DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY

M-forum A.V Live.

Millennium Bank Nr rachunku dla wpłat z Polski : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 Dla wpłat z zagranicy : PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 BIC (SWIFT) BIGBPLPW W RUBRYCE DLA WPISZ – M-FORUM W TYTULE – DAROWIZNA

III RP – dyktatura łajdaków i złodzieji – wspierana dywagacjami ZDEGENEROWANYCH IDIOTÓW.

Krzywonos tłumaczy dzieciom biedę

===================================================================

ZŁOTA MYSL – KRZYWONOS

„bieda jest genetyczna, bierze się od dziada pradziada”.

nosz kurwa mać kim jest ta baba – KTÓRA POLSKIM DZIECIOM KOMUNIKUJE – NIEUCZ SIE NIE BADŻ KREATYWNY – I TAK NIC NIE ZMIENISZ BO TO GENETYCZNE UWARUNKOWANIA – SPRAWILY ŻE JESTEŚ BIEDNY

===================================================================

WIEKSZEGO IDIOTYZMU NIE SŁYSZAŁEM – DOKTRYNA JEST JASNA ZROBILI- Z WAS DZIADÓW I NEDZARZY TERAZ BĘDĄ PRALI MÓZGI WASZYM DZIECIOM

– Chcemy wytłumaczyć dzieciom, jak trzeba rozumieć innego człowieka, nie nabijać się z kolegi, który nie ma butów – mówi współautorka wydanej właśnie książki „Bieda. Przewodnik dla dzieci”. Napisała ją razem z Henryką Krzywonos, legendarną tramwajarką, działaczką „Solidarności”.
– Piszę o swoim dzieciństwie. Co to znaczy być biednym, kiedy trzeba się chwalić, wymyślać bajki, żeby pokazać, że ja mam, ale w rzeczywistości nie mam – wyjaśnia Krzywonos.

Książka „Bieda. Przewodnik dla dzieci” powstała z okazji obchodów roku walki z biedą. Ma pomóc dorosłym wytłumaczyć dzieciom, że biedy nie należy się wstydzić Polacy żyją w biedzie mimo pracy

Zagrożonych ubóstwem jest w sumie 17 proc. Polaków – wynika z raportu GUS… czytaj więcej »
ani bać.
„Anka mówi, żebym się nie przejmowała”

– Przewodnik po biedzie zawiera z jednej strony fabularyzowaną historię Anki, jej przyjaciół, jej rodzeństwa – historię rodziny, która żyje w trudnych warunkach, ale widzianą oczami dziecka – mówi współautorka książki Hanna Gill-Piątek z „Krytyki Politycznej”.
Zdaniem Krzywonos, „bieda jest genetyczna, bierze się od dziada pradziada”. – W Polsce nie ma średniej klasy. Jest albo biedny, albo bogaty – mówi działaczka „Solidarności”, która w sierpniu 1980 roku zatrzymała tramwaj w centrum Gdańska, co było jednym z impulsów do rozpoczęcia strajku stoczniowców.

Sama jako dziecko żyła w bardzo trudnych warunkach. – Moja matka przyjechała do Gdańska za ojcem. Mieszkała u swojej teściowej w komórce. Z ojcem, dwójką dzieci i psem żyła na powierzchni o wielkości 1,5 na 3 m. Pierwsze ich łóżko to był siennik, natomiast my spaliśmy na podłodze – wspomina.
W książce-przewodniku obalane są stereotypy wobec biedy. – Np. takie, że ludzie Wybrała autostop, żeby zaoszczędzić na lekarza

W siarczystym mrozie i śnieżycy jechały z Iławy do Centrum Zdrowia Dziecka…

czytaj więcej »
biedni sami są sobie winni – mówi Gill- Piątek.
Co piąty człowiek w Polsce jest ubogi. Rozwarstwienie społeczne jest największe wśród krajów Unii Europejskiej.

amk
http://www.tvn24.pl/12690,1685308,0,1,krzywonos-tlumaczy-dzieciom-biede,wiadomosc.html

JESTEM WKURWIONY MAKSYMALNIE – ONI MAJĄ POLAKÓW ZA PRZYGŁUPÓW – JEŚLI STAWIAJA WAM KRZYWONOS – JAKO AUTORYTET – NIE DOPUSCCIE DO URABIANIA WASZYCH DZIECI ARGUMENTAMI CIEMNIAKÓW I NIEUKÓW – TO JEST ZGROZA

CO DLA WAS „WYWALCZYŁA ” KRZYWONOS :

500 000 BEZDOMNYCH

5 500 000 BEZROBOTNYCH

LIKWIDACJA POLSKIEJ GOSPODARKI  – TLAMSZENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW.

300 000 DZIECI GŁODNYCH

2 700 000 – LUDZI ŻYJĄCYCH ZA 7 ZŁOTYCH DZIENNIE – GORZEJ NIŻ MINIMUM BIOLOGICZNE

TERAZ PIORĄ MÓZGI DZIECIOM – KŁAMLIWYMI – PODLYMI TEORYJKAMI LANSOWANYMI PRZEZ BABISZONA – CIEMNEGO – KTÓRY CHCE Z WASZYCH DZIECI UCZYNIĆ NIEWOLNIKÓW – WYPISUJĄC ZA RZADOWE PIENIADZE Z WSPARCIEM P.O – ŻE BIEDA I NEDZA TO STAN Z KTÓRYM MUSZĄ SIĘ POGODZIĆ –

NIE POPIERAM KOMUNY – TAK ZWANEJ – TO INNY TEMAT DO PORUSZENIA – ALE Z CZYM WALCZYLI WAŁĘSOWIE , KRZYWENOSY , SZECHTEROWIE I MASA INNYCH –

PONIZEJ ZAMIESZCZAM CO IM ŚMIERDZIAŁO

przypomnę jednak że ci swiatli rewolucjonisci zawdzięczają tej strasznej komunie – WSZYSTKO – AKURAT ONI WSZYSTKO –

Cytaje słowa Mieczysława Rakowskiego…..
Dzień, w którym się spotykamy, jest – jak sądzę – dobrą okazją do uwolnienia się od ciążącej na mnie winy. Chcę to uczynić tu i teraz, w waszej obecności zwracając się do antykomunistycznej prawicy, zajadle zwalczającej PRL, do tych polityków, historyków, politologów, dziennikarzy, satyryków, poetów i pisarzy, słowem do wszystkich, którzy im dalej od PRL, tym bardziej zaciekle zwalczają epokę, w której żyły dwa pokolenia Polaków.To, co zamierzam za chwilę powiedzieć, kieruję do społeczeństwa, moich braci i sióstr, którzy przez ponad cztery dekady żyli i cierpieli pod komunistycznym jarzmem. Wszystkich powyżej wymienionych, a także tych, których pominąłem, chcę w waszej obecności przeprosić. Łańcuch naszych przewinień jest długi. Obawiam się, że czas wystąpienia, przydzielony mi przez organizatorów konferencji, nie jest wystarczający, żebym wymienił wszystkie moje winy. Spróbuję nie uronić żadnej poważniejszej winy, żadnej, która dotknęła miliony obywateli.zatem:
– przepraszam za likwidację podziałów klasowych, która była dziełem komunistów, socjalistów i lewicowego odłamu ruchu chłopskiego;
– przepraszam za reformę rolną, o której marzyło i bezskutecznie walczyło kilka pokoleń polskich chłopów;
– przepraszam za nacjonalizację przemysłu, a ściślej tego, co przetrwało okupację hitlerowską;
– przepraszam robotników za to, że komuniści przywrócili im poczucie godności;
– przepraszam za awans społeczny milionów synów i córek chłopskich i robotniczych;
– przepraszam za bezpłatny dostęp młodzieży chłopskiej i robotniczej na wyższe uczelnie;
– przepraszam za likwidację analfabetyzmu, masowego zjawiska w Polsce międzywojennej;
– przepraszam za zbudowanie Polski przemysłowo-rolniczej;
– przepraszam za masowy exodus chłopów z przeludnionych wsi do miast, do przemysłu. Los ten dotknął kilkanaście milionów obywateli PRL;
– przepraszam za to, że dwa pokolenia Polaków żyły nie znając plagi bezrobocia, że zaczynały każdy dzień z poczuciem bezpieczeństwa socjalnego, że były wolne od troski o przyszłość swoich dzieci;
– przepraszam, że na ulicach polskich miast nie było żebraków ani dziesiątków tysięcy bezdomnych, że nikt nie wyobrażał sobie, by milion dzieci zaczynało dzień bez śniadania;
– przepraszam naukowców, artystów, twórców za to, że dzięki państwowemu mecenatowi nad kulturą i sztuką powstawały arcydzieła filmowe, znane i cenione na całym świecie, a aktorzy, kompozytorzy, dyrygenci i soliści, wnosili cenny wkład w życie narodu i kulturę ogólnoświatową;
– przepraszam za tysiące bibliotek, za tanie książki, za miejskie i wiejskie domy kultury;
– przepraszam, że w czasach PRL powstała kadra znakomitych fachowców i świetnych menedżerów;
– przepraszam za niespotykaną w historii stosunków polsko-rosyjskich inwazję kultury polskiej na bezkresne obszary Związku Radzieckiego. Twórczość znakomitego pisarza Stanisława Lema wydano w ZSRR w nakładzie 3 mln egzemplarzy;
– przepraszam za odbudowę zniszczonej przez hitlerowców Warszawy i wielu innych miast, za przywrócenie pięknej warszawskiej i gdańskiej Starówki;
– przepraszam za odbudowanie z pietyzmem pałaców, kościołów i licznych pomników narodowej kultury, zniszczonych w czasie wojny;
– przepraszam już trzecie pokolenie Polaków, które gospodarzy na ziemiach nad Odrą i Nysą Łużycką, żyjąc w bezpiecznych granicach;
– przepraszam za pokolenie komunistów, które w 1945 roku nie wezwało narodu do walki o zachowanie przy Polsce terenów na wschód od rzeki Bug, na których żyło 5 milionów Ukraińców i 1,9 mln Białorusinów oraz mniej niż 5 mln rdzennych Polaków;
– przepraszam za morską granicę Polski, liczącą 440 km;
– przepraszam za pokolenie Władysława Gomułki, które zagospodarowało Ziemie Zachodnie i z uporem walczyło o uznanie zachodniej granicy, przez ćwierć wieku nie uznawanej przez kolejne rządy Republiki Federalnej Niemiec;
– przepraszam za plan utworzenia strefy bezatomowej w Europie (tzw. plan Rapackiego), który rozsławił Polskę na świecie; 

WYSTARCZYŁO TO WSZYSTKO DOFINANSOWAĆ –

ZREFORMOWAĆ

A NIE ROZKRASĆ ROZSPRZEDAĆ I POROZDAWAĆ ROŻNEJ MAŚCI SKURWESYNOM

NIE BEDZIE MI ŻADEN CIEMNY BABOCHŁOP Z WĄSAMI KREOWAŁ ŻECZWISTOSCI I UDZIELAŁ RAD

===================================================================

MATERIAŁ ŻRÓDŁOWY DO POWSTANIA PLANU DZIAŁANIA „ELYT” III RP.

NIEKTORE ŻYWCEM WCIELONE W ŻYCIE

Cele polityki gospodarczej niemieckich władz okupacyjnych scharakteryzował Hans Frank w swoich Dziennikach, pisząc:
„Dnia 15 września 1939 roku otrzymałem polecenie objęcia administracji zdobytych terenów wschodnich z rozkazem szczególnego wyeksploatowania tego terytorium jako obszaru wojennego i kraju zdobytego, uczynienia z niego, że tak powiem, kupy gruzów z punktu widzenia jego struktury gospodarczej, socjalnej, kulturalnej i politycznej„[19] 

Jednocześnie działał niezależnie od niego Główny Urząd Powierniczy Wschód (niem. Haupttreuhandstelle Ost (HTO)), kierowany przez dr. Maxa Winklera powołany na mocy rozporządzenia Hermanna Göringa z dnia 1 listopada 1939, który zajmował się przede wszystkim konfiskatą polskiego mienia prywatnego i państwowego, samorządowego i należącego do organizacji społecznych, przenoszeniem praw własności zagrabionego majątku na obywateli niemieckich oraz zatwierdzaniem zarządców komisarycznych (niem. Treuhander).

Wszelkie konfiskaty, przeprowadzane były na podstawie rozporządzeń z dnia 15 stycznia 1940 „O zabezpieczeniu majątku byłego państwa polskiego” (niem. VO über die Sicherstellung des Vermögens des ehemaligen polnischen Staates ) oraz rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 1940 „O traktowaniu majątku polskich obywateli” (niem. VO über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates ), które dotyczyło dodatkowo konfiskaty majątku Żydów, osób nieobecnych w miejscu zamieszkania lub uchodźców, przybyłych na obszar byłego zaboru pruskiego po 1 października 1918 oraz osób dopuszczających się wrogich czynów przeciwko osobom narodowości niemieckiej, a także zajęcie majątku ze względu na „dobro publiczne”.

Prawa te umożliwiały Głównemu Urzędowi Powierniczemu Wschód, który musiał zaakceptować każdą tego typu decyzję podjętą przez odpowiednie czynniki niemieckie, dowolne zajmowanie majątku ruchomego i nieruchomego praktycznie każdego polskiego obywatela, przejmowanie przedsiębiorstw, majątków ziemskich, zabytków i dzieł sztuki.

W dniu 21 stycznia 1940 wydano najważniejsze zarządzenie dotyczące konfiskaty majątku prywatnego w Generalnym Gubernatorstwie, tzw. ordynację sekwestracyjną. Uprawniała ona w szerokim zakresie niemiecką administrację, SS i policję bądź Wehrmacht do zajęć własności należącej do Polaków i Żydów.

Administracja Generalnego Gubernatorstwa czerpała pokaźne zyski z monopoli „państwowych” na czele których od roku 1942 stał dr Hermann Senkowsky. Należące do Żydów zakłady produkcyjne, sklepy, warsztaty i gospodarstwa rolne zlikwidowano lub przekazano Niemcom. Na przełomie 1939 i 1940 cały tzw. przemysł kluczowy znalazł się pod zarządem niemieckim, w następnych latach przejmowany był za ułamek wartości od różnych organizacji powierniczych działających na terenie Generalnego Gubernatorstwa przez niemieckie koncerny i monopole (m.in. IG Farben, AEG, Siemens AG, Friedrich Krupp AG i wiele innych). Zakłady państwowe przemysłu zbrojeniowego w Starachowicach i Stalowej Woli, fabrykę Ursus, Pionki, oraz fabryki samolotów w Rzeszowie i Mielcu zajął Wehrmacht.

TO NA CZERWONO TO CHYBA WZORZEC KOMISJI MAJATKOWEJ

68 thoughts on “III RP – dyktatura łajdaków i złodzieji – wspierana dywagacjami ZDEGENEROWANYCH IDIOTÓW.

   1. ALE JA ZNAM IMCIA – MA NIEZŁE HALUNY !
    CZYSTA SCHIZOFRENIA…………
    🙂
    JAK TO W POLITYCE TAK I W ŻYCIU – PSYCHOPATOLOGIA W RÓŻNYCH ODSŁONACH…………
    priv ?

 1. patologi ciag dalszy…
  http://biznes.onet.pl/spadkobiercy-slupow,18543,4014432,1,news-detal
  Tadeusz nigdzie nie pracował, sypiał w noclegowniach dla bezdomnych i pił do upadłego. Mimo to dostał kredyt na mercedesa. Włodzimierz też nigdy groszem nie śmierdział. Zbierał złom i makulaturę, a co zarobił, to przepijał. Miał za to kredyt na audi.Kiedy umiera bank, postanawia odzyskać pieniądze, sięgając do kieszeni spadkobierców Tadeusza, czyli jego synów – Lecha i Adama.Kiedy zobaczyłem wezwanie do sądu, zamurowało mnie. Ojciec nawet nie miał prawa jazdy, a już na pewno nie miał pieniędzy, które rzekomo wpłacił na kupno samochodu. Kredyt dostał, choć wiemy, że nigdzie nie pracował. Ta sprawa to jakiś większy szwindel. Ktoś podstawił ojca jako słupa i wyłudził pieniądze z banku. My tego mercedesa nawet na oczy nie widzieliśmy – przekonuje Lech.

  1. Bankowi nie udało się też odzyskać samochodu, chociaż wiadomo kto nim jeździ. Audi nie zostało przejęte przez bank, bo jak tłumaczą jego przedstawiciele samochód „został bezprawnie zbyty osobie trzeciej”. Nie oznacza to wcale, że bank rezygnuje z odzyskania długu. Pani Ewie zaproponował ugodę – kobieta ma oddać kapitał kredytu, a bank umorzy jej odsetki. Na spłatę „ugodowego” zadłużenia – ponad 45 tysięcy złotych – Kowalska ma pięć lat.

  2. W TAKICH SPRAWACH – OD POCZATKU – POLICJA , PROKURATOR, SĘDZIA – WIEDZĄ ZE JEST TO SKUTEK DOKONANIA PRZESTĘPSTWA – FALSZERSTWA, OSZUSTWA, IWYŁUDZENIA – OSOBY KTÓRE BRALY KREDYT NA SŁUPA ORAZ OSOBY KTORE UDZIALILY TEGOKREDYTU – SĄ WYLACZONE Z POSTEPOWANIA – SCIGA SIĘ TYLKO I WYLACZNIE SPADKOBIERCÓW
   =================
   NORMALNE ROZMYŚLNE DZIALANIE – WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU” W/W – instytucji majacych stać na straży prawa –

 2. Proszę, rozpowszechnijcie poniższy link. Nich ludzie widzą, że są osoby odważne, które publicznie wystepują w interesie Polski. Stefan Wierzba jest emerytowanym kapitanem lotnictwa wojskowego, który za własne pieniądze jeździ po Polsce i robi spektakle patriotyczne dla młodzieży. Niedługo zamieszczę na jego temat dłuższy materiał.

  1. ****************************************************
   ŻEBY BYĆ PATRIOTĄ –
   TO TRZEBA BYĆ PRAWDZIWYM POLAKIEM – A NIE FARBOWANYM CHAZAREM !!!!!!! OD POKOLEŃ HODOWANYM W NIENAWIŚCI DO RDZENNYCH POLAKÓW, Z MAMUSIĄ I TATUSIEM W UB I WSI, Z DZIADKIEM I BABCIĄ W NKWD I WERMACHT !!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIGDY NIE POWIE ŻE POLSKOŚĆ TO NIENORMALNOŚĆ, ŻE TO WSTYD I CIĘŻAR KTÓREGO ON NIE MA OCHOTY DŹWIGAĆ !!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE BĘDZIE JEŹDZIĆ NA UROCZYSTOŚCI I FETY – W KRAJU I ZAGRANICĄ – W SZTOK PIJANY !!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE POSYŁA SWOICH BRACI I SIÓSTR NA WOJNY BANKSTERÓW – O ZŁOŻA DLA TYCH BANKSTERÓW – ŻEBY GDZIEŚ W AZJI, AFRYCE GINĘLI ZA CZYJEŚ PEŁNE KONTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE BĘDZIE SZCZUŁ LUDZI NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU W „WALCE O KRZYŻ” W WOJNIE „POLSKO” – „POLSKIEJ” W KTÓREJ GARDŁUJĄ CHAZARZY W CHAZARSKICH MEDIACH !!!!!!!!
   PRZAWDZIWY PATRIOTA NIE BĘDZIE TOCZYĆ PIANY O POCHÓWEK ŚP PREZYDENTA POLSKI LECHA KACZYŃSKIEGO – MIESIĄCAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z PROWOKACJAMI TYPU RZUTY GÓWNEM W TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ ( W DODATKU TABLICA Z BŁĘDAMI, PRZYPIĘTA W TAJEMNICY , PO CICHU !!!!!!! )
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE BĘDZIE HODOWAĆ I OKRESOWO SPUSZCZAĆ ZE SMYCZY TAKIEGO PITBULA JAK PALIKOT – ŻEBY GROZIĆ ŚMIERCIĄ – PUBLICZNIE NA BLOGU – JAROSŁAWOWI KACZYŃSKIEMU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE POWIE, ŻE POWODZIANIE JUŻ SIĘ PRZYZWYCZAILI DO ŻYWIOŁU – BO POWÓDŹ BYŁA TEŻ ROK TEMU I DWA LATA TEMU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NO DOBRA – POŚLE IM 1 PACZKĘ POD CHOINKĘ !!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE BĘDZIE NISZCZYŁ CAŁEGO POLSKIEGO PRZEMYSŁU, NIE ODBIERAŁBY POLAKOM PRACY I GODNEGO ZARBKU…
   pRAWDZIWY PATRIOTA NIE BĘDZIE ROZDAWAŁ „OBCEMU KAPITAŁOWI” DOROBKU POLSKICH POKOLEŃ ZA GROSZE, NIE BĘDZIE UKŁADAĆ SIĘ Z BANKSTERAMI KTÓRYCH GONIĄ WSZYSCY PRAWDZIWI PATRIOCI NA ŚWIECIE, A KAŻDYM NORMALNYM KRAJU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE GARDZI SWOIMI OBYWATELAMI, NIGDY NIE POWIE ŻE „CIEMNY LUD WSZYSTKO KUPI” !!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE TRACI KONTAKTU Z RZECZYWISTOŚCIĄ I Z POLSKIMI OBYWATELAMI – ZNA ICH POTRZEBY WIĘC NIE MUSI PIERDOLIĆ GŁUPOT W MAINSTREAM’OWYCH MEDIACH – JAK WŁĄCZONY REPLAY Z KAMPANII WYBORCZEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE ZAKŁADA, ŻE WSZYSCY JEGO ZIOMKOWIE TO KRETYNI, KTÓRYM MOŻNA WCISKAĆ KIT – LATAMI – BEZKARNIE!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE PODPISAŁBY TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO,
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE WPROWADZAŁBY W ŻYCIE DYREKTYW KE, PE I EU, NIE PCHAŁBY POLSKI W STREFĘ ZDYCHAJĄCEGO EURO, NIE WCISKAŁBY KITU ŻE TRZEBA PŁACIĆ CARBON TAX – BEZ DROBIAZGOWEGO ANALIZOWANIA CZY TO GLOBALNE OCIEPLENIE JEST CZY GO NIE MA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE PRYWATYZOWAŁBY SŁUŻBY ZDROWIA, NIE OGRANICZAŁBY ŚRODKÓW NA LECZENIE, REHABILITACJĘ, OPIEKĘ DŁUGOTERMINOWĄ, PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE, NIE LIKWIDOWAŁBY PFRONU, NIE POZWALAŁBY NA WPROWADZENIE GMO I CODEX ALIMENTARIUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE PŁACIŁBY HARACZU DO MF, EU I BÓG JEDEN WIE GDZIE JESZCZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA NIE BAŁBY SIĘ SWOICH WSPÓŁOBYWATELI I NIE MIAŁBY POTRZEBY ZAKŁADANIA SKANERÓW W SWOJEJ KANCELARII – ŻEBY PRZEŚWIETLAĆ KAŻDEGO WCHODZĄCEGO………….JAKIEŚ INFO DOSTAŁ ????????? OD KOGO ?????????? I O JAKIEJ TREŚCI ???
   PRAWDZIWY PATRIOTA SZANUJE SWOICH BRACI, WSPÓŁOBYWATELI, SWOJĄ HISTORIĘ, DBA O PRZYSZŁOŚĆ – POLAKÓW !!!!!!!!!!!!!! A NIE JAKIŚ CUCHNĄCYCH INTERESÓW W IRAKU, AFGANISTANIE, OCIEKAJĄCYCH KRWIĄ NIEWINNYCH LUDZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRAWDZIWY PATRIOTA…………………………
   MÓJ BOŻE………………………….
   NAWIASEM MÓWIĄC – TRZEBA ZOBACZYĆ JAK SIĘ ZACHOWUJĄ NP FRANCUZI, ANGLICY, NIEMCY, GRECY, HISZPANIE, PORTUGALCZYCY, IRLANDCZYCY, WŁOSI, AMERYKANIE, KANADYJCZYCY, AUSTALIJCZYCY………….
   JAK ZACHOWUJĄ SIĘ ICH RZĄDZĄCY……..I SPECE OD PR…
   CZY TAM MAJĄ WIĘCEJ PATRIOTÓW………………………
   I WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI……………………….
   *******************************************************

   1. *********************
    ******* tekst *******
    *********************
    a gdybyś chciał się dowiedzieć, co dobre i złe
    szukał prawdy zaiste, wspaniały to cel
    nim zerkniesz w prawdy oblicze
    żyj, ale kochaj nad życie, choć raz
    choć raz, choć raz, choć raz

    a gdybyś pokochał nad życie to wiedz
    że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens
    lecz jeśli kochasz jak umiesz – to dobrze
    resztę później zrozumiesz i tak
    i tak, i tak, i tak

    nazywaj rzeczy po imieniu
    a zmienią się w oka mgnieniu
    nazywaj rzeczy po imieniu
    a zmienią się w oka mgnieniu

    a gdybyś musiał rozumieć i chciał
    wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak
    że zamiast żyć własnym życiem
    poznać chcesz jego tajemnice – to błąd
    to błąd, to błąd, to błąd

    nazywaj rzeczy po imieniu
    a zmienią się w oka mgnieniu
    nazywaj rzeczy po imieniu
    a zmienią się w oka mgnieniu

 3. „Jeśli mamy razem iść na dalekie polowanie, to najpierw musimy mieć gwarancję, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne”
  – i tym zdaniem kretyn chlapną ze polacy poprą agresje na Iran nie pierwszy raz chcąc być taki ……. wypaplał prawdę – „ktoś gdzieś poleci i wszystko się zmieni”….

 4. http://www.tvn24.pl/12690,1685432,0,1,staniszkis-chwali-analogie-do-polowania,wiadomosc.html

  Staniszkis chwali analogię do polowania…………..
  ALE SCEPTYCZNIE O WIZYCIE MIEDWIEDIEWA W POLSCE 🙂 🙂 🙂
  TVN24
  – Polska jest potrzebna Rosji po to, żeby pokazać, że potrafi żyć z sąsiadami. Jesteśmy takim listkiem figowym!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂 – stwierdziła Jadwiga Staniszkis podsumowując wizytę Dmitrija Miedwiediewa w Polsce. – OSTATECZNIE SZKOŁA JARUZELSKIEGO !!!!!!!!!!!!!!
  Pochwaliła natomiast prezydenta Bronisława Komorowskiego za język podczas spotkania z prezydentem USA.
  Zwłaszcza, za jego obrazową metaforę z polowaniem………..CHYBA NA KRÓLICZKA…………. Prezydent, odnosząc się do gwarancji NATO powiedział: – Jeśli mamy razem iść na dalekie polowanie, to najpierw musimy mieć gwarancję, że nasz dom, nasze kobiety, nasze dzieci są bezpieczne………….QFA………..
  – Ta analogia do polowania prawdopodobnie zostanie dobrze odebrane przez widzów amerykańskich!!!!!!!!!!!!!!!!!!, o ile w ogóle będą to oglądać………………. 🙂 Bo to było proste: mężczyźni, kobiety w domu, obrona – wyliczyła socjolożka. – CZYLI KOLEJNY TEATRZYK DLA PUBLIKI !!!!!!! JESZCZE NIE WIEDZĄ KTÓREJ………….

  Komorowski o wizach.
  Obama… o choince……….
  ………I PRAWIDŁOWO – GADAŁ DZIAD DO OBRAZU………
  – Polska jest jednym z najmocniejszych i najbliższych sojuszników Stanów… czytaj więcej » ??????????????????????????? CO TO ZA SCHIZOFRENICZNE TEKSTY ????????????????????????

  „Zaniepokoiło mnie stwierdzanie, że popieramy START”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MNIE TEŻ ZANIEPOKOIŁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JAK CHOLERA !!!!!!!!!!!!!! TO DOWODZI TYLKO JEDNEGO – JAK BARDZO KOPIĄ SIĘ W POLSCE RÓŻNE NOGI TEGO SAMEGO CHAZARA !!!!!!!!!!!!!!!!! I NIKT TEGO NIE WIDZI ?????????
  Poza tym niewiele się jej podobało. – Zaniepokoiło mnie kategoryczne stwierdzanie, ze popieramy ten układ START, który jest tak dyskutowany w Kongresie przez Republikanów.!!!!!!!!!!!!!!!!!! To jest bardzo poważne posunięcie.!!!!!!!!!!!!!!!! Jestem ciekawa, w jakim trybie prezydent Komorowski to stanowisko ustalił!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! W TRYBIE : BO TAKIE MAM SNY OSTATNIO……..HALUNY START’OWE…………, czy to było dyskutowane w Radzie bezpieczeństwa, czy w Parlamencie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KTÓRYM PARLAMENCIE ? KNESECIE CHYBA ??????? – zastanawiała się.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Jej zdaniem zaproszenie polskiego prezydenta przez Baracka Obamę wynikało z faktu, że potrzebował pokazać swoim republikańskim oponentom, że najbliższy sąsiad Rosji nie ma nic przeciwko układowi o redukcji arsenałów atomowych START.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NO SCHIZOFRENIA NA CAŁEGO – ŻE ONI SIĘ W TYM TEATRZE JUŻ NIE GUBIĄ……………..SCHIZO-DYPLOMACJA PARANOIDALNA…….
  JEST TU REJTAN ?????????????????
  W MASOŃSKIM CYRKU NAJWYŻSZY RANGĄ JEST FIDEL !!!
  TRZEBA JECHAĆ DO FIDELA CASTRO PO RADĘ – CO ON MYŚLI O TYM BURDELU – ON ZNA KULISY, JUŻ MU NIE ZALEŻY BO CHORY – COŚ SZEPNIE…NA UCHO, DORADZI……………………..

  Kaczyński: Wizyta Miedwiediewa nic nam nie dała…
  Miedwiediew: sukcesy skromne
  Jeszcze surowiej Staniszkis oceniła wizytę Dmitrija Miedwiediewa w Polsce. – Wymierne sukcesy gospodarcze tej wizyty dosyć skromne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  DELIKATNIE POWIEDZIANE – PRZECIEŻ WSZYSCY NA ŚWIECIE WIEDZĄ ŻE PRAWDZIWE INTERESY I PRAWDZIWE ROZMOWY PROWADZI SIĘ Z PUTINEM, A NIE Z CHAZARSKIMI USTAWKAMI ………., do tego niepokojące: zwiększenie konsolidacji władzy Gazpromu w EuroPolGazie i groźba sprzedaży Lotosu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to jeden z kamieni węgielnych suwerenności energetycznej – przypomniała.!!!!!!!!!!!!! ALE TU NIE MA POLAKÓW KTÓRYM ZALEŻY NA „SUWERENNOŚCI ENERGETYCZNEJ POLSKI” – TYM „POLAKOM” NIE ZALEŻY NA ŻADNEJ SUWERENNOŚCI POLSKI !!!!!!!!!! W ŻADNYM WYMIARZE DROGA PANI STANISZKIS !!!!!!!
  TO JEST KONDOMINIUM Z NADZORCAMI – W DRODZE DO REZERWATU!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Według niej Polska dla Rosji jest „listkiem figowym”. – Polska jest potrzebna Rosji po to, żeby pokazać, że potrafi żyć z sąsiadami – dodała………………… NO I JESZCZE DO WYDYMANIA……….SKORO TAK LUBI…
  Pytana, czy zgadza się z prezesem PiS, zdaniem którego ta wizyta nic nie przyniosła, odparła: – Zobaczymy, Jak na razie to nie jest wielki krok – oceniła………BARDZO DELIKATNIE…OCENIŁA…. Socjolożka odniosła się też do przecieków Wikileaks na temat Polski. – Doceniono wschodnią politykę Lecha Kaczyńskiego, nie tylko Gruzję, ale i Ukrainę, kraje bałtyckie bardzo dobre stosunki z Litwą, a po drugie jego przywództwo. To nazywano wspieraniem polityki wschodniej USA – stwierdziła…………………
  kaw//kdj
  *******************************

  CO ZA CYRK…..IN VIVO………….
  MATRIX – AKCELERACJA…………..

  1. http://fakty.interia.pl/raport/wikileaks-ujawnia/news/po-przecieku-wikileaks-rosja-zazada-od-nato,1568350

   Rosja zażąda odstąpienia NATO od planu obrony państw bałtyckich
   Wtorek, 7 grudnia 2010
   Rosja zażąda, by NATO odstąpiło od swego tajnego porozumienia w sprawie obrony Litwy, Łotwy i Estonii przed atakiem militarnym – oświadczył rosyjski ambasador przy Sojuszu Dmitrij Rogozin……………. Strona rosyjska traktuje ten plan jako wymierzony przeciwko niej.NIE DZIWIĘ SIĘ…

   Z depesz amerykańskiej dyplomacji, ujawnionych przez portal internetowy Wikileaks wynika, że w styczniu NATO zdecydowało o rozszerzeniu swego planu obrony Polski na Litwę, Łotwę i Estonię. Rogozin zapowiedział, że postawi tę sprawę w środę na forum Rady NATO-Rosja, powołanej w 2002 roku w celu poprawy relacji między rywalami z okresu zimnej wojny………………….POSTAWIĆ TO MOŻNA RÓŻNE RZECZY………..GORZEJ Z UTRZYMANIEM………….

   Więcej na ten temat

   * Wikileaks: Były plany na wypadek rosyjskiej agresji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SĄ NA ŚWIECIE LUDZIE, KTÓRZY NIE MOGĄ ŻYĆ BEZ WOJNY !!!!!!!!!!! NAJPIERW PROJEKTUJĄ TE WOJNY W SWOICH CHORYCH MÓZGACH…….A POTEM WYRZYGUJĄ TE SYFY NA OKOŁO…………..PRZECIEŻ TO SIĘ LECZY……..TO MA DEFINICJĘ W PSYCHIATRII !!!!!!!!!!!!!!!!

   Waszyngton i kraje zachodnie po raz pierwszy od czasu zimnej wojny miały poufne plany wojskowe dotyczące obrony wrażliwych regionów Europy Wschodniej przeciwko zagrożeniu ze strony Rosji – pisze we wtorek „Guardian” powołując się na przecieki z Wikileaks. więcej » !!!!!!!!!!!!!!

   – Musimy otrzymać jakieś zapewnienia, że te plany zostaną poniechane – powiedział Rogozin i wyraził opinię, że – bez względu na oficjalne zaprzeczenia przedstawicieli NATO – plan ten jest wyraźnie wymierzony przeciwko jego krajowi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BO CAŁY CZAS REALIZOWANA JEST STRATEGIA ZBIGA B. – PCHAJĄ WÓZEK DO KOŃCA…NAWET BEZ KÓŁ…………..

   – Przeciwko komu innemu taka obrona miałaby być wymierzona? Przeciwko Szwecji, Finlandii, Grenlandii, Islandii, przeciwko niedźwiedziom polarnym, czy przeciwko rosyjskiemu niedźwiedziowi? – pytał retorycznie Rogozin.!!!!!!!!!!!

   Agencja Associated Press odnotowuje, że w depeszy ze stycznia, opublikowanej przez Wikileaks, Departament Stanu USA instruuje ambasady amerykańskie, by ów plan NATO utrzymywać w tajemnicy, ponieważ „publiczna dyskusja na temat planowania na różne ewentualności prawdopodobnie doprowadziłaby do niepotrzebnego wzrostu napięć między NATO a Rosją”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   NIEPOTRZEBNY WZROST NAPIĘĆ……ONI TO TAK NAZYWAJĄ ZGRABNIE……..DYPLOMATYCZNIE……….
   TO CZYM – W ŚWIETLE TAKICH DEFINICJI – JEST WOJNA ??????????????????
   WZROSTEM NAPIĘCIA – POTRZEBNYM ? PLANOWANYM ? OCZEKIWANYM ? KALKULOWANYM ? PRZEMYŚLANYM ? PROWOKOWANYM ? INSPIROWANYM ?
   JAKIM WZROSTEM NAPIĘCIA JEST WOJNA ???
   SPIĘCIEM ??? MÓZGOWYM ??? MENTALNYM ???
   NO CZYM JEST WOJNA – SZANOWNI DYPLOMACI – DO KURWY NĘDZY – OPŁACANI Z PODATKÓW OWIEC, WYSYŁANYCH NA TĘ WOJNĘ ??????
   JAKA JEST DEFINICJA WOJNY W DYPLOMACJI ?????
   BĄK NA SALONACH ?????? A MOŻE GÓWNO W SALOONIE ???

   AP przypomina, że podczas listopadowego posiedzenia Rady NATO-Rosja w Lizbonie, w którym uczestniczył m.in. rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew, sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen podkreślał, iż NATO i Rosja nie stanowią dla siebie nawzajem zagrożenia……..RASMUSSEN PIEPRZY CO MU MASONI KAŻĄ – JAK MU PUTIN POWIEDZIAŁ CO MYŚLI O TERRORYŹMIE ISLAMSKIM – Z WRAŻENIA MAŁO NIE NAROBIŁ W GACIE !!!!!!!!!!!

   – Oczekuję, że moi koledzy z Rady NATO-Rosja potwierdzą, iż Lizbona wszystko odmieniła – powiedział Rogozin…….CZŁOWIEKU…..OSZCZĘDŹ……….W LIZBONIE MOŻNA SIĘ ŁATWO ZGUBIĆ…BARROSO STARY MAOISTA….TYLE ZAKAMARKÓW…STARE MIASTO…

   Opublikowane przez Wikileaks plany NATO w sprawie sojuszniczej obrony Polski i państw nadbałtyckich, którą miałoby realizować dziewięć dywizji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, wystawionych przez USA, Wielką Brytanię, Niemcy i Polskę, omówił m.in. brytyjski dziennik „Guardian”…………..
   NO MAJĄ HALUNY……I NIE LECZĄ TEGO………….MAŁO – WPROWADZAJĄ W ŻYCIE………..
   Według źródeł, na które powołuje się ta gazeta, pierwsze ćwiczenia NATO w ramach tego planu, oznaczonego kryptonimem „Eagle Guardian”!!!!!!!!!!!!!!!!, miałyby się odbyć na Bałtyku w przyszłym roku.!!!!!!!!!!!!

   WON Z BAŁTYKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   TRENOWAĆ NA LALKACH !!!!!!!!!!!!
   GUMOWYCH !!!!!!!!!!!!!!!
   I POZA TYM UKŁADEM SŁONECZNYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

   1. http://fakty.interia.pl/raport/wikileaks-ujawnia/news/australia-intelektualisci-popieraja-assangea,1567983,7265

    Australia: Intelektualiści popierają Assange’a
    Wtorek, 7 grudnia
    Grupa australijskich dziennikarzy, adwokatów i pisarzy, których wsparł amerykański intelektualista Noam Chomsky, wystąpiła we wtorek w obronie założyciela portalu Wikileaks Australijczyka Juliana Assange’a.

    W liście do premier Australii Julii Gillard sygnatariusze zwracają uwagę na „coraz ostrzejszą retorykę” przeciwko Assange’owi i wyrażają „poważne obawy” o jego bezpieczeństwo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    „Wzywamy zatem Panią do potępienia w imieniu rządu australijskiego apeli o fizyczny atak na Assange’a oraz o publiczne zadeklarowanie, że gwarantuje Pani, iż Assange otrzyma ochronę, do której ma prawo, niezależnie od tego, czy groźby pod jego adresem są kierowane przez osoby fizyczne, czy też państwa”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – napisano w liście opublikowanym na stronie australijskiej telewizji ABC.
    „Pani deklaracja na ten temat nie powinna budzić żadnych kontrowersji. Jest to proste zobowiązanie na rzecz zasad demokracji i prawa”!!!!!!!!!!!!!! – dodają autorzy listu, wśród których jest prof. Jeff Sparrow z Uniwersytetu Wiktoria i adwokatka Lizzie O’Shea specjalizująca się w prawach człowieka.
    Pod koniec listopada rząd australijski zapowiedział – ustami prokuratora generalnego Roberta McClellanda – że poprze Waszyngton w razie działań prawnych przeciwko Wikileaks.
    źródło informacji: INTERIA.PL/PAP

    1. http://fakty.interia.pl/raport/wikileaks-ujawnia/news/assange-bardziej-niz-zarzutow-boi-sie-zemsty-usa,1568381,7265

     „Assange nie sprawiał wrażenia, jakby się specjalnie przejmował zarzutami przeciwko niemu wysuniętymi w Szwecji. Miał przekonanie, że się nie obronią. Bardziej się niepokoił tym, że zostanie wydany w ręce Amerykanów i że mogą go ścigać, by się na nim politycznie zemścić” – wyjaśnił Smith w programie Newsnight telewizji BBC2.
     „To człowiek, który szczerze wierzy w to, że ujawnienie państwowych tajemnic otworzy świat i uczyni go lepszym. Wikileaks to wielkie lustro, które Assange postawił przed dziennikarzami. Wielu z nich patrząc w nie czuje się niewygodnie” – dodał.
     Assange stawił się we wtorek w sądzie pokoju w centralnym Londynie, gdzie zapoznano go ze szwedzkim wnioskiem o ekstradycję złożonym w oparciu o Europejski Nakaz Aresztowania. Został zatrzymany w areszcie do 14 grudnia…………………….
     Publicysta John Pilger, reżyser filmowy Ken Loach i milionerka Jemima Khan wyrazili gotowość uiszczenia za niego poręczenia majątkowego do sumy 180 tys. funtów w zamian za uchylenie aresztu, ale sąd się na to nie zgodził………………………..
     Obrońcy Assange’a twierdzą, że jego aresztowanie nie powstrzyma działalności Wikileaks i że tajne depesze dyplomatyczne USA będą nadal publikowane. Szwedzkie władze prokuratorskie zaprzeczyły, jakoby ścigały Assange’a z motywów politycznych……
     Według agencji Press Association, systemy rozliczeń finansowych Visa i MasterCard odmówiły obsługi Wikileaks. Wcześniej tak samo postąpił system PayPal. Wikileaks kilkakrotnie musiała też zmieniać serwery i domeny.
     USA powściągliwe………….
     Amerykański rząd unika zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnej ekstradycji do USA Juliana Assange’a.
     – Nasze śledztwo trwa, ale w tej chwili aresztowanie Assange’a to sprawa Wielkiej Brytanii i Szwecji – powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Philip Crowley. Podkreślił jednak, że opublikowanie przez Wikileaks ponad 250 tysięcy tajnych depesz amerykańskich dyplomatów było zbrodnią.?????????????????????????????
     USA jednak z zadowoleniem przyjęły aresztowanie założyciela Wikileaks. – To dobra wiadomość – stwierdził krótko szef Pentagonu Robert Gates podczas podróży z Waszyngtonu do Kabulu.!!!!!!!!!!!!! MA UDZIAŁY W Halliburton – NIE WIEM TYLKO ILE PROCENT !!!!!!!!!!!
     Już wcześniej prezydent Barack Obama i inni czołowi amerykańscy politycy podkreślali, że opublikowanie tajnych dokumentów z wojny w Iraku i Afganistanie oraz depesz dyplomatycznych naraziło na niebezpieczeństwo życie wielu ludzi i zaszkodziło amerykańskim interesom.??????????????????????
     *********************************

     „opublikowanie przez Wikileaks ponad 250 tysięcy tajnych depesz amerykańskich dyplomatów było zbrodnią.”

     ZBRODNIĄ ????????????????
     TO CZYM DO CHOLERY JEST WOJNA W IRAKU ????
     MASAKRA W PALESTYNIE ??????????
     CZYM JEST WOJNA W AFGANISTANIE ??????
     CZYM SĄ PLANY WOJNY W IRANIE ??????
     INSIDE JOB NP 9/11 2001 ????????
     CZY TO WSZYSTKO JEST ?????????
     ZABAWĄ ???????
     WALKĄ O POKÓJ ???????????
     WYZWALANIEM TUBYLCÓW ???????????
     NP Z ROPY ? ZE ZŁOTA ?????????????
     NO CZYM TO JEST ??????????
     POPIERDOLENI SZALEŃCY !!!!!!!!!!!!
     CZYM SĄ PROWOKACJE WOKÓŁ KOREI PŁN I JEJ ZŁÓŻ URANU – NAJWIĘKSZYCH NA ŚWIECIE ???????
     CZYM JEST OSKRZYDLANIE I STAŁE PROWOKOWANIE ROSJI ??????????? I CHIN ???????????
     CZYM TO JEST ??????????????
     A CZYM JEST WYBUCH PLATFORMY WIERTNICZEJ W ZATOCE MEKSYKAŃSKIEJ I WSZYSTKIE AFERY Z TYM ZWIĄZANE ?????????????
     CZYM JAK NIE ZBRODNIĄ ????????????
     GDZIE WAS TRZEBA WYSŁAĆ ???????????
     I JAKIM POJAZDEM ???????????
     BO ŻE PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA TO WIEM !
     **********************************

  1. ****************************************
   ……….7 POJEMNIKÓW RADIOAKTYWNEGO KOBALTU…
   SIĘ WZIĘŁO, ZAKASAŁO NOGAWKI I POSZŁO…..ZNIKNĘŁO….PEWNIE POCZUŁY WOJNĘ……….I UCIEKŁY…………
   TAK TO BYWA ………..
   RADIOAKTYWNYM CIĘŻEJ NA WOJNIE………….SĄ TACY POŻĄDANI…………………

   (…)
   Inspektorzy pojechali na rutynową kontrolę, okazało się, że syndyk już wcześniej zwolnił inspektora ochrony radiologicznej, brakowało jakiejkolwiek dokumentacji – powiedział Andrzej Kowalczyk, szef Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych PAA. Postępowanie wykazało brak siedmiu pojemników. Kowalczyk uspokaja, że nie są to duże źródła promieniowania. W jego opinii, pojemniki mogły być potraktowane jako złom i trafić do huty. – Jeśli to nie są duże źródła, to po przetopieniu i wymieszaniu z dużą ilością innego złomu promieniowanie może być nawet niemierzalne – ocenił…………………..

   OK – NIE MA PROBLEMU – ZROBIĄ Z TEGO KAMIZELKI KULOODPORNE DLA PO I RZĄDU – NIE MA PROBLEMU – WTOPI SIĘ W UKŁAD – ZNACZY W ZŁOM……..ZNACZY W PLATFORMĘ………..
   NIE MA PROBLEMU……..TAKI PROBLEM JEST NIEMIERZALNY…..

  1. **************************************
   18 maj 2009
   Kornel Morawiecki Wrocław, 1 maja 1989 r.
   „Nie trzeba było wchodzić w ten kontrakt. Ubiegłoroczne strajki, gospodarcze załamanie i warunki zewnętrzne w połączeniu z nastrojami w kraju tak czy tak zmusiłyby Partię do zalegalizowania „Solidarności.
   A tu nie dość, że nie pytając o zdanie członków podziemnej i jawnej „Solidarności tych najwytrwalszych zgodzono się na Statut okrojony o prawa do strajku, to na dobitkę wpycha się nas w wybory, które, niezależnie od wyniku, w oczach świata uprawomocnią system. Konia z rzędem temu, kto potem wytłumaczy Francuzom, Włochom czy Amerykanom, że rząd wyłoniony po wyborach, do których wzywają Wałęsa i Wajda, Episkopat i Bratkowski, nie będzie rządem reprezentującym interesy Polaków.
   Już raz, w 1957 r., Kościół i intelektualiści polscy wezwali naród do udziału w niedemokratycznych wyborach, bo do Sejmu miało wejść kilkunastu posłów niezależnych. Przysłużyło się to jedynie Gomułce.
   Od tego, czy w sejmie i senacie, w państwie rządzonym przez komunistów, będzie 100 czy 200 posłów wyznaczonych przez Komitety Obywatelskie (z nomenklatury Wałęsy jak złośliwie ujął to Urban), naprawdę nie zależy los Polski. Nie przeczę, po części zależy polityczny los tych, którzy weszli w tę grę z szulerami, myśląc, że ich przechytrzą (lub z sobie tylko znanych powodów). Zalicytowali trzy bez atu (patrz cytowany art. S. Bratkowskiego) i teraz trzęsą się o wynik, bo w kartach cieniutko, a przeciwnicy trzymają asy w rękawach i colty pod stołem. Ale niech tam, niechby Panom Wałęsie i Bujakowi, Geremkowi i Kuroniowi udało się zebrać jak najwięcej lew. Tylko na litość, niech nas nie straszą, że gdy im te trzy bez atu nie wyjdzie, to będzie nasz solidarnościowy i narodowy blamaż. Nie nasz. Łudzi się nas, że prosta i jedyna droga do pełnej demokracji i niepodległości to ta karciana rozgrywka. Wielu daje się nabrać, bo to i koszt mały i sumienie czyste. Czasem tylko coś niemile zgrzytnie, jak słyszymy Lecha Wałęsę mówiącego na spotkaniu do generała: „mam nadzieję, że już się nie rozejdziemy. Otóż rozejdziemy się. Jeśli nie Wałęsa z Jaruzelskim, to Polacy z Wałęsą.
   „Solidarność była ideowym i organizacyjnym wyzwaniem przeciwko komunizmowi, stąd brała się jej siła i mit. Takiej „Solidarności potrzeba nam znowu, a nie jakiegoś drugorzędnego związku zawodowego od wczasów i pietruszki. SW wzywając do bojkotu, wytykając zmiany w Statucie nie walczy z „Solidarnością, ale w dalszym ciągu walczy o „Solidarność czystą i wielką, niezależną i samorządną. Komuniści tyle już idei i społecznych rozwiązań przywłaszczyli sobie i splugawili. „Solidarności połknąć im nie damy. Gramy o Polskę, o wyswobodzenie narodów z pęt komunizmu, o to, aby żyć WOLNI I SOLIDARNI.”

   I JAKIMŚ DZIWNYM TRAFEM – TO ZAWSZE CHAZARIA JEST U WŁADZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ZAWSZE CHAZARIA MA WŁADZĘ, MEDIA, APARAT KONTROLI, OPRESJI, REPRESJI, I NAWET „APARAT RELIGIJNY” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ZAWSZE CHAZARIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   SAME PRZYPADKI !!!!!!!!!!!!!!!

   I JESZCZE TEN KISZCZAK !!!!!!!!!!!!!!!
   NA DODATEK !!!!!!!!!!!!!
   MA CZELNOŚĆ POWIEDZIEĆ ŻE SOLIDARNOŚĆ NICZEGO NIE WYWALCZYŁA! TO MY DOPUŚCILIŚMY SOLIDARNOŚĆ DO WŁADZY !!!!!!!!!!!!!!!!
   O JAKIEJ SOLIDARNOŚCI PAN MÓWI ???????????
   JAKIE SŁOWA MA PAN NA MYŚLI ????????????
   TE „GŁUPOTY” ????????????????
   JAK KS.NIEDZIELAK ???????????????
   TE „PLOTKI” ?????????????
   JAK KS.NIEDZIELAK ?????????????????
   POPIEŁUSZKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   JEDNO SŁOWO NA POCZĄTEK DLA PANA KISZCZAKA !!!!!!!!!
   I SĄ NASTĘPNE !!!!!!!!!!!!!!!!
   JEST ICH WIELE !!!!!!!!!!!!!
   JAK POPIEŁUSZKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   CENA PRAWDY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   1. ***********************************************
    Jaruzelski Wojciech, karierowicz, ruski agent, zdrajca
    namiestnik sowietów, kierowniczy sprawca morderstw, donosiciel, sowiecki patriota…………
    KOMOROWSKIEMU SIĘ PODOBA !!!!

    CZ 1
    POZOSTAŁE CZĘŚCI NA YOUTUBE…

  2. ************************************
   UBEKISTAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   „Platforma Obywatelska By żyło się lepiej. KOLEGOM” – zakazany spot PiS na wybory do europarlamentu 2009 pt. „Kolesie z PO”.
   STOP CENZURZE!!!
   „Obecny wyrok sądu to niebezpieczny precedens, który może ograniczyć wolność słowa w Polsce, wolność w krytykowaniu działań rządu, co jest niezbywalnym prawem i wręcz obowiązkiem opozycji. Bo podstawowym obowiązkiem opozycji w krajach demokratycznych jest kontrola, recenzowanie i przez to motywowanie koalicji rządzących do lepszej pracy. To właśnie wolne media i wolna opozycja są od tego aby kontrolować rząd aby nie miał zapędów totalitarnych, aby nie pogrążył się w korupcji i aby coś robił.
   Pani Sędzia wydająca wyrok w tej sprawie wykazała elementarny brak zrozumienia dla kwestii wolności słowa i pluralizmu poglądów. Można powiedzieć, że Sędzia wykazała znajomości kwestii wolności słowa na poziomie przedszkolaka.

   Weźmy uzasadnienie wyroku sądu:
   1. Sąd stwierdził, że nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „PO likwiduje polskie stocznie bo likwidacja jest wynikiem działań UE. Ale kto napisał ustawę? Czyimi rękoma będzie likwidowana stocznia? Nie chce się tu wdawać w spór czy PO jest winne czy nie. Kwestią jest czy w kraju w którym mamy wolność słowa wolno rząd, który w likwidacji stoczni „macza palce i współdziała w tej sprawie, oskarżyć o likwidację stoczni. Czy można mieć inne zdanie w tej sprawie i publicznie je wyrazić?
   2. Sąd stwierdził, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyznała tak wysokich premii o jakich informował w spocie PiS faktem jest, że premie przyznano wysokie, a potem jak się zrobiła afera, obniżono je. Tu już zupełnie nie rozumie o co chodziło Sądowi. Dam analogiczny przykład Kowalski kradnie samochód Nowakowi. Policja podejmuje śledztwo, jest na tropie Kowalskiego. Kowalski dowiaduje się o tym i po 24 godz. odstawia samochód pod dom Nowaka. Czy Kowalski ukradł samochód czy nie? Czy Kowalski jest złodziejem czy nie? Oddał co prawda samochód ale wcześniej go ukradł, a oddał go dlatego, że policja deptała mu po piętach. Tak samo było z HGW. Przyznała wyższe premie, a potem przestraszyła się i w wyniku działań mediów obniżyła premie. Nie zmienia to jednak oceny zachowania HGW, bo do obniżki zmusił ja jedynie strach przed mediami.
   3. Sprawa Misiaka. Jego firma wzięła w bardzo dziwny sposób pieniądze od instytucji rządowych. Nie na darmo Misiaka wykluczono z PO. Sam ten fakt dowodzi, że nie wszytko było czyste w tej sprawie. Instytucje rządowe nadzoruje Premier a więc pośrednio jest odpowiedzialny i pośrednio odpowiada za kolesiostwo. Więc można użyć skrótu myślowego, że to Premier rozdaje publiczną kasę kolesiom z PO.
   Jak już powiedziałem można się spierać jak interpretować powyższe trzy działania. Można powiedzieć, że to kolesiostwo, można że oskarżenia PiS są skandaliczne, propagandowe, polityczne i wyborcze.
   Ale nie do sądu należy rozstrzyganie czy zarzuty są słuszne czy nie. Do sądu powinno należeć rozstrzygnięcie czy zarzuty PiSu mieszczą się w ramach subiektywnej opinii, którą można publicznie wyrazić (bo każda reklama to subiektywna opinie, właściwie większość wypowiedzi także wyrok tego sądu to subiektywna opinia), mieszczą się w ramach dozwolonego pluralizmu poglądów, mieszczą się w ramach dozwolonej wolności słowa.
   Moim zdaniem mieszczą się jak najbardziej.”
   __ http://moherykontrauklad.salon24.pl/6… , Palestrina2005 __

   STOP CENZURZE!!!

 5. SUPERMOCARSTWO TV INFO GODZ 23:48
  „USA. Kongres przyjmuje ustawy, które odbierają obywatelom prawa. Korupcja, nadużywanie władzy, kłamstwa i oszustwa.
  Bez końca można przytaczać przykłady, które przestawiają nam autorzy filmu. Wyłania się z nich niepokojący obraz. Czy rzeczywiście w USA władzę przejęła oligarchia wojskowa wspomagana przez wielką finansjerę? A korzystając z potęgi WTO, MFW i Banku Światowego kontrolują także kolejne, ubogie kraje? Jeśli tak rzeczywiście jest, co w tej sytuacji można zrobić? Odpowiedzi udzielają osoby, które szeroko mówią o nadużyciach amerykańskich władz i od lat z nimi walczą, ponosząc liczne ofiary. Tylko mała, zaangażowana grupa może odmienić świat.
  Jeśli będziemy samodzielnie myśleć, działać zgodne z naszymi przekonaniami, zdołamy dokonać zmiany na lepsze i zwyciężyć tę groźną potęgę militarno – finansową. „

 6. KRZYWONOS TŁUMACZY DZIECIOM BIEDĘ dobre ha ha
  Powinna stanąć przed dziećmi i powiedzieć kochane dzieci popatrzcie na mnie
  TAK WYGLĄDA BIEDA !!!!!!!!

 7. mnie sie juz nawet rzygac nie chce….. gadku duzo czynow mało, siedzenie i piepszenie o niczym…
  ciągle piszemy, uswiadamiamy ludzi a skutki tego sa takie ze w wyborach znowu wygrywaja POmyje zmieszane z gównem… po co to pisac skoro 80% tego społeczenstwa ma wyprane mozgi, wiekszosc żre aspartam bo to fajny słodzik…….
  Jak narazie uswiadamiacie swiadomych i nic to nie daje…. kto moze ten spierdziela z tego szamba a reszta co zostanie to bedą emeryci, rencisci i nic nie warte zmarnowane młode pokolenie wychodowane na ogłupiaczach… (E951) i po lobotomii…
  ta szmboneria juz wali schitem od co najmniej 20lat i nie zanosi się na zmiany….ale mniejsza z tym (zbyt oklepany temat) bo dzieja się ciekawsze rzeczy na swiecie….np.
  http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/huge-media-blackout-regarding-1
  warte przeczytania, wpomniałem o tym ostatnim razem, kto nie rozumie ,moze skorzystac z tłumacza, wiem niezbyt dobry ale wiadomo z grubsza o co biega… jednak dzieje sie oj dzieje…
  sorki ze nie na temat…..ale swinie przy korycie juz mi sie znudziły….

 8. Dla zainteresowanych rodzinna historia prezydentowej http://tnij.org/jcry
  ====================
  Anna Komorowska do dziś nie doczekała się poważnej biografii, chociaż jej historia jest fascynująca. Jej rodzice to funkcjonariusze MBP, a później MSW, zwolnieni w 1968 r. na fali haniebnych antysemickich czystek, do końca działali w PZPR. Ona sama była harcerką „Czarnej Jedynki” i wyszła za mąż za Bronisława Komorowskiego, silnie wówczas związanego z opozycją i Kościołem.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  CIAG DASLSZY WLINKU POWYŻEJ – ciekawe ….. poleam mizia-

  1. RODZINNA HISTORIA PREZYDENTOWEJ W AKTACH IPN
   Dorota Kania, „Gazeta Polska”,
   07-12-2010 13:44
   KOMENTY LUDU :

   Czym skorupka za młodu nasiąknie , tym na starość …
   Ten artykuł wiele tłumaczy.Jakie życie , takie ideały . Para prezydencka warta siebie. Z chłopa król i z żydówki Polka … Interesujące genealogie . Dlaczego Anna Komorowska wstydzi się swojego pochodzenia . Naród ,który tyle wycierpiał w czasie wojny ,dał ojczyźnie wielu szlachetnych patriotów.Pani Anna do nich nie należy ?

   bardzo ciekawe i bardzo smutne
   To, że Anna Komorowska jest 100procentową Żydówką (u żydów narodowość dziedziczy się po matce) nie ma takiego znaczenia, jak zawodowe związki jej ojca i matki z ubowskimi katami Polski AKowskiej i katolickiej, prześladowcami Polski honoru i wierności Bogu. Biografia prezydentowej – a także dzisiejsza niechlubna, służalcza wobec Rosji postawa jej męża – niestety wpisują ich oboje na listę prorosyjskiej agentury po 1945 r. mającej na celu uczynić z Polski siedemnastą republikę sowiecką. Jeżeli nawet te fakty zasmucające serce każdego uczciwego Polaka nie otworzą oczu elektoratowi Komoruska na to, z kim i z czym mają tu do czynienia, to znaczy że Polskę opętał diabeł zbiorowego otumanienia i pozostaje nam już tylko coraz goręcej modlić się za nasz naród – czy raczej to, co z niego pozostało.

   Czemu wcześniej nikt… Dlaczego dopiero teraz
   spoleczeństwo poznaje zyciorys pierwszej damy? Ta informacja powinna się pojawić przed wyborami prezydenta RP. Społeczeństwo miało prawo wiedzieć z jakiej rodziny pochodzi ta Pani. Jestem ciekaw jak TVN na to zareaguje, a tak w ogóle to ta stacja i jej dziennikarze są coraz bardziej śmieszni. Oni chyba czują swój koniec.

   Czemu wcześniej nikt nie pofatygował się , by wspomnieć o tym?
   Zabrakło odwagi w „opiniotwórczych mediach”, by pisać o życiorysach PIERWSZYCH…Nie wiem co napisać, serio, zwłaszcza że jeszcze przed miesiąceM czytałam na którymś z portali dla ‚wykształcunych’ wypowiedź jakiegoś pawiana na forum, że żona Bronisława Chrabii jest skoligacona z rodem Potockich..:) A tu taki kwiatek.A zastanawiałam się, czemu ona taka sztywna i bez emocji…No coż, jak się wychowało w rodzinie pracowników MBP to nijak się nie zrozumie pojęcia Patriotyzmu.
   I w kościele się przyśnie…

   Wciąż te same zagrożenia.
   „W czasie kryzysów strzeżcie się agentów”
   Marszałek Józef Piłsudski.
   No to dzięki panu prezydentowi,
   starzy UBeccy oprawcy, mogą nareszcie spać spokojnie.

   co ja o tym myślę…?
   Parszywieńko. Na sto procent zaliczyłbym to do haka na Komorowskiego. A jaka będzie reakcja? Do boju wypuszczą Stefana z tematem zastępczym typu Kaczyński to…. WSI24 podejmie temat zastępczy przez tydzień i życie będzie sie toczyć dalej…A PO DRODZE ZNOWU COS SPRZEDADZĄ ZA 1 % WARTOŚCI…ODDADZA W „DOBRE RĘCE” STARSZYCH BRACI…CO WIEDZĄ JAK SIĘ ZAOPIEKOWAĆ GAZEM ŁUPKOWYM I INNYMI CACKAMI…

   Przyznam szczerze, że mnie to zaskoczyło
   Ale dobrze. Już wiem prawie wszystko. Czyli ta sama ohydna
   przeszłość. Taka sama jak ich wszystkich. Używanie polskich
   nazwisk.Ubabranie najstraszniejszym,najbardziej haniebnym,
   morderczym i nigdy niewybaczalnym UB.Największych katów
   bohaterów naszych. I to właśnie dlatego chcą „zabetonować”
   IPN.I dlatego od dawna atakują Panią Dorotę Kanię.Straszna
   jest ta prawda. Muszę ochłonąć. Wystarczy mi tylko godzina.
   Będę obserwować przekaziory.Ciekawe,czy ktoś o tym powie.

   To teraz poznajemy życiorys Komorowskiej ! Dlaczego dopiero teraz ?????????????????????????????????????
   To jest wielki błąd, że nie znamy życiorysów prześwietlających osoby startujące na takie stołki. To samo dotyczy wszystkich osób startujących na posłów senatorów,w wyborach samorządowych,czy parlamentarnych . Nic dziwnego, że mamy złe głosowanie, bo nie znamy ludzi ze swojego miejsca gdzie mieszkamy. To są kpiny ze społeczeństwa. Media mogą łatwo manipulować ludźmi jak i politycy.Głosujemy na partie, a w partiach są różne kanalie. LUSTRACJA i jeszcze raz LUSTRACJA i dokładny życiorys do wiadomości publicznej.

   Rodzinna historia…
   Rzeczywiście, dlaczego nie znaliśmy życiorysów pary ‚prezydenckiej’ przed wyborami. Dopiero wtedy byłyby ciekawe. On fałszywy hrabia, ona córka zaciekłych UBeków. Co na to GWno?

   chichot: P. Anno!
   Ciekawe że to Jaruzel z Kiszczakiem nakręcili zwolnienia rodziców Komorowskiej w 1968 roku
   Ciekawe że mężunio jakoś nie kojarzy tych faktów.
   I co Pani na to, że małżonek brata się z Jaruzelskim, który jest odpowiedzialny za czystki antysemickie w wojsku? Nie żal krajanów?Kto wie, czy nie przyjdzie mu ochota powtórzyć lekcję i pogoni Panią z pałacu?Z takimi nigdy nic nie wiadomo-wystarczy, że wiatr powieje inaczej…

   Ubeckie rodowody; ubeckie znajomości i przyjaźnie; ubeckie koligacje i powiązania…
   Czy jest tam coś polskiego?
   Krew Polaków na rękach…

   Powiem jedno:
   wstyd byc Polakiem. UBecko WSIowa para dobrala sie do Palacu Prezydenckiego przeznaczonego dla Polakow.

   jakiż wspaniały scenariusz na film o miłości
   on -przedstawiciel najwyższej arystokracji z herbowym pierścieniem i ona -córka pracowników złowrogiego MSW.Połączyła ich miłość w Ruskiej Budzie.Ach ,cóż to byłby za film.

   Dlaczego dowiadujemu się tego dopiero teraz.Rodzina prezydentowej z przeszłością UBecką
   Czy było niemożliwe, aby ten materiał pojawił się przed wyborami prezydenckimi?Szkoda, że tak się nie stało.Ktoś tych informacji,wygląda na to, świetnie pilnował…

   …rozdroże
   Można się załamać.Dziadek z wermachtu, MATKI ŻYDÓWKI ,rodzice z bezpieki,a zięć niejasne związki z wsi.
   Gdzie my żyjemy,kto nami rządzi?
   Czy jesteśmy lemingami?
   Szok.

   Korzenie Pierwszej Damy z MBP
   Bronisław mówił o swoich teściach jako o oficerach zawodowych w LWP. Cała więc rodzina bolała nad komunistycznym nieco rodowodem nowej Komorowskiej. Co poniektórzy kuzyni tłumaczyli dziwne zachowanie Bronka wpływem żonki i jej wychowania w duchu patriotyzmu Ludowego Wojska. Teraz nastąpił szok. Jak w Radiu Erewań: nie wojskowi tylko ubecy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zarówno po mamusi jak i po tatusiu od lat 40-tych. To wtedy mordowano największych patriotów polskich. Pracowali nad tym rodzice Pierwszej Damy III RP.
   Panie Komorowski co Pan na to? Miej resztkę honoru. Zaszyj się z tą Twoją żonką w Budzie Ruskiej. Siedź cicho i nie pokazuj się publicznie! Oszczędź wstydu rodzinie. Pomyśl o dzieciach i swych wnukach. Niech przynajmniej wspominać będą honorowe zachowanie dziadka.
   PS
   Już wiem dlaczego postawiono pomnik bolszewika pod Warszawą. Dowódcy teścia kazali!

   I jeszcze jedna uwaga: Koligacje rodzinne I-szego K….a III RP są rzeczywiście szokujące………….
   Bardziej jednak szokuje mnie to, że ta wiedza dopiero teraz stała się publiczna, i że nikt z tzw. establishmentu politycznego (opozycyjnego) nic o tej sprawie nie wiedział. Ludzie, co się dzieje, czy my żyjemy w jakimś Matrixie ??? Jednak najbardziej bulwersuje mnie w tym całym artykule wyrażenie „zwolnieni w 1968 r. na fali haniebnych antysemickich czystek”. Przecież autorka sama pisze, że ojciec delikwentki, który był Polakiem, został zwolniony na takich samych warunkach jak matka. To jak to w końcu jest ??? Dlaczego niby-opozycja powiela ten kłamliwy stereotyp o Polakach antysemitach ??? Przecież ci wszyscy, którym wtedy lekko pogrożono palcem, to dawna stalinowska mafia, odsunięta od najważniejszych stołków w okresie 1953-56, próbująca wrócić do władzy w 1968……………………

   Ciemna Masa: @mycha
   Opinia wynika z zupełnie innych okoliczności ale zestaw to sobie:
   http://www.wprost.pl/ar/101225/Uran-za-teczki/
   i to
   http://niezalezna.pl/artykul/kontrowersyjne_nominacje_generalskie/41205/1
   Masa

   „ZGODA BUDUJE”
   Mieliśmy Polska Pierwszą Parę, Pani Maria z d. Mackiewicz, wykształcona , biegle władająca językami – nazwana podle przez ‚księdza’ katolickiego ojca Rydzyka – CZAROWNICĄ
   Teraz ojciec Rydzyk milczy???????????????????? Taki był odważny wyzywać szlachetną Polkę.
   Teraz mamy „pierwszą damę” z rodowodem – a on milczy.?????
   BO SAM RYDZYK JEST ŻYDEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Temat Tabu !!
   To tematy tabu i żaden dobrze opłacany dziennikarz jak i jego stacja tego tematu nie podejmie – ( TVN,POLSAT, TVP RMF FM, Radio Zet , GW ,Wprost Lis, Durczok , Monika TW stokrota a nawet Jakub Wojewódzki itd

   Aż strach
   i boję się o Panią Dorotę Kanię. W naszym kraju nie ma co już liczyć na demokrację….Słyszałam, że pozytywne decyzje o odznaczeniach profesorów, (odznaczeniach przyznawanych na wniosek uczelni przez prezydenta kraju) – zależne są dzisiaj od braku nazwisk tychże profesorow na lipcowych listach Komitetów Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. ” Nie było cię tam – masz medal – byłeś – nie masz medalu”. Czy to prawda?

   No to teraz wszystko jasne!
   Teraz wiemy dlaczego ci ludzie są tacy jacy są – nieszczerzy, pokrętni, nienormlnie sie zachowujący, znowu taka para jak Kwaśniewski i jego Jolka. UBectwem to śmierdziało juz dawno – zastanawiałem czy do Bronka dobrali się jakoś w stanie wojennym czy też on etatowy. Chyba teraz nie ma watpliwości.
   A polactwo teraz się dowie jaka sobie super parę prezydencką wybrało.No to przaśny Gajowy ma problem jak wytłumaczyc nie tylko swoje rodowe nazwisko( Szczynukowicz).

   burak z finglem
   zawsze twierdzilem ze komorowski to burak ze wsi.takie fingle jaki on ma na palcu za komuny nosili cinkciarze po 7klasach i najwieksze buraki ze wsi

   Jaki Gajowy , taka i malzonka ..
   jak tak dalej pojdzie , czyli „spoleczenstwo ” pojdzie tym tropem ..,to nie daj Boze , w nastepnyc h wyborach prezydentami beda dzieci Kiszczaka albo Jaruzelskiego…

   synergia 2010: Jasne…
   Teraz rozumiem dlaczego żona rezydenta potrafi wypatroszyć każdą zwierzynę, czym chwaliła się w przekaziorach. Skłonność do pewnych profesji też się, jak widać dziedziczy.

   do: nn 15:35
   „…nie podoba mi się takie grzebanie w życiorysach przodków.. Trochę to niegodne………..
   Bądź odważny i powiedz to w Izraelu, mądralo.!!!!!!!!!!! Tam cię prześwietlą do 5 pokoleń wstecz.!!!!!!!!!! W Niemczech do trzech.!!!!!!!!!! Powiedz, że „pochodzenie nie jest ważne” w chorej na rodowody zwłaszcza arystokratyczne Wielkiej Brytanii czy Francji!!!!!!!!!!!!!!!!!! Od dwóch tysięcy lat Europa nic innego nie robi, tylko wciąż jeden drugiemu grzebie w rodowych papierach.!!!!!!!!! Na przyszłość zastanów się ze trzy razy, zanim coś palniesz.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Tańce na cudzą nutę.!!!!!!!!!!!!!!!
   Wnuk rezuna, syn cenionego oficera armii gienerała w czarnych okularach,córka wysłużonych oficerów bezpieki,z rodzin o zmiennych nazwiskach pasują do siebie jak ulał.W PRL-u takie pochodzenie lepsze niż robotniczo-chłopskie.Okazuje się że teraz także.Mamy więc świetną pierwszą parę do poloneza. Stalin by taką parę uściskał z proletariacką czułością. Następca genseka raczył więc z łaskawości przyjąć wiernopoddańcze umizgi tej tanecznej pary.Jeśli do tego dodać genealogię tego który polskość nazwał nienormalnością!!!!!!! to można zapytać gdzie nasi.?????????????????????
   GDZIE POLACY ???????????????????????????????????????

   M.R.: Obcy we własnym kraju.
   Wydziedziczony z Polski. Tak właśnie się czuję. Od kilku miesięcy. I choć nigdy tego nie planowałem – na stare lata wybywam stąd. Z odległości łatwiej to wszystko znieść. Siedząc tu – po prostu się duszę. Nie wytrzymuję tego wszystkiego. Właściwie to szkoda, że prezydentem Polski nie został Tymiński. A co to za różnica?

   bob54: do M.R. Pozdrawiam, życzę szczęścia.
   To, co piszesz, jakbys mi wyjął z serca. Ja jeszcze nie podjęłam decyzji o emigracji, ale bardzo to realne. Najgorsze jest poczucie bezradności: co z tego, że wypruwaliśmy sobie flaki, żeby przekonac otumanionych propagandą wielbicieli „garniturów”? straciliśmy wielu znajomych (i dobrze, bo widać nie byli warci), ale Polska zjeżdża po równi pochyłej i nic już jej chyba nie zatrzyma…Chyba za późno…

   przepoczwarzanie
   Najciekawszy w tej historii jest wgląd w ciągłe przepoczwarzanie się pewnych środowisk, aby znaleźć się na czele nowej fali. Kiedy dojdzie do zmian, nasi będą ustawieni. Tylko frajerzy ryzykują. To w tym też miał swój udział
   Pamiętamy jak komoruski chwalił się w jednym z wywiadów, że przy pomocy tescia napisał prace magisterską w 11 dni.
   A czy to,że jego teściowie „Dembowscy”
   razem z Jaruzelskimi jeżdzili na wczasy na Krym, tez niebawem ujrzy światło dzienne? Zawsze go podejrzewalem, ze to ubecka wtyka….I sie potwierdza. Mężuś kobiety, której rodzice to ubeccy funkcjonariusze, a ona sama co robila w tej Czarnej Jedynce harcerskiej? Na pewno wtyczka ubecka. A jesli ona wtyczka, to i on. Bo co, nie wiedzial? A w 1977 roku wyjechali sobie na wakacje do Austrii. Kogo wtedy wypuszczali zaraz po studiach? Tylko swoim dawali paszporty. Ot i wyjasnila sie cala opozycyjna „dzialalnosc” Bronka.

   BOLEK TO PRZY NICH PIKUŚ i NAWET NIE PAN PIKUŚ
   Polam i wszystko jasne – dokonało się – to już koniec Polski .
   Teraz PO ma na celowniku tylko garstkę polaków – Gdzie był Kurski wywiadowca ?????????????????????? u brata w gw !!!

   Rodzinka!!!
   Swoją drogą to ciekawe czy sztab wyborczy J. Kaczyńskiego wiedział o tym? Może by ‚uciekinierzy’ z PiS-u (Kluzik, Poncyljusz i Jakubiak) szepnęli coś o tym. Chyba, że umizgi do PO uniemożliwiają szczerą spowiedź. Ciekawe kto zablokował te dane przed wyborami? – PO rękami swoich kretów (patrz wyżej) czy też oni z własnej woli, aby się uwierzytelnić po zdradzie. Byłoby dobrze wiedzieć.

   Vivat Patrioci!: Bananenrepublik
   Wiadomo, ze po zamachu kwietniowym na stolki dopuszczono juz tylko „samych swoich”. To juz naprawde koniec, chyba juz tyllko pozostala modlitwa za Ojczyzne.
   Swoja droga, do jakiej „sekty” zamierzal zapisac sie Dziadzio – do „katolickiej”? Nic dziwnego ze chrapia podczas Mszy Sw.

   Aj waj, co za kraj
   Zaklamania caly ocean. Nic mi do pochodzenia, ale po co bylo to ukrywac, klamac i mataczyc. Teraz majestat pierwszej glowy i damy rozpadl sie zupelnie. Przeszlosc Anny Komorowskiej z domu Rojer i wielu nazwisk wystawia certyfikat faktyczneg pochodzenia meza Bronislawa Komorowskiego vel Szczynowicza. Ktos to niezle poukladal. Stawiam na Kiszczaka i jego komando.

   slub chcielismy brac w ..Jerolzolimie…..
   Wszystko jasne…WSI musi miec sporo dokumentow na Pana Prezia..skoro nie glosowal jako jedyny w PO za rozwiazaniem tej komunistycznej szajki…..

   Tzw. konstruktywni. ‚Legendowani’. Ten,co nazwiska Lityński używa,
   u mnie w domu ksywka ‚kwiatki dla Bieruta’,bo to on przecież na tej
   starej Kronice Filmowej je wręczał i drugi Osiatyńskim nazywany. A
   ten jest mi znany z powiedzenia cyt.: „lepsze złodzieje niż Kaczory”.

   ZAFAJDANE DZIENNIKARZYNY – MEDIALNI OPRAWCY OTO WASZE DZIEŁO !: BAGNO MORALNE UBRAŁO SIĘ W SZATY HRABIÓW OPATRZYŁO POLSKIMI NAZWISKAMI, DORASTAŁO W CIEPLARNIACH UBECKICH, NIE W GŁOWIE BYŁ IM PATRIOTYZM, OJCZYZNA !!!!!!!!!!!!!
   Gdzie się podziewaja te swołocze, dziennikarzyny z gw, tvn, tej drugiej zaprzyjaźnionej ?????????????????
   Gdzie są te mendy MENDIALNE ??????????
   Dlaczego nie pisano tego przed wyborami ?
   Dlaczego to ukrywano ?
   Dlaczego w takim razie szydzono z Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ?
   Odpowiadam: dlatego ponieważ był prawdziwym partiotą !
   Ale życiorysy, te zmiany nazwisk, te pierścienie hrabiowskie na łapach, te łatwe wyjazdy do Wiednia w tamtym czasie, ale drogi życiowe, jakie teraz logiczne są wybory tych niecnych postaci…
   Teraz jase jest wszystko choć to zapewne wierzchołek góry lodowej.
   Pewnie jeszcze coś wypłynie.
   Praktycznie cała droga życiowa Bronka jest zwiazana z tym towarzystwem…
   Wychodzi, że był stale prowadzony przez bezpiekę i wsi.
   Praca magisterska w kilkanaście dni, internowanie w komfortowych warunkach / przypominam,że kobiety były internowane niejednokrotnie w lasach w namiotach /, ściąganie pożyczki przy pomocy służb, stanowisko wiceministra on przy Mazowieckim, …
   Teraz wszystko staje sie spójne i logiczne – wszystkim sterowały służby !
   Ale się porobiło !
   Cham i kaszalot !
   Wstyd dla Polski !
   SZOK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   BazyliMD: IPN: musztarda po obiedzie. Takie informacje powinny pojawić się przed wyborami.
   Kolejna instytucja ( IPN), której działalność, to jeden wielki znak zapytania.
   Nie będę tu cytował wypowiedzi starszego pokolenia oceniającego polską tzw scenę polityczną, bo strażnik forum tego nie przepuści.
   Wniosek jest jeden: polactwo jest nieźle za mordę mordę trzymane przez ekipę przywiezioną tutaj na sowieckich ( nie mylić z rosyjskimi, bo i Rosjanie przez tych samych cwaniaków byli i są dojeni ) czołgach. „Rydzyk prawdę gada” – mówiła śp Babcia. I nie pomyliła się.
   „Izrael jest dla tego tałatajstwa za trudny. Tam, mimo wszystko, trzeba pracować”.

   Gdybyście Państwo znali „Polską Rzeczpospolitą Specjalną” nie dziwilibyście się wcale!
   „Polska Rzeczpospolita Specjalna” dostępna jest tutaj: http://radek.ratlerek.pl/oss.pdf
   A co do Komorowskiego: powoli wszystko zaczyna się układać w spójną całość…

   observer: no to mamy niezły knestet w „elitach” rządowych
   teraz sam już nie wiem gdzie naszych „braci w wierze” więcej… tam? czy tu?

   Polska skończyła się na Piastach
   później to już trudno nazwac Polską.
   opluty
   Czuję się tak jak by mi ktoś w twarz napluł !!!Takie nic dostało się na salony !!!Nie dziw ,że Kurtyka musiał zginąć !!!

   Obserwator: teczka personalna B.Komuchowskiego.
   Teczka personalna B.Komuchowskiego. Bardzo ważna strona i informacje !!!! (zwróć uwagę na komentarze) ; http://teczki.obserwowani.pl/8561.html#top

   WSI’o JASNO s WAMI, TOWARISZCZI: FRAPUJĄCE FOTKI tow. KOMOROWSKIEGO
   http://antykomor.pl/10-twarzy-bronislawa-komorowskiego-czesc-2/
   http://antykomor.pl/komorowska-w-baltyku/
   Równie ciekawy
   A życiorys prezydenta na Google pod hasłem OSIP SZCZYNUKOWYCZ.
   Teraz mamy jasność, dlaczego Komoruski ukrył swoje
   dzieci. Czuł, co się święci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Rodowody
   1.W Polsce żyja obecnie dwie nacje -1. Polacy z pra- pradziada – tj potomkowie powstańców, legionistów, AK -owców, meczenników obozow i łagrow ,zolnierzy oplutych,powstańcow 1944 i zwyklych ludzi dla których Bóg i Polska była i jest ponad kasę i standard
   i zyje nacja nr 2. tj obywatele Polski , poslugujący sie polskim językiem, ale dla ktorych „polskość to nienormalność” jak kiedys stwierdził obecny premier.Ci zarządzają naszą nieszczęsliwą Ojczyzną. To chyba wszystko wyjaśnia.

   Po roku 1968, kiedy to żydzi zostali wypędzeni z
   Polski, zawsze odgrażali się, że Polacy im za to zapłacą. Mamy teraz tego najlepszy przykład. Ale tępe stado polactwa, zainteresowane tylko pełną michą, nie może tego pojąć. Trzeba znowu jakiejś tragedii, aby mieli zryw i powstali z kolan. Myślę, że po N.Roku jak zaczną się łapać za kieszenie, a zwłaszcza ci ,,młodzi, wykształceni z wielkich miast,, dopiero zrozumieją, co się dzieje w kraju.Na rozum Polaka najlepiej działa pusta kieszeń i pusty portfel.

   berek: jakie antysemickie czystki???????????????
   Tekst jest ciekawy oprócz kłamliwego określenia „czystki antysemickie w 1968″. To określenie automatycznie sugeruje ” polski antysemityzm wyssany z mlekiem matki”. A prawda jest zupełnie inna. W 1968 nastąpił rozłam w PZPR spowodowany wojna na Bliskim Wschodzie między Izraelem i Arabami. Izrael był wspierany przez USA, a Arabowie przez ZSRR. Nasi Żydzi-komuniści znależli się w niezręcznej sytuacji, bo Moskwa kazała im wspierać Arabów. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że w Izraelu walczyli z Arabami głownie polscy Żydzi, bo to polscy Żydzi zbudowali państwo Izrael, często byli to znajomi z podwórka naszych Żydów-komunistów z PZPR. Na tym tle doszło do rozłamu w partii. Gomółka dostał polecenie z Moskwy rozwiązania sporu i utrzymania jedności partii. Syjoniści otrzymali możliwość wyjazdu z Polski. Mimo, że zdradzili ZSRR i partię komunistyczną, to nikomu wlos z głowy nie spadł i spokojnie pojechali na Zachód, zamiast na Sybir.

   Koniec świata i Tuska. Dzięki takim koneksjom rodzinnym Komorowski jest nad nim.
   Połączył on prymitywizm Bolka z pochodzeniem Alka. Ale teraz przynajmniej wiadomo skąd ten Order dla Aarona Szechtera.

   pink panther: Skromny był ten tatko PANI PREZYDENTOWEJ. Tylko DEMBOWSKI? A DLACZEGO NIE RADZIWIŁL????????????
   Byłby się był Bronek Komorowski OŻENIŁ Z RADZIWIŁŁÓWNĄ.
   Łomatko, i jeszcze „prześladowani przez antysemitów” . Emerytura z MBP w wieku 39 lat. Jak to mówią: Prezydent Komorowski I WSZYSTKO JASNE. Zwłaszcza ten „Generał Jaruzelski” na posiedzeniach.!!!!!!!!!!!!!!!!

   Czytajac takie zyciorysy ,wszystko staje sie jasne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Teraz wiemy dlaczego zydowka Hilary Clinton bedac w Polsce 4 lipca nie zlozyla kwiatow na Wawelu parze prezydenckiej!!!!!!!!!!!!!!! Dlaczego wybrani przez Polakow politycy nie dbaja o Polske!Teraz wiemy dlaczego wstepowli do kosciola.Teraz wiemy dlaczego Walesa mial w klapie Matke Boska ,a nie miniaturke flagi polskiej!Wszysko dla zmylenia przeciwnika!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Towarzystwo doborowe
   http://wirtualnapolonia.com/2010/05/17/stanislaw-michalkiewicz-mcdonald-w-sluzbie-bezpieczenstwa/

   HA HA HA HA Ha HA HA. Ale się uśmiałem:
   http://www.polityka.pl/wybory/1506392,1,drzewo-genealogiczne-bronislawa-komorowskiego.read

   Google Search: ANNA KOMOROWSKA W ZAWIERCIU: MOI RODZICE NIE SŁUŻYLI W SB
   http://kurierzawiercianski.pl/articles/471
   Opisana prezydencka kampania wyborcza:
   Cytat z Kuriera zawierciańskiego : „Jedna z kobiet zapytała, czy to prawda, że rodzice kandydatki na Pierwszą Damę współpracowali z SB i czy to prawda, że straciła uprawnienia kombatanckie. Pytania wyraźnie zirytowały, lub nawet rozzłościły Annę Komorowską. Na każde z tych pytań padła jedna jednoznaczna odpowiedź: NIE.”

   wiele ciekawych wątków w tym życiorysie…………
   Pomijając „nacjonalność” naszej 1-szej damy i jej potomstwa, warto wskazać, że mamy kolejny WAŻNY przypadek, jak to Polacy w czasie zawieruch wojennej ratowali prśladowaną onczas nację. Oto państwo Deptułowie przyjmują do swej rodziny Hanę jako Józefę.Czy jakiś Grossy, Całe, Grynbergi,Krallowe…i nni im podobni nie czują chęci opisania takiego przypadku, kolejnego heroizmu Polaków w II WŚ ? Czy nasza I-sza Dama nie powinna też, chociaż po latach, dać takie świadectwo ? Przy tak masowym ataku na nas, każde się liczy !
   Inaczej też spojrzę, od tej pory, na listę odznaczonych Orderem OB. Jest i tu jakaś idea, która miękko się wprowadza do naszego domu.

   ROBACTWO
   Pisałem o tym jakiś czas temu,nie wyobrażacie sobie ilu jeszcze jest tak zwanych śpiochów,ich rodzin i powiązanych nićmi zdrady,biznesu i bezecności, to jest ten twardy elektorat obecnej władzy,nie mają żadnych skrupułów ,wyzuci z poczucia patriotyzmu i podstawowych wartości chsześcijańskich ,dochodzą do tego pożyteczni idioci,drobni geszefciarze z biur,urzędów,oraz ich kolesie ,mógłym tak jeszcze trochę wymieniać,ale do rzeczy,wszystkie nici prowadza do dawnych środowisk związanych z WSI,SB,WSW…

   dlaczego dopiero teraz???????????????????????????
   Czasami myćlę, że GP bawi się z czytelnikami w kotka i myszkę. Czy naprawdę nie można było dotrzeć do tej biografii przed wyboami prezydenckimi? Czy robicie to specjalnie, atakując Komorowską dopiero teraz kiedy już jej nic nie grozi?Albo więc ślamazarstwo albo wstrzymywanie wiadomości, któr mogłyby choć trochę zmienić oblicze wyborów prezydenckich. Zupełnie nie rozumien tego postępowania. TERAZ zo możecie sobie pisać o niej co chcecie. Jej już NIC nie zaszkodzi, ma pełnię władzy (bo to chyba jasne, że to ona rządzi Bronkiem, a przez to i Polską) no i _ jak zapowiedziała_ smakuje pełni zwycięstwa…
   dziwne by bylo gdyby wsrod morza kontrolowanych mediow uchowala sie wyspa dziewicza
   GP………..rychlo w czas takie informacje…a jaka sie ma aureole niezaleznosci 🙂

   Jeszcze przyjdzie Gomułce stawiać pomniki za 1968 rok.
   Co by było bez czystek? Sam brud.

   Juliusz Cezar: autor pewnego artykułu w pewnym piśmie – wspierany zapewne proroctwami – tak oto
   rozpoczął genealogię pewnego człowieka od Mieszka i Giedymina poprzez wszystkich hrabiów i rodziny królewskie…
   „Historie polskich rodów są pełne wzlotów i upadków, frapujących koligacji i zaskakujących postępków. Można się o tym przekonać na przykładzie prezydenta – elekta.”
   Więcej:
   http://www.polityka.pl/wybory/1506392,1,drzewo-genealogiczne-bronislawa-komorowskiego.read

   Bronek: A naiwniacy myśleli, że poniższy spot wyborczy to żart:
   Spot wyborczy Bronisława Komorowskiego – wersja bezPRowa

   To może zabrzmieć jako głos w obronie gajowego….. ale tak nie jest
   Ta nacja (nie używam słowa na „ż” celowo). pakuje się tam, gdzie może wywołać najwięcej spustoszenia.
   Przez kilka lat obserwowałem degenerację Radka zdradka, po ślubie z narodem wybranym.
   Metoda pakowania panienek o komunistycznym rodowodzie (o nacji wybranej nie wspominając) do łóżek opozycjonistów była szeroko stosowana (znam kilkanaście przykładów). Na szczęście nie zawsze kończyło się to ślubem. Wsypy, natomiast, zdarzały się z tego powodu często, ze świadomym lub nie udziałem w/w panienek.
   Matka Narodu – a geny ż[…..] ubeckie – BRAWO !!!

   Bez komentarza: RODZINA TO JEST SIŁA !!!
   http://minakowski.pl/wp-content/uploads/2010/05/jaruzelski-cybulski-komorowski.png
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Gold Tiger:
   Teraz, to właściwie coraz bardziej klaruje się pewna prawidłowość. Posiadanie w rodzinie chociaż kropli tej cennej krwi ludu, który nie uznaje nacjonalizmu i rasizmu ( u innych), ale sam w sposób bezkompromisowy ochrania swoją rasową odrębność, jest niezbędne aby uzyskać władzę. Natychmiast znajdują się fundusze, a oficjalne przekaziory i sabaty na Łysej Górze, a kysz ! mam na myśli Pałac Łazienkowski, ogłaszają „walkę o wszystko i na śmierć i życie”. I takoż walczą, aż do ostatecznego zwycięstwa.
   Jak pisze nieoceniony w tych kwestiach Stanisław Michalkiewicz „ludy tubylcze” są naiwne i dziecinne licząc, że swoją łagodnością zatrzymają ten marsz.
   Jak się przyjrzeć bonzom tego świata to prawie zawsze znajdzie się te cenne krople. Ot choćby taka Francja i jej obecny władca.
   Kto ciekawy niech zajrzy do Moskiewskiego Komsomolca nr 25414 i następny z bieżącego roku. Można także wrzucić hasło Chelsea Clinton i obejrzeć tam zdjęcia ze ślubu 30 letniej Chelsea Clinton z 32 letnim Markiem Miezwinskim, pracownikiem banku inwestycyjnego (banki to przecież specjalność tego inteligentnego ludu). Same dekoracje kwietne kosztowały rodziców 250 tysięcy dolarów.
   Ale to mało ważne.
   „Ceremonia była niezwykła, ponieważ uwzględniała przynależność religijną tak pana młodego jak i panny młodej. Ślubne przysięgi pan i panna młodzi, składali w obecności rabina i pastora, ponieważ tak Chelsea jak jej matka ( Hillary GT) należą do metodystów, a rodzina Miezwinskiego do judaizmu”.
   Jak widać wielcy tego świata zawsze muszą „uszlachcić się” cenna kropla krwi naszych starszych braci. Bracia zaś, stosując różne metody, włącznie z mariażami (ta metoda stosowana już od czasów biblijnych), uzyskują dostęp do coraz większej władzy.

   Dziwie sie bardzo, dlaczego Zydzi ukrywaja swoje pochodzenie. Zmieniaja nazwiska,biografie i zacieraja slady swoich korzeni.Przypomnialem sobie kawal z broda z lat 60-tych, ktory wiaze sie z trescia w/w artykulu.
   Spotyka sie dwoch Zydow i rozmawiaja:
   -Postanowilem zmienic swoje nazwisko.
   -Dlaczego? Przeciez masz dobre, slowianskie nazwisko, Kowalski.
   -Zgadza sie, ale jednak zmienie na Zielinski, bo moga mnie zapytac jak sie nazywalem poprzednio.

   Rodzicow sie nie wybiera, lecz paszport do Austri w 1977 roku,?????????????????????
   dostawali tylko wtajemniczeni, zona Pana Komorowskiego byla wtajemniczona poprzez urodzenie, a sam Pan Komorowski musial sie zasluzyc, gdyz jego pochodzenie zatracilo walor dziada rewolucjonisty-Szczynukowicza, krotko mowiac
   nalezalo sie wykazac i niekrtore papiery POdpisac zeby w koncu paszport dostac.
   Tak samo bylo np. z Panem Schetyna, dopiero po wpadce z bibula Sol.Wal. i rozmowach z SB ,nagle paszport w rekach. Tresci tych rozmow Pan Schetyna mowi ze nie pamieta, lecz biedaczek zaPOmnial ze gen.Bondaryk WSZYSTKO PAMIETA
   BO MA ZAPISANE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   …………bo cóż ona biedna winna, że takich rodziców miała. Owszem, jest winna, bo pełnymi garściami czerpała i nadal czerpie z łajdactw, jakich dopuścili sie jej rodzice. Pan zdaje się w ogóle nie kapować, czym było UB. To byli zwykli mordercy i agenci obcego mocarstwa. Takim ludziom nie podaje się reki. A jeśli ma sie nieszczęście mieć takich w rodzinie, to jest tysiąc sposobów, aby te winy odkupić. Można założyć autentyczne (a nie takie, jak np. pani Kwaśniewska) fundacje niosące pomoc pokrzywdzonym, instytuty, można na setki sposobów pokazać, po czyjej jest się stronie i że czuje się współodpowiedzialnym za winy przodków. To się nazywa „pokuta” i na tym polega wewnętrzna uczciwość i moralna głębia. I tak czyni np. wielu Niemców z pokolenia dzieci hitlerowskich zbrodniarzy. Ale ta pani nic takiego nie robi i zdaje się świetnie bawić w swojej wysoce niezasłużonej roli tzw. pierwszej damy. Aż się prosi, żeby zajęła się np. cierpieniami dziesiątek wdów i sierot po ofiarach kwietnia 2010. Np. ośmioro dzieci wicemarszałka Putry nie ma z czego żyć i za co się kształcić. A powodzianie? Co tam się dzieje, w tych zawilgoconych i nieogrzewanych budach?! Ale takie szlachetne myślenie zdaje się przekraczać horyzonty tej damy………………………………….

   Przysłowia są mądrością narodów!
   Oficjalny doradca prezydencki Nałęcz, znawca historii i przysłów – PO-winien teraz zawołać gromkim głosem: Niedaleko pada jabłko od jabłoni…

   SKANDAL…A to mamy „pierwszą damę”…!: Co za szambo…Ale skrzętnie ukrywała „swój zyciorys”…
   To byłoby nie na rękę Komo_ruskiemu… On tak jak Zd_RadSik ma ………….apfel…………
   To już wszystko jasne, dlaczego to taki kaszalot i narobił tyle dzieciaków… To „mame”……………Oooo, to dopiero „tradycje rodzinne”… No proszę… Toż to „wzorowa” PRL_ka!
   To słonica może sobie podać rączkę z Hubnerową i TW Stokrotką vel Olejnik…
   Ale TOWARZYCHO!
   Dlatego Gajowy tak dobrze” rozumie wrażliwość” tej SB_bandy!

   ***************************************************
   czy tesciowa Prezydenta RP była tego dnia w robocie jak mordowali Gen.Nila…????????????????????????
   ciekawe co by na taki życiorys Iej damy powiedzieli amerykanie……????????????????????????????
   *****************************************************

   Fernando: Ludowe Wojsko Polskie
   Nieświadomym polecam lekturę:
   http://www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=135778&p=daneSzczegolowe
   i podowbne.
   Ludowe Wojsko Polskie nie jeszcze reliktem przeszłości PRLowsiej.
   Związek żołnierzy LWP, nie byłych żołnierzy LWP, autentycznie istnieje. Tu i teraz.
   Jest ono cichym zapleczem PO, stojącym z bronią u nogi i czekającym na rozkaz wodza naczelnego od obrony Polski LUDOWEJ przed takimy wywrotowcami jak Wy – niezależni.prl
   Czytajcie i wyciągajcie wnioski. Jak daleko tkwimy jeszcze w LWP i PRL… i jak opalta nas ich czerwona sieć….?

   Biorąc pod uwagę te życiorysowe sensacje to
   Sensowny jest artykuł Krzysztofa Wyszkowskiego Tusk z Sikorskim na rozrzażonej blasze myślę, iż Komoruskiego to też dotyczy

   kingtiger: Co raz ciekawiej to wygląda…………
   Mame i tate pierwoj damy w MBP. Represjonowani na fali czystek antysemickich za panowania tow. Wiesława. Hmm! Coraz ciekawiej. No i te wyjazdy na zarobek do Austrii,ślub w Jerozolimie, hanuka w Pałacu Prezydenckim, Yon Kipur w Maćkowej Rudzie. Jakież to jeszcze rewelacje nas czekają? Nie mogę się doczekać!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Prosze, prosze! To juz teraz wiemy dlaczego Pan Prezydent Kaczynski MUSIAL Zginac.
   Wszystko jasne. Ciekawe kiedy Polska zacznie wyplacac Izraelowi odszkodowanie Wojenne. Suma 64 miljardy dolarow + procenty.

   *******************************************************
   Rodziców się nie wybiera
   Bardzo wielu z nas tutaj pisze, że rodziców się nie wybiera. Oczywiście, dzieci nie mogą odpowiadać za czyny swoich rodziców czy dziadków, ani w ogóle za swoje pochodzenie.
   Ale nie w tym rzecz, że się rodziców nie wybiera – tylko w tym, że do rządów różnych krajów i rządzenia „ludnością tubylczą” wybiera się właśnie ludzi, którzy mają właśnie takich rodziców.
   Doprowadza się do ich przywództwa poprzez ukrywanie prawdy, różnego rodzaju fałszerstwa, obietnice nigdy nie spełniane, łapówki, robienie wszechobecnej, nachalnej klaki itp. Te wydatki
   i tak w rezultacie zwrócą się stukrotnie poprzez prowadzenie grabieży państwa. Widać w tym myśl długofalową, aby uzyskać pewność działania i pracy na rzecz nie całości społeczeństwa a tylko pewnej grupy. Na świecie grzecznie nazywa się to „ nadreprezentacją”. W takim stanie rzeczy, nie można mieć pewności, że władza zawsze kieruje się interesami kraju w którym rządzi.
   Napisano o tym wiele tomów. Opisując czasy starożytne, średniowiecze, aż do czasów najnowszych ( choćby praca Sołżenicyna – Dwieście lat razem).
   Jakie były korzenie Włodzimierza Ulianowa to można zobaczyć w zestawieniu ze starego
   Der Spiegel’a :
   1870
   22. April: Wladimir Iljitsch Uljanow wird als viertes von sechs Kindern des Oberlehrers Ilja Nikolajewitsch Uljanow (1831-86) und dessen Ehefrau Marija Aleksandrowna, geb. Blank (1835-1916), in Simbirsk geboren. (Sein Großvater väterlicherseits, der Schneier Isaak Zederblum, war Jude, der sich nach seiner Konvertierung zum orthodoxen Christentum erst „Nikolaj Uljanin”, dann „Nikolaj Uljanow” nannte; seine Großmutter väterlicherseits, Anna Uljanina, war Kalmükin; sein Großvater mütterlicherseits, Abel Shrul [„Alexander”] Blank, war deutscher Jude aus Wolhynien, seine Großmutter mütterlicherseits Anna, geb. Großschopf, Tochter eines aus Lübeck nach Sankt Peterburg eingewanderten jüdischen – nach anderen Quellen schwedischen – Kaufmanns.)
   Czy ten pan kiedykolwiek zastanowił się naprawdę nad losem rosyjskiego narodu ? Moim zdaniem nigdy. Nie miał odrobiny litości. W Rosji panował śmiertelny głód, do którego rozmyślnie doprowadzono, a równocześnie wysyłano miliony bankom na Zachodzie. Nie wspomnę o działaniach jego „przybocznej drużyny”. Kto zechce to sam zgłębi sobie to zagadnienie. Pozdrawiam wszystkich, jak widzę temat zainteresował bardzo wielu………..
   ******************************************************

   Anna: Jestem przerażona
   Jestem przerażona tym co przeczytałam,jutro doczytamw GP.Teraz rozumiem to co trudno było mi wcześniej zrozumieć.Dlaczego Komorowski był przeciw rozwiązaniu WSI ,przeciw IPN.Drugiego kandydata PO na prezydenta Sikorskiego też żona jest żydówką,ale najgorsze jest to ,że rodzice byli ubekami.To przerażające.Matka Polka córka ubecji.Polacy kogo wybraliście na prezydenta.Panie Tusk to co nam zafundowałeś – powtórkę paktu Ribentrop Moiłotow

   sprawdz tych ludzi zanim znow sie wam uszy otworza a oczy zacznal sluchac. co?

   moze sprawdzcie zyciorysy (rodzicow), tych „uciekinierow” z PIS? Tam gdzie sa dziwne nazwiska tam jest przekret. To tylko sugestia. Zachowanie tych ludzi nie przemawia mi za zachowaniem sie czysto polskim. Kretactwo, zaklamanie i znow ubeckie zdolnosci do przkretow. Typowo-uzbeckie. Swoja droga dziwne dlaczego Niezalezna trzymala tak dlugo ta informacje??? Czy tez zaczynacie sie gnoic na czerwono????

   Czemu Bronek nic nie mówi o swoich potomkach
   Zastanawiam sie czemu Komorowscy nic nie mówia o swoich dzieciach. Czyzby ich potomkowie wyjechali do Izraela -tam skad maja swoje korzenie? Skoro maja tak liczne potomstwo powinni sie pichwalic przed społeczenstwem jak wyglada prawdziwy model Polskiej rodziny i jak bardzo sie kochają. A tu ani słowa. …. Cos jest na rzeczy.

   leon: do berek 20:18 .Bardzo trafne uwagi.
   Na potwierdzenie mało znane materiały IPN: „Marian (Samuel) Lurie w służbie UB str.24”
   http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/archiwum/debata%2030.pdf

   Ot mamy parę prezydencką.
   WSIowy agent i córka UB-ków. Kiedy mieliśmy Pierwszą Damę z prawdziwego zdarzenia w osobie Pani Kaczyńskiej, to media ją niszczyły i robiły z niej kocmołucha. Teraz kiedy prawdziwy kocmołuch zasiadł w pałacu, media są ślepe i tylko ją gloryfikują na co absolutnie nie zasługuje………..

   ——— PRZEŚWIETLENIE / RENTGEN
   — NIE MOGŁO BYĆ PRZYPADKU — to niemożliwe –teść prześwietlił przyszłego zięcia na bank – pod kątem czy się nada —pień ideologiczny MUSIAŁ !!! być ZBIEŻNY —————KOŃ TROJAŃSKI — kościół !! wykorzystywany przeciwko POLAKOM — in vitro – też / pogratulujcie sobie POLAKOKATOLICY do tego jesteście im potrzebni /

   *************************************************
   Ale heca!
   Sam Bronek ‚czerpał z tych źródeł’. Na bank (Palucha)! Kontakty z WSI. Moroczne to osoby. Ci, co tu wtrącają: ‚nie można tak po prostu z pochodzenia wyciągac wniosków’, albo prowokatorzy, albo naiwni ignoranci. Jego działania jeszcze sprzed prezydentury sugerowały, że to człowiek, który ma jakiś bezpieczniacki długi cień. Ciekawa jest sprawa odsunięcia Tuska (przez kogo?) od prezydentury: mocne uzasadnienia ma hipoteza, że UBecja chciała kgoś ‚wybitnie’ swojego. Co tam ConDonek, że cpał i chlał i żonkę PO mordzie lał? Z aferałami może coś tam przy Kubiaku z WSI więcej miał POważniejszych kontaktów wiadomego stopnia, na dodatek ‚nocna zmiana’, ale to wszystko może było dla razwiedczyków zbyt słabe i niepewne. POtrzebowali osoby lepiej zamotanej w UBeckie sieci.
   **********************************************************

   Polka: Prezydentowa
   Dlaczego sztab wyborczy J. Kaczyńskiego pod przewodnictwem p.Kluzik- Rostkowskiej nie nagłośnił tej sprawy?Teraz rozumiem w czyim interesie działała i dlaczego po przegranych wyborach opóściła PIS z grupą jej podobnych w najmniej stosownym czasie\ tuż przed wyborami samorządowymi\.Ale za to zdobyła uznanie Michnika i tej jego drużyny.Może dostanie pracę w GW?

   Wprowadzić powszechną jawność pochodzenia.!!!!!!!!!!!!!!!!
   W informacjach wyborczych do wszystkich szczebli oraz funkcji państwowych musi być podana pełna wiedza o kandydacie i po weryfikacji z dokumentami urzędowymi. W II RP nawet na świadectwach szkolnych pisano wyznawaną religię. Po II wojnie przebiegle zmieniano nazwiska na polsko brzmiące, żeby wmieszać się i „zgubić” dla zmylenia społeczeństwa, jednocześnie robiąc swoje. A ustawa o ochronie danych osobowych, żeby być incognito to czyja sprawa ??? I teraz mamy pasztet nafaszerowany łajnem, bo inaczej tego nazwać nie można.

   Rojer+Szczynukowicz=Komorowscy?
   czyli matma po rusku, o mame, i ten wyraz zadowolenia na twarzy cara, jak grali ruski hymn przed pałacem. Do tego 10.04.2010 był wręcz niezbędny. Widzieliście te setki tysięcy wyborców Rojer-Szczynukowicz i Szczynukowicza wiwatujących na ulicach stolicy, kiedy car i jego wierny przyjaciel popylali po mieście?
   Czyżby dotarło do tych zakutych makówek co wybrali? Powstańcy Warszawy czy już napluto na wasze groby?

   Made in IsraEL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Śmieszna kobieta myślała, że się nie wyda jej antypolskie pochodzenie ? Nie dość, że nosi bieliznę kosmicznych rozmiarów, to jeszcze jest po prostu ŻYCIOWO głupia.!!!!!!

   Dupowaty prezydent
   Nawet babę musiało mu załatwić UB………………..

   Skąd nauczyciel Komorowski miał w 1993r 280.000 DM (niemieckich marek)
   Olejnik u Mazurka:”Jest też sporo pytań, których nie zadajesz. Czytamy, że na początku lat 90. Bronisław Komorowski miał 280 tys. marek. Powinien albo to sprostować jako brednię, albo wytłumaczyć, jak tyle zaoszczędził i dlaczego WSI pomagały mu odzyskać te pieniądze z jakiegoś pseudobanku”
   http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/202737,jako-zootechnik-mam-slabosc-do-kaczek.html

   Tradycja nie ginie……………………
   Krol Kazimierz mial zydowke Esterke,ktora odegrala pierwszorzedna role w uzyskaniu bardzo korzystnych przywilejow i praw zydow mieszkajacych na ziemiach polskich,ktore staly sie przez to dla nich rajem na ziemi, na stulecia.
   Dzisiaj nasz Pan Bronek ma obok siebie znakomicie przygotowana i odpowiednio zadaniowana malzonke,o ironio Pierwsza Dame,ktorej role w swietle tych powiazan ubeckich i koligacji rodzinnych latwo odgadnac.Chanba, Narodzie – obudz sie!!!!!!!!

   1968
   Przy okazji,w 1968 nastąpiła wymina kilku tysięcy …..chazarów ,a od tamtej pory wyjechało z Polski kilka milionów Polaków,o czym jest głośniej!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   *****************************************
   P. p*rezydencie – gdzie jest ciało gen Fieldorfa, rtm.Pileckiego, mjra Szndzielorza, Huzara ??????????????? – jako powinowaty MBP
   możesz nam na te pytania odpowiedzieć, przynajmniej twoja żona może się postarać dotrzeć do materiałów a może już dawno wie???????????????????????????????????
   ******************************************************

   Kilka ciekawych faktów z życia Komorowskiego dla odmiany
   http://tinyurl.com/36llrh7
   polecam sprawdzić i rozpowszechnić te informacje

   WOLNOŚĆ PRASY, JAK W PRL-u……………
   Na rynku prasy mamy dostępnych dwie setki tytułów, a wiedzę o sprawach ważnych czerpiemy z jednego.
   Bo to jest ważna sprawa wiedzieć, skąd u Bronisława Komorowskiego taka gorąca miłość, z resztą z wzajemnością, do WSI czy Palikota.!!!!!!!!!!!!!
   To jest bolesne uczucie być świadkiem, kiedy motłoch dorywa się do władzy, a chwilę później sypnęły ordery Orła Białego. Ta prezydentura okryje nasz kraj hańbą!!!!!!!!!!!!
   Ale info powalające. Wychodzi na to, że od początku był Komor hodowany.

   KALKSTEIN……………………………..
   Dokonan czlowieka nie mierzy sie dokonaniami jego rodzicow, atym bardziej tesciow
   Tak przynajmniej uwazam – kazdy pracuje na wlasny rachunek. Jesli tak by bylo to trzeba by sobie zadac pytanie o rodzicow Jaroslawa Kaczynskiego i o to dlaczego nie mowi o nich calej prawdy?
   Czy przyjemnie byloby go pytac dlaczego z matki swojej robi bohaterke powstania warszawskiego, skoro ona caly okres powstania spedzila jako sanitariuszka w szpitalu w starachowicach, gdzi robila rzecz nie mniej wazna(nie mam zamiaru podwazac jej oddania ojczyznie) a mianowicie opiekowala sie powstancami rannymi w powstaniu(co notabene robila tez ciotka prezydenta Komorowskiego – tyle ze na terenie warszawy pod ostrzalem karabinow).
   Czy przyjemnie byloby pytac dlaczego nie eksponuje(i nigdy nie eksponowal choc ojciec ow zmarl dopiero w 2005 r) swojego ojca, prawdziwie zasluzonego w powstaniu, odznaczonego Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari? Dlaczego nigdy nie wyjasnil, jak ow ojciec, oficer AK, walczacy w powstaniu, po wojnie zamiast do katowni MBP, trafil na politechnike w miedzy czasie organizujac sobie ogromne mieszkanie na zoliborzu(o zgrozo dla jednej rodziny – podczas gdy wiekszosc zaosobu mieszkaniowego stolicy zostalo zniszczone, a rodziny byly lokowane w duzo mniejszych mieszkaniach po kilka).
   Czy przyjemnie byloby w koncu pytac o jego babke po mieczu i jej rzekomo semickie korzenie? KALKSTEIN !!!!!!!!!!!!!!!
   Nie wiem czy byloby przyjemnie(podejzewam ze nie), ale skoro prawda jest najwazniejsza to zadaje te pytanie. Widac takie sa tu obyczaje:
   Si fueris Romae, Romano vivito more,
   Si fueris alibi, vivito sicut ibi.

   SAMI SWOI……………………
   No tak – fajne towarzystwo. „Byli po drugiej stony barykady”… Niemcy nie maja takiego luksusu, zeby powiedziec, ze dziadkowie „byli po drugiej strony barykady” czyli w SS. A kaci z MBP (jeszcze zyja na fajnych emeryturkach) to mili starsi panowie i panie……………………..

   *******************************************************
   No dobra, to kiedy w końcu ktoś odważy się „zlustrować” rodzinę Donka. Wszyscy przyczepili się do dziadka z Wehrmachtu (gł. za sprawą Kurskiego – też „nasz”), i ani słowa o drugim dziadku (ze strony matki), który nazywał się Dawidowski. Prawie wszyscy są przekonani, że Donek to Niemiec, a niektórzy myślą że Kaszub. To jest prawdziwy majstersztyk obrzezanej dezinformacji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   *********************************************************

   Czy to ze względu na teścia Br. Komorowskiego ppłk. Min. Bezpiecz. Publicznego Jana Dembowskiego
   trafił on do najbardziej luksusowego ośrodka internowania wraz z Stef. Niesiołowskim, T.Mazowieckim i Bartoszewski i in. „ciekawymi personami” ???? Łącznie 36 WYRÓŻNIONYCH przez PRLowskie Służby Bezpieczeństwa ….

   „Opozycjoniści”
   Swoją drogą ciekawe jest to zamiłowanie opozycjonistów do ubeków. Wszak łamistrajk Krzywonos, też wyszła za mąż za zomowca. Poza tym już dawno intrygował mnie fakt, że Komorowski miał w PRLu pozwolenie na broń…………..
   Kit można wciskać młodzieży, która tamte czasy zna z opowiadań. Ja, choć nie staruszek, to niestety pamiętam tamte realia. Opozycjonistom nie wydawano pozwolenia na broń (a przecież pan hrabia z aparatem wtedy nie polował) i nie wypuszczano swobodnie za granicę (chyba, że w jedną stronę, bez prawa powrotu). W artykule jest wiele ciekawych informacji z pozoru nieistotnych. Np. jakim cudem młode, studenckie małżeństwo w roku 1977 po wakacyjnej pracy kupiło sobie mieszkanie. W PRLu, to było raczej niemożliwe. Mieszkań podobnie jak … (tu wpisać wszystko z wyjątkiem octu) nie było, w 76 pojawiły się kartki na cukier, mam jeszcze w klaserze. Na mieszkanie się czekało, podobnie jak na telefon czasami po dwadzieścia lat a na „wolnym rynku” ceny były horrendalnie wysokie……………..

   Gdzie oni wszyscy teraz są????????????????
   Czy ktoś zna z nazwisk tych 36-ciu internowanych razem z Komorowskim? Ciekawe co porabiają teraz ci „opozycjoniści” z „silnej grupy pod wezwaniem…”

   Życiorysy obecnych elyt podobne!!!!!!!!!!!!!!!
   Rodzice należeli do tzw. utrwalaczy władzy ludowej a z tym wiązało się niszczenie patriotycznej opozycji i takich wielkich Polaków jak Generał Nil, Rotmistrz Polecki i wielu innych, których miejsca pochówku do tej pory nie znamy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! natomiast ci co utrwalali tę władzę dostali wysokie emeryturki jak Zwolińska czy Michnik a kiedy chciano aby sprawiedliwości stało się zadość podnosiło się larum obecnych elyt potomków utrwalczy o antysemityżmie czy to jest wolna Polska????????????????

   Bronek: MÓJ DROGI WUJU WOJCIECHU:
   http://minakowski.pl/wp-content/uploads/2010/05/jaruzelski-cybulski-komorowski.png
   http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/42/5801/1/1417184755.jpg
   Uzupełnienie do materiału – warto poczytać
   http://blogmedia24.pl/node/32 050

   Rok 1981 – Komorowski internowany w jednym ośrodku z gwiazdami „Okragłego Stołu”.
   Rok 1977 – Komorowski żeni się z córką pracowników stalinowskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego .
   Bronek oddelegowany czy to czysty przypadek ?

   *************************************************
   Wszystko staje sie powoli jasne………………
   To WSI-Sb wymusilo na thuzku rezygnacje z kandydowania na prezydenta!!!. Chcieli miec na tym stanowisku 100-procentowo swojego czlowieka, na ktorego zreszta maja haki w zwiazku z nielegalnym handlem bronia, gdy Bronek byl ministrem obrony. Idac dalej tym tropem to wszystko to, co robil Bronek jako p.o. prezydenta i wszystko to co robi obecnie odbywa sie wg scenariusza napisanego przez WSI-Sb!!! Nedzna marioneta ten Bronek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   *************************************************

   ****************************************************
   *****************************************************
   To jest mały ułamek
   To są tylko materiały UB i SB.
   Najważniejsze dokumenty, czyli zbiór zastrzeżony IPN jest nadal nie dostępny. Na dziś mało wiemy kto był agentem WSW, a wcześniej Informacji, czy po 90 roku nieweryfikowalnej WSI – poprzedniczki WSW.
   Akta nie płoną. Pozoruje się czasem płonięcie akt. Pali się śmieci zwłaszcza w tajnych służbach !!!
   Do normalnego !!!
   Dla mnie normalnego jest to, czy ktoś mówi prawdę czy sobie drwi z nas wszystkich, czy kłamie. Powiedzenie prawdy o sobie powoduje, że dokumenty np. zebrane przez Moskwę nie mają żadnej wartości, są dla nich bezużyteczne.
   Niestety zarówno rodzice Pani Prezydentowej, jak również dziadek i ojciec Pana Prezydenta nie mają chlubnej przeszłości. Albo mają powiązania z UB, CZEKA, Informacją Wojskową. Jak się ma takie korzenie to może się być opozycjonistą, jak otworzymy zbiór zastrzeżony, to zobaczymy jakim opozycjonistą !!!
   Jeżeli zaś chodzi o gen. Andersa – to polecam publikację prof. Pawła Wieczorkiewicza niestety nie żyjącego doskonałego sowietologa, politologa, który postawił tezę udowodnioną niestety, że gen. Anders był agentem sowieckim!!!!!!!!!!!!! (wynika to z zeznań jakie składał), to niestety ten ANDERS wbrew SIKORSKIEMU wyprowadził polskie wojsko z ZSRR spiskując za zgodą sowietów z Brytyjczykami. To niestety ten ANDERS następnie wykrwawił polskie wojsko pod Monte Casino. To niestety ten ANDERS następnie nie dopuścił aby jego armia wróciła do Polski. Wszystko, to w zadziwiający sposób działa na korzyść sowietów. Do tego dochodzi jeszcze, słowa żony gen. SIKORSKIEGO, że ten morderca !!!!!!!!!!!!!!!(chodzi o jej męża i katastrofę Gibraltarską ) nie będzie składał wieńca na grobie jej męża.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zabójstwo – Brytyjczycy nie przypadkowo utajnili dalej akta, aby chronić rodziny – na Gibraltarze nawet mysz się nie mogła przecisnąć bez zgody Brytyjczyków!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, zabójstwo w momencie kiedy ważyły się losy Polski w To dlatego też Irena ANDERS była tak hucznie witana w PRL – tak wita się swojaka.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Jeżeli zaś chodzi o Powstanie Warszawskie – to dziś już wiadomo, że agentura sowiecka ulokowana najbardziej pchała do Powstania.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Motywy powstania słuszne, moment, decyzja i wykonanie fatalne. Największy przeciwnik powstania gen. NIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! został zakatowany na Rakowieckiej – przykuty do ściany w której z drugiej strony był wmontowany karabin – w ten sposób rozstrzelany.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Powstanie było na rękę STALINOWI, który dokładnie wiedział, kiedy wybuchnie. STALIN chciał aby to NIEMCY wymordowali kwiat Państwa Podziemnego i jej regularne wojsko.!!!!!!!!!!!!!!!
   Gdyby nie to, oraz gdyby armia Andersa wróciła do Polski sowieci nigdy by nie podporządkowali sobie Polski na tak długo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Czyli jak to mówi prof. Paweł Wieczorkiewicz rok 1989 byłby znacznie wcześniej.
   Nie jest również tajemnicą, że AK skręcała już po 1943 r mocno w lewo.
   Faktem jest że AK w około 80% była rozpracowana zarówno przez GESTAPO jak i ABWERĘ. Znaczna część wyższego dowództwa po laniu pod Stalingradem dopuszczała możliwość rozmów z AK, na temat przyszłości. A to dla STALINA, BRYTYJCZYKÓW, AMERYKANÓW było nie do zaakceptowania.
   Dla AK nie tylko Niemcy byli wrogiem, ale o wiele większym ZSRR – kolejny okupant !!!
   ********************************************************
   ********************************************************

   ROBIĄ Z NAS DRUGĄ STREFE GAZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   TO JEST TO SAMO !!!!!!!!!!!!!!!!
   NICZYM SIE NIE RÓŻNI – TE SAME METODY, TA SAMA POGARDA, TAKI SAM STYL NISZCZENIA – CZY PALESTYŃCZYKÓW CZY POLAKÓW – MORDUJĄ NAS – NA NASZEK POLSKIEJ ZIEMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ROBIĄ BURDEL W KAŻDYM KRAJU – GDZIEKOLWIEK SIĘ POKAŻĄ – ROBIĄ BURDEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   OD WIEKÓW, BEZKARNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   WON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   DO ISRAEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   TAM JEST WASZ KAANAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   TAM JEST WASZA ZIEMIA OBIECANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   WON Z POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   PRECZ ZŁAPAMI OD NASZEJ ZIEMI, NASZYCH DZIECI, NASZEJ PRZYSZŁOŚCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   WON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   1. WIESZ CO BAZAR – ZROBIĘ ZAKLADKĘ PT- „ELYTY III R.P – ŻYCIORYSY”
    kiedyś dawno już o tym myślalem chyba to bedzie dobry pomysl wszystko w jednym miejscu – co ty na to – każdy będzie mugł w formie posta wstawić życiorysik – a ja go okraszę fotką i upiększeniami .
    ==================
    KLIKAJCIE NA PLUS LUB MINUS ZOBACZYMY CZY TAKA ZAKLADKA JEST WASZYM ZDANIEM POTRZEBNA – W NECIE.
    =======================
    myśle ze to dobre kompendium do czerpania wiedzy szczególnie przed wyborami

 9. ZAPISUJEMY SIĘ DO ZHP
  Harcerze i podobne im stowarzyszenia dostaną broń
  WARSZAWA. Sejm zdecydował, że pozwolenie na broń będą mogły uzyskać osoby należące do stowarzyszeń takich jak ZHP czy ZHR – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.

  Będzie to broń z bocznym zapłonem o kalibrze do 6 mm. Stowarzyszenie musi mieć charakter wychowawczy lub patriotyczno-obronny.

  Posłowie tłumacza, że dzięki nowelizacji ustawy różne kluby będą mogły zdecydowanie łatwiej dostawać pozwolenie na broń taką jak kbks. To pozwoli im realizować założone cele.
  http://wolnemedia.net/wiadomosci-z-kraju/harcerze-i-podobne-im-stowarzyszenia-dostana-bron/

   1. I TAK JEST
    Wpierw będą cię ignorować , później będą się śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz.
    Mahatma Gandhi (1869-1948)

 10. (2008-08-01 15:09)
  ~Dr.Smiley

  16 Postulatów pojednania polsko-żydowskiego

  1. Gmina Żydowska (Kahal) ogłosi wobec całego
  świata, że mordowanie narodu żydowskiego (4
  miliony – a nie jak się fałszywie podaje 6) w
  okresie drugiej wojny światowej, było dziełem
  hitlerowskich Niemiec. Hitler otrzymał na
  zbrojenia od bogatych bankierów żydowskich 5
  miliardów dolarów w celu wywołania wojny i
  podporządkowania podbitych narodów interesom
  żydowskim.

  2. Przeprosic za zniszczenie państwa i cywilizacji
  rzymskiej.
  Za rewolucję francuska, za wymordowanie
  inteligencji i arystokracji francuskiej. Za
  zbrodnie królobójstwa na francuskiej rodzinie
  królewskiej i okrutną rytualną rzeź rodziny
  carskiej w Rosji.

  3. Przeprosić wszystkie narody świata, w tym
  szczególnie Polaków, za stworzenie zbrodniczej
  ideologii nazistowskiej i komunistycznej. Tak
  hitlerowski nazizm, jak i bolszewicki komunizm,
  to
  machloja żydowska, finansowane przez najbogatsze
  żydowskie klany Rotschildów, Schiffów, Warburgów,
  Rockefellerów i Morganów.

  Za wywołanie obydwu wojen światowych; 50 milionów
  ofiar drugiej wojny światowej i ich krew spada na
  dzieci wasze. Za twórców hitlerowskiego nazizmu,
  Alfreda Rosenberga, tworcy „Ustaw Norymberskich”.
  Za waszych zwyrodniałych braci-morderców: Josepha
  Goebbelsa, Heinricha Himmlera, Karla Adolfa
  Eichmanna, Reinharda Heydricha, Bormana. Za
  półżyda Hiltlera.

  4. Przeprosić wszystkie narody świata za żydowską
  rewolucje bolszewicką, finansowana przez
  najbogatsze żydowskie klany Rotschildów,
  Schiffów,
  Warburgów, Rockefellerów i Morganów. Za ponad 100
  milionów ofiar tej rewolucji (w sztabie rewolucji
  o wszystkim decydowali żydzi a nie rosjanie). Za
  żydowski memoriał do cara Rosji w 1916 roku, w
  ktorym żydzi stanowczo sprzeciwiali się zamiarowi
  cara przyznania niepodległości Polsce. Za udział
  w
  czwartym rozbiorze Polski. Za zdradziecką napaść
  na Polskę 17 września 1939 roku.

  Za kolaboracje z wrogiem w czasie wojny przez
  waszych braci żydów – Szechterów, Szyra,
  Jedrychowskiego, Wata, Borejszę, Ważyka,
  Bieńkowskiego, Bieruta, Nowotkę. Za fałszowanie
  wyborów na życzenie Stalina w 1939 roku,
  dotyczących przyłączenia ziem Kresów Wschodnich
  do
  ZSRR.

  5. Przeprosić Polakow za stworzenie 5 kolumny –
  Komunistycznej Partii Polski. Za udział w wojnie
  polsko-bolszewickiej w 1920 roku po stronie
  bolszewików. Za zdradę i dezercję w czasie II
  wojny trzech tysięcy żołnierzy żydowskiego
  pochodzenia z Armii Andersa w Palestynie w 1943
  roku.

  6. Przeprosić Polaków za przyjęcie z rąk Stalina
  władzy nad Polakami w 1943 roku. Za wymordowanie
  ziemiaństwa i inteligencji polskiej na Kresach
  Wschodnich. Za półtora miliona deportowanych na
  Syberię. Za trzysta tysięcy wymordowanych Polaków
  w katowniach UB i NKWD po 1944 roku. Za 15
  tysięcy
  oficerów zamordowanych w Katyniu przez waszych
  braci żydów – Berię, Merkulowa, Zurbina. Za wiele
  tysięcy pomordowanych w Miednoje, w Charkowie, w
  Smoleńsku, w Kalininie, w Bykowni, w Kijowie i w
  Mińsku.

  7. Przeprosić Polaków za 1939 rok. W czasie
  kapitulacji Polski, kiedy Polacy chowali
  poległych
  obrońców ojczyzny, żydzi z rabinami na czele – na
  zachodzie witali armię hitlerowską, a na
  wschodzie
  armię bolszewicką chlebem i solą. Starsze
  pokolenie pamięta ten akt zdrady.

  8. Przeprosić wszystkie narody świata za waszego
  brata żyda Roosevelta, największego zbrodniarza
  politycznego wszystkich czasów. Za podstępne
  sprzedanie Polski i dziesięciu innych krajów
  Europy Stalinowi w Teheranie a później w Jałcie.

  9. Przeprosić Polaków za dokonywane z pełną
  premedytacją masowe eksterminacje arystokracji,
  ziemiaństwa i inteligencji polskiej po 1939 roku.
  Za roztrzeliwanie profesorów polskich uczelni,
  Uniwersytetu Wileńskiego i Lwowskiego. Za
  wymordowanie na Wschodzie inteligencji polskiej
  włącznie z gajowymi i nauczycielami. Było to
  dalekowzroczne żydowskie działania oczyszczające
  przed przyszłym panowaniem żydowskim w Polsce. Za
  wymordowanie ponad 5 tysięcy oficerów polskich w
  sfingowanych procesach i skrytobójczych mordach
  po
  1944 roku. Za rytualny mord na synu Piaseckiego,
  którego po zamordowaniu zamurowano w ścianie.

  10. Przeprosić Polaków za gospodarcze zniszczenie
  Polski. Za tzw. „bitwę o handel” w latach 1945-49
  kierowaną przez żyda Minca, „znacjonalizowano” –
  upaństwowiono, zniszczono wszelkia inicjatywę
  prywatną. Za zawłaszczanie polskiego majątku
  narodowego. Za obecne powtorne zawłaszczenia i
  grabież polskiego majątku narodowego pod szyldem
  „prywatyzacji” żyda Balcerowicza. Za
  wmanipulowanie Polski w pułapkę zadłużenia. Długi
  dolarowe były i są zaciągane w imieniu Polski
  przez żydów i u żydów (Jagielski, Szyr, Rajchman,
  Balcerowicz).

  Za wszystkie afery z udziałem waszych braci
  żydów: Grobelnego, Bagsika, Gąsiorowskiego. Za
  gen. Matejewskiego, Milewskiego, Kiszczaka. Za
  przechwycenie polskiego monopolu spirytusowego.
  Kryzys Polski to wasza zaplanowana żydowska
  machloja. Plan Balcerowicza, to realizacja
  niezrealizowanego planu Alenchauera z 1943 r.
  Według tego planu, przeznaczonego pierwotnie dla
  pokonanych Niemiec, Polska ma zostać krajem
  pasterskim, jako lebensraum dla wyższej rasy
  panow
  – zydów i Niemców. Plan ten został opracowany z
  przeznaczeniem dla pokonanych Niemiec po wojnie.
  Z jakiej racji plan ten zastosowano dla Polaków?

  Polacy! Kryzys Polski jest wynikiem zaplanowanej
  i wykonywanej z premedytacją niszczycielskiej
  działalności żydowskiej (prawa chazuka). Od 1945
  roku do dziś, media, polityka, polska gospodarka
  była i jest w rękach żydowskich. Zaczynając od
  Minca, Bermana, Jędrychowskiego poprzez
  Krasińskiego, Krzaka, Lewandowskiego, Wilczka, a
  kończąc na Kwaśniewskim, Balcerowiczu i
  Kaczyńskich – są to żydzi z nomenklatury
  Sanhedrynu.

  11. Przeprosić Polaków za opluwanie ich godności
  i tradycji, za fałszowanie historii, skończyć z
  upokażaniem i obrażaniem Polaków w żydowskich
  gazetach. Zamknąć polskojęzyczne gazety
  uprawiające polakożerczą propagandę. Dotyczy to:
  „Gazety Wyborczej” , „Życia Warszawy” ,
  „Tygodnika
  Powszechnego” , „Polityki” , „Nie” Urbana.
  Odwołać
  naczelnych redaktorów tych gazet i przenieść ich
  do Folkssztime lub wydalić do Izraela. Żydowskie
  gazety powinny być oznakowane, że są to gazety
  żydowskie.

  12. Żydzi powinni oddać Polakom kierownicze
  stanowiska w telewizji, prasie, radiu. Żydzi
  powinni podać się do dymisji w Rządzie, Sejmie i
  Senacie, Generalnej Prokuraturze i we wszystkich
  instytucjach państwowych.

  13. Rozwiązać paramilitarną organizację MOSAD. 2
  tysiące agentów tej obcej organizacji uzbrojonych
  w broń i wyposażenie szpiegowskie bezkarnie
  grasuje po Polsce. Przeprosić Polaków za
  skrytobójczy zamach na Palestyńczyka w kawiarni
  „Viktoria”. Zamach ten odbył się za wiedzą i
  zgodą
  żydowskich władz w Polsce.

  14. Wydalić z Polski zacietrzewionych
  polakożerców – Jana Błońskiego, Michała
  Czajkowskiego, Stommę, Urbana, Geremka-Lewartowa,
  Wiatra, Kwaśniewskiego-Stoltzmana,
  Borowskiego-Bermana, Warszawskiego-Geberta,
  Bartoszewskiego, Blumsztajna, A. Cała.

  15. Wydalić z Polski Adama Michnika-Szechtera,
  jako polakożercę i wroga publicznego nr 1 Narodu
  i
  Państwa Polskiego. Ojciec Michnika – Szechter był
  agentem sowieckim i sekretarzem komunistycznej
  partii Zachodniej Ukrainy. Matka Michnika
  fałszowała podręczniki szkolne do historii dla
  polskich dzieci. Brat Michnika, Stefan Szwedowicz
  – sądowy morderca i zbrodniarz „Informacji
  Wojskowej” wydawał wyroki śmierci na polskich
  oficerów. Sam Adam Michnik już w wieku czterech
  lat był pasowany i niesiony na ramionach przez
  Bieruta na pochodzie pierwszomajowym. (…)

  Wydalić z Polski Tadeusza Mazowieckiego za
  kolaborację z okupacyjną żydo-bolszewicką władzą
  w
  latach stalinowskich w postaci współpracy z
  szefem
  NKWD na Polskę, generałem Sierowem przy
  organizowaniu PAX, antykatolickiej oraganizacji
  zmontowanej przez NKWD, wiceprezesem której był
  Tadeusz Mazowiecki. Pozorujący się dziś – o
  zgrozo
  – na katolika i „opozycjonistę” T. Mazowiecki
  zaciekle zwalczał i rozbijał od środka Kościół
  Katolicki. To on oskarżał w ówczesnej prasie
  biskupa Kaczmarka, którego stalinowski sąd skazał
  na długoletnie więzienie (zob. „Wrocławski
  Tygodnik Katolicki” nr 5, 27.09.1953 r.). Za to,
  i
  za udawaną, koncesjonowaną przez SB i PZPR
  opozycję oraz za zmowę z żydo-komunistami w
  Magdalence i przy „okrągłym stole”. Za
  przechwycenie majątku po b. PZPR na rzecz
  organizacji żydowskich (Wilczek). Za bezprawne
  zrzeczenie się odszkodowań od Niemiec na rzecz
  poszkodowanych Polaków przez III Rzeszę Niemiecką
  (Polska winna otrzymać od Niemiec 530 miliardów
  dolarów odszkodowań za zniszczenia wojenne). Za
  tajny aneks do umowy w Krzyżowej. Za całe zło,
  które uczynił Polsce Tadeusz Mazowiecki winien
  stanąć przed Trybunałem Narodowym.

  16. Unia Demokratyczna, Unia Wolności, SLD – a
  teraz „Demokraci” i LiD to najliczniejsze
  środowiska żydowskie, wszystkie te organizacje
  winny być zarejestrowane i występować jako
  organizacje żydowskie.

  17.Odebrać wszystkie odznaczenia nadane w
  POLSCE zydom.Uzasadniam ten postulat wierszem
  Pana
  Rajnolda Suchodolskiego z gazety Tylko Polska nr
  15[135]str 13.
  Krzyż i wstęga-spoczywajace na nieprawych
  piersiach
  „Z miękkiego jedwabiu tkana,
  Purpurowo farbowana,
  Rzekla raz do krzyża wstęga:
  Znikła już sławy potęga!
  Dawniej,kto był w boju śmiały,
  Kto praw bronił i ojczyzny,
  Temu wstążka,krzyżyk mały
  Goił cierpienia i blizny.
  Dziś,kto brzemię trosk rozdaje
  I kto biednym łzy wyciska.
  Na tym wstążka-krzyżyk błyska.
  O czasy! O obyczaje!
  Zmartwiał krzyż jak w paraliżu
  -i powiedział siostrze:
  Dawniej wisiał łotr na krzyżu
  Dzisiaj krzyż na łotrze.
  Ale próżno się zaczaja
  Taki urzędniczek
  Bez dekretu Mikołaja
  Wszystkich czeka stryczek.

  Serdecznie Państwa pozdrawiam

  Po opublikowaniu i spełnieniu wszystkich w/w
  postulatów, Polacy powinni okazywać Żydom
  braterstwo według ewangelicznej zasady – miłuj
  bliźniego. http://fakty.interia.pl/prasa/news/nie-tylko-bartoszewski-przestal-byc-profesorem/komentarze,1155504,,17122497

  1. **************************************
   ANTYKK
   DO TEJ WYLICZANKI TRZEBA JESZCZE DODAĆ JEDYNY W PRZYPADKU ANGLII PRZYPADEK KRÓLOBÓJSTWA –
   Jest to mechanizm działania, który od rewolucji angielskiej 1640 roku sprawdzał się przynajmniej częściowo w dziejach Europy. Cromwell, sponsorowany przez bogatych koshernych kupców wolnomularskich – wystąpił przeciwko „tyranii” Karola II, znajdując poparcie w znacznej części parlamentu, osiągnął następnie władzę wielokrotnie silniejszą od tej, którą posiadał ścięty król, a parlament po prostu rozpędził.!!!

   SUPER-LINK Z B.CIEKAWYM INFO !!!
   http://niniwa2.cba.pl/ksiega_szpiegow_encyklopedia_1.htm
   (…)
   sprawny system wywiadu powstał w Anglii dopiero w XVII wieku, za rządów lorda protektora Olivera Cromwella, który – jak stwierdził jeden z jego szpiegów, John Thurloe – najął „wielu szczwanych typów”. Cromwell rozpoczął również praktykę systematycznej kontroli przechwytywanej korespondencji prywatnej, przechodzącej przez Generalny Urząd Listów (General Letter Office) (John Wallis). Zajmował się tym jego tzw. tajny człowiek.
   The Secret Office, Tajny Urząd
   Aparat szpiegowski stał się trwałym elementem struktury państwa po rewolucji, która obaliła rządy króla Jakuba II i zwiększyła wpływy Parlamentu, zagwarantowane aktem Bill of Rights z 1689. Daniel Defoe, który nazwany został ojcem brytyjskiej tajnej służby, szpiegował dla speakera Izby Gmin w 1703, śledząc spiski jakobitów (stronników syna obalonego Jakuba II) przeciw tronowi. W wieku XVIII utworzono urząd deszyfranta do łamania kodów (Willes Edward), powstał Secret Office (Tajny Urząd) podlegający sekretarzowi stanu (Tajny Urząd włączono później do Urzędu Poczt, sama jednak praktyka rutynowej kontroli korespondencji, zwłaszcza zagranicznej, nie uległa zmianie)
   (…)

   https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/o-zydowskim-rodowodzie-masonerii-henryk-pajak/wolnomularstwo-a-zydzi/

   TROCHĘ INFO TAKŻE TU :
   http://niniwa2.cba.pl/protokoly_janusz_tazbir_2.htm

 11. Zapiszmy sie do harcerstwa!!!

  WARSZAWA. Sejm zdecydował, że pozwolenie na broń będą mogły uzyskać osoby należące do stowarzyszeń takich jak ZHP czy ZHR – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.

  Będzie to broń z bocznym zapłonem o kalibrze do 6 mm. Stowarzyszenie musi mieć charakter wychowawczy lub patriotyczno-obronny.

  Posłowie tłumacza, że dzięki nowelizacji ustawy różne kluby będą mogły zdecydowanie łatwiej dostawać pozwolenie na broń taką jak kbks. To pozwoli im realizować założone cele. wolnemedia.net

 12. Bieda genetycznie dziedziczona, no co za bzdura. Ta baba chyba nie wie o socjoinzynierii itd. Bieda jest generowana, modyfikowana i celowo podtrzymywana np. przez utrudnianie obywatelom tworzenia miejsc pracy, zakladania wlasnych firm, podatki kosmiczne << dlatego wlasnie nie ma klasy sredniej, bo co tam klasa srednia, kase by zagarnela, wladze, itd = zagrozenie dla tych co teraz u koryta… A ona sie dziwi. Tacy co to sie zawsze dziwuja skad ta bieda, skad ten rak, skad to bagno w Polsce i na swiecie bez wskazania na prawdziwe przyczyny (wiadomo po nitce do klebka, nie trudno jest wskazac przyczyny i sprawcow takiego czy innego stanu rzeczy – ale do tego trzeba miec wole i checi) to denerwuja mnie najbardziej. Rece i nogi opadaja. Chyba sobie melise zaparze bo juz nie wyrabiam. ;(

  1. ONA SIE NIE DZIWI TO PRYMITYWNA BABA – KTORA ROBI TO ZA PIENIADZE – A DONEK MA SZCZESCIE ŻE ZNALAZŁ TAKA SZUMOWINE DO GLOSZENIE GÓWNOPRAWDY – I ZAKLAMYWANIA ZECZYWISTOSCI – TRZEBA BYĆ OSTATNIM SKURWESYNEM ŻEBY – PISAĆ TAKIE BROSZURKI DO DZIECI I TO KURWA ZA NASZE PIENIADZE – OBÓDŻCIE SIE !!!!!!!!!!!!!!!!! ALBO

  2. TY MELISĘ – A JA SOBIE KALACHA PRZEOLIWIĘ – a ostatnio myslalem co te h….. jeszce wymyślą – TO JEST ……….
   ================
   PRZEPRASZAM ZA SLOWNICTWO W CAŁYM ART I KOMENTACH – ALE niemmam słow –

    1. TO NIE SĄ JAJA – KTO SPONSORUJE TE ŚWIERSZCZYKI DLA DZIECI – NIE WIESZ – KU…….. JAK MOZNA DZIECI NISZCZYĆ W TAKI SPOSOB – TAKIE DZIAŁANIE TO ZBRODNIA!!!!!!!!!!! – NAWET ZA NAJSTRASZNIEJSZEJ KOMUNY PRL-U NIKT NIE OŚMIELIL SIĘ KUR……………………………………!!!!!!!!!

    2. TAKA INDOKTRYNACJE STOSUJĄ GANGI ŻEBRAKÓW RUMUŃSKICH OD MAŁEGO WPAJAJĄ MU ZE NIC NIE WARTO – BO SIĘ NIE UDA – JEDYNE WYJSCIE TO ZOSTAĆ ZEBRAKIEM – NIEKTÓRZY NAWET SIĘ SAMOOKALECZAJĄ LUB SĄ OKALECZANI ZEBY BYĆ BARDZIEJ SKUTECZNYM ŻEBRAKIEM –
     =============================
     TO JEST „KASTRACJA” AMBICJI – ZA PIENIADZE RZĄDU – TO NIE JEST WASZ RZĄD TO RAK TOCZĄCY TO NAROSL OBCA –

     http://interia360.pl/artykul/w-domu-rodzinnym-grozila-mu-milosc-i-brak-dostatku,41488

   1. KGP: Od początku grudnia zamarzły 53 osoby

    1 godz. 47 minut temu

    Od początku grudnia, czyli tylko w ciągu ośmiu dni, w całym kraju zamarzły 53 osoby – alarmuje policja.
    ==============================
    zapewne byli genetycznie uwarunkowani aby tak skończyć –

    1. ****************************
     RAKOWSKI TO CHAZAR !!!!!!!!!!!!!
     MOJŻESZ RAK !!!!!!!!!!!
     http://naparkiecie.pl/ftopic12022.html

     PO CO SIĘ NIM PODPIERAĆ ?????
     JAKBY TERAZ ŻYŁ, TO BY ZAŁOŻYŁ BLOGA I ROZLEWAŁ TAKI GNÓJ JAK PALIKOT !!!!!!!!!!!!!
     TA SAMA SWOŁOCZ !!!!!!!!!!!
     UTRWALACZ !!!!!!!!!!!!!!
     DO ISRAEL !!!!!!!!!!
     DO JEROSOLIMA – TAM SOBIE RZADŹCIE I RÓBCIE ZADYMY W SYNAGOGACH !!!!!!!!!!!!
     RÓBCIE SOBIE BURDEL W WASZYM KNESECIE !!!!
     TAM SOBIE RÓBCIE NAPIERDALANKI I WODE Z MÓZGU – SOBIE !!!!!!!!!!!!!!
     A NIE NAM POLAKOM CZY INNYM NARODOM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     NACJA WYSPECJALIZOWANA W PASOŻYTOWANIU, KNUCIU, INTRYGACH I NISZCZENIU !!!!!!!!!!!

     JUŻ CHRYSTUS O WAS POWIEDZIAŁ – PLEMIĘ ŻMIJOWE, DZIECI SZATANA !!!!!!!!!!
     I BEZ KOMENTÓW MI TU – W STYLU ŻE CHRYSYUS BYŁ ŻYDEM ! GÓWNO PRAWDA – ŻE SIĘ TAK WYRAŻĘ W TAKIM ŚWIĘTYM KONTEKŚCIE –
     BYŁ ARYJCZYKIEM !!!!!!!!!!!!!!!!
     NAWET HISTORIĘ I BIOGRAFIĘ CHRYSTUSA ZMANIPULOWALI, PRZEKRĘCILI, ZAKŁAMALI !!!!!
     JAKIE OHYDZTWA O NIM WYPISUJĄ W TALMUDZIE !!!!!!!!! MYŚLICIE ŻE GOJE NIE CZYTAJĄ TALMUDU ????????????????
     GOJE CZYTAJĄ RÓŻNE RZECZY !!!!!!!!!!!!!!
     NARÓD WYBRANY PRZEZ BOGA TO NARÓD KTÓRY KOCHA I POTRAFI KOCHAĆ, NIE SEGREGUJE NA LEPSZYCH I GORSZYCH, NIE MORDUJE, NIE OSZUKUJE, NIE KRADNIE, NIE KŁAMIE, NIE KONTROLUJE, NIE CHCE WŁADZY, NIE NISZCZY WSZYSTKIEGO DOOKOŁA !!!!!!!!!!
     link pierwszy z brzegu : http://www.konserwatyzm.pl/aktualnosci.php/Wiadomosc/6267/
     A ŻYDZI CHRYSTUSA ZAMĘCZYLI !!!!!!!!
     ZA PRAWDĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     WON DO ISRAEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     TAM MACIE SWOJE PIEKŁO NA ZIEMI !!!
     U NAS GRZECZNIE ALBO WON !!!!!!!!!!!
     ******************************************

     1. ***************************
      PRAWDĘ TO MÓWIŁ CHRYSTUS !!!
      I JEMU PODOBNI !!!
      I CO NAJWAŻNIEJSZE – JEGO PRAWDA MIAŁA POKRYCIE W CZYNACH I W JEGO ŻYCIU !!!
      PROSZĘ TU NIE CHLAPAĆ RAKIEM, NAWET MOJŻESZEM….ANI ŚP !
      JEGO IMIENNIK PRZEZ SAMEGO BOGA ZOSTAŁ UKARANY – I NIE DOSZEDŁ DO ZIEMI OBIECANEJ !!!
      *************************

     2. bazar kto to byl rakowski – wiadomo – ale nie mozna w czmbul potępiać wszystkich – czasami i w sród wrogow sa przyzwoici ludzie nie wszyscy żydzi to – lotry – ot choćby P.BEIN – też z nich i nie ukrywa tego A POZADNY FACET
      =========================
      zakladka gotowa na stronie głownej jak masz coś to wklejaj , na poczatek daj o „hrabiego Zonie „

     3. ************
      nie potępiam w czambuł wszystkich – ten kto czyta ZE ZROZUMIENIEM widzi doskonale, że to konkretne sytuacje i konkretni ludzie….odróżniam „porządnych od łotrów” jak to ujałeś, także wśród chazarów……..
      …o Chrabiego zoonie…chyba… o tej mózgowej zoonie ? tej mentalnej ? qfa………może być ciężko……
      poznawczy knockout… ostry dysonans intelektualny…………
      i wizualny………z żoną…
      i audytywny też………
      KOŃ JAKI JEST – KAŻDY WIDZI…ITP
      *************************

   2. Za komuny ,to już dawno Mizia i jemu podobni ,za poruszanie takich tematów społecznych siedzieli by w pace .
    Dzisiaj Mizia i jemu podobni ,do woli mogą sobie wypisywać szokujące opinie i naskakiwać na władzę . Czego dowodem jest ta strona i setki innych w necie .
    Do czego zmierzam ?
    Dzisiaj władza ; sprzedaje SPOŁECZNY MAJĄTEK , KRADNIE , UWŁASZCZA SIĘ NA SPOŁECZNYM MAJĄTKU ,KŁAMIE ,PROWADZI ANTYSPOŁECZNĄ POLITYKĘ , ODDAJE NEWRALGICZNE GAŁĘZIE GOSPODARKI OBCYM KORPORACJOM itp. o czym większość ludzi wie. I CO ?

    Ano ,wielkie nic . Dzisiejsze Społeczeństwu zostało ekonomicznie zaszachowane , podzielone i skłócone.
    Władza doskonale wie ,że możemy im skoczyć w dzisiejszych czasach ,i dlatego tego typu blogi służą za wentyl bezpieczeństwa . Nikt nie ma motywacji wyjść na ulicę ,20 lat propagandy michnio-gebelsowskiej zrobiło społecznych bezwolnych , posłusznych i sterowalnych niewolników.

    Samo pisanie i komentowanie Mizia to ZA MAŁO !!! I TRZEBA TO SOBIE JASNO UŚWIADOMIĆ .

    Trzeba zacząć się organizować w niezależnych patriotycznych ruchach .
    Internet może temu służyć , ale w realu trzeba się jednoczyć ,aby pokazać władzy miejsce w szeregu .
    Trzeba przełamać marazm i zniechęcenie zaszczepione przez kłamliwe media.

    Niezależne blogi ,gdy zaczną głosić idee zjednoczenia i oporu przeciwko grabieżczej partiokracji.dopiero wtedy realnie przyczynią się do poprawy warunków życia Polakow .

    Pokrzykiwania i bicie słownej piany ,jest na rękę dzisiejszej władzy .
    Pomyślcie o tym ,czas na zjednoczenie i odpór ,

    NIKT NIE DA NAM WIĘCEJ WOLNOŚCI ,ILE SOBIE SAMI NIE ZAGWARANTUJEMY .

    1. RACJA – WIEM O TYM -MYŚLISZ ŻE NIE PROBOWALEM – W REALU – JEST POZA TYM MASA BLOGÓW KTORE MAJA INNE PRIORYTETY – I PROFESJONANIE ZA PĘSYJKE ROBIĄ KONTRE I WPISUJĄ KOMENTY – CO CIEKAWE PRZODUJĄ W TYM BLOGI O TEMATYCE K.K
     =======================
     NA PROPOZYCJE ZALOZENIA STOWAZYSZENIA PADŁO PONAD 40 KOMENTOW ŻE – MIZIA PLANUJE UKRAŚĆ SKŁADKI – TAK NAPRAWDĘ – I TEMAT UPADŁ – POTEM KOMENTY ZNIKAJA – WCZORAJSZY TEMAT – PZYNIUSŁ MI 47 SPAMÓW JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄCYCH JAKI CEL – wiec pozostaje chyba – ratuj sie kto może
     ============
     POCO PISZĘ BO JEST WIELU CZYTAJĄCYCH a nie komentujących co dzień – DZISIEJSZY ART – W NORMALNYM ZDROWYM SPOŁECZEŃSTWIE WYWOLAL BY BURZĘ I ale nie tu….

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: