NA ŻYWO 20.00 "SZOK ! STANISŁAW MICHALKIEWICZ WULGARNIE OSZKALOWAŁ KATOLICKICH KSIĘŻY I ZAKONNIKÓW !! +ROPZMOWA NA ŻYWO Z ADOLFEM KUDLIŃSKIM21 lipca 2019
-116308 sekund temu.

M-forum A.V Live.

Najnowsze informacje , Polska i świat artykuły przedruki filmy zdjęcia i dokumenty.Unikatowe informacje i materiały które na innych portalach są cenzurowane z przyczyn politycznej poprawności.

PASEK REKLAM

WSPARCIE DAROWIZNA NA UTRZYMANIE STRONY W ZAKRESIE OPŁAT STAŁYCH INTERNET CHAT LIVE ROZMOWY TELEKONFERENCYJNE

€1,00

WSPARCIE FINANSOWE PRZELEW BANKOWY

MILLENNIUM BANK W POLSCE : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030  do przelewów

zagranicznych IBAN: PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030  BIC (SWIFT) – BIGBPLPW

W tytule przelewu wpisz DAROWIZNA , inaczej opisany przelew nie dojdzie

 

21 lat okupacji OPRYSZKÓW I ZŁODZIEJI -czyli rządy elyt III R.P.

OCENA KONTA AUTORA
OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

małe podsumowanko rządów PRL-owskiego marginesu społecznego nobilitowanego do rangi elity w III R.P

dla młodych wykształconych z wielkich miast !!!!!!

1. 1980 r. – koniec okresu rządów Gierka 20 mld dol. (z czego 1/3 to złodziejskie odsetki narzucone przez Zachód).
2. 1989 r. – koniec okresu rządów Jaruzelskiego 40 mld dol. (odsetki jw.)
3. 1989-2008 r. – Solidaruchy 287 mld dol. wg NBP z 30.06.2008 r. – sektor NBP, rządowy i samorządowy, bankowy,pozarządowy i pozabankowy razem (mimo dużej redukcji długu i restrukturyzacji na pocz. lat 90.)

ad1. 1980 r. – Gierek pozostawia kraj z zadłużeniem około 20 mld dol. (1/3 złodziejskie odsetki Zachodu) Jednak wcześniej odbudowuje całą Polskę – tysiące zakładów pracy, kopalnie, huty, stocznie, dworce, mosty, stadiony, obwodnice, drogi, setki tysięcy mieszkań (do 150-280 tys. rocznie!!!) za 3 pensje, staje na nogi rolnictwo, rolnicy budują domy, są ubezpieczani, kupują maszyny, inwestuje w naukę, badania, rozwija socjal – bezpłatność i dostępność leczenia, nauki, obozy i kolonie dla dzieci…

ad2. 1980-1989r. – strajki nygusów, leni, obiboków, drzyjpysków, sabotażystów z Solidarności, sankcje gospodarcze nałożone przez Zachód, a zwłaszcza USA na prośbę Solidarności. Władzę przejmuje gen. Jaruzelski. Mimo ogromnego kryzysu gosp. dzięki strajkom Solidaruchów (kartki, brak podstawowych art., sankcji gosp.), rząd postanawia również rozbudować strategiczne inwestycje. Rozpoczyna się budowy metra 1983r., budowa elektrowni atomowej w Żarnowcu 1982r. i wielu innych… W tym czasie Polacy jeżdżą do Czechosłowacji, NRD, Bułgarii na Węgry i widzą, że tam gdzie nie ma Solidaruchów można jakoś żyć. Półki są pełne towarów, AGD RTv w sklepach i nawet „twardą walutę” można nabyć. 1988-1989 strajki Solidaruchów znowu przyczyniają się do zapaści gosp., szaleje hiperinflacja. Zadłużenie Polski w 1989 r. 40 mld dol.

3. po 1989 r.- pazerne Solidaruchy przy władzy! Następuje na niespotykaną skalę grabież majątku narodowego. Złodziejstwo, przekręty, korupcja, nepotyzm, upadek zakładów pracy, kolosalne bezrobocie 30% – 2001 (Buzek), deficyt łatany sprzedażą banków i firm za bezcen, bieda, głód, bezdomność, pojawiają się choroby niespotykane w cywilizowanych kraj – gruźlica, szkorbut, inne. Upada szkolnictwo, służba zdrowia, sądownictwo, inwestycje rozpoczęte za „komuny” nawet nie zostają zabezpieczone, niszczeją. Solidaruchy nie rozpoczynają żadnych z inwestycji strategicznych dla Polski. Kłócą się między sobą 20 lat budując zaledwie kilkaset kilometrów. Nie budują elektrowni, dróg, pada mieszkalnictwo, nie ma pieniędzy na nic. 2000-2003r. postSolidaruch Buzek i AWS (zajadła katolicka nacjonalistyczna partia – spadkobierczyni nawiedzonych z ZChN) zawala 4 reformy gospodarcze, bezrobocie 30% – tyle ile w USA 1929-1933 – wielki kryzys światowy!!! Padają tysiące firm dziennie, potężne obciążenia fiskalne. SLD wygrywa wybory i odbudowuje gospodarkę. Jest rok 2008 r. – mamy inwestycje zagraniczne (ich własne nie Polskie) tysiące marketów i kilka biurowców w Warszawie i oczywiście nasze polskie strategiczne – plantacje kościołów na niespotykaną skalę. Zadłużenie Polski 287 mld dol. Oprócz tego zaczynają się masowe roszczenia wobec Polski – kler, Żydzi, właściciele kamienic, ziemi, obligacji przedwojennych, Zabużan itd. Po dokładnym obliczeniu okazuje się, że Polska jest BANKRUTEM !!! Solidaruchy uzurpują sobie inwestycje rozpoczęte przez komunę – przecinają wstęgę i szczerzą krzywe ryje do fleszy podczas otwarcia metra – dokończonego tylko dlatego, że dostali pożyczkę 320 mln euro. z UE. Mają pomysł (bo realizacja zajmie 30 lat) budowy elek. atom. min. w Żarnowcu, gdzie komuna już wszystko przygotowała. Stadion narodowy też budują na miejscu X Lecia bo teren uzbrojony i jest infrastruktura. Odnawiają elewacje budynków (za kasę z UE) pobudowanych za PRL-u i drą pyski, że to ich dzieło. Precz z hołotą !!!!

Cytaje słowa Mieczysława Rakowskiego…..
Dzień, w którym się spotykamy, jest – jak sądzę – dobrą okazją do uwolnienia się od ciążącej na mnie winy. Chcę to uczynić tu i teraz, w waszej obecności zwracając się do antykomunistycznej prawicy, zajadle zwalczającej PRL, do tych polityków, historyków, politologów, dziennikarzy, satyryków, poetów i pisarzy, słowem do wszystkich, którzy im dalej od PRL, tym bardziej zaciekle zwalczają epokę, w której żyły dwa pokolenia Polaków.

To, co zamierzam za chwilę powiedzieć, kieruję do społeczeństwa, moich braci i sióstr, którzy przez ponad cztery dekady żyli i cierpieli pod komunistycznym jarzmem. Wszystkich powyżej wymienionych, a także tych, których pominąłem, chcę w waszej obecności przeprosić. Łańcuch naszych przewinień jest długi. Obawiam się, że czas wystąpienia, przydzielony mi przez organizatorów konferencji, nie jest wystarczający, żebym wymienił wszystkie moje winy. Spróbuję nie uronić żadnej poważniejszej winy, żadnej, która dotknęła miliony obywateli.

zatem:
– przepraszam za likwidację podziałów klasowych, która była dziełem komunistów, socjalistów i lewicowego odłamu ruchu chłopskiego;
– przepraszam za reformę rolną, o której marzyło i bezskutecznie walczyło kilka pokoleń polskich chłopów;
– przepraszam za nacjonalizację przemysłu, a ściślej tego, co przetrwało okupację hitlerowską;
– przepraszam robotników za to, że komuniści przywrócili im poczucie godności;
– przepraszam za awans społeczny milionów synów i córek chłopskich i robotniczych;
– przepraszam za bezpłatny dostęp młodzieży chłopskiej i robotniczej na wyższe uczelnie;
– przepraszam za likwidację analfabetyzmu, masowego zjawiska w Polsce międzywojennej;
– przepraszam za zbudowanie Polski przemysłowo-rolniczej;
– przepraszam za masowy exodus chłopów z przeludnionych wsi do miast, do przemysłu. Los ten dotknął kilkanaście milionów obywateli PRL;
– przepraszam za to, że dwa pokolenia Polaków żyły nie znając plagi bezrobocia, że zaczynały każdy dzień z poczuciem bezpieczeństwa socjalnego, że były wolne od troski o przyszłość swoich dzieci;
– przepraszam, że na ulicach polskich miast nie było żebraków ani dziesiątków tysięcy bezdomnych, że nikt nie wyobrażał sobie, by milion dzieci zaczynało dzień bez śniadania;
– przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztuką powstawały arcydzieła filmowe, znane i cenione na całym świecie, a aktorzy, kompozytorzy, dyrygenci i soliści, wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólnoświatową;
– przepraszam za tysiące bibliotek, za tanie książki, za miejskie i wiejskie domy kultury;
– przepraszam, że w czasach PRL powstała kadra znakomitych fachowców i świetnych menedżerów;
– przepraszam za niespotykaną w historii stosunków polsko-rosyjskich inwazję kultury polskiej na bezkresne obszary Związku Radzieckiego. Twórczość znakomitego pisarza Stanisława Lema wydano w ZSRR w nakładzie 3 mln egzemplarzy;
– przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerowców Warszawy i wielu innych miast, za przywrócenie pięknej warszawskiej i gdańskiej Starówki;
– przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, kościołów i licznych pomników narodowej kultury, zniszczonych w czasie wojny;
– przepraszam już trzecie pokolenie Polaków, które gospodarzy na ziemiach nad Odrą i Nysą Łużycką, żyjąc w bezpiecznych granicach;
– przepraszam za pokolenie komunistów, które w 1945 roku nie wezwało narodu do walki o zachowanie przy Polsce terenów na wschód od rzeki Bug, na których żyło 5 milionów Ukraińców i 1,9 mln Białorusinów oraz mniej niż 5 mln rdzennych Polaków;
– przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km;
– przepraszam za pokolenie Władysława Gomułki, które zagospodarowało Ziemie Zachodnie i z uporem walczyło o uznanie zachodniej granicy, przez ćwierć wieku nie uznawanej przez kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec;
– przepraszam za plan utworzenia strefy bezatomowej w Europie (tzw. plan Rapackiego), który rozsławił Polskę na świecie; 

========

A WYSTARCZYŁO DOINWESTOWAĆ PRZEJĘTY MAJATEK PRL-U

A NIE ROZDAĆ I ROZSPRZEDAĆ

================

SKURWESYNOM ARCHITEKTOM III R.P

NALEŻY SIĘ STRYCZEK

ale co się owlecze to nie uciecze 

http://miziaforum.com/2011/12/22/22-12-2011-a-lepper-zamordowany-prokuratura-nieudolna-czy-zastraszona/

One thought on “21 lat okupacji OPRYSZKÓW I ZŁODZIEJI -czyli rządy elyt III R.P.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: