA. Jego autorzy to: Zuzana Roithova (Czechy, EPP), Stavros Lambrinidis (Grecja, S&D), Alexander Alvaro (Niemcy, ALDE) oraz Françoise Castex

  Jeśli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, przewodniczący informuje o tym Parlament i umieszcza nazwiska sygnatariuszy w protokole, a oświadczenie publikuje jako tekst przyjęty. Podpisy trzeba zebrać w ciągu trzech miesięcy od wpisania do rejestru – do 17 czerwca br. Według stanu na wieczór 8 marca figuruje pod nim 8 podpisów.
  Oświadczenie przygotowane przez posłów w sprawie ACTA zawiera siedem punktów. Jego autorzy domagają się m.in.: sprawdzenia, jak ACTA może wpływać na europejskie prawo i udostępnienia opinii publicznej wszystkich dokumentów na temat negocjacji. Chcą także gwarancji, że operatorzy telekomunikacyjni nie będą odpowiadać za transmitowane przez siebie dane. Inne punkty oświadczenia dotyczą takich spraw, jak dostęp do leków oraz wolność słowa i ochrona praw podstawowych. Treść oświadczenia (w języku polskim) dostępna jest na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.
  W internecie pojawiły się wezwania, aby skłaniać własnych europarlamentarzystów do składania podpisów pod dokumentem. Można to robić choćby wysyłając e-mail do polskich europosłów.

  O tym, że wywieranie wpływu na europosłów jest możliwe świadczy skuteczna akcja przed ubiegłorocznym głosowaniem nad Pakietem telekomunikacyjnym.”

  A tak glosowali „nasi” poslowie:
  Kto głosował w Europarlamencie za tym „supertajnym” trybem wprowadzenia ACTA:

  PiS:
  Tadeusz Cymański, Marek Józef Gróbarczyk, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro
  PO:
  Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka
  PSL :
  Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski.

  zenua, to chyba jednak debile…

 6. mam watpliwosci, czy anonymus nie jest manipulowany lub nawet sterowany:
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114884,11015090,Koziej__Stan_wyjatkowy__jesli_ataki_hakerow_trwale.html
  „Koziej: Stan wyjątkowy, jeśli ataki hakerów trwale zakłócą życie publiczne
  Jeśli ataki hakerów zakłócą życie publiczne i na masową skalę nie będą mogły działać instytucje rządowe, wtedy trzeba będzie zastanowić się nad koniecznością wprowadzenia stanu wyjątkowego – mówił w radiu RMF FM szef BBN Stanisław Koziej.
  Polskie strony rządowe zostały w sobotę i niedzielę zaatakowane przez hakerów z grupy Anonymous.

  Zdaniem Kozieja dobrze jest, że taki protest się pojawił. – BBN od dawna zwracał uwagę na tego typu problemy. Atak pomoże lepiej przygotowywać państwo polskie do funkcjonowania w cyberprzestrzeni – mówił szef BBN. ”

  Nic tak psychopaty nie cieszy , jak uzasadnione uzycie broni.

  1. pare dni temu bylo podobnie, ale alarm odwolali na dzien przed, teraz zapowiada sie mocno. ciekawe czy to da sie odczuc i gdzie.

  1. Gomułka to dupek , i także i my polacy a mieliśmy w 1968 r szansę żeby pozbyc się z polski wszystkich żydów !!!!! ale nie !!!! zaczciało nam się bronić żydostwa no to dzisiaj mamy to co mamy !!!!!!!! panie Dziekan !!!!!!!! ( witaj )
   J.M.H

 7. Komorowski nie zrobi stanu wyjatkowego, bo sie boi. Juz przepraszaja, ze zataili wprowadzanie Acta. Maja gacie pelne. ;D Nie doszlo do kradziezy tylko do blokady.

   1. Boni: Hakerzy wykradli dane z laptopa wiceministra ds. cyfryzacji
    Poniedziałek, 23 stycznia (09:23) Aktualizacja: 1 minuta temu
    Kilka służbowych komputerów rządowych padło ofiarą hakerów. Z co najmniej jednego ukradli dane. Zawiadomienie w tej jednej sprawie trafiło do policji. Chodzi o komputer zastępcy ministra do spraw cyfryzacji Igora Ostrowskiego.

    http://fakty.interia.pl/polska/news/byc-moze-na-razie-nie-podpiszemy-acta-bedzie-dyskusja-w,1749812

   2. Ach, taka naiwna to ja nie jestem ;). Ale nie zmienia to faktu, ze sie boja. :d
    Ewentualnie na potrzeby rozbicia protestu moga cos sami stworzyc. Np. wlam-legende na szkode przecietnego Kowalskiego.

 8. TO NIE KONIEC CHOĆ BRZMI -miekną !!!

  pilnie śledzić i kontrować wszelkimi sposobami cheć zamydlenia
  TYLKO JAWNA I PRZEJRZYSTA DEBATA !!!!!

  „Błąd rządu ws. ACTA? Boni: boleję nad tym i przepraszam”

  http://wiadomosci.onet.pl/raporty/atak-hakerow-na-polske/blad-rzadu-ws-acta-boni-boleje-nad-tym-i-przeprasz,1,5005478,wiadomosc.html

  ===========================

  A CZY ZASTANOWIŁ SIE KTOŚ CO BY BYŁO GDYBY NIE ATAK ????

  GDYBY ZA NAMOWĄ PEWNYCH NETOWYCH SZCZEKACZY – OGRANICZONO BY SIE

  W FORMIE PROTESTU DO ODMAWIANIA RÓŻAŃCA POD KOŁDRĄ – KAZDY Z OSOBNA ???????????

  ====================
  DOWÓD JASNY I PROSTY – TYLKO WALKA JEST W STANIE ICH POWSTRZYMAĆ

  ONI REAGUJĄ JAK ZWIERZĘTA I KORZĄ SIĘ TYLKO PRZED SIŁĄ – REALNYM ZAGROZENIEM ICH POZYCJI.

 9. INTERNET CAŁY CZAS JEST POD KONTROLĄ ,A OD 11 WRZEŚNIA 2001 ŚCIŚLE BADANY.
  SZUKAJĄ PRETEKSTU DO JAWNYCH DZIAŁAŃ……… TYLKO PATRZĄ CZY NIE POJAWI SIĘ JAKIŚ ELEMENT WYWROTOWY I ICH MNIEMANIU ŻEBY ZAKOŃCZYĆ OSTATNI ETAP…………….

  1. 🙂

   WIEM ZE W SIECI JEST MNUSTWO INFORMACJI NA MÓJ TEMAT ZE JESTEM WARIATEM

   ale wy spryciule winniscie wiedzieć że największym zagrozeniem jest -WARIAT który wie ze jest wariatem

   wywód pociagnijcie dalej ………….

   ” GDYBY WARIAT WIEDZIAŁ ZE JEST WARIATEM” POPROSTU …….. ;-)…….

   1. MIZIA TU NIE TRZEBA BYĆ WARIATEM – WYSTARCZY MIEĆ TROSZKĘ POJĘCIA NA ZASADZIE PORUWNAWCZEJ ……
    I TAK JAK JUŻKIEDYŚ MÓWIŁEM …..OGLĄDAJC FILMY KIEDYŚ SF TO DZISIAJ JUŻ ONE NIMI NIE SĄ.
    CO CZŁOWIEK WYMYŚLI TO PÓŹNIEJ PRÓBUJE TO ZROBIĆ I TAK JEST W 100%.
    BIORĄC NAWET POD UWAGĘ GŁUPIEGO MATRIXA – FAJNY FILM – NIE NASZA EPOKA ……… CZYŻBY ???? CZŁOWIEK I MASZYNY TAKA FABUŁA FILMU…. STAWIAJĄC SOBIE PYTANIE KIM SĄ MASZYNY , AKIM SĄ LUDZIE ???? MOŻNA WYŁONIĆ JUŻ TERAZ OBRAZ RZECZYWISTY…………………..
    A TERAZ ZYSKAM MIANO WARIATA PO TAKIM OPISIE ….!!!!!!!

    1. WĄTPIE to co będzie sie działo w następnych dniach i tygodniach – mam nadzieje że w końcu obudzi resztę

     problem w tym zeby zdążyć zareagować

     NIE JESTEŚMY BEZBRONNI W OBLICZU TEJ TECHNOLOGII -istnieje jeden prosty – szatańsko prosty sposób na rozpierdolenie tego systemu wartego miliardy dolców

     WŁAŚNIE SIE ZASTANAWIAM CZY TO W KOŃCU OPÓBLIKOWAĆ BEDZIE TO = KONIEC MIZI W NECIE ….

     1. ZALEŻY CO………. ? JAK WIESZ ,ŻE TO JEST TEN CZAS TO DAWAJ !!!!
      A JAK NIE TO POCZEKAJ………………

     2. Miziak spokojnie jak na wojnie , a to co opisałeś w wyżej wymienionym artykule to ci powiem ! NIE TAK SZYBKO !!!!!!! , co ztego że wprowadzą co ???? a czy nie wiesz że dotychczasowe pruby cyryzację życia w polsce to na nie wiele się zdają ? ,chłopie jeszcze daleka droga przed nami i pamiętaj że wiele może się zmienici i co najważniejsze te zmiany mogą nas wszystkich walnońc po dupie i to z nienacka !!!! . Tak że spoko panie Miziak , bo co ma wisieć to i tak nie utonie !!!!! jeszcze się przekonasz Miziak !!!!!
      J.M.H

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: