DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY

M-forum A.V Live.

Millennium Bank Nr rachunku dla wpłat z Polski : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 Dla wpłat z zagranicy : PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 BIC (SWIFT) BIGBPLPW W RUBRYCE DLA WPISZ – M-FORUM W TYTULE – DAROWIZNA

BLOGOWI ALFONSI W SŁUŻBIE POGAŃSTWA I BAŁWOCHWALSTWA

DO NAPISANIA I OPUBLIKOWANIA TEGO ARTYKÓŁU SKŁONIŁY MNIE MASOWO PUBLIKOWANE OBJAWIENIA , PRZEKAZY – RÓŻNEJ MAŚCI INTRONIZATORÓW – KTÓRZY BEZ PYTANIA KOGOKOLWIEK O ZGODĘ ROZSIEWAJĄ – (zamieszczają)  ZARAZĘ POGAŃSTWA I BAŁWOCHWALSTWA NA BLOGACH OSÓB NIE ŻYCZĄCYCH SOBIE TEGO TYPU PROPAGANDY

=====================================================

O JAKICH BLOGACH PISZĘ KAŻDY WIE – A PRYM W TYM PROCEDERZE WIODĄ  2 BLOGI DZIAŁAJACE WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU

ROZSYŁAJAC I PUBLIKUJĄĆ  TEKSTY ŻEKOMYCH OBJAWIEŃ SPŁYWAJĄCYCH WEDLE NICH WPROST OD JEZUSA A OSTATNIMI CZASY NAWET BOGA – TO JAWNA HEREZJA I BLUŻNIERSTWO

=====================================================

A WIĘC PO KOLEI

” Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Podkreślam bardzo ważną sprawę: werset ten mówi wyraźnie o CZYNIENIU RZEŹBY czy tez OBRAZU..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I PO MIMO POWYŻSZEGO

Kilka dni temu światło dzienne ujrzała głowa Jezusa.

Rysy twarzy są specjalnie przerysowane tak, aby były widoczne z ziemi, bowiem głowa osadzona zostanie na wysokości ok. 30 metrów. Zwieńczy ją trzymetrowa korona kryta  warstwą prawdziwego złota!

Rozłożone ramiona Jezusa mają liczyć sobie 24 metry. To o metr więcej niż rozstaw dłoni Jezusa z Brazylii. Więcej, bo i ta figura będzie najwyższa na świecie!

A TU PONIŻEJ PROTOPLASTA

Figura Jezusa Chrystusa na górze Corcovado

Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (Cristo Redentor Cristo Redentor ) Chrystus Zbawiciel (port. Cristo Redentor) to 32-metrowy pomnik Jezusa Chrystusa na górze Corcovado (Garbus) w Rio de Janeiro w Brazylii.
Stojąca na szczycie 710-metrowego granitowego wzniesienia statua jest symbolem miasta i gościnności Brazylijczyków, witając przybyszy otwartymi ramionami.
=================================

I TERAZ BY WARTO WSPOMNIEĆ ŻE , MIASTO LEŻĄCE U STÓP TEGOŻ GIGANTA SŁYNIE ZGIGANTYCZNEJ PRZESTĘPCZOŚCI , ZABÓJSTW , PORWAŃ ,PROSTYTUCJI , SKRAJNEJ NĘDZY,WIELKICH SKUPISK MAS LUDZKICH SKOMASOWANYCH W GETTACH ŻADZONYCH PRZEZ GANGI.

PONADTO MIASTO TO WIEDZIE ABSOLUTNY PRYM W ILOSCI OPĘTAŃ I PRZEPROWADZANYCH TAM EGZORCYZMÓW

=====================================

AŻ TRUDNO UWIERZYĆ ABY MIASTO NAD KTÓRYM ROZTACZA OPIEKE POMNIK JEZUSA BYŁO POPROSTU JASKINIĄ ZŁA

ALE TO JEST FAKT

WIĘC ZACHODZI PROSTE PYTANIE CZY ABY BUDOWA POLSKIEGO KOLOSA NIE SCIĄGNIE NA LOKALNĄ LUDNOŚĆ PLAGI NIESZCZEŚĆ

A DZIAŁALNOŚĆ BAŁWOCHWALCZA I POGAŃSKA INTRONIZATORÓW NIE JEST PRZYPADKIEM PRÓBĄ ZAPRZEDANIA DIABŁU CAŁEGO NARODU

PONIŻEJ ZAMIESZCZAM TEKST OPISUJACY NIEJAKO FLIRT Z IDEOLOGAMI BAŁWOCHWALSTWA NA PRZESTRZENI WIEKOW I DOSWIADCZEŃ HISTORYCZNYCH PRZEPLATANA NIESZCZEŚCIAMI I KLĘSKAMI – POLECAM KU PRZESTRODZE

rzecz o opiece NMP nad Polską!
Ojczyzna Nasza od wieków, od początku swojego istnienia doświadczała przedziwnej tajemnicy królowania Matki Jezusa. Kiedy doświadczenie to stało się szczególnie wyraźne w czasach szwedzkiego potopu i obrony Jasnej Góry, ówczesny władca Polski, król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze 1 kwietnia 1656 r. obwieścił to, co od wieków czuły polskie serca. W ręce Maryi oddał berło swej władzy, a jej skronie przyozdobił królewską koroną, uroczyście stwierdzając: ` Wielka Boga – Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, król, Ciebie dziś za Patronkę moją i za królowę Państwa obieram.

Odtąd naród zapatrzony w Janową wizję niewiasty obleczonej w słońce i ukoronowanej gwiazdami oraz cudowny obraz w jasnogórskim sanktuarium związał się jeszcze bardziej z Jezusową Matką. Doświadczał w dalszym ciągu i doświadcza także dzisiaj Jej matczynego królowania. Doroczna uroczystość 3 maja stanowi szczególne wyznanie tego doświadczenia, będąc także wyrazem dziękczynienia i ponownego zawierzenia się Matce Królowej.

Świętowanie tajemnicy królowania Maryi w naszym narodzie to również okazja, aby postawić pytanie, co stanowi istotę tego królowania? Co wyraża tytuł Maryi Królowej Polski? (…) Nasz naród znalazł się pod macierzyńskim płaszczem miłosiernej Matki i Królowej, a jego synowie przez wieki z ufnością wołali: `Witaj Królowo, Matko miłosierdzia’… i `Pod twoją obronę uciekamy się’.

Czynimy to także i my, dzisiaj… zwłaszcza pielgrzymując do sanktuariów naszej Matki i Królowej. Można mówić o polskiej drodze maryjnej, o polskim przyzwyczajeniu wiązania naszych narodowych i osobistych spraw z nią, przynoszenia swych modlitw przed jej tron, przed Jej oblicze. Dotyczy to na pierwszym miejscu jasnogórskiej królewskiej stolicy Maryi’.

Warto jeszcze wspomnieć, że pod jej opiekuńczymi skrzydłami Polska straciła ogromne Kresy Wschodnie, charakteryzujące się przepadkiem 3/4 terytorium Rzeczypospolitej (w porównaniu z obszarem XVIII wieku;
#liczne wojny domowe począwszy od rokoszu Lubomirskiego i późniejsze konfederacje;

# zaraza 1707-1712. która zabiła 1/3 ludności Polski

# wojny: tureckie, północna, sukcesyjna, siedmioletnia, bunty chłopskie w 1755 i konfederacja barska oraz wojny z Rosją w 1792 r.;

# grabież kraju przez stale stacjonujące i maszerujące obce wojska. Jej opaczności zawdzięczamy m.in. dalszy upadek gospodarczy kraju, w wiekach XVII i XVIII uwieczniony rozbiorami i utraceniem niepodległości przez 123 lata [utrata autonomii po powstaniu listopadowym; wywózki na Sybir i zniszczenie gospodarki po powstaniu styczniowym ], germanizacja, rusyfikacja. Polacy są również wdzięczni za:

# dwie wojny światowe, których główne fronty przetaczały się właśnie przez ziemie pobłogosławione ręką Mateńki. Ale opieka Najświętszej Panienki najwyraźniej dała znać o sobie w kampanii wrześniowej, Katyniu, Oświęcimiu, Majdanku, Treblince, Brzezince, sowieckich łagrach, kompletnym zniszczeniu Warszawy. Wspomnieć należy komunistyczny reżim lat powojennych (50lat), towarzysza Bieruta itp., a ostatnio także..:

# największe na świecie zadłużenie na jednego mieszkańca; największa bieda wśród krajów Unii Europejskiej;

Jest za co dziękować. Oj, biedne są np. narody zachodniej Europy, które nie mają takiej Królowej. Zauważmy jednakże, że kraje przodujące w kulcie maryjnym przodują też w gospodarczym i cywilizacyjnym zacofaniu w odróżnieniu od tych, które zwróciły się do Biblii i których wiara znalazła oparcie w Bożym Słowie. Porównajmy Meksyk i Stany Zjednoczone kolonizowane mniej więcej w tym samym okresie.

Porównajmy Irlandię i Anglię. Porównajmy katolickie południe Europy (szczególnie Portugalię czy Hiszpanię) z państwami Europy zachodniej o tradycjach protestanckich. Wiele wskazuje na związek między wizytami emisariusza Czarnej Madonny w Czechach i Polsce w 1996 roku oraz w Rumunii i Polsce w 1999 roku, a katastrofami naturalnymi, jakie spadły na te kraje, gdy zostały one poświęcone Królowej Niebios.

Plag Egipskich było tylko dziesiec. Na Polskę spadło ich, licząc po kolej – kilkadziesiąt, a większość długotrwałych – z ponadwiekową niewolą na czele. Za co? A gdzie pomniejsze lokalne plagi – pożary nawet całych miast, zarazy, klęski głodu, powodzie, powstania kozackie, kontrybucje i pobór rekruta przez obce wojska? Drobnica niewarta przy lawinie ogólnonarodowych klęsk. A może „Łask”? Co to za „opieka”?

Po każdej z tych klęsk Kościół wmawiał Polakom, że to kara za grzechy, rzucał ich na kolana aby modlili się o kolejne Łaski i… rozstawiał skarbonki, i posuwał pod glace tacę… W tym samym czasie schizmatyckie sąsiednie państwa takie jak luterańska Szwecja, czy prawosławna Rosja rosły w siłę, pomimo jawnych błędów teologicznych. Kto im błogosławił…?

Przyznać trzeba, że „podopieczni” Maryi mają pecha. Kiedyś Krzyżacy stracili potężne państwo i zdeptani zostali do roli małej kongregacji zakonnej. Polska straciła niepodległość, a w finale – 3/4 terytorium. Została zdegradowana z potężnego państwa do roli lokalnego średniaka i drugi raz w swoich dziejach stała się pośmiewiskiem Europy. W XVIII w., a gdy inni budowali imperia, nasi przodkowie odprawiali egzorcyzmy, palili książki, czarownice i chlali na umór, wedle zasady: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.

Iście diabelska lawina plag częstochowskich spadłych na Polskę każe zadać pytanie: dlaczego? Czy to kara za odrażające moralnie i wiarołomne śluby oraz detronizację Boga? Warto jeszcze przypomnieć postać księcia Władysława Opolczyka, który założył klasztor i sprowadził „cudowny” obraz do Częstochowy. Opolczyk był to arcyzdrajca i szubrawiec, jeden z największych zdrajców w historii Polski. Można go postawić w jednym szeregu z kanaliami miary św. Stanisława, Radziejowskich i biskupa Młodziejowskiego.

Chciał oderwać od Polski Ruś Halicką, Krzyżakom zastawił Kujawy i Ziemię Dobrzyńską i planował z nimi rozbiór Polski! Nawet spowodował trzyletnią wojnę z zakonem. I już wiemy, dlaczego doszło do rozbiorów: jeżeli założyciel klasztoru częstochowskiego, inicjator kultu NMP, planował rozbiór Polski z Krzyżakami, których patronką była właśnie Najświętsza Maria Panna, to do rozbiorów dojść musiało! Chyba jasno wykazaliśmy, że ten kult właśnie w Polsce uzasadnienia nie ma. Chyba że wyłudzanie pieniędzy…

Jaka jest moralność ludzi, którzy tę lawinę sprowadzonych przez siebie nieszczęść nazywają „opieką” i każą za nią dziękować? Którzy zdradę, wyłudzanie pieniędzy i ogłupienie nazywają „zasługami”, zdrajców robią patronami Polski? Cel religii od przedszkola jest jasny: ogłupić Polaków tak, żeby w to uwierzyli. Historia dowodzi, że Polska była potęgą tylko w okresach względnej tolerancji. Także wtedy w Polsce szukali schronienia ludzie wykształceni, rozkwitała nauka i literatura.

Prymat Kościoła katolickiego zawsze doprowadzał Polskę do upadku

JAKIM CÓDEM DOSZŁO DO TEGO

WSZYSTKIEGO

120 r. – Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do „wypędzania duchów” nieczystych.

156 (lub 167) r. – Po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kościoła w Smyrnie (Turcja) zainicjowano praktykę czczenia zmarłych „świętych” i ich relikwii.

II w. – Święty Klemens z Aleksandrii pisał: „Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.

II w. – Pod koniec II wieku wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt tego nie twierdził.

200 r. – Ustanowiono „stan duchowny” przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików – przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

312 r. – Bitwa pod mostem mulwijskim, w której Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą Konstanty (miał wygrać dzięki symbolowi krzyża), rok później wydał edykt zrówujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi. Odtąd, z roku na rok, dzięki prochrześcijańskim nastawieniom Konstantyna, pozycja chrześcijaństwa będzie się umacniać, a inne religie będą wypierane. Polityka ta w ostateczności doprowadziła do prześladowania i mordowania niechrześcijan przez fanatyków religijnych. Prześladowani stali się prześladowcami.

314 r. – Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd Kościół zabraniał zabijania w obronie koniecznej.

321 r. – Cesarz Konstantyn nakazuje oficjalnie święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. Dekret Konstantyna brzmi następująco: „Czcigodny dzień Słońca winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę” (Codex Justinianus, III, 12).

325 r. – Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanego naukami Arrio, księdza heretyka z Aleksandrii, który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy, 248 biskupów głosowało za uznaniem, że „Syn Boga został zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu czyli, że Bóg Syn jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec i że Bóg jest jeden, ale w różnych Osobach”.

360 r. – Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

364 r. – Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. W Kanonie XXIX tegoż Soboru widnieje następujący zapis: „Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; powinni szczególnie uczcić Dzień Pański będąc chrześcijanami, i jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu zostaną odłączeni od Chrystusa” (C. J. Hefele, History of the Councils of the Church).

382 r. – Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: „Choć kościoły katolickie rozsiane na ziemi są jedną komnatą ślubną Chrystusa, święty kościół rzymski jednak został wywyższony ponad wszystkie kościoły nie uchwałami żadnych synodów, lecz otrzymał prymat słowami Pana i Zbawiciela naszego”. Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych i nieraz konkurujących ze sobą.

385 r. – Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

390 i 393 r. – Synody w Hipponie i Kartaginie ratyfikują kanon „Pisma Świętego”.

IV w. – Pierwsza uroczystość Wszystkich Świętych Męczenników zainicjowana przez kościół w Antiochii.

IV w. – Początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. W 347 r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: „Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni”.

431 r. – Sobór w Efezie przyjmuje zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje Marię za „Bożą Rodzicielkę”.

449 r. – Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami i tym samym staje się pierwszym papieżem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dotąd istniało wiele rozproszonych tez o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli „papa”.

V w. – W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem M.B., a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego Cesarstwa.

539 r. – Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej.

VI w. – Za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź „na ucho” rozprzestrzenia się w całej Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia.

VI w. – Na mocy cesarskiego dekretu, wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw: „iżby ograbieni z mienia, popadli w nędzę”.

600 r. – Wprowadzenie „godzinki” do M.B. oraz łacinę do liturgii.

638 r. – Szósty sobór w Toledo nakazuje przymusowe ochrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii.

694 r. – Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku życia wzwyż.

715 r. – Wprowadzono modlitwy do świętych.

726 r. – W Rzymie zaczęto czcić obrazy.

783 r. – Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

835 r. – Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

X w. – Odo z Cluny głosi: „Obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju…”

993 r. – Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

1015 r. – Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci.

1054 r. – Michał Ceruliusz, patriarcha kościoła wschodniego i Leon IX (pośrednio) obrzucili się nawzajem klątwami.

1077 r. – Papież Grzegorz VII ustanowił formalną „klątwę”, czyli wyklęcie przez instytucję Kościoła (nie mylić ze zwykłą klątwą).

1095 r. – Papież Urban II krytykuje prześladowania pielgrzymów przez Turków. W efekcie rycerze Europy i prości ludzie ruszyli na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową.

1099 r. – Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d’Aguilers pisał: „Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych” („Historia Francorum qui ceperunt Jeruzalem”).

XII w. – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że „przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas”.

1140 r. – Ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny!).

1204 r. – Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy Kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi.

1202-1204 r. – IV krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo, żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców. Na koniec spalili miasto. Zrabowano niesłychane ilości złota i srebra a skala przemocy przekroczyła wszelkie ówczesne normy wojenne. Na zdobytym terenie utworzono efemeryczne państewko nazwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim.

1208 r. – Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji.

1229 r. – Z powodu potajemnych zebrań wiernych dla czytania Biblii i interpretowania jej w sposób godzący w nauczanie i praktykę kościelną, papież Grzegorz IX zakazał czytania „Biblii” pod sankcją kar inkwizycyjnych.

1231 r. – Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.

1234 r. – Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują osadnicy obdarzeni nimi przez Kościół.

1244 r. – Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. „Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie”.

1252 r. – W bulli „Ad extripanda” papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan-niekatolików do zbójców i zobowiązał władców do tego, by winnych heretyków zabijano w ciągu pięciu dni.

1263 r. – Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.

1264 r. – Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.

1275 r. – Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto – Florencję.

XIV w. – Wybucha epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.

1311 r. – Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy.

1313 r. – Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.

1349 r. – W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez cały okres panowania chrześcijaństwa.

1377 r. – Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessnę. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został Bartolomeo Prignano i Kościół miał dwóch zwalczających się papieży. Klemensa VII uznano później za antypapieża.

1450-1750 r. – Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.

1484 r. – Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.

1492 r. – Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni.

1493 r. – Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi. Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów Indian.

XV i XVI w. – Na soborze Florenckim i Trydenckim wprowadzono dogmat o czyścu. Kwitnie praktyka sprzedaży odpustów od kar czyśćcowych.

1542 r. – Papież Paweł III wzmacnia pozycję Inkwizycji. Inkwizycja otrzymuje nad całym katolickim terytorium taką samą władzę, jaką wcześniej cieszyła się w Hiszpanii.

1545-1563 r. – Na Soborze Trydenckim ogłoszono, że prawdę religijną wyraża w równym stopniu Biblia, co tradycja, a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach Kościoła. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia. Utworzono indeks ksiąg zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę.

1568 r. – Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy – jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach „gezów” – wolą być „raczej Turkami niż papistami”.

1572 r. – We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: „Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”.

1584 r. – Papież Grzegorz XIII w bulii „In coena Domini” zrównuje protestantów na równi z piratami i zbrodniarzami.

1585-1590 r. – Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz papieża wyryto przed wejściem napis: „Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany”. 1 czerwca 1846 r. zakaz ten zostanie rozszerzony nawet na kardynałów, a wstęp będzie możliwy tylko za specjalną zgodą papieża.

1600 r. – 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.

1615 r. – Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej.

1633 r. – Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu nie potrafiąc ich udowodnić. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje „błędy”, zostałby skazany na stos. Galileusz do końca życia znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.

1648 r. – Na fali antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów.

1650 r. – W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z „krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona”. Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne.

1789 r. – Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako „szaleństwo”, „zaraźliwy błąd” i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.

1836 r. – Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.

1846 r. – 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.

1852 r. – Wprowadzono nabożeństwo majowe do N.M.P.

1854 r. – Wprowadzono dogmat o tzw. Niepokalanym Poczęciu N.M.P.

1855 r. – Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: „Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”. Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić.

1870 r. – Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

1897 r. – Papież Leon XIII dopisuje „Biblię” do „Indeksu ksišg zakazanych”!!!

początek XX w. – Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: „Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i naruszą jedność duchową”.

początek XX w. – Pius X oświadczył dosłownie: „Religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej”.

1910 r. – 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać „Przysięgę modernistyczną”, która każe wierzyć, że „Kościół (…) został bezpośrednio i wprost założony przez (…) Chrystusa”, oraz nakazuje potępiać „tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół podana, może stać w sprzeczności z historią” oraz „sposób rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych”. Przysięga miała zapobiec „zamętowi w umysłach wiernych co do istoty dogmatów” wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.

1917 r. – Heretycy mogą odetchnąć ulgą. Po prawie 700 latach nowy „Codex Juris Canonici” znosi tortury! Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył.

1939 r. – Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny „dzisiejszych nieszczęść” nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 r. Papież uznał ją za „walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość.”

1941 r. – Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera.

1941 r. – Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. „Statutu Żydów”. Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

1945 r. – Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.

1946 r. – Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze za całokształt prohitlerowskiej polityki Watykanu w okresie 2. wojny światowej.

1950 r. – W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa.

1954 r. – Pius XII poucza: „To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć”. Chodzi oczywiście o prawdy i moralność zgodne z nauczaniem Kościoła.

1966 r. – Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i naraża Kościół na ostrą krytykę.

1975 r. – Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ „wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła”, choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.

1980 r. – Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: „Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

1992 r. – Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.

1993 r. – Watykan uznaje istnienie państwa Izrael.

2000 r. – 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. Za przebaczeniem nie idą żadne czyny, które mogłyby naprawić lub upamiętnić wyrządzone krzywdy, ale za to wizerunek Kościoła poprawia się w oczach wiernych.

157 thoughts on “BLOGOWI ALFONSI W SŁUŻBIE POGAŃSTWA I BAŁWOCHWALSTWA

 1. Bracie!
  Jesteś od początku do końca w błędzie. Mówię Ci to jako wiedzący, że wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim. Nic nie wiesz o Cudzie Ostatnim (Eucharystii). Twoja pewność jest od Belzebuba. Jako lekarz nawrócony po 40 latach życia gorszego od zwierzęcia (każde chwali Boga wykonując Jego wolę) stwierdzam, że jesteś opętany intelektualnie. Nie wyjdziesz sam z tego, a nawet egzorcyzmy niezbyt pomagają.
  Nie gniewaj się, ale moje przybycie do Ciebie nie jest przypadkowe. Bardzo chciałbym spotkać się z Tobą. Zadam Ci tylko jedno pytanie. Co będzie z Tobą po śmierci?
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 2. @
  a Ty Jowram jesteś MISJONARZ ?
  bo widzę że oblatujesz różne blogi z tymi wlepkami
  Z UFO JUŻ ROZMAWIAŁEŚ ?
  Jak zareagowali na Twoje monity ?
  Będą płacić na tacę ? po dobroci czy po staremu ?
  siemanko

  PS : to echo grało !

 3. Kościół Katolicki i Każdy inny jest tylko po to żeby trzymać masy otępiałych łbów w uprzęży, czyli częściowo przyjmował władzę w Państwie. A że nie wszędzie tą władzę przyjął to tylko dzięki temu że był większy odsetek osób, którzy nie dali się zwieść dziwnym facetom w sukienkach i ich bajkom. Wystarczy wsłuchać się w treści modłów i zrozumieć że masz się bać/drżąc ze strachu przed sądem ostatecznym, a Oni( kościół ) są jedynymi posłańcami Boga(???) którzy pomogą odkupić( w walucie i złocie) twoje grzechy i zapewnić życie wieczne. Czyli według Nich ci, którzy nie dają na tacy nie żyją wiecznie, czy ktoś to sprawdził??? Jednocześnie opowiadają bajki o miłości( miłość tylko po ślubie kościelnym), o pomocy nie zapominając o darach.

  1. Zadaj sobie pytanie dlaczego trzymają otepiałe łby w uprzęży??? Dlatego że oni muszą kontrolować innych i żywić się ich energią. Ateizm to też twór tych samych którzy stworzyli kościół katolicki i inne religie…

 4. myzia ty chyba jestes zydem ? walczysz z kosciolem a co lepszego proponujesz? można wytykać wady koscioła ale nie wolno walczyć z wiarą chrześcijanską

  1. a dlaczego zaraz zydem – a nie mogę być np. wyznawcą dżynizmu – JAKAŚ OBSESJA MUSISZ MIEĆ KONIECZNIE COŚ W ZAMIAN – NO JAK P.O WCY NAJPIERW TRZYMALI ŁEB W MOSKIEWSKIEJ DUPIE – TERAZ W BRUKSELSKIEJ – A OSTATNIO STARAJĄ SIE ROWNOCZEŚNIE W MOSKIEWSKIEJ I BRUSELSKIEJ NARAZ.

   1. CHODZI O TO ze jeśli jakiś ksiądz czy biskup żle postępuje to nie znaczy to że mamy nie wierzyć w boga i odwracać się od kościoła ponieważ głową kościoła jest chrystus i w niego mamy wierzyć

    1. ZA MAŁO JESZCZE WIESZ I ZBYT UPRASZCZASZ – ale jeśli z tym sobie poradzisz i zrozumiesz będziesz miał racje i …. to tylko test MOZE BYĆ DLA WSZYSTKICH :
     A WIEC WYPISZ PRZECIWIEŃSTWA SŁÓW -RZECZY
     DUŻY – MAŁY .. i tak dalej – skrajne przeciwieństwa
     PACHNIE –
     CZARNY –
     ŁADNY –
     BIAŁY –
     ZŁY –
     CZERWONY-
     ZIELONY –
     NIEBIESKI –

    2. TO KOSCIUŁ POWINIEN WYLAĆ NA ZBITĄ MORDĘ TAKIEGO KSIĘDZA – BEZ WYJĄTKOW

     wtedy tacy jak ja nie mieli by powodow do wypisywania listy szubrawstw ciągnących sie przez prawie 2000 lat za tą instytucją

  2. Mało rozumiesz i wiesz fiki. Kościół katolicki nie ma nic wspólnego z Jezusem poza tym, że wyciera sobie jego naukami ryja… Dzisiejszy kościół katolicki to dokładnie to samo co w czasach Jezusa kapłani żydowscy i faryzeusze czyli uczeni w piśmie którzy pobierali nauki w babilonie. Nie jesteś żadnym chrześcijaninem żyjesz iluzją. Nie dość, że jesteś poganinem to jeszcze wielbisz lucyfera bo kościół katolicki jako jedna z wielu religii wielbiących lucyfera… Jeśli naprawdę byś chciał wielbić Jezusa to musiałbyś iść pod prąd wszystkiemu. Cały świat podąrza za synagogą Diabła tylko Ci co mają odwage oprzeć się normom społecznym i religiom są prawdziwymi uczniami Jezusa. Tym czasem dopuki tego nie zrozumiesz to sobie podążaj dalej za swoim pogańskim kultem słóńca i IHS (Isiz Chorus Set)… Niedługo twoje pogańskie święto zmarłych, a potem świeto narodzenia słońca 24 grudzień i pewnie będzie pogańska choinka… Zajefajnie… a jeszcze coniedziela masz też święto słońca Sunday… Ogólnie poganie mają dobrze same święta… Dla mnie cześć stwórcy oddaje się w sercu i postępując godnie wobec innych szerząc dobro i pokój. Ja nie potrzebuje tych wszystkich śmiesznych świąt. Mój bóg nie jest też bogiem zazdrosnym i nie każe mi za wszelką cene wielbić tylko jego. Bóg stwórca poprostu jest i koniec. Jest źródłem życia i energii. On nie potrzebuje abyś mu bił pokłony i i dawał swoją energie. Tylko demony potrzebują energi ludzkiej i zwierzęcej. Więc sobie sam odpowiedz komu służysz… Królestwo diabła nie upadnie dopuki ludzie nie przestana mu dawać i zasilać go swoją energią lub jak wolicie emocjami. Przestańcie tworzyć negatywne emocje to zło zniknie.

   1. >>Kościół katolicki nie ma nic wspólnego z Jezusem
    Mateo! Wybacz, ale dla Ciebie Kościół siwety to budynek, hierarchia i kasa.
    Nic nie wiesz o mojej wierze. Nic nie wiesz o duchowości człowieka. Lucyfer jest w moim kościele, bo Jest w nim Bóg, ale on jest w sensie atakowania mnie do czasu Eucharystii. Bestia ucieka „na kilometr” po zjednaniu z Panem Jezusem.

    <<Cały świat podąża za synagogą Diabła tylko Ci co mają odwagę oprzeć się normom społecznym i religiom są prawdziwymi uczniami Jezusa.
    Jest odwrotnie, bo katolików jest tylko garstka, a w tej garstce jest „resztka” prawdziwych uczniów Pana Jezusa, którzy są zabijani… wykluczeniem, psychuszką i słowem na forach internetowych.

    <<Dla mnie cześć stwórcy oddaje się w sercu i postępując godnie wobec innych szerząc dobro i pokój.
    To piękne słowa, ale sam z siebie nic nie możesz, a po tym zdaniu wyśmiewasz Mszę świętą („śmieszne święta”) i nie rozumiesz słowa o zazdrosnym Bogu, naszym wspólnym Tacie!

    << On nie potrzebuje abyś mu bił pokłony…
    Jak dowiesz się, że Bóg Jest to sam padniesz na kolana i do końca życia będziesz przepraszał za wszystko.

    << Królestwo diabła nie upadnie…
    Królestwo diabła pokonał Pan Jezus w momencie Swojej Odkupieńczej Śmierci…możemy wracać do Otwartego Nieba.
    Twoja argumentacja jest diabelska, bo kojarzysz upadek królestwa ziemskiego diabła z upadkiem Kościoła świętego. Po upadku Królestwa Niebieskiego na ziemi przyjdzie ponownie Pan Jezus, ale już po Swoich…nie trzeba wówczas schodzić z dachu, na posłaniu będzie dwóch – jeden zostanie, a drugi będzie zabrany. To dal mnie bardzo proste i chce byż zabrany!

    <<Przestańcie tworzyć negatywne emocje to zło zniknie.
    To zła rada. Nie pokonasz sam z siebie szatana, który ma inteligencję upadłego archanioła…spróbuj wejść do kościoła katolickiego, a zobaczysz co się stanie!
    http://www.wola-boga-ojca.pl

  1. http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/bedzie-uderzenie-w-polskie-malzenstwa,1545095

   Będzie uderzenie w polskie małżeństwa
   Piątek, 15 października
   – Jeżeli dług publiczny przekroczy 55 proc., rząd potrzebowałby 40 mld zł dodatkowo – powiedział Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera. Dodał, że likwidacja ulg oraz podwyżka VAT łącznie zwiększą wpływy do budżetu o 20-22 mld zł.
   (…)
   Gdy dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55 proc., przez trzy kolejne lata podatnicy nie będą mogli korzystać z 50 proc. i 20 proc. kosztów uzyskania przychodu, ulgi internetowej oraz ulgi prorodzinnej. O 70 proc. może się też zmniejszyć dotacja z budżetu na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
   (…)
   Pytana o obniżenie zasiłku pogrzebowego, minister przyznała, że w porównaniu z innymi krajami był on wysoki. Zaznaczyła jednak, że tam system ubezpieczeń dodatkowych jest bardziej dostępny niż w Polsce, gdzie płace są dużo niższe. – W związku z tym dla rodzin o niskich dochodach ten zasiłek był pewnym uzupełnieniem ich sytuacji osobistej, trudnej po stracie najbliższej osoby, miał charakter ubezpieczeniowy – zaznaczyła.
   (..)
   Tańsze życie na kocią łapę
   O 15 proc. spadła u nas liczba małżeństw – podaje GUS. O połowę, w porównaniu do zeszłego roku, zmalały w Polsce obroty branży ślubnej – wynika z sondy „Dziennika Gazety Prawnej”. Racjonalność każe dziś Polakom odkładać decyzje o ślubie na stabilne czasy – zauważa gazeta.
   ________________________

   komenty:
   opodatkować jeszcze stosunki – małżeńskie i niemałżeńskie !

   Niech tną zabawki typu kościół, zbrojeniówka, futboliści którzy dostają kasę bez ograniczeń. Niech tną dotacje na stadiony, świątynie i zbrojenia. Dużo można jeszcze zyskać
   odbierając facetom przywileje ,mundurowym i w rolnictwie. Ale faceci u władzy obetną dzieciom, kobietom, chorym i
   niepełnosprawnym – nie zdobędą się,żeby ograniczyć
   kumplom zabawki i przywileje.

   Zacznijmy może od panow posłów i pan
   posłanek????zlikwidowac diety, zwrot za paliwo,
   dać po 1300 zł za miesiąc i niech żyją za takie
   pieniądze jak sami ustalają a przy okazji i dług
   się zmniejszy.

   1. http://biznes.interia.pl/news/30-procentowe-bezrobocie-w-polsce,1544502

    Rynek pracy A i B

    Piątek, 15.10.2010
    Czerwiec 2010 roku: w powiecie bartoszyckim w woj. warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia rejestrowanego zatrzymuje się na poziomie 29,9 proc. W tym samym czasie wskaźnik ten dla Poznania jest niemal dziewięć razy mniejszy – wynosi 3,4 proc. Liczby mówią same za siebie – polski rynek pracy nie jest jednorodny.
    _____________________

    koment :
    Niemcy beda nam placic bezrobotne
    W maju 2011 roku Nimecy otwieraja nam rynek pracy,
    wiec mozna tam porobic
    kilka miesiecy, zwolnic sie i pobierac zasilek.
    Ten bedzie i tak wiekszy od pensji za prace w
    Polsce. Jestesmy przeciez w Unii i jedni na
    drugich tyrac musza !

 5. http://nwomedia.pl/post,786,0

  Władza Watykanu

  Ostatnie uaktualnienie: 16 Lipca 2010.
  „Pozwólcie mi wydawać i kontrolować narodową walutę, a nie dbam kto wydaje prawa” –

  Mayer Amschel Rothschild

  „Media są największą jednostką władzy na ziemi. Mają one moc uczynić niewinnego winnym, a winnego uniewinnić, i to jest ich moc.”

  MalcolmX

  „Wiedza to moc” –

  Sir Francis Bacon
  Kontrola tych trzech elementów:
  wiedzy, informacji oraz pieniądza
  oznacza totalną władzę nad światem.

  Istnieje światowa organizacja, która całkowicie kontroluje owe trzy rzeczy. Jest to Kościół Rzymsko-Katolicki z siedzibą w Watykanie. Pieniądz oraz wiedza są kontrolowane bezpośrednio przez papieża, a media informacyjne są kontrolowane przez Syjonizm, który jest także pod kontrolą Watykanu.

  Czy są jakieś dowody na powyższe?

  Zacznijmy od wiedzy.

  Watykan posiada największą bibliotekę na ziemi – około 50 mil czyli blisko 90 km półek z książkami. Największa część to tajemne księgi, oryginalne egzemplarze kabały, Biblii, magii, czarów, starożytnych rytuałów, alchemii, ksiąg sakralnych oraz wielu nie znanych światu odkryć naukowych.

  Owe dzieła są po kluczem i nikt, poza osobami upoważnionymi przez Kościół nie ma dostępu do tego morza wiedzy. KRK jest w posiadaniu niemal wszystkich zdobyczy nauki – znanych i przede wszystkim nieznanych, jak źródła wolnej energii czy też wszelkie odkrycia w kosmosie czy kontakty z UFO. Wszelkie znane nam fundacje Rockefellerów, Sorosów czy Rothschildów są w sumie fundacjami pod ścisłą kontrolą Watykanu. Fundacje te kontrolują także zawartość muzeów.

  Większość uniwersytetów i prywatnych szkół jest także pod patronatem Watykanu. Wystarczy sprawdzić ornamenty i posągi uniwersyteckie. Większość szkół prywatnych w państwach zachodnich to szkoły katolickie. Nawet w Australii – kraju niekatolickim. Uniwersytety, szkoły czy muzea to także źródło dużego dochodu, ponieważ Kościół, jako religia nie płaci nigdy podatków! Ponieważ Kościół nie płaci podatków – konkurencja z nim praktycznie jest niemożliwa.
  Najważniejszą częścią wiedzy o społeczeństwie jest… spowiedź.

  We niemal wszystkich miastach Kościół posiada parafie, kościoły, kaplice, kapłanów i biskupów. Jest to źródło niezwykłe użytecznej wiedzy o wszystkich. Podczas spowiedzi kapłani uzyskują wszelkie możliwe informacje, a tajemnica spowiedzi jest najprawdopodobniej tajemnicą jednostronną. To znaczy, że kapłan jest jak dioda, która przyjmuje wiadomości tylko w jedną stronę i przekazuje do Watykanu te najważniejsze oraz doskonale przefiltrowane informacje.

  Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że podczas spowiedzi Watykan otrzymuje informacje o zamiarach zamachów, kto komu co ukradł czy też planuje ukraść, kto z kim sypia, czyje dziecko jest czyje, jakie są plany tego polityka czy innego, kto napisał jakąś książkę, dzieło naukowe (albo zamierza opublikować Geocentryzm) i zapytuje kapłana, czy to przypadkiem nie jest grzechem.

  Ktoś znalazł zaklęcia szatańskie czy okultystyczne i zwierza się z tego księdzu. Ten z kolei prosi o powierzenie owego dzieła w ręce Kościoła, aby przypadkiem nie dostało się ono w ‚niepowołane’ ręce. Ktoś zna kogoś, kto sprzedał duszę diabłu, i wiele, wiele innych użytecznych informacji, które pomagają w sprawowaniu zupełnej kontroli tak nad wiernymi jak i nad niewierzącymi.

  Możliwości wykorzystywania owych informacji są niezwykle szerokie i dają one Kościołowi niemal nieograniczoną władzę. Spowiedź jest najlepszym źródłem informacji, doskonalszym od filmów z ukrycia, ponieważ spowiedź podaje na bieżąco przefiltrowane dane a nie olbrzymi surowy materiał, który trzeba dopiero przesłuchać i wyłowić interesujące nas informacje. Przesłuchiwanie i filtrowanie takich taśm jest praktycznie niemożliwe.

  Znane jest wielu z nas powiedzenie – „najlepszy wywiad posiada Watykan”.
  Finanse

  Finanse Watykanu także są otoczone największą tajemnicą. Przyczyna oraz zasięg owej tajemniczości są oczywiste.

  Jan Paweł I postanowił sprawdzić nieco owe tajemnicze finanse. W rezultatcie podano mu wysoce niestrawne śniadanko i… następcą jego stał się Jan Paweł II.

  Gdyby finanse Watykanu nie były wielce szokującymi, mielibyśmy na ten temat mnóstwo informacji.

  Gdyby Watykan był zadłużony, z pewnością błagano by o zwiększenie datków na tacę! Tymczasem cały świat jest po uszy w długach za wyjątkiem Watykanu.

  Jak to jest możliwe?

  Kościół powstał pierwotnie on na bogactwach cesarstwa Rzymskiego w roku 325 n.e.. Potem poszerzał on swe wpływy za pomocą wojen, szantaży, inkwizycji, handlu odpustami – zakupywał coraz więcej posiadłości, budował kościoły (najczęściej za pieniądze wiernych), a kościoły te stawały się kolejnymi źródłami pieniędzy. Nie tylko ze względu na wartości budowli, ale także z powodu ciągle napełnianej datkami słynnej tacy!.

  Także dzisiaj taca kościelna jest źródłem stałego cotygodniowego regularnego nie opodatkowanego dochodu.

  Celibat.

  Watykan wprowadził celibat z jednego głównego powodu. Księża nie posiadający rodzin nie tylko nie marnują majętności watykańskich, ale z braku celu życia jakim jest rodzina i potomstwo, kapłaństwo poświęca wszystkie umiejętności tylko i wyłącznie dla dobra swego Kościoła. Posiadając mnóstwo czasu, bezpieczny kawałek chleba oraz wygodny dach nad głową, księża i biskupi pracują bardzo energicznie dla Kościoła stale pomnażając jego wpływy i bogactwa.

  Większość z nas walczy jedynie o przeżycie, o chleb i o schronienie.

  Na nic innego większość z nas nie ma ani czasu ani energii. Życie nasze to stała walka o przetrwanie. Oto straszliwie ograniczony cel naszego życia.

  Kapłani poświęcają olbrzymią ilość czasu, pieniędzy oraz umiejętności i wiedzy, aby kontrolować nas oraz nasze sumienia. Oni tak organizują nasze życie, abyśmy na nic innego nie mieli ani siły, ani ochot, ani innych możliwości.

  Inne źródła dochodów.

  Dawniej sprzedawano odpusty, nakładano haracze, kradziono, zabierano, ciągle powiększając majątki kościelne. Stosowano najróżniejsze niewybredne metody, najczęściej nieprzyjemne. (Krzyżacy). Dzisiaj są specjalnie wykupywane msze za zmarłych, specjalne okazje, pogrzeby, śluby, chrzty, pierwsze komunie, bierzmowania czy też coroczne święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało – znacznie więcej innych okazji i możliwości.

  Krążą pogłoski, że Watykan jest w stanie wybudować dla każdej rodziny na ziemi własny dom i utrzymywać każdą rodzinę bez pracy do końca jej życia.

  Olbrzymim źródłem dochodów Kościoła są datki, darowizny oraz przekazy często olbrzymich majątków na rzecz Kościoła.

  W niemal każdym szpitalu są księża z ‚posługami’ dla umierających, a śmiertelnie chorzy często zapisują swe często olbrzymie majątki… Kościołowi, w zamian za jakiekolwiek szanse na zbawienie.

  Przykład.

  Bogaty człowiek w wieku 87 lat leżący na łożu śmierci i dobrze wie, że już nigdy z tego łoża nie wstanie, Człowiek ten spowiada się księdzu ze wszystkich swych zbrodni. Będąc bogaty najczęściej miał owych grzechów sporo! Majątek jest trudno zdobyć uczciwą pracą a fakt posiadania majątku to dodatkowe pokusy z powodu większych możliwości grzeszenia, jakie dają duże pieniądze.

  Ksiądz daje takiemu człowiekowi ostatnią szansę na zbawienie.

  „Oddaj swój majątek na Kościół, a będziesz mieć pewność, że twój dobry uczynek będzie doceniony przez Jezusa, Boga miłości i z pewnością wynagrodzony, a wszystkie twoje grzechy zmaże komunia oraz święte sakramenty. Miłosierdzie Boga nie ma granic.”

  Na taką propozycję przystaje wielu, chociażby tylko po to, aby mieć jakąkolwiek iskierkę nadziei, że tam, po owej drugiej stronie istnieje Bóg, który za ów akt skruchy oraz chęci poprawy doceni datek i wszelkie grzechy ewentualnie wybaczy. Dla większości owe ewentualne szanse są poważne i skoro majątek już nie jest potrzebny, łapią oni tę jedyną szansę ze strachu przed potępieniem w piekle. Kościół skwapliwie przejmuje owe dobra przez setki lat! Dobra te rzadko trafiają do ubogich.
  Cała planeta jest tak uboga, ponieważ oni są tacy bogaci.

  Posiadając taki ogrom ziemi, bogactw i złota Watykan jest jedyną nie zadłużoną instytucją na globie ziemskim. Owo bogactwo daje niemal niczym nieograniczoną władzę oraz masywne możliwości manipulacji społeczeństw i całych państw.

  Posiadając tak olbrzymie bogactwa oraz wiedzę, oraz informacje uzyskane podczas spowiedzi – Watykan jest w stanie kontrolować niemal wszystkie aspekty życia na ziemi.

  Byłoby wielką naiwnością wierząc, że pokusa władzy nad światem nie ma na kler jakiegoklwiek wpływu

  Biblia także zapewnia nas, że Babilon Wielki czyli Watykan – Wielka Nierządnica rzeczywiście kontroluje całą naszą całą planetę.

  Watykan kontroluje wszystkie biznesy oraz wszystkich biznesmenów, którzy składają swe pieniądze w najpewniejszych watykańskich bankach – ulokowanych bezpiecznie w Szwajcarii. Kluczowe korporacje, podobnie jak banki prywatne, media czy przemysł petrochemiczny są oczywiście także pod kontrolą Watykanu, a Rockefellerzy czy Rothschildowie to jedynie administratorzy i zaufani powiernicy części watykańskich dóbr.

  Ich bogactwa są jedynie małą częścią tego, co posiada Watykan.

  Przykład możliwości użycia takich bogactw.

  Powiedzmy, że ktoś wpłacił na moje konto 100 bilionów dolarów. Znajduję się w Polsce. Wystarczy, ze media to ogłoszą i już mogę zażądać, aby polski premier zjawił się u mnie na audiencji o godzinie, którą ja ustalę. Wiedziałby doskonale, co mogę zrobić, gdyby z mego ‚zaproszenia’ nie skorzystał. W ciągu dwóch tygodni byłbym właścicielem mediów, wszystkich większych gazet i kanałów TV, posiadałbym kupionych sędziów, polityków, oficerów wojska i policji a nawet służb bezpieczeństwa – część sama przyszłaby do mnie w nadziei, że docenię właściwie ich oddanie ‚słusznej sprawie’.

  Znając głupotę czytelników Wyborczej czy TVN-u, cokolwiek powiedziałbym w MOICH mediach, oczywiście wierzyli by (oni zawsze wierzą mediom) na każde słowo. Wtedy ustalałbym kto będzie następnym premierem, media przygotowałyby odpowiedni życiorys mojego kandydata a nieposłuszny zostałby w mediach obsmarowany i jeszcze wsadzony do więzienia za naduzycia.

  Oczywiście media nigdy byt nie wspominałyby, kto w rzeczywistości wydaje rozkazy premierowi! Proste?!
  Dlatego nigdy o czymś takim nie słychać w mediach!

  Media są pod niemal ścisłą kontrolą Watykanu i nic dziwnego, że nie można w nich znaleźć żadnych informacji szkodliwych dla Kościoła. Jedynym niekontrolowanym medium jest Internet, aczkolwiek jest on częściowo kontrolowany przez agentów pilnujących nie tylko interesów Kościoła ale także ideologii NWO oraz wszelkich form satanizmu, okultyzmu, czarów i magii.

  Agenci, wymieszani z rzeczywistymi poszukiwaczami Prawdy sieją zamieszanie nadal wprowadzając w błąd większość czytelników czy widzów YouTube. Centrum Prawdy jest otoczone wieloma warstwami kłamstw, prze które trzeba się mozolnie przebijać, aby owej Prawdy dotrzeć.

  Najtrudniej jest uzyskiwać informacje to finansach Watykanu oraz o Syjonizmie, który pajęczą siecią oplata Masonerię całkowicie ją kontrolując. Masoneria (czy raczej Żydzi) wydaje się być organizacją spełniającą rolę kozła ofiarnego w przypadku buntów okradanych ze wszystkiego społeczeństw. Owe informacje są najbardziej pieczołowicie strzeżone.

  Tzw. Elita Iluminatów jest kolejna powłoka kłamstwa!

  Drugą powłoką jest rzekomy Zakon Iluminatów. I tutaj jest sedno całej sprawy.
  Watykan sprawuje totalitarną władzę a NWO to plan… Watykanu.
  Watykan to… Iluminaci!

  Elity szlacheckie czy królewskie to jedynie wykonawcy planów rzeczywistych Iluminatów, czyli watykańskiego Zakonu Jezuitów, papiestwa oraz całej hierarchii kościelnej. Są one wtajemniczone w plany Watykanu czyli są także Iluminatami.

  Owe elity Iluminatów są ostatnią warstwą kłamstwa, otaczającą rzeczywiste źródło władzy na ziemi – Watykan.

  Tiara papieska, potrójna korona

  Papiestwo jest zastępstwem Boga na ziemi. Tiara oznacza potrójną władzę – króla Niebios, króla Ziemi ora króla Podziemi. Obecnie tiara nie jest używana od roku 1965. Niemniej tiara jest nadal częścią godła Watykanu.

  Godło Watykanu

  Aspiracje papieży do władzy nad całym światem wcale nie są nowe, i nigdy przed nami nie były ukrywane .

  Będąc w posiadaniu wszystkich tajemnic oraz bogactw całego świata, Watykan to główni Iluminaci, a elita rodzin Rockefellerów, Rothschildów czy innych członków Synagogi Szatana to jedynie jedne z wielu watykańskich narzędzi władzy.

  Wszystkie rozkazy idą z Watykanu do Londynu oraz dalej do Waszyngtonu. USA jest nadal kolonią brytyjską w rękach Syjonistów.

  Istnieje znane przysłowie – „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. W tym kontekście warto jest przemyśleć głębiej owo przysłowie. Rzeczywiście wszelkie dociekania wcześniej czy później zaprowadzą nas do Rzymu.

  Dalej są one wykonywane przez Iluminatów, Masonerię i Syjonizm oraz kontrolowane przez nich rządy, które często nie orientują się, kto gra z kim, przeciwko komu i w jakim celu!

  Co jest warte wzmianki, Watykan czyli Babilon Wielki jest także twórcą Islamu oraz jego kontrolerem, Watykan także kontroluje państwo Izrael, którego jest także twórcą.

  Watykan kontroluje także zdecydowaną większość chrześcijańskich religii z Kościołem Adwentystów włącznie.

  Dopiero w tym świetle widać wyraźnie, że Wielka Nierządnica w rzeczywistości ujeżdża Bestię, czyli Synagogę Szatana, a owa Bestia zaczyna się stopniowo wymykać Watykanowi spod kontroli. Przyczyną tą jest narastający konflikt interesów.
  Celem lucyferiańskiego Watykanu jest przeniesienie się z Rzymu do… Kanaanu.

  Takie są plany – niekoniecznie muszą się ziścić, ale identyczne plany posiadają Syjoniści czyli Synagoga Szatana oraz Masoneria!

  Ziemia Obiecana, czyli tereny dzisiejszej Palestyny – Izrael to… starożytny Kanaan!

  Czyli Kanaan – ośrodek czystego wielbienia Lucyfera został przez Boga odebrany Lucyferowi i tak powstało państwo Izrael na terenach starożytnego Kanaanu, którego nazwę zamieniono na Ziemię Obiecaną, czyli Palestynę. Lucyferiański Watykan, Babilon Wielki (Starożytny Babilon był kontynuacją Kanaanu!) chce z powrotem odbudować III Świątynię Salomona w Kanaanie, aby ponownie wielbić Lucyfera na tym świętym w oczach Boga terenie.

  Watykan walczy o powrót Lucyfera na tron w III Świątyni Salomona!

  Starożytni Izraelici w Świątyni Bożej na Syjonie rozpoczęli wielbienie Słońca, czyli Lucyfera.

  Od tej pory Lucyfer uważa ową świątynię za swoją i chce ją odzyskać dla swego Człowieka Bezprawia. Jego narzędziem jest Babilon Wielki – KRK!

  Bestia posiada olbrzymią kontrolę nad finansami światowymi, oraz państwo Izrael posiada nie tylko znacznie zaawansowaną broń jądrową ale także jest w posiadaniu egzotycznej i niewiele znanej światu tajnej broni skalarnej.

  W świetle wielu faktów, dociekań, przypuszczeń i poszlak tworzących wielowarstwowe powłoki kłamstw, możemy zaryzykować śmiałe twierdzenie, że wszelkie dociekania na temat tajemniczych Iluminatów, Rycerzy Okrągłego Stołu, Masonów, Zakonu Templariuszy, Krzyżaków, Bohemnian Grove czy wielu innych tajnych organizacji to czysta dezinformacja odciągająca nas od wiedzy o rzeczywistym źródle władzy nad całą planetą – Babilonie Wielkim czyli Watykanie, który nadal wielbi Baala, Ozyrysa, Izydę (Astarte) czy wielu innych bogów starozytności.

  Porównanie obojnaka Bahometa z posągiem w Waszyngtonie.

  Jak wyraźnie widać na tej rycinie, gesty dłoni są identyczne – jak w niebie tak i na ziemi. Chodzi o niebo, które nadal zamieszkuje szatan/Bahomet. Bahomet także wskazuje wyraźnie cechy obojnactwa, penis oraz piersi kobiece.

  Postać Jezusa w podobnej pozie, wskazującego niebo, oraz charakterystyczne długie kobiece włosy i wygład obojnaka.

  Ja-szua nigdy nie nosił długich włosów, ponieważ zabraniało tego prawo Mojżeszowe oraz apostołowie.

  IKoryntian 11:14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, 15 podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.

  Obraz Ja-szua jest nie tylko bałwochwalstwem, ale uwłacza Mu, ukazując Go z długimi włosami. Poza głową Chrystusa mamy symbol Słońca, czyli w rzeczywistości jest to bluźnierstwo przeciwko Zbawicielowi a chwała dla Lucyfera.

  Posiadając banki świata takie jak – USA (Bank Federalny), Anglia (Bank Angielski) IMF czy katolicka Szwajcaria oraz największą wiedzę na świecie, Watykan jest jedynym miastem, które sprawuje nad światem faktyczną władzę.

  Dokładnie, jak opisuje to Biblia w Objawieniu.

  Objawienie 17:18 A kobieta, którą widziałeś to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

  Nie Iluminaci, Masoni, Bilderberg, CFR, Syjoniści, Trilateral Commision czy wiele innych organizacji. Oni są jedynie narzędziami Watykanu, który owe organizacje kontroluje oraz finansuje. Jego finanse trzymają nad wszystkim całkowita kontrolę.

  Niewielu zdaje sobie sprawę z tego że w chwili obecnej Watykan niemal całkowicie kontroluje nie tylko politykę światową. Światowi przywódcy, jeden po drugim meldują się posłusznie i niezwykle regularnie przed papieżem w Watykanie – z przywódcami Izraela włącznie! Wystarczy zacząć śledzić, kto bywa na audiencjach papieskich. Nikt tego nie ukrywa.

  Były premier Anglii, Tony Blair przechrzcił się ostatnio na katolicyzm! [EN] Dlaczego?

  Pogrzeb króla świata. Obecni najwięksi przywódcy świata.

  Który przywódca religijny był całowany w rękę przez niemal wszystkich władców świata!?

  Ten, kto jest rzeczywistym władcą świata!

  Yasser Arafat całuje pierścieni JP II. Arafat… katolikiem!?
  Watykan i Jerozolima.
  Teren Jerozolimy jest w około 60% własnością Watykanu, z górą Syjon włącznie.

  Watykan zawsze marzył o stolicy w Jerozolimie oraz odbudowie III Świątyni Salomona. W tym celu papiestwo organizowało krucjaty Zakonu Templariuszy, aby posiąść Syjon – wzgórze święte dla swoich szatańskich celów. Jednak Rzym nigdy nie był w stanie kontrolować w pełni tego świętego miejsca.

  Aby sobie zapewnić taką kontrolę, Rzym utworzył… Islam, który miał zając Jerozolimę oraz oddać ją w ręce papieży. Niestety Islam Jerozolimę zajął, ale wymknął się z pod kontroli Rzymu a nawet zaczął jemu zagrażać [EN]. Zakon Templariuszy także wymknął się z pod kontroli Rzymu i większość Templariuszy brutalnie wymordowano.[EN]

  W roku 1948 powstało państwo Izrael. Taki był plan II WŚ czyli… obie wojny światowe były zaplanowane przez Watykan. Plan ten został opracowany przez Masona Alberta Pike. Więcej w linku (III Wojny Światowe).

  Co jest niezwykłe, pomimo tak olbrzymiej władzy Watykanu, pomimo połączenia sił Syjonizmu, zdobyto Ziemię Obiecaną – Palestynę, ale wzgórze Syjon nigdy nie było i nadal nie jest pod kontrolą Watykanu, pomimo, że Syjon jest własnością Watykanu.

  W roku 1993 w grudniu podpisano tajne porozumienie o przekazaniu Jerozolimy w ręce Watykanu. Całe zdarzenie wymieniono w HARETZ – http://www.haaretz.com (Obecnie artykuł niedostępny!)

  Według porozumienia Watykan przejmuje Jerozolimę w kształcie i granicach z przed roku 1860, czyli cała starożytna Jerozolima została przekazana Watykanowi. (Artykuł http://kenraggio.com/KRPN-Catholics-Over-Jerusalem.htm [EN] )

  W tym oficjalnym artykule opublikowanym w IsraelNationalNews [EN] mamy taki tekst:

  „but in Israel, the proportion of church-owned properties, especially in the capital city, is very large. I don”t say we should confiscate their properties, but I also see no need to make a commitment never to do so. Just as countries have the right to confiscate property for its own needs on occasion, and just like countries collect property taxes from property owners, I believe that the Church should be treated no differently than any other property owner.”

  Benny Kalmanson, a Professor of History at Herzog College and the Dean of Yeshivat Otniel in the South Mt. Hevron

  Tłumaczenie:

  Jeżeli w Izraelu proporcja własności ziem Kościoła, w szczególności w stolicy jest bardzo duża, nie twierdzę, że powinniśmy skonfiskować owe własności, ale także nie widzę potrzeby, aby się zobowiązać, ze nigdy tego nie zrobimy. Podobnie jak inne państwa mają prawa zarekwirowania własności dla własnych potrzeb w pewnych sytuacjach, tak samo państwa pobierają podatki gruntowe od właścicieli owych gruntów. Wierzę, że Kościół nie powinien być traktowany inaczej, aniżeli inni właściciele gruntów.

  Trzeba zwrócić uwagę na to, że owo porozumienie było tajne, a wiadomość jest umieszczona w oficjalnym dzienniku Izraela, który jest pod kontrolą Watykanu.
  Właściciel Jerozolimy – KRK nie posiada nadal nad nią kontroli.

  Moim zdaniem jest to ewidentny dowód na zupełną kontrolę nad obecną sytuacją, jaka sprawuje nadal Ja-szua, nasz Zbawiciel, który niedługo ustąpi pola Człowiekowi Bezprawia na krótką chwilę.

  Masoński a raczej watykański Plan III WŚ zakłada zniszczenie Islamu – tworu Watykanu oraz… Izraela.

  Czyli według tego planu…

  „Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.”

  Ten fragment planu 3 wojen światowych ujawnia nam rzeczywistego architekta owych wojen, czyli Watykanu. Masoneria nie planowałaby zniszczenia Syjonizmu który jest jej główną częścią.

  Jest także warte wzmianki, że słynne Protokoły Mędrców Syjonu nie zostały napisane przez… syjonistów, ponieważ ruch syjonistyczny rozpoczął się około roku 1896 zapoczątkowany przez Theodora Herzla.[PL]

  Tekst Protokołów przypisuje się niesłusznie ruchowi syjonistycznemu, a oryginał Protokołów powstał znacznie wcześniej niż ruch syjonistyczny, czyli w roku 1864, a więc 32 lata wcześniej!

  Sytuacja światowa jest podyktowana owymi planami Watykanu i obecnie międzynarodowy Syjonizm – apokaliptyczna Bestia zna doskonale cele Watykanu. Bestia ta nie chce ulec zniszczeniu i możemy ostatnio wyraźnie obserwować konflikt pomiędzy Bestią a Nierządnicą. Według Biblii… „Bóg natchnie ich serca, aby wykonali Jego zamysł” czyli wykonali wyrok na Babilonie Wielkim.

  Niestety dla Bestii owo zwycięstwo nie będzie trwałe i sama Bestia także jest przeznaczona przez Boga na zagładę.
  Posumujmy.

  Watykan posiada:

  * 1. wszelką tajemną wiedzę, całkowicie przez siebie kontrolowaną .
  * 2. jest posiadaczem niemal całego bogactwa na ziemi – wzbogacił się szczególnie w obu wojnach światowych
  * 3. pośrednio kontroluje wszelkie masowe media, radio, TV, Hollywood
  * 4. pieniądze płyną nadal szerokimi strumieniami do Watykanu oraz stale wzrastają jego korzyści z posiadanych biznesów i korporacji.

  Poniżej fragment książki Paula L. Williamsa – Watykan zdemaskowany.

  Instituto per le Opere di Religione (Instytut Dzieł Religijnych – IOR), znany lepiej pod nazwą Banku Watykańskiego, jest jedną z najbardziej tajemniczych instytucji na świecie. Jego siedzibą jest tzw. wieża Mikołaja V, stanowiąca część pałacu papieskiego.

  Chcąc tam dotrzeć, należy przejść przez bramę św. Anny do prawego skrzydła kolumnady Berniniego, następnie przejść obok kościoła św. Anny i ominąć koszary Gwardii Szwajcarskiej. Budowlę wzniesiono blisko 650 lat temu jako część umocnień, które miały chronić Stolicę Apostolską przed republikańskimi powstańcami.

  Prawo wstępu do banku mają tylko nieliczni; budynek jest niedostępny nawet dla wysokich funkcjonariuszy Kościoła katolickiego. Wejścia strzegą gwardziści szwajcarscy.

  W ostatnich dekadach Bank Watykański był zamieszany w międzynarodowe skandale finansowe. Nadużycia sięgały miliardów dolarów, a ich sprawcy nie wahali się przelewać ludzkiej krwi.

  Bank był tematem wielu sensacyjnych artykułów i książek, z których część trafiła na listy bestsellerów. Wytoczono mu setki procesów sądowych. Z pozwami wystąpiły między innymi rodziny ofiar Holocaustu, które zarzucają tej instytucji bezprawne przejęcie tzw. skarbu nazistów, udział w zorganizowaniu „szczurzych ścieżek” (siatki ewakuacyjnej dla uciekających z Europy nazistów) oraz pranie pieniędzy pochodzących z machinacji przestępczych.

  Jednak bank, występując jako agenda rządowa suwerennego państwa, okazuje się całkowicie odporny na pozwy i oskarżenia o działalność przestępczą. Nikt nie potrafi go zmusić do wypłaty odszkodowań ani do naprawienia wyrządzonych szkód – nawet w przypadku najbardziej drastycznych naruszeń prawa.

  Jedynym sposobem na to, by ów bank mógł być skutecznie ścigany w drodze postępowania sądowego, byłoby uznanie Watykanu za „państwo zbójeckie” – IOR zyskałby wtedy miano zbójeckiej instytucji.

  Wymagałoby to jednak wykazania, że Kościół katolicki jest organizacją przestępczą, co z kolei umożliwiłoby ściganie go w USA na podstawie ustawy „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations”, uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1970 roku w celu skuteczniejszej walki ze zorganizowaną przestępczością.

  Formalnie rzecz biorąc, wbrew twierdzeniom oficjalnych przedstawicieli Kościoła, Instytut Dzieł Religijnych nie jest organem Państwa Watykańskiego; jest całkowicie niezależny od kongregacji, komisji, rad i innych dykasterii Stolicy Apostolskiej.

  Znajduje się pod bezpośrednim zarządem papieża. Ojciec Święty jest jego jedynym akcjonariuszem i sprawuje nad nim wyłączną kontrolę.(Thomas J. Reese, Inside the Vatican, Harvard University Press 1996, s. 205)

  Bank Watykański nie podlega żadnym kontrolom finansowym. Jego ksiąg nie badają audytorzy wewnętrzni ani zewnętrzni. Wielkość jego majątku pozostaje w sferze domysłów nawet dla członków Kolegium Kardynalskiego.

  W innych biurach i urzędach Kościoła, nawet w instytucjach zarządzających finansami kurii, nie znajdziecie nawet skrawka papieru z informacjami na temat jego aktywów i prowadzonych przez niego kont.

  W 1996 roku kardynał Edmund Szoka, audytor wewnętrzny Stolicy Apostolskiej, w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jego uprawnienia nie obejmują Banku Watykańskiego i nie ma nic do powiedzenia na temat jego działalności.

  Za szczególną osobliwość trzeba ponadto uznać fakt, że raz na dziesięć lat Bank Watykański niszczy wszystkie zgromadzone w archiwach dokumenty.

  Opinia publiczna nigdy nie pozna szczegółów jego działalności.

  Bankowe procedury dotyczące przepływu dokumentów są nadzwyczaj skomplikowane. Krążą one pomiędzy trzema odrębnymi zarządami. W skład pierwszego wchodzą kardynałowie; w skład drugiego – wybitni bankowcy, a w skład trzeciego – watykańscy finansiści. Dokumenty te również nie podlegają kontroli – pozostają na zawsze tajemnicą suwerennego państwa. Dostęp do nich można uzyskać tylko za specjalnym zezwoleniem Ojca Świętego.

  Watykan pilnie przestrzega obowiązku publicznego ogłaszania sprawozdań finansowych. Wydają się one w pełni wyczerpujące. Wrażenie to umacnia szczegółowa lista ujętych w nich, w większości niewielkich, przychodów i wydatków wszystkich organów i agencji Stolicy Apostolskiej – wszystkich poza Bankiem Watykańskim.

  Nazwa tej instytucji nie pojawia się nigdzie, w żadnym z bilansów rocznych. Ci, którzy się z nimi zapoznają mogliby pomyśleć, że taki bank nigdy nie istniał, a Kościół katolicki jest instytucją dobroczynną, utrzymującą się z drobnych datków. W 1990 roku na przykład Watykan wykazał deficyt w wysokości 78 milionów dolarów.95 Podając tę hiobową wiadomość do wiadomości publicznej, rzecznik Stolicy Apostolskiej przeoczył drobnostkę, za jaką uznał zapewne dochody z kapitału zainwestowanego w Bank Watykański, szacowane na ponad dziesięć miliardów dolarów.96

  Dziennikarze, historycy lub inne osoby pragnące prześledzić bieg spraw w Stolicy Apostolskiej prędzej czy później muszą zabrnąć w ślepą uliczkę. Wszystkie dokumenty i oświadczenia zawierają klauzule wyłączające je ze standardowych przepisów lub procedur. Znajdujemy tam takie zapisy, jak: „respektując specjalny status IOR”, „z wyłączeniem IOR”, lub „z poszanowaniem prawnego statusu IOR”.97

  Nawet najwyżsi dostojnicy kościelni nie mogą rzucić okiem na skarby zgromadzone w bankowych sejfach.

  W 1967 roku papież Paweł VI utworzył w Watykanie wydział księgowości pod nazwą Prefektura ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Jej głównym zadaniem było przygotowywanie dorocznych sprawozdań finansowych obejmujących aktywa i zobowiązania Watykanu. Szefem nowego organu został jeden z najbliższych przyjaciół papieża, kardynał Egidio Vagnozzi.

  On również nie mógł uzyskać informacji na temat operacji finansowych i majątku Banku Watykańskiego. Dostęp do nich miał tylko Ojciec Święty.

  Kardynał Vagnozzi skomentował to następująco: „Trzeba by połączonych sił KGB, CIA i Interpolu dla uzyskania chociaż pobieżnej informacji o tym, ile jest tam pieniędzy i gdzie są ulokowane”.

  Niejawny charakter działalności banku powoduje, że na jego kontach można składać miliony dolarów podejrzanego pochodzenia, które następnie, w dowolnej chwili, mogą zniknąć w przepastnych skarbcach banków szwajcarskich.

  Żaden bank nie potrafi się lepiej zająć fałszywymi obligacjami, pieniędzmi mafii lub nazistowskim złotem.

  Pogóglować, a książkę znajdziecie! Jest dostępna po polsku. Jeden z linków – Watykan Zdemskowany

  W tym linku jest także sporo materiałów na temat banków Watykanu – niestety po angielsku. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,951806,00.html

  We fragmencie tej książki podkreśliłem momenty MOIM ZDANIEM najważniejsze.

  Oto moje wnioski. Paul Williams nie zdołał połączyć owych informacji i nie zorientował się, o co w tym wszystkim chodzi. Najważniejsze zdanie jest podkreślone na czerwono. Powtórzę je jeszcze raz:

  …”mogą zniknąć w przepastnych skarbcach banków szwajcarskich”

  Książka ta jest oparta na wielu dokumentach, które są podane w Przypisach. Jest ich 428 a książka ta ma 133 strony z Przypisami włącznie. Jest to doskonale udokumentowana praca.

  Przeanalizujmy nieco te informacje.

  Jedynie papież ma dostęp do tego banku! Jaka jest przyczyna owego sekretu? Czyżby bank nie miał funduszy!? To byłaby nawet dobra wiadomość, zachęcająca wiernych do wzmożenia wysiłków w celu wzbogacenia poprzez tacę ‚Kościoła Bożego’. Ta opcja całkowicie upada. W takim przypadku tajemnica nie jest wcale potrzebna.

  Ale jeżeli Watykan posiada niezwykłą, wręcz nieprzyzwoitą fortunę, która służy my jako system władzy nad całym światem, w takim przypadku wszystko ma głęboki sens!

  Williams także zauważył połączenie z bankami szwajcarskimi, ale nie zrobił żadnych poszukiwań w tym kierunku.

  Mamy wiele dowodów, co prawda poszlakowych na to, że Watykan a ściślej; kolejni papieże Watykanu posiadają olbrzymią fortunę pod kluczem i fortuna ta prowadzi wprost do banków szwajcarskich.

  Dlaczego owe bogactwa są przed nami ukrywane? Publiczna wiedza o nich mogłaby w bardzo poważny sposób podważyć zaufanie do KRK jako religii, a ujawnione informacje na ten temat mogłyby wstrzymać w dużej mierze dalsze strumienie pieniędzy, płynące ze wszystkich światowych parafii do niezgłębionych bogactw Watykanu.

  Co jest jeszcze ciekawe, Papież-Polak ale nic dla Polski nie zrobił. Dla kontrastu Pius XII zrobił z Niemiec od roku 1933-1939 największe mocarstwo świata w tym okresie..

  Zdjęcie rodziców Karola Wojtyły.

  Pochodzenie Karola Wojtyły budzi poważne emocje – nie bez przyczyny. W CNN 26 Lipca 2004 ukazał się artykuł omawiający wczesne lata młodego Karola. Artykuł ten po pewnym czasie został usunięty z powodu skorzystania z niego wyraźnie antysemickiej witryny – jewwatch.com (obserwuj Żydów)

  W poniższym linku jest niemal cała kopia artykułu CNN oraz komentarze Johna Christensena, sugerującego zgodnie z wskazówkami artykułu oryginalnego CNN, że JPII miał wyraźne pochodzenie żydowskie ze strony matki oraz niemal zawsze obracał się w towarzystwie Żydów z osobistym przyjacielem – Jerzym Klugerem włącznie.

  http://www.jewwatch.com/jew-religions-christianity-penetration-pope-john-paul-2-jewish.html [EN]

  Osobiście nie mam nic przeciwko pochodzeniu żydowskiemu. Co mnie nieco dziwi to fakt, że polski papież praktycznie nigdy niczego dla Polski nie zrobił, a posiadał całą politykę światową w swoich rękach. Polska nigdy nie otrzymała żadnego poważnego odszkodowania za zbrodnie wojenne ani ze strony Niemiec, ani ze strony Rosji.

  Moralne i być może częściowe finansowe wsparcie lidera Solidarności – Lecha ‚Bolka’ Wałęsy… Ehhh… pozostawię resztę dociekań czytelnikom.

  Najwyraźniej planem papieskim było rozmontowanie Bloku Wschodniego i rozkazy poszły z Watykanu do Moskwy. Gorbaczow ten proces rozpoczął od strony ideologicznej a z góry przygotowany przez komunistów lider Solidarności został najwyraźniej do owej roli uprzednio przygotowany przez władze PZPR.

  Pamiętam jak dzisiaj, kiedy byłem na pierwszym zebraniu Solidarności we Wrocławiu, które także prowadził agent bezpieki – Piórkowski – zdemaskowany na drugi dzień!

  Trudno w tych okolicznościach widzieć jakąkolwiek pozytywną rolę JPII w odzyskaniu przez Polskę wolności z pod łap Sowietów. Zwłaszcza, że z jednych łap Moskwy wleźliśmy od razu w łapy Waszyngtonu. Podobno sytuacja znowu się odwraca!

  Inna ciekawostka – JP II był pierwszym papieżem w historii, który postawił nogę w synagodze.
  Inna kwestia – dlaczego Ordo Ab Chao!?
  Nie można inaczej?

  Podejrzewam, że nikt nie miałby żadnych obiekcji odnośnie NWO, gdyby pokazano nam demo, model jednego funkcjonującego państwa z owymi ‚szlachetnym ideami’ NWO. Czy rzeczywiście trzeba wszystko zburzyć, aby z ruin utworzyć porządek?

  Czy raczej za pomocą wojen, głodów, terroru, oszustwa i zaciekłych prześladowań Watykan – inżynier NWO oraz orkiestrator obu wojen światowych chce nas zniewolić, zdziesiątkować i pozostałych przy życiu siłą zmusić do… wielbienia Lucyfera!?

  Z podanego linku oraz filmu ukazującego wypowiedzi dwóch papieży wyraźnie wynika, że właśnie Kościół Katolicki jest głównym projektantem owego szatańskiego planu opartego na konspiracji oszustwa i zbrodni – czyli NWO.

  Poniżej dwie wypowiedzi papieży nawołujących do NWO.
  http://www.youtube.com/watch?v=7lzmyyA_kWs&feature=player_embedded

  Co jest szczególnie niepokojące, poprzedni papież, JP II życzy nam:

  May gods bless us!. – Niech bogowie nas błogosławią.

  Papież jest nieomylny w kwestiach wiary a więc nie mógł się pomylić błogosławiąc wiernych, zwłaszcza CZYTAJĄC a nie mówiąc z głowy!

  Cel NWO jest ukrywany i wielu poszukiwaczy Prawdy poważnie błądzi. Papież nie potrzebuje władzy nad światem ponieważ ją już posiada od wieków. Władza i pieniądz nie wchodzą więc w rachubę.

  Czy jest jakiś inny, nieznany większości z nas cel? Owszem, cel taki istnieje i jest przed nami pieczołowicie ukrywany.
  Celem NWO jest zniszczenie Chrześcijaństwa i Judaizmu.

  Zniszczenie dwóch religii monoteistycznych służących rzeczywistemu Stwórcy nieba i ziemi, Bogu Wszechmogącemu. Żadna inna religia na świecie nie jest prześladowana poza judaizmem oraz chrześcijaństwem. Natomiast satanizm cieszy się szczególnymi przywilejami, zwłaszcza w syjonistycznych mediach. Od dwóch stuleci trwa systematyczna walka przeciwko judeo-chrześcijaństwu a Chrześcijaństwo jest celem najważniejszym.

  Rezultat – dwie wojny światowe, Holokaust i ponad 100 milionów ofiar NWO w centrum Chrześcijaństwa. Obecnie zanosi się na III Wojnę Światową, której celem jest zupełne zniszczenie Judaizmu i Chrześcijaństwa.

  Wróćmy ponownie do masońsko-watykańskiego planu 3WŚ.

  …spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa

  Nie miejmy złudzeń.

  Planem NWO jest zdziesiątkowanie ludzkości i zmuszenie reszty do wielbienia Bestii i jej obrazu. Plan działań jest wyłuszczony w Protokołach Mędrców Syjonu. Za ów akt wielbienia Bestii Bóg wyznaczył karę śmierci a projektanci NWO chcą to wykorzystać i rękami Boga zniszczyć całkowicie rodzaj ludzki.

  Niemniej główna ofiarą jest Chrześcijaństwo i walka toczy się na naszych oczach – w mediach oraz za pomocą dekretów rządowych rządzących nami satanistów.

  Mała uwaga do członków władz.

  Drogie panie i panowie. Nie łudźmy się. Pracując na tym planem podcinacie gałąź, na której sami siedzicie. Oni jeszcze nie mają całkowitej kontroli i nigdy jej mieć nie będą.

  Stawiajcie opór w każdym możliwym miejscu. Jeżeli sataniści wierzą w szatana, bądźcie pewni, że Bóg, który za dobre wynagradza, a za złe karze także istnieje!

  C.D.N.

  Napisano: 16 Lipca 2010

  Ostatnie uaktualnienie: 16 Lipca 2010

  http://www.zbawienie.com

  1. Owszem tak jest jak piszesz. Ale czymże jest taki mierny watykan wobec stwórcy wszechświata poprostu niczym!!!! Ludzie czy ktoś wam każe na siłe chodzić do kościoła i żyć zgodnie z jego naukami i należeć do bestii??? Jeszcze nie i jeszcze za to nie zabijają. Przecież każdy może odejść i żyć inaczej. Nie jesteście żadnymi niewolnikami. Oni bez ludzkiej energii nie mogą egzystować. Wystarczy ich odłączyć od energii… Jeśli ludzie im pokażą fuck you to oni sami nic nie zrobią. To wy zasilacie ich swoją energią… Czy to tak trudno zrozumieć. Albo idziecie za Jezusem albo za Bestią wybór należy do Was. Ja leje ciepłym moczem na kościół katolicki i inne religie.

 6. Proszę, tylko bez takich. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu równość wyznania, swoboda wypowiedzi i zrzeszania się.

  O ile wiem w 1. lepszej księgarni kupisz kontytucje za 5 do 10 zł.
  Poczytasz i dopiero zaczniesz pisać, bo każdy prowadzący blog jest dziennikarzem, a dziennikarze powinni dbać o słownictwo, poprawność języka (widziałem kilka literówek) i dbałość o prawdę.

  1. spierdalaj – WAL SIE NA RYJ – nie dziennikarz –
   na swoim blogu mogę sobie pisać jak chcę i co chce – wolnosc polega na tym że masz prawo tego nie czytać i nie zagladać tu

   1. Mizia, oj nerwowy jesteś;-) A tak serio to powiem ci, ze ja juz wolę mieć styczność z różnej maści inronizatorami, niz bezideowcami wyprutymi ze wszelkich zasad. Którzy uprawiają ideologię, która uzprawiedliwia ich wszelkie osobiste podlości. Wolę starowinkę, która daje na tacę swojemu lepszemu bądź gorszemu proboszczowi, niz biznesmena, który ma wszystko w dupie, a zwłaszcza prostego zwyczajnego czlowieka i który wierzy tak jak mu wygodnie – czyli byle jak. Może i według ciebie ci wszyscy stojący pod krzyżem to banda zmanipulowanego motłochu, ale wolę ich niz tych którzy na nich pokrzykują i drwią z nich na różne sposoby.

    1. problem polega na tym ze w polsce kler stał sie wręcz elitarnym klubem biznesmenów a co 2 proboszcz wszedł w skurę geszewciarza
     ps. A KTO CI POWIEDZIAŁ ZE JA MAM COS DO TYCH POD KRZYŻEM – ZAPAMIETAJ RAZ NA ZAWSZE MIZIA JEST ZAWSZE I WSZĘDZIE ZA UCZCIWYM CZŁOWIEKIEM I PRAWDĄ CHOSBY NAJBARDZIEJ NIEWYGODNĄ DOWOD MASZ LINK PONIZEJ MIZIE ZA OBRONĘ TYCH Z POD KRZYZA CHCIANO – ZAPODAĆ DO PROKURATURY – czym nie mogą poszczycić się blogowi „alfonsi”
     bo kiedy racja to racja….. tu masz link do mojego art. i link do art. sponsorowanego przez szechtera i poczytaj tam komenty co mi „zrobią jak mnie złapią”
     http://miziaforum.wordpress.com/2010/08/08/prowokatorzy-odwazni-bo-pod-parasolem-czyli-niech-nas-zobacza/
     komenty .
     http://www.wiadomosci24.pl/blog/nagonka_na_autorow_w24_pl_strach_pisac_o_krzyzu_sprzed_153454.html

     1. ps. wiekszośc tu piszacych tam bywajacych nic nie zrobiła – A MIZIA ZA SZCZANIE NA ZNIZE I MODLACYCH SIE – POPROSTU POOBCINAŁ BY SIURAKI TAM NA MIEJSCU – i nie jest to przenosnia …………….

  2. oto kolejny absurd prawny Unii Europejskiej.
   Parlament Europejski zakazuje sprzedaży jajek na tuziny. Zgodnie z nową dyrektywą opakowania mają zawierać tylko informacje o wadze produktu
   – donosi „The Daily Mail”.
   Przepisy dotyczą także np. pomarańczy i bułek. Klienci nie dowiedzą się już ile sztuk znajduje się w środku
   , a poznają jedynie wagę całego opakowania.

   http://www.sfora.biz/Jajek-juz-nie-kupisz-na-sztuki-Jest-zakaz-a21605

   jeden z komentarzy

   „-Poproszę pół kilo jajek.” „-Proszę, oto 6,68 jajka.” Mam coraz większe wątpliwości czy my żyjemy na tej samej planecie co te palanty…

   1. Decyzją UE ślimak to… ryba lądowa

    http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/216635,pomorze-decyzja-ue-slimak-to-ryba,id,t.html
    I tylko ślimakowi winniczkowi obojętne, czy jest rybą czy nie (© Janusz Wójtowicz)

    Leszek Literski

    Nie mięczak, lecz ryba. Pospolity ślimak winniczek został zaliczony do kategorii ryb lądowych. Na wniosek Francuzów zrobiła to Komisja Europejska. Polscy zbieracze ślimaków, naukowcy i nauczyciele są zdziwieni.
    – To kompletny absurd – komentuje Zbigniew Błaszkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie pod Bytowem.

    Urzędników to nawet bawi.
    – Nawet bardzo, ale byłem też mocno zaskoczony, gdy dotarła do mnie ta informacja. Pierwsze słyszę, że ślimaki to ryby – mówi Ryszard Klonowski, inspektor Starostwa Powiatowego w Bytowie.

    Komisja zmieniła w dokumentach klasyfikację gatunkową ślimaka, bo dzięki temu Francuzi mogą dotować hodowle ślimaków, tak jak w pozostałych krajach dotuje się rybołówstwo. W Polsce pozyskiwaniem winniczków zajmuje się ok. 10 tysięcy osób. Wytrawni zbieracze potrafią w ciągu godziny zebrać nawet 15 kilogramów. W województwie pomorskim zezwolenia wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

    – Jako ichtiolog nigdy nie spotkałem się z rybami lądowymi – komentuje Tomasz Wandzel z RDOŚ.

    Zapis Komisji Europejskiej wpisuje się w szereg podobnych absurdów. Na przykład na wniosek Portugalii marchewkę zaliczono do owoców.

  3. mój egzeplarz konstytucji od Kwaśniewskiego widziałem ostatnio w piwnicy na węglu, śmieszna lektura, należy ci się to i to o ile nie jest opisane ile naprawdę w innej ustawie, czyli nic, haha

 7. WKLEJAM NA KONIEC JAKO KOMENTARZ – KTOŚ SIĘ ZDENERWOWAŁ :

  _______________________________

  JU. pisze:
  16/12/2009 o 17:43
  W strefie 51 są samoloty USA, które pomogły szpiegom PRL-NRD-sektom-Wałęsy-Glempa,republikanom-układowi-okrągłego-stołu-fałszywym-żydom-politykom-prezesom-wandalom: zniewolić,obrabować,zniszczyć-mordować: Polskę-Węgry-Słowian-Europę-Jezusa!Jest to prawda ! Sam żyję na granicy ubóstwa a pracowałem dla Polski całe życie praktycznie za darmo! W swej naiwności pomagałem NATO za darmo! Dziś L.Kaczyńśki=TW=Tusk-Gestapo-W.Pawlak-gen.KGB=Turko=Ligaczow=Buzek-Rotary-szpiedzy= 4RP=STASI-Buzek-Tusk-Wałęsa-Oleksy-Jaruzelskiego-agentura-szpiedzy-sekty-Rydzyka-Nycza -Czopek-Ligaczowa, są na najwyższych stanowiskach w UE-SS=UPA=KGB=NATO=RWPG=gestapo! W 3RP=KGB=4RP=SS jest wielki nowoczesny obóz koncentracyjny!!! Jestem od ponad 30 lat maltretowany bronią elektromagnetyczna=KGB=SB=WSW=STASI,jestem systematycznie napadany, rabowany , oczerniany-podsłuchiwany we Wrocławiu !!!! Jak tu żyć ?! Polskę-Węgierki-rabują: Demokraci=Bill-Clinton-Lenina-socjaldemokraci=Obama=chruszczow=Putin=Mahomet-tablibowie-terroryści-Lucyfera-Ratzingera-sekty!Co dalej ? Kłamstwa z ociepleniem przez CO2 ! Ocieplenie jest spowodowane zwiększoną aktywnością Słońca! Najwięksi terroryści świata to-republikanie-George W.Bush-oklaki-hitlera=Mazowieckiego-SS=NATO-UE-Rosja-Jadźwingowie-Ławniczaka-żółta-rasa-Bakłanowa-Lenina-BAAL=Cyfrowe-Cyborgi-podlegają-Wiesławowi-Witek-Jan=GRU-SB-Snnocka9/5kolumna-Własika-Szczygło-Piątasa-Czesława-Kiszczaka-KGB-ludobójcy-na-najwyższych-pasadkach-WRON=PRON=Gestapo=Brytyjczycy-niemiecki=Lenin! Gratulacje ! Pan Bóg Jezus wam tego nie wybaczy !!!

  JU. pisze:
  01/04/2010 o 23:12
  Już nie wierzę żadnemu reżimowi na świecie G8 to globaliści kretyni splamieni krwią A1BRh+ niestety ! Nawet kościół w Polsce jest okradany w bezczelny sposób przez fałszywych biskupów Nycza, gołębiewskiego, gulbinowicza, muszyńskiego, dziwisza i innych oszustów ! nie ufam już nikomu zwłaszcza Dutkiewiczowi-Piaskunowi!Strefa 51 kryje nic i piS dla naiwnych !Amen!

  1. http://niezalezna.pl/artykul/pko_bp_caly_na_sprzedaz_/40171/1

   PKO BP CAŁY NA SPRZEDAŻ?

   14-10-2010

   Polska może sprzedać wszystkie udziały w PKO BP – twierdzi Jan Krzysztof Bielecki, szef rady doradczej przy premierze.
   W rozmowie z Reutersem Bielecki powiedział, że Donald Tusk dał jasno do zrozumienia, że w 2011 roku chce zmniejszyć udział skarbu państwa w akcjonariacie z 51 do 25 proc. Dodał, że nie wyklucza to całkowitego wyjścia z akcjonariatu w kolejnych latach. W praktyce oznacza to możliwość całkowitej sprzedaży PKO BP.
   „Jestem sobie w stanie wyobrazić, że kluczowe spółki będą w przyszłości prywatne, to może również dotyczyć PKO BP” – potwierdził minister skarbu Aleksander Grad, pytany o słowa
   Bieleckiego.
   _____________________________

   Komenty ;
   mają mało czasu
   Wiedzą, że ich czas jest krótki, ze może szybko stracą wladzę, więc przyspieszają „transformacje własnościowe”.
   Agentura dziala dalej
   Nie spoczna poki ostatni polski bank/firma nie przejdzie w rece oficerow prowadzacych. Zgroza!
   Dalej mówią/pisząc słowami aktora Lindy (Franz z „Psów”) nie chce mi się dalej pisać.

   Jedynie słuszna linia, w końcu na co rządowi (skarbowi państwa) udziały w dochodowym biznesie? No ale przecież Polska ma być rezerwatem dla emerytów ze starej unii, a Polacy stróżami tego rezerwatu.
   Niestety, mają jeszcze ponad rok na rzucenie Polski na kolana bez możliwości wstania.

   To rząd sprzedawczyków!
   Jeszcze niedawno chcieli kupować BZ WBK by koncentrować ostatnie polskie banki, które decydują o rozwoju kraju i nie wyprowadzają pieniędzy
   za granicę!!!
   Trojmiasto.pl donosi:”Prywatna stocznia kupuje: za państwowe pieniądze?” Wylicytowali oni duży dok w Stoczni Gdynia,a dzień przed licytacja dostali na ten cel pożyczkę od Agencji Rozwoju Przemysłu. A więc „prywatyzacji ” ciąg dalszy. Czy zakup największego polskiego banku będzie wyglądać tak samo ???

   jak alkoholik lub narkoman – sprzeda wszystko zeby miec co pic i cpac! tak bedzie z tym rzadem – bedzie w przyszlosci ciezarem dla Polski. Czyli sprzedajemy wszystko co sie „rusza”!!!W b.roku pomimo wplywów z prywatyzacji ok.25 mld. i pomocy UE deficyt 42,-mld!!! Na przyszly rok mamy jeszcze Lotos. dalsza sprzedaz PGE i kilka innych spólek!!!!!
   Na dniach będzie sprywatyzowana Giełda Papierów Wartościowych, więc faktycznie, niewiele instytucji zostało już w kolejce do prywatyzacji. PKOBP, Lasy Państwowe, energetyka. Co za pazerny człowiek. Znów kręci lody. Czy pieniędzmi to 0n się podciera?
   A może ma zobowązania…

   MauserC96: Super
   Ostanie nam się jeno sznur na „Nocną Zmianę i wybitnych doradców.

   1. http://niezalezna.pl/artykul/zaplacimy_za_przejazd_obwodnicami_/40117/1

    ZAPŁACIMY ZA PRZEJAZD OBWODNICAMI?

    13-10-2010
    Darmowy przejazd autostradowymi obwodnicami miast znów pod znakiem zapytania – informuje TVN CNBC Biznes
    .Choć jeszcze latem rząd zapewniał, że kierowcy nie będą musieli płacić za korzystanie z odcinków autostrad, które są obwodnicami miast, dziś minister infrastruktury zapowiada, że musi jeszcze raz przeliczyć, ile budżet mógłby zyskać na takich opłatach.
    „Musimy jeszcze raz bardzo precyzyjnie policzyć skutki zwolnienia każdego kilometra. Być może będą pewne korekty w tym projekcie, który przedłożyłem w maju radzie ministrów” – powiedział Cezary Grabarczyk w TVN CNBC. Dodał, projekt z ostatecznymi propozycjami będzie gotowy do końca roku.
    (ks/TVN CNBC Biznes)
    _______________________

    komenty :
    „Zaplacimy za przejazd obwodnicami?”.
    Pewnie!! A potem za przejazd glownymi ulicami miast i wsi, a potem jeszcze za chodzenie po chodnikach. Przeciez te autostradowe obwodnice zostaly wybudowane z podatkow Obywateli.Przecież płacę podatek na budowę
    autostrad to dlaczego mam jeszcze za przejazd płacić? Rzad na gwalt poszukuje forsy. Najlepiej w takim wypadku siegnac do kieszeni Obywateli.
    pytanie winno brzmieć-kto i ile zarobi ?a nie ile trzeba dopłacić do jazdy autostradą
    Odcinek autostrady Kraków -Katowice kosztuje w jedną stronę 16,00 zł czyli w obie 32,00 zł a jest około 70 km. Zatem za jazdę np. ze Zgorzelca do Korczowej -około 700 km zapłacimy 32 zł x 10= 320,00 zł .Kogo na to będzie stać/a gdzie koszt paliwa?/ .Dla kogo więc te drogi, chyba dla szybkiego wjazdu Armii Czerwonej czy Bundeswehry
    Jeśli się płaci kolesiowym firmom

    Kluczykom i GTC 10mln euro za zbudowanie 1km autostrady – gdy w innych krajach Eurolandu koszt to przeciętnie 6mln euro za 1 km,
    to trzeba golić dalej kierowców by pokryć ten mafijny haracz.
    SŁOWO MINISTRA
    Pamiętam panie Grabarczyk, jak pan obiecywał, ze nie będzie tych opłat. W Eurolandzie nie ma takich opłat. Zresztą, jestem przekonany, że system
    winiet byłby tańszy , klarowny, bez strat czasu przez kierowców na bramkach, bez dodatkowego zatrudnienia itd; ponadto zniknąłby problem opłat na obwodnicach.
    Podpowiem sposób na zachowanie twarzy: dymisja.

    1. http://niezalezna.pl/artykul/czy_palikot_jest_satanista_/40104/1

     CZY PALIKOT JEST SATANISTĄ?

     13-10-2010
     Eksplozja satanistycznej symboliki pod smoleńskim Krzyżem Pamięci wywołała wśród blogerów dyskusję na temat podobieństwa zachowań i wypowiedzi Janusza Palikota do praktyk satanistów. Czy cytujący na swoim blogu okultystę Georgija Gurdżijewa i jego – wydane w formie książki przypominającej Biblię – „Opowieści Belzebuba dla Wnuka” Palikot inspiruje się satanistycznymi praktykami, czy to tylko snobistyczne buractwo nowobogackiego oligarchy?

     Stawianie takich pytań naraża w dzisiejszych czasach na kpinę, bo łatwo zbić je żartem o paranoi moherów albo bon motem o polowaniach na czarownice w XXI wieku.
     Język współczesnych mediów słabo nadaje się do pisania o podobnych sprawach. Jednak informacje zebrane przez blogerów spowodowały, że pytanie to zaczęło pojawiać się także poza blogosferą, i to nie tylko w środowiskach kojarzonych z tradycyjną katolicką religijnością. Bo to nie blogerzy spowodowali łączenie Palikota z satanizmem, lecz on sam – dziwacznie brzmiącymi wypowiedziami głoszonymi pod swoim nazwiskiem.

     Dziennikarz RMF: gurdżijewowskie techniki i śmierć Lecha Kaczyńskiego
     16 maja 2010 r., ponad miesiąc po smoleńskiej tragedii, Bogdan Zalewski, dziennikarz Radia RMF, napisał na swoim blogu, że jako ktoś znający i recenzujący dzieła Georgija Gurdżijewa uważa fakt, iż powołuje się na nie liczący się polityk, za aberrację.
     Przytoczmy obszernie opinię Zalewskiego:

     „Nigdy nie spodziewałbym się, że taka lektura może być dla jakiegokolwiek polskiego polityka natchnieniem do pracy dla dobra kraju! Rozumiem, gdy na Gurdżijewa powołują się poszukujący, niepokorni, niespokojni artyści, ale przewodniczący komisji Przyjazne Państwo! To już jakaś myślowa i duchowa aberracja! To dziwne uczucie, uświadomić sobie, że jeden z liderów rządzącego ugrupowania jest zafascynowany orientalnym okultyzmem. Niby nic, bo każdy może mieć prywatne hobby, jednak podejrzenie, że pewne techniki manipulowania masami i sposoby tworzenia społecznych iluzji mogą stanowić elementarz propagandowego warsztatu czołowego ideologa partii władzy, budzi we mnie poważny niepokój. Powiecie pewnie, że jestem przewrażliwiony. Niewykluczone. Wolałbym się mylić, jednak na wszelki wypadek zachowuję wielką ostrożność co do działań osób korzystających z takich niekonwencjonalnych sztuczek magicznych, jakkolwiek uczenie by ich nie nazywali, wpisując je w kontekst współczesnego pijaru. (…) Tak odczytuję z perspektywy czasu wszystkie te, tak przesadne w swojej ekspresji, »szamanistyczne« antyprezydenckie inscenizacje, te medialne mantry, nienawistne zawołania powtarzane dla utrwalenia w umysłach wyznawców, aż do strasznej samospełniającej się śmiertelnej przepowiedni. Kto zna gurdżijewowskie techniki, ten powinien choć przez chwilę się zastanowić nad charakterem happeningów Palikota, tego oszalałego tańca wokół figury Lecha Kaczyńskiego. Są słowa, których moc jest zabójcza, wierzą w to okultyści. Nie twierdzę, że Palikot w sposób bezpośredni uprawiał czarną magię, nie mam na to żadnych dowodów, jednak ma on na swoim koncie tak drastyczne wypowiedzi, że brzmiały one niestety jak autentyczne »życzenie śmierci«. Nie wszystko da się wytłumaczyć ostrą partyjną retoryką”.

     Człowiek jako nawóz
     Kim był Gurdżijew? Ormiański okultysta i hipnotyzer żył w latach 1870–1949. O głoszonej przez niego ideologii pisał we wrześniu w „Rzeczpopolitej” Filip Memches: „Guru Janusza Palikota jest Georgij Gurdżijew, zdaniem którego większość ludzi jest tylko nawozem kosmosu. Jednak wybrane jednostki są zdolne wyrywać się z tego zaklętego kręgu”.

     Gurdżijew pochodził z Armenii, po rewolucji bolszewickiej wyemigrował do Francji. Krążyły o nim liczne legendy. Sugerują one jego związki zarówno ze Stalinem, jak i Hitlerem. Stalin miał być kolegą Gurdżijewa w seminarium duchownym w Tbilisi. Film Stalin, Hitler i Gurdżijew z 2006 r. pokazała TVP Kultura.
     O Gurdżijewie w kontekście Palikota pisał także „Wprost”:Gurdżijew Palikota fascynuje bardzo, bo nauczał on, że człowiek nie jest wolny, w zasadzie śpi i nie posiada świadomości, może jednak się z tego letargu wybudzić.
     Memches wyjaśnia: „Gurdżijew postrzegał przytłaczającą większość ludzkości jako maszyny uwarunkowane prawami przyrody, jako zachowujące się mechanicznie istoty, którymi żywi się kosmos. (…) Znamienne, iż taka wizja przeraziła nawet najsłynniejszego współczesnego gnostyka polskiego Jerzego Prokopiuka, którego zdaniem system ów cechuje pogarda do człowieka”.

     1. Przeciez tak jak Mizia wspominales-uciekac z tego kraju poki czas i checi.W Niemczech ,czy w Anglii autostrady sa bezplatne,choc moze nie do konca-w Anglii np. placisz 100 kilkadziesiat funtow tzw.Road Tax za caly rok co i tak jest smieszna suma a poza tym wiesz za co placisz. Niestety Polacy przez 20 pare ostatnich lat sa mamieni obietnicami i dalej wierza tej zlodziejskiej szajce czy z prawa czy z lewa

    2. http://finanse.wp.pl/kat,104114,title,Wielka-szansa-dla-kupcow-stoczni,wid,12760275,wiadomosc.html?ticaid=1b10e&_ticrsn=3

     Wielka szansa dla kupców stoczni

     PAP | 15.10.2010
     Wielka szansa dla kupców stoczni
     (MAŁO PRECYZYJNIE POWIEDZIANE – NARODOWOŚĆ TYCH NABYWCÓW PROSZĘ JESZCZE OKRESLIĆ !!!)

     Dania i Niemcy myślą o budowie 19-kilometrowego połączenia między wyspami Lolland i Fehmarn. Projekt za 4,5 mld euro rozpala wyobraźnię polskich firm, które chcą być dostawcami konstrukcji stalowych – pisze „Puls Biznesu”.
     Według gazet nabywcy majątku polskich stoczni chcą wziąć udział w budowie tej przeprawy. Jeśli inwestorzy z Danii i Niemiec wybiorą drugą opcję połączenia – tunel, to koszt budowy byłby jeszcze droższy i zyskowny dla wykonawców. – Jeśli projekt wypali, firmy stoczniowe będą mieć pełne ręce roboty – mówi „PB” Andrzej Szwarc z firmy Crist, która podpisała umowę zakupu głównych aktywów produkcyjnych Stoczni Gdynia.
     Co polscy przedsiębiorcy mogliby robić przy tym projekcie? – Nic więcej nie mogę powiedzieć – ucina Szwarc. Więcej o tym w dzisiejszej publikacji „Pulsu Biznesu”.

     _______________________

     KOMENTY :
     Niemcy, Holandia, UK – stocznie pracują
     Polska – stocznie są zamykane. dlaczego???? Przecież koszt 1 h pracy pracownika na zachodzie to 15 Euro brutto. W Polsce to 3 Euro brutto. Więc jak to jest że im się opłaca – a nam nie???

     najpierw upadłość , potem sprzedaż za bezcen
     To jest metoda na resztki polskiego przemysłu, następne są kopalnie, a później…szpitale

   2. http://biznes.interia.pl/gieldy/news/czterech-inwestorow-zainteresowanych-lot-em,1545233,4200

    Czterech inwestorów zainteresowanych LOT-em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    15.10.2010
    Kupnem akcji Polskich Linii Lotniczych LOT zainteresowanych jest czterech inwestorów. Podwyższenie kapitału przewoźnika i wejście do niego inwestora możliwe jest na przełomie II i III kwartału 2011 roku – poinformował w piątek dziennikarzy Zdzisław Gawlik, wiceminister skarbu.
    Odbyliśmy spotkania z kilkudziesięcioma inwestorami. Po tych spotkaniach trzech inwestorów branżowych i jeden finansowy przesłało dodatkowe pytania do zarządu LOT-u, co dowodzi, że są oni zainteresowani – powiedział Gawlik.
    – Harmonogram, który przedstawił doradca, zakłada, że wejście inwestora do LOT-u powinno nastąpić na przełomie II i III kwartału 2011 roku. Równolegle prowadzimy restrukturyzację spółki – dodał.
    Gawlik poinformował, że wejście inwestora do LOT-u odbyłoby się w drodze podwyższenia kapitału, a ten inwestor objąłby udział mniejszościowy w spółce.
    – W momencie wejścia inwestora do spółki chcielibyśmy z nim uzgodnić sposób i harmonogram późniejszego wyjścia z niej Skarbu Państwa. Dodał, że preferowaną ścieżką wyjścia Skarbu Państwa z LOT-u byłaby giełda – powiedział Gawlik.
    Wiceminister powiedział, że dla Skarbu Państwa optymalnym rozwiązaniem byłoby znalezienie inwestora, który zaakceptuje wprowadzenie LOT-u na giełdę.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    _______________________________

    koment :
    a kiedy zaczną sprzedawać „obywateli” ???
    Czy podwyzszanie kapitału obywatela będzie bardzo bolało ????????????
    A wejście do niego inwestora też ????????????

    1. http://finanse.wp.pl/kat,1355,title,Za-rok-wiecej-pracy-ta-sama-placa-Zmiany-w-kodeksie-pracy,wid,12755759,wiadomosc.html

     Za rok więcej pracy, ta sama płaca? Zmiany w kodeksie pracy

     PAP | 14.10.2010

     W przyszłym roku Polacy być może popracują o tydzień dłużej i to bez prawa do ekstrazapłaty;
     stracimy też na nadgodzinach.
     Wynika to z nowelizowanego właśnie kodeksu pracy, informuje „Rzeczpospolita”.
     Nowelizacją zajmie się wkrótce Senat, ale już teraz kadrowi i prawnicy biją na alarm. Ich zdaniem nowe zasady liczenia wymiarów czasu pracy prowadzą do nadużyć.
     Zatrudnieni w tej samej firmie mogą mieć po zmianach różną liczbę godzin roboczych, bo od 1 stycznia ich liczenie będzie zależało nie tylko od kalendarza, ale również od ustalonego przez pracodawcę grafiku czasu pracy.
     Wystarczy, by pracodawca ułożył grafik, tak aby dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (w większości firm to sobota) wypadał w święto. W skali roku przepracujemy wtedy nawet 56 dodatkowych godzin, za które nie dostaniemy dodatkowych pieniędzy.
     Eksperci, na których powołuje się „Rzeczpospolita” nie mają wątpliwości, że nowelizacja kodeksu pracy to kolejny bubel prawny.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. http://niezalezna.pl/artykul/byly_prezes_pzu_zada_10_5_mln_zl/40170/1

   BYŁY PREZES PZU ŻĄDA 10,5 MLN ZŁ
   14-10-2010

   Jaromir Netzel chce wytoczyć Skarbowi Państwa proces cywilny za straty, jakie poniósł w związku z tzw. aferą gruntową.
   Nie doszło do ugody byłego szefa PZU ze Skarbem, reprezentowanym przez prokuraturę i resort sprawiedliwości, dlatego Netzel szykuje się do procesu. Jak poinformował jego prawnik, pozew o ochronę dóbr osobistych i 10,5 mln zł tytułem odszkodowania za utracone zarobki i zadośćuczynienia za straty moralne, zostanie złożony po konfrontacji Netzla z b. ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą przed sejmową komisją śledczą ds. nacisków. Adwokat dodał, że Netzel jest gotów uiścić 100 tys. zł wpisu sądowego.
   Tydzień temu nie doszło też do ugody między Skarbem Państwa a b. szefem MSWiA Januszem Kaczmarkiem, który w podobnym postępowaniu żąda 5,5 mln zł. Również on zapowiada proces.

   __________________________

   koment :
   anty polityk: no gdzie ta afera?
   bo jak narazie to jest afera na temat afery a sedna sprawy dojść nie mogą 🙂

   1. http://niezalezna.pl/artykul/kancelaria_prezydenta_zataja_wydatki/40175/1

    KANCELARIA PREZYDENTA ZATAJA WYDATKI
    14-10-2010

    Kancelaria Prezydenta wprowadzała w błąd, podając, że jej wydatki wzrosną w 2011 r. o 11 a nie o 23 mln zł – podało RMF FM.
    Jeszcze w poniedziałek Kancelaria Prezydenta informowała, że w projektowanym budżecie Kancelarii Prezydenta RP na 2011 r. zamyka się kwotą 169,8 milionów złotych. To więcej niż tegoroczny budżet Kancelarii o 11 milionów. Co więcej, właśnie obcięcie a nie dodanie kwoty 11 mln zł w budżecie obiecywał w wywiadzie dla tej stacji radiowej minister Sławomir Nowak.
    Tymczasem w rzeczywistości projekt przyszłorocznego budżetu na wydatki Kancelarii Prezydenta przewiduje kwotę 181 milionów 833 tysięcy złotych. Dokument ten został skierowany do Sejmu. To oznacza, że ostatecznie projekt przyszłorocznego budżetu przyznaje Kancelarii Prezydenta nie o 11, ale o 23 miliony więcej niż w tym roku.

    _________________
    komenty :

    nieźle – czyli ten komorowski kosztuje nas
    pół miliona dziennie.klamstwo chrabiego od samego POczatku zyrandolowania
    Oszczędzać będzie ciemny naród i ciemnota studencka.
    Bronek też nie lubi oszczędzać cudzych pieniędzy.

    Towarzystwa emerytalne wypłaciły 487,8 mln zł dywidend w I poł. 2010 r.
    A podobno brakuje na emerytury…
    http://www.wnp.pl/wiadomosci/122316.html

  3. http://niezalezna.pl/artykul/zginal_polski_zolnierz_w_afganistanie/40180/1

   ZGINĄŁ POLSKI ŻOŁNIERZ W AFGANISTANIE
   14-10-2010

   W Afganistanie podczas ostrzału patrolu w pobliżu bazy Warrior zginął jeden z polskich żołnierzy, drugi został ranny.
   Patrol, w którym byli polscy i afgańscy żołnierze, w tym st. szeregowy Adam Szada-Borzyszkowski, został zaatakowany przez bojówkarzy ostrzałem z moździerzy.
   Do ataku doszło kilkanaście kilometrów od bazy Warrior w prowincji Ghazni. Drugiego z polskich żołnierzy, który został ranny przetransportowano przy pomocy śmigłowców ewakuacji medycznej do szpitala w bazie Ghazni. Stąd trafi do Bagram, poinformował Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie.St. szeregowy Szada-Borzyszewski służył w 1. Batalionie Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej. Poległy żołnierz miał 28 lat, zostawił żonę i dziecko. Była to jego druga misja zagraniczna, w 2007 roku służył w Iraku.
   W Afganistanie przebywa w ramach VII zmiany kontyngentu wojskowego około 2,5 tysiąca polskich żołnierzy.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Zadaniem wyznaczonym dla nich jest zapewnienie bezpieczeństwa
   w prowincji Ghazni. W ostatnim tygodniu we wschodniej części tej prowincji Amerykanie rozmieścili 800-osobowy batalion żołnierzy. Ma być on wsparciem polskiego kontyngentu…

   1. nic nadzwyczajnego – KAŻDY NAJEMNIK MA TO WKALKULOWANE W RYZYKO WYKONYWANEJ PRACY – A POLACY NA TYCH WOJNACH TO NAJEMNICY FAKT ŻE ZA GROSZE – AMERYKAŃSKI PORUCZNIK MA TAKI ZOLD JAK POLSKI GENEAŁ.

  4. http://biznes.interia.pl/news/nastrojami-pokieruje-bernanke,1545060

   Nastrojami pokieruje Bernanke!!!!!!!!!!!
   Piątek, 15.10.2010
   …generalnie przewagę na rynku posiadają obecnie sprzedający dolara…itd itd szkoda cytować resztę bełkotu !

   CZY POLSCY FINANSIŚCI I STUDENCI EKONOMII I ZARZĄDZANIA WIDZIELI I SŁYSZELI TE SKANDALICZNE ZEZNANIA ???
   Z FED ZNIKNĘŁO WSTĘPNIE – KILKA TRYLIONÓW $$$ !!!!!!!!!!!!

   ________________

   jak to możliwe, że ten facet nadal „kieruje nastrojami” ???

   http://www.youtube.com/watch?v=dNyrYwZrZ8I

   http://www.youtube.com/watch?v=HQ79Pt2GNJo&feature=related

   Great Exchange! Senator Bernie Sanders can’t contain himself during today’s (03/03/09) Senate Budget Commitee hearing in Washington. Bad Boy Bernie demands to know who got the 2.2 trillion of dollars in loans from the Fed. Bernanke won’t tell him. He’s also angry that banks that get tax payer funds for nothing, are charging credit card customers 25% interest. Also discusses A.I.G. and who got those credit Defautl swaps. He also demands to know why Bernanke didn’t raise the alarm when the Bush Administration was claiming the economy was sound when it obviously wasn’t.

   http://www.youtube.com/watch?v=rCWXrMCGJT4&feature=related

   This is Congressman Alan Grayson questioning Federal Reserve Chairman Ben Bernanke on $550B of loans to foreigners (or ‚central liquidity swaps’ in Federal Reserve-ese’).
   Which financial institutions received this money? Bernanke’s answer: I don’t know.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   As the Fed was lending this money, the dollar increased by 30% in value. Grayson asks, was this a coincidence? Bernanke’s answer: yes!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. Powiem jeszcze jedno: nie ma już czegoś takiego jak chrześcijaństwo… Prawidzwe chrześcijaństwo istniało za czasów Jeszua i po nim do momentu powstania pogańskiego katolicyzmu rzymskiego, które miało na celu zniszczyć i zneutralizować chrześcijan, którzsy rośli w siłe i mogli zagrozić Cesarstwu. Aby zrozumieć nauki Jeszua i jego przekaz należy najpierw podnieść swoją świadomośc do jego poziomu. Bez tego nikt nie pojmie tego co przekazywał Jeszua. Ponowne przyjście Jeszua na ziemie to nic innego jak skok świadomości i obudzenie się świadomości chrystusowej. Zmiana musi się dokonać w każdym człowieku bez względu na kolor skóry i rasę… Ci co rządzą tą plantą dobrze o tym wiedzą i zrobią wszystko by zablokować rozwój świadomości. Ale tego nie da się zablokować. Nie bójcie się i nie przejmujcie bzdurami jakie Wam wmawiają o 3 wojnie itd. Tego wcale nie musi być. Ppzyszłośc można wykreować w innym kierunku. W kierunku pokoju i braterstwa. Wszyscy musimy się połączyć i pracować dla pokoju i dla dobra tej planety.

  Gwiezdny wędrowiec

   1. Defnicja pracy – każda aktywnośći działanie, które ma czystą intencję. Może ja nie jestem z tej planety ale dla mnie osobiście to co się tutaj dzieje to jakaś paranoja to normalne nie jest. Niewiem może ja jestem z innego świata ale nikt nie ma prawa wykorzystywać innych. Nikt nie ma prawa do tego aby gnębić innych. Nikt nie ma prawa do tego aby mieć władzę nad innymi.

    1. Mateo – trzy ostatnie zdania >zgadzam się ,ale co do twojej definicji pracy… to…każda praca jest jakimś działaniem / niezależnie od intencji / ale nie każde działanie ,aktywność – nawet przesycona czystymi intencjami JEST PRACĄ .Jeżeli np. jestem artystą malarzem to pracuję dla pokoju czy jestem trutniem – jakby powiedział Mizia :zawartością kubła na śmieci ?

  1. Spoko, niedlugo wkroczymy w ten stan swiadomosci wlasnie, bedzie wielki znak na niebie, krzyz czy co tam, przyleca anunacy i ludzkosc w cudowny sposob zacznie razem pracowac. a zaczniemy naprawe od depopulacji bo jest nas za duzo. (szczepionki, gmo, aspartam itd, bieda, choroby, katastrofy naturalne).

   A powaznie mowiac. To nie bardzo rozumiem o co chodzi. Zeby zrozumiec nauki J.Ch. trzeba sie wybic na inny poziom swiadomosci. Moim zdaniem natomiast wystarczy umiec czytac i miec w sobie odrobine empatii i pokory. Tak wiec nie bardzo rozumiem po co tan gwiezdna newageowska otoczka. Nauki chrystusowe sa proste. Prosty umysl ludzki bez problemu ogarnie. Chyba ze ktos jest psychopata i podnieca go czynienie zla i swinstw innych, no ale na to juz lekarstwa innego nie ma niz….. 😉

   1. I właśnie nie chce Cię oceniać ale po tym co piszesz wnioskuje, że jeszcze mało rozumiesz o tym co się dookoła dzieje. Niestety nauk Jezusa prosty ludzki umysł ogarnąć nie potrafi bo jesli by ogarnął to by nie było tego co jest. Mineło 2000 lat od tego jak Jezus był na ziemi czy coś się zmieniło? Otóż nie jest dokładnie tak jak było wtedy tylko technika poszła na przód. Mechanizmy władzy i kontoli są te same. Kiedys to Rzymianie okupowali grabili, a teraz robi to międzynnarodowy syjonizm. Dokładnie są to te same menty, które sprawowały kontrole. Nie będę wchodził w szczegóły. Zawsze tak się kończy kiedy jedni chcą mieć władzę nad innymi. Wniosek otwórz serce a nie rozum tak mówił jezus do uczonego w piśmie Judasza.
    Jeśli uważasz, że pisanie o miłości i świadomości to newagowska mową to szczerze Ci współczuje. Ten co ma świadomość ten porafi odróżnić new age od istoty. Ten kto wie i czuje sercem potrafi wyłuskać prawdę.
    Życzę powodzenia

    1. Nie przesadzaj Mateo – nauki Jezusa były wykładane w taki właśnie sposób żeby „prosty ludzki umysł ” mógł je ogarnąć . Dlatego m.in. Jezus używał prostych metafor i porównań omawiając coś trudniejszego .A jest źle na świecie bo oprócz rozumu funkcjonuje jeszcze trudna natura ludzka z jej emocjonalnością ,pychą ,zmysłowością . I tu mamy nieustający problem . A nauki Jezusa są proste, jak strzała od łuku.

 9. LUDZIE DO CHOLERY!!!! ZACZNIJMY SIĘ ORGANIZOWAĆ I COŚ ROBIĆ. W JEDNOŚCI SIŁA. POTRAFILIŚMY POŁĄCZYĆ SIŁY JAK BYŁ PROBLEM AH1N1. BYLI CHĘTNI KTÓRZY poświęcali swój prywatny czas na bieganie po mieście z ulotkami i rozmawianie z ludzmi. Problem odszedł więc wszyscy osiedli na laurach. Trzeba robić to cały czas i przeciągać na swoją stronę coraz więcej ludzi a nie tylko gadać. Dlaczego nie można robić podobnych akcji przeciwko dowodom z chipami. Czy to jakiś problem??? Można to było robić już rok temu… Najlepiej to czekać i tylko gadać na blogach i się nakręcać i oczekiwać na ten cały NWO… W jedności siła a tego najbardziej boją się sprzedajne dupki. Czy są wsród was tacy którzy potrafią zawalczyć o wolność i dać coś z siebie żeby przynajmniej potem powiedzieć, że przynajmniej próbowaliśmy coś robić. Trzeba działać w konspiracji. Uświadamiać ludzi. Zasiać w ludziach nieufność do tego co robią politycy. To do nas należy moc. Czy znajdą się ludzi w Polsce, którzy znają skale zagrożenia i są wstanie połączyć siły odrzucając głupie spory o pierdoły. Czy znajdą sie ludzie inteligentni i mądrzy , którzy sie nie dają ogłupiać. Niech każdy zacznie na początek od siebie. To jest proste a swoim sposobem życia można pokazać ludziom , że można inaczej. Pozbądźmy się telewizji i mediów. Szkoda na to czasu. Poświęćmy więcej czasu na rodziny. Więcej wychodzenia obcowania z naturą. Więcej zdrowego odżywiania i wspierania małych sklepików a nie TESCO, CAREFOUR itp… Zdrowe życie, powoduje zdrowe ciało i zdrowego ducha. Im mniej martwicie sie o pierdoły i zaczynacie dbać o zdrowie to mniej chorujecie. Im mniej chorujecie to przestajecie sponsorować lekarzy i farmaceutów. 90% żarcia w sklepach to syf i gówno. Po co to kupować… Zamiast kupować leki zacznijcie korzystać z ziół. Jest tego mnóstwo jeszcze… Zacznijcie ludzie się kształcić. Przejmijcie kontrole nad swoim życiem, zdrowem i rozumem. Przestańcie dawać się robic w konia.

  CHOLERA ZACHOWYWAŁEM SIĘ TAK JAK WIĘKSZOŚĆ ALE KURDE JAKOŚ MOGŁEM WZIĄŚĆ SPRAWY SWOJE RĘCE. TO JA MAM KONTROLE NAD SWOIM ZDROWIEM A NIE LEKARZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  JEŚLI JA MOGŁEM TO WY TEŻ MOŻECIE IM BĘDZIE NAS WIECEJ TO WŁADZA NAM MOŻE SKOCZYĆ!!!!
  KONIEC BEZSILNOŚCI…ZAKOŃCZMY Z CZYMŚ TAKIM JAK ZAWIŚĆ I ZAZDROŚĆ… ZACZNIJCIE BYĆ LUDŹMI!!!

  OPRÓCZ ROZUMU NALEŻY TEŻ OTWORZYĆ SERCE…

 10. http://nowaatlantyda.com/?p=3714

  Ziemia pękła w Michigan

  autor: chris miekina | 13 października 2010

  Amerykański stan Michigan należy do terenów niezwykle stabilnych sejsmicznie, dlatego długie na prawie 200 m pękniecie ziemi, jakie w poniedziałek nieoczekiwanie odkryli w lesie mieszkańcy miasteczka Birch Creek, wzbudza wiele pytań i kontrowersji.
  Pęknięcie w niektórych miejscach ma szerokość 70 cm i głębokość niemalże metra. Niektórzy usiłowali wytłumaczyć to zjawisko zapadnieciem się terenu (podobnie jak to miało miejsce w opisywanym niedawno na NA przypadku jaki wydarzył się w kanadyjskim Quebec), ale w Birch Creek pęknięcie nastąpilo dlatego, że jakaś nieznana siła wypychała powierzchnię ziemi w górę.
  Cały teren dookoła pęknięcia podniósł się o kilkadziesiąt centymetrów a rosnące na skraju brzozy pochyliły się pod kątem 30 stopni do ziemi. W okolicy nie ma także żadnych kopalń, których działalność moglaby wytłumaczyć to co sie stało, dlatego politechnika z Michigan, która podjęła się zbadać całą sprawę, będzie miała nie lada orzech do zgryzienia.

  1. El Niño rujnuje pola uprawne w Brazylii……………???????????

   Wyjątkowa susza, która dotknęła Brazylię zmusiła władze do oficjalnego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, co ma pomóc rolnikom w dramatycznej sytuacji żywnościowej i finansowej.
   Susza szczególnie daje się we znaki w Amazonii, gdzie regionalne władze ogłosiły stan klęski żywiołowej w 21 powiatach. Jak się szacuje bezpośredniej pomocy potrzebuje 40 tysięcy rodzin, które odczuwają skutki suszy od początku sierpnia. Władze zapowiedziały wysłanie w region 6 ton żywności, jednak transport okazuje się niezwykle utrudniony, właśnie z powodu suszy, ponieważ na potęgę wysychają rzeki i żegluga jest praktycznie niemożliwa.
   Oznacza to, że pomoc humanitarna dotrze do potrzebujących z dużym opóźnieniem. Czasu jest coraz mniej, bo coraz więcej ludzi zaczyna głodować. Nie mogą oni liczyć również na nieograniczony dostęp do wodny pitnej, ponieważ niski poziom rzek sprawia, że pobierana do picia woda jest zanieczyszczone osadami. Ludność cierpi na choroby układu pokarmowego.
   Przyczyną intensywnej suszy w północnej Brazylii jest pokłosie anomalii El Niño. Jednak jak się okazuje winni są również sami mieszkańcy, którzy na wielką skalę wycinają tropikalne lasy, które zatrzymują wodę. Ogołocone z drzew obszary wysychają na słońcu, parowanie zanika, nie formują się chmury, a deszcze w ogóle nie występują.

   http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/107253,el-nino-rujnuje-pola-uprawne-w-brazylii

 11. C,D

  Codex Alimentarius wysuwa coraz mocniej swoje macki udając dobroczyńcę, a tylko poszerza zasoby finansowe molekularnych czarnoksiężników.

  Cure-All, co się kryje za tą nazwą? Zbiór przepisów, zakaz wszelkich informacji na temat zdrowia w związku z ograniczeniem spożywczych witamin, i innych naturalnych środków Codex Alimentarius jest największym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Mocno niepokojący jest fakt, że weszły w życie dyrektywy (1 sierpnia 2005), że wszystkie witaminy, minerały będą dostępne tylko w 25 krajach UE, w tym na tej liście znajduje się beta-caroten i cynk. Okazuje się, że dzisiejsza nauka nic nie wie o działaniu witaminy C w leczeniu szkorbutu, witaminy D w leczeniu krzywicy, osteoporosis, witaminy B w niedokrwistości. Mają zniknąć z półek kwasy tłuszczowe i enzymy: Omega 3, Omega 6, olej z wątroby dorsza.
  http://newworldorder.com.pl/artykul,2549,Molekularny-terroryzm

  1. http://nowaatlantyda.com/?p=3703

   Pokonać raka cz.3

   autor: chris miekina | 13 października 2010

   Dr. Raymond Francis jest lekarzem, który specjalizuje się w sposobach utrzymywania optymalnego stanu zdrowia i profilaktyce chorób. Jest znany przede wszystkim ze swojej słynnej książki „Never be Sick Again” (wydana także w Polsce pod tytułem „Pożegnaj sie z chorobą”). Publicznie ogłosił, że jeżeli jest ktoś, kto chciałby zachorować na raka, powinien niezwłocznie przenieść się do USA. Środowisko naturalne, dieta Amerykanów a także ich styl życia sprzyja jak nigdzie indziej rozwojowi tej choroby. Trzech na czterech Amerykanow cierpi na jakąś przewlekłą chorobę. Ponad 90% amerykańskiej populacji w wieku ponad 65 lat jest również przewlekle chore. Chorują także dzieci i nawet medyczne żurnale alarmują, że te dzieci gdy dorosną nie będą żyły tak dlugo jak ich rodzice. Jakby tego było mało Amerykanie stają się coraz bardziej chorzy każdego roku. Uchwalona nowa „reforma zdrowia” dodatkowo pogorszy tą sytuację, bo ilość pieniędzy wydana na państwową służbę zdrowia, w którą tak wierzy obecny prezydent, zbankrutuje gospodarkę tego kraju. Dr. Francis widzi jednak światełko w tunelu i szansę na odwrócenie tej ponurej tendencji.

   Dr. Francis jest z wykształcenia biochemikiem, absolwentem slynnego MIT i nigdy nie myślał o tym aby zostać lekarzem. W wieku 40 lat ciężko zachorował i gdy usłyszal od lekarzy, że rokowania dla niego nie są pomyślne (dostał 2 lata życia) postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Rozpoczął samoedukację i samoleczenie, które zajęło dane mu dwa lata i które zakończyło się dla niego sukcesem i powrotem do pełnego zdrowia. Wówczas (wciąż jeszcze nie będąc lekarzem) Raymond Francis pojął, że znalazł on wlaśnie dla siebie cel w życiu jakim jest szlachetna sztuka ratowania ludzkiego zdrowia. Po przeczytaniu niezliczonych medycznych publikacji dr. Francis jest pewien jednego – tego mianowicie, że współczesna medycyna dysponuje odpowiednią wiedzą pozwalającą na wyleczenie pacjenta niemalże z każdej choroby. Wiedza ta jednak jest rozproszona w nieładzie w tysiącach książek i magazynów medycznych, napisanych w dziesiątkach różnych języków na przestrzeni ostatnich 100 lat. Nikt do tej pory nie zdołał skomasować tej wiedzy w jednym miejscu tak, aby mogli z niej korzystac praktykujący na codzień lekarze.

   Jednym z podstawowych i fundamentalnych elementów ludzkiego zdrowia wg. dr. Francisa jest odczyn pH naszego ciała. Może to być odczyn kwaśny, zasadowy lub obojętny. Życie ludzkie zaczyna się od pojedyńczej komórki, która rozwija się w łonie matki. Kiedy z takiej komórki urodzi się człowiek, jest on zbudowany średnio z 50 do 100 bilionów komórek. Tak więc mamy tu do czynienia z ogromną masą tych komórek. Pojedyńcza komorka jest ogólnie rzecz biorąc balonem wypełnionym wodą. Znajduje się w niej także wiele innych bardzo istotnych elementów, ale woda jest czynnikiem dominującym i musi mieć ona pewien ściśle określony odczyn pH. Jest to ogromnie ważne dla metabolicznej maszynerii w środku komórki, którą są enzymy. Enzymy działają tylko w ściśle określonym zakresie pH. Jeśli poziom pH ulegnie zakłóceniu, niektóre z enzymów przestaną pracować a inne – te które akurat nie powinny – zaczną pracować. Zmiana pH włącza lub wyłącza aktywność enzymów. Ważny jest tu jednak jeszcze jeden element tej gry.

   Naszym życiem zarządzają geny, ale to my zarządzamy genami. Tak naprawdę więc nasze życie zależy od nas samych. Wielu lekarzy uważa, że geny pełnią rolę nadrzędną w organiźmie i jeśli ktoś ma zapisaną w genach skłonność np. do raka jakiegos organu to nie ma od tego ucieczki. Zarządzanie genami nie jest jednak wcale trudne. Genom daje się sygnał, wiadomość, która nakazuje im ściśle okreslone dzialanie. Taki sygnał jest wysłany np. za pomoca odpowiedniego odczynu pH. Jeżeli więc zmieni się pH w komórce, zmieni się także sygnał wysyłany do genów i zmienia się jednocześnie przez to sposób oddziaływania naszych genów na organizm. Większość ludzi chorych na raka ma ekstremalnie wysoki kwaśny odczyn ciala na skali pH. Jednak istnieją rownież przypadki, w których ekstremalnie zasadowy odczyn ciała jest rownież przyczyną raka. Oznacza to, że wahania w normalnym zakresie pH organizmu – w obie strony – niosą ze sobą poważne problemy zdrowotne. Jednak znakomita większość przypadków chorób nowotworowych łączy się ze zbyt kwasnym odczynem ciała. Dlatego konieczny jest powrót do zrównoważonego pH, bo dzięki temu zmienia się informacja posyłana genom. Wszyscy rodzimy się z garniturem genów, które dają nam jakąś określoną predyspozyję (np. predyspozyje do zachorowania na cukrzycę, która może być chorobą dziedziczną, lub do raka), ale geny, które przenoszą raka nie bedą miały szansy się uaktywnić, jeśli zostanie zachowany odpowiedni poziom pH w organiźmie. Zachowanie takiego poziomu wcale nie jest trudne.

   Oznacza to, że trzeba przestać jeść wszystko to, co powoduje zakwaszanie organizmu i wrogiem nr. 1 jest tu cukier. Produkty z mąki pszennej, duża ilość mięsa, picie Coca Coli i innych podobnych jej „napojów”, picie mleka (tak, tak) powodują zakwaszanie organizmu na wielką skalę. Z kolei odczyn zasadowy można uzyskać dzięki owocom i warzywom – i najlepszy jest tu świeżo wyciśniety z nich sok, w którym składniki potrzebne organizmowi są w ogromnej koncentracji. Warzywa w szczególności posiadają w sobie wiele unikalnych związków chemicznych potrzebnych organizmowi. Sama zaś choroba nowotworowa jest wg. dr. Francisa procesem biologicznym, który można włączyć, ale także wyłączyć. Związki chemiczne zawarte w warzywach mają więc moc zatrzmania rozwoju komórek nowotworowych na każdym etapie rozwoju tej choroby.

   (cdn w zależności od zainteresowania tematem 🙂 )

 12. TU TEŻ O „ZDROWIU” CZYLI PRAWOMYŚLNOŚCI OBYWATELA NWO

  http://nwomedia.pl/artykul,2557,Microsoft-chce-odcinac-zainfekowane-komputery-od-sieci

  Microsoft chce odcinać zainfekowane komputery od sieci
  2010-10-12
  Blokowanie dostępu do sieci komputerom wchodzącym w skład botnetu to propozycja, którą całkiem poważnie zaprezentował wiceprezes Microsoftu Scott Charney. Jego zdaniem komputer powinien przedstawić coś w rodzaju „certyfikatu zdrowotnego” przed uzyskaniem dostępu do sieci.
  Scott Charney przedstawił swój pomysł na konferencji International Security Solutions Europe (ISSE) w Berlinie.
  Przedstawiciel Microsoftu mówi o konieczności wprowadzenia „kolektywnej ochrony zdrowia internetu”, która byłaby odbiciem rozwiązań przyjętych w „zwykłej” ochronie zdrowia. Obywatel roznoszący niebezpieczną chorobę jest odseparowany od społeczeństwa dla jego dobra. Podobnie – zdaniem Charneya – powinno być z zainfekowanymi komputerami, które budują botnety.
  Pomysł może i dobry, ale wymagający kontrowersyjnych posunięć. Trzeba przecież jakoś identyfikować zarażone komputery i podejmować decyzje o odcięciu ich (a więc także ich właściciela) od sieci.
  Charney w swoim artykule wspomina o mechanizmie, który jest czymś w rodzaju „certyfikatu zdrowia”. Miałby on potwierdzać, że komputer ma w pełni aktualny system, poprawnie zainstalowany i skonfigurowany firewall, program antywirusowy i jest wolny od znanych szkodników.
  Rzecz jasna taki certyfikat musiałby wystawić jakiś zaufany podmiot. Zdaniem Charneya rozwiązaniem mogłoby połączenie zaufanego oprogramowania oraz elementów sprzętowych, takich jak Trusted Platform Module (TPM). Oczywiście dla działania tego rozwiązania potrzebna jest współpraca z dostawcami internetu.
  itd itd itd………………..

  1. http://nwomedia.pl/artykul,2559,Jak-wykryc-przed-wroga-czyli-ADAMS

   Jak wykryć „przed-wroga”, czyli ADAMS
   2010-10-12

   Anomaly Detection at Multiple Scales (ADAMS)
   ADAMS będzie systemem kontrolującym jednostki wojskowe. Ma rozpoznać sygnały (jakie? nie wiem. Analiza ruchów, gestykulacji, a może o zgrozo coś takiego jak najnowszy pomysł HGW [1] z piekła rodem) świadczące o nadciągających problemach z żołnierzem, o tym czy nie obróci lufy swojej broni przeciwko dowódcom i kolegom z jednostki, albo czy nie zdradzi tajemnic przeciwnikowi. Władze obecnie nie dysponują narzędziami mogącymi ocenić czy dany żołnierz może stanowić zagrożenie. Dopiero po „wypadku” można znaleźć liczne symptomy z przeszłości świadczące o nadciągającym wybuchu – w sumie nic dziwnego – których nikt nie zauważył, a jeśli zauważył to zignorował. System ma uderzyć zanim dojdzie do incydentu.
   Sądzę, że po zastosowaniu, zebraniu doświadczeń i gruntownym przetestowaniu w tak dobrze kontrolowanym „labolatorium” jak jednostki wojskowe ADAMS (w kolejnej wypasionej wersji) obejmie swoją kontrolą wszystkich „wolnych obywateli”.
   obejmie swoją kontrolą wszystkich „wolnych obywateli”.

   https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=be2bd30988083bd622c2e0af807caacc&tab=core&_cview=0

   Plik PDF pod adresem: https://www.fbo.gov/utils/view?id=b07b63280986a13fd60fb88c8d8debea

   [1] Jak wiadomo(?), w Warszawie dział monitoring miejski z komputerowym systemem rozpoznawania twarzy (jeśli dobrze pamiętam jest on dziełem naukowców z Politechniki Śląskiej). Z pewnego artykułu w GazWyb (przeciek kontrolowany, delikatnie sądujący brak oporu „ludu”) można wnioskować, że HGW planuje go „wzmocnić” automatycznym zapisywaniem rozmów czytanych z ruchu warg. Zgodnie z „polskim prawem” władze mogą dowolnie nas podsłuchiwać w miejscach publicznych, na ulicy czy w sklepie, bez jakiejkolwiek kontroli (i tak iluzorycznej) ze strony sądów. Czyli – „legalnie” mogą podsłuchiwać nawet wszystkich hurtem. Wydaje się, że czekają na wymianę kamer na modele o wyższej rozdzielczości.

   http://wyborcza.pl/1,75478,8475018,Zycie_kontrolowane.html

   ———————————

   qfa CO TO ZA DZIWNA LUCYFERIAŃSKA ZABAWA
   – WYKRYWANIE PRZED-WROGA
   I TAK WSZYSTKO ZMIERZA DO GLOBALNEJ DEMOLKI
   PO CO UDAWAC I TRACIĆ CZAS NA TAKIE TEATRZYKI I ROZMAZYWANIE GÓWNA NA ŚCIANACH ??????????????
   NIE LEPIEJ ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I ENERGIĘ I ROZP…LIĆ WSZYSTKO OD RAZU ???????????????
   ALE ROZUMIEM
   – PAN LUCYFER LUBI TAKIE RYTUALNE OFIARY, W ODCINKACH CODZIENNIE OD NOWA – SERIAL DLA LUDZKOŚCI POD PRZEWODEM MASONKI !!!!!!!!!!!!!!

   1. http://www.youtube.com/watch?v=FgTq-AgYlTE&feature=player_embedded

    W jaki sposób jesteśmy oszukiwani w TV
    paź 11, 2010 – http://www.sekretyameryki.com/?p=4551

    9/11
    Dzięki paru uczonym na Uniwersytecie w Ilmenau, możesz sobie “wymazać” rzeczy w czasie rzeczywistym. Technologia podobna była wykorzystana podczas nadawania relacji z 9/11 w NY. Można dodać lub wymazać rzeczy które chcesz aby znalazy się na ekranie…

 13. http://nwomedia.pl/artykul,2560,Ziola-lecznicze-niedostepne-w-UE

  Wielka Farmacja ma zamiar zaliczyć wielką wygraną: zioła lecznicze będą niedostępne w Unii Europejskiej… To już prawie się stało. Wkrótce preparaty ziołowe będą niedostępne, a możliwość przepisywania ich przez zielarzy również zostanie utracona. Wielka Farmacja osiągnie wkrótce cel w swojej wieloletniej bitwie w niszczeniu wszelkiej konkurencji.
  Od 1 kwietnia 2011 prawie wszystkie zioła staną się nielegalne w Unii Europejskiej. Podejście w Stanach Zjednoczonych jest nieco inne, ale o tym samym niszczycielskim wpływie.
  Wielka Farmacja [1] i Agrobiznes [2] prawie zakończyły marsz do przejęcia wszystkich aspektów naszego zdrowia: od żywności, którą jemy, aż po sposób w jaki leczymy się, kiedy jesteśmy chorzy. Nie ma wątpliwości, że to przejęcie ukradnie nam resztki tego co pozostaje nam dla naszego zdrowia.

  ZACZYNA SIĘ W NASTĘPNY PRIMA APRILIS

  ______________________________

  komenty :

  Niestety Anglia już stoi codexem, tylko chemiczny syf w sklepach…. i aptekach…
  Zostaje tylko okazyjne przywożenie ziół z Polski. Tak na razie robię bo farmacji nie uznaję…Szpitale tylko w razie wypadku…

  http://Www.vemmaUK.com
  To jest zgodne z prawem EU – Sam R. Verkerk pomogl opracowac Vemma Premium – Jest alternatywa 🙂

  1. http://nwomedia.pl/artykul,2561,Nastepca-aspartamu-Splenda

   Następca aspartamu – Splenda
   2010-10-13
   fragmenty :
   Aspartam nie powinien się był nigdy pojawić na rynku. Ale nawet jeśli zostałby jutro usunięty ze sprzedaży, jak dużo zaufania mogą mieć konsumenci do innych sztucznych słodzików obecnych na rynku?
   Życie po aspartamie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Nie istnieje żaden sztuczny słodzik na rynku, o którym można by bez cienia wątpliwości stwierdzić, że jego spożycie jest bezpieczne dla zdrowia człowieka.
   Zarówno sacharyna, jak i cyclamate i acesulfame-K okazało się, że powodują raka u zwierząt. Nawet rodzina względnie łagodnych słodzików znanych jako polyols, sorbitol czy mannitol, może zakłócać pracę żołądka, jeśli spożyje się je w większej ilości.
   NutraSweet jest przekonana, że jej nowy oparty na aspartamie słodzik, Neotame, jest ‘rewolucyjny’ ale to tylko pozory, jest on jedynie bardziej stabilną wersją aspartamu. Taka sytuacja otwiera szeroko rynek dla sukralozy.
   Splenda jest reklamowana, jako ‘zrobiona z cukru, więc smakuje jak cukier’, twierdzenie które jest obecnie przedmiotem gorącej prawnej debaty w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy prawdą jest, że cukier, czy też cukroza, jest materiałem wyjściowym z którego powstaje sukraloza, to jej struktura chemiczna sukralozy różni się do cukru zasadniczo.
   W złożonym procesie chemicznym cukier jest przetwarzany między innymi wraz fosgenem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (substancja chemiczna używana podczas I Wojny Światowej, a obecnie powszechny składnik w produkcji plastików, pestycydów i barwników) w reakcji której trzy atomy chloru zastępują trzy hydroksylu (wodór i tlen) grupy naturalnie przyczepionej do cząsteczki cukru.!!!!!!!!!!!!
   W wyniku procesu powstaje 1,6-dichloro-1,6-deoksy-beta-D-fruktofuranozydo-4-chloro-4-deoksy-alfa-D-galaktopiranozyden (znana również jako trichlorogalaktosukrozą lub cukralozą), nowa substancja chemiczna, którą Tate & Lyle nazywa ‘rozpuszczalnym w wodzie węglowodanem’.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Przyjęcie klasyfikacji Tate & Lyle’s, wg której sukraloza jest węglowodanem zwiększa niepokój o to, czy nadaje się ona do stosowania jako dodatek żywnościowy. Chlorowane węglowodany należą do klasy związków chemicznych znanych jako chlorocarbons.!!!!!!!!!!!!!!!
   Niektóre pytania dotyczące bezpieczeństwa sukralozy, które pojawiły się po dostarczeniu dowodów do FDA, pozostały bez odpowiedzi. Badania te zawierają niepokojące odkrycia dotyczące zwierząt, które wystawione na wysokie dawki sukralozy doświadczały:
   kurczenia się grasicy i śledziony
   powiększenia wątroby i nerek
   zahamowaniu wzrostu dojrzałych osobników i noworodków
   przy dawce od połowicznej do wysokiej była tendencja ‘zmniejszania się ilości białych ciałek krwi i limfocytów wraz ze zwiększaniem dawki’.
   W obliczu powszechnie narastającej krytyki, prawnicy Tate & Lyle zwarli już szeregi do bitwy. Według pełnomocnika Jamesa Turnera, głównego aktora w dramacie “aspartam” w przeciągu kilku następnych miesięcy zanosi się na wielką bitwę o Splendę… [Tate & Lyle’s] prawnicy są w gotowości próbując wszystkich zmusić do milczenia’.
   Taka taktyka sprawdzała się w wypadku Monsanto, który stosował nacisk prawny w stosunku do każdego kto krytykował NutraSweet.
   Ostatnio wydawca lokalnej gazety w Brighton Argus po wydrukowaniu artykułu sugerującego, że sukraloza jest szkodliwa dla ludzi uznał za rozważne opublikować przeprosiny ułożone przez Tate & Lyle (lub ich prawników), ponieważ w innym wypadku zostałby pozwany do sądu za szkalowanie i obniżenie obrotów sprzedaży!!!!!!!!!!!!!!!

  2. no ale chyba bedzie mozna te ziola sprzedawac jako produkt kolekcjonerski czy cos? albo jako suszone bukiety? mowie powaznie, bo przeciez zapotrzebowanie na ziola bedzie tak czy siak, tego nie da sie zatrzymac zadnym glupkowatym prawem (chyba ze sie za ziolka wezma w jakis inny sposob, opryskaja chemtrailsem czy innym GMO i przestana rosnac, no ale to juz raczej fantazja…) albo jak ktos ma ogrodek to co policja bedzie chodzic i sprawdzac czy przypadkiem dziurawca czy rumianku nie sieje?

   1. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-zdradzil-plan-ratowania-szpitali,1,3733950,wiadomosc.html
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Donald Tusk zdradził plan ratowania szpitali

    Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Warszawie zabrał głos ws. pomysłów rządu na ratowanie polskich szpitali. – Ratowanie szpitali poprzez częściowe oddłużenie. Ustawa uczyni z samorządów realnych zarządców szpitali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – wyliczał premier, zdradzając, że nastąpią także nowatorskie rozwiązania w sferze kształcenia przyszłych lekarzy.
    Premier zapewniał, że ratunkiem w złej sytuacji placówek zdrowia jest poprawa przepisów. – Naszym celem jest uwolnienie polskich szpitali od złych przepisów – powiedział Tusk, dodając jednocześnie, że pragnie, by osoby, które źle zarządzają placówkami, stały się za to odpowiedzialne.
    – Chcemy uprościć aktywność zawodową tym, którzy ukończyli 6-letnie studia medyczne, by mogli jak najłatwiej przystąpić do wykonywania zawodu – zaznaczył premier, dodając, że w planach jest rezygnacja z dodatkowego, rocznego stażu po sześcioletnich studiach medycznych. – Szósty rok będzie poświęcony praktyce – powiedział Tusk.
    Szef rządu zapewnił, że droga dojścia do specjalizacji będzie krótsza i prostsza. – Dzisiejszy system zdobywania specjalizacji wcale nie gwarantuje lepszej wiedzy. Mamy dużo argumentów, sądzę, że przekonamy oponentów – zakończył Tusk.

    (TSz)
    Autor: MK Źródła: Onet.pl
    ____________________________

    http://fakty.interia.pl/polska/news/premier-rzad-przyjal-pakiet-ustaw-zdrowotnych,1544698

    Premier: Rząd przyjął pakiet ustaw zdrowotnych
    Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przyjął pakiet ustaw zdrowotnych. Przewidują one m.in., że samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały spłacać ich długi!!!!!!!!!!!!!!!; ceny i marże leków finansowanych przez NFZ będą ustalane urzędowo.
    W pakiecie nie ma ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.
    Ustawa o działalności leczniczej nie zakłada obowiązkowego przekształcania szpitali w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, że szpitale miały być przekształcone obligatoryjnie), ale zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich zadłużenie w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    W przypadku niewywiązania się z tego samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową, jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy albo instytucję gospodarki budżetowej).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ___________________

    KOMENT :
    prywatyzacja zakamuflowana….
    no cóż, po wyborach można wszystko…
    wyobrażam sobie, jak wzrośnie śmiertelność…

 14. http://nwomedia.pl/post,781,0

  : 4,9 miliona ofiar wojny w Afganistanie

  7 października minęła dziewiąta rocznica inwazji Stanów Zjednoczonych na Afganistan. Jak pisze Gideon Polya na portalu Countercurrents (www.countercurrents.org), spowodowany przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników holokaust i ludobójstwo Afgańczyków sięgnęły rozmiarów holokaustu Żydów w okresie drugiej wojny światowej.
  Polya przypomina oficjalne dane ONZ (patrz tutaj), zgodnie z którymi w wyniku braku podstawowych środków do życia w Afganistanie od początku inwazji zmarło 3,7 miliona osób.
  Wedle tych samych danych, w latach po inwazji zmarło 2,6 miliona dzieci poniżej piątego roku życia. Wedle danych UNICEF (patrz tutaj) 90 proc. z nich umiera w wyniku braku podstawowych środków do życia. Roczna śmiertelność w tej grupie wiekowej wynosi 7 proc., wobec 4 proc. wśród ogółu ludności w okupowanej przez nazistów Polsce oraz 5 proc. wśród Żydów w okupowanej przez nazistów Francji.

  UNICEF podaje też, że 1,8 proc. kobiet afgańskich umiera przy porodzie.
  Zgodnie z danymi ONZ w wyniku działań zbrojnych śmierć poniosło 1,2 miliona osób.
  Jak podaje biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (patrz tutaj), 3,2 miliona Afgańczyków zostało uchodźcami. Wśród nich 2,7 miliona znalazło schronienie w Pakistanie i Iranie, a pozostali są uchodźcami wewnętrznymi.
  Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że przewidywana średnia długość życia nowo narodzonych Afgańczyków wynosi 42 lata (w wym 35 lat życia w zdrowiu) w wypadku noworodków męskich i 43 lata (w tym 36 lat życia w zdrowiu) w wypadku noworodków żeńskich (patrz tutaj).

  Analfabetyzm sięga 71 proc.

  Wojna w Afganistanie stworzyła niezwykle sprzyjające warunki dla producentów opium i opiatów, w wyniku czego na całym świecie wzrosła śmiertelność z powodu zażywania tych środków. W 2001 r. udział Afganistanu w ich światowym rynku wynosił 6 proc., wobec 90 proc. obecnie. Szacuje się, że w wyniku tego na całym świecie zmarło 800 tys. ludzi, w tym 100 tys. ludzi w Stanach Zjednoczonych (patrz m.in. tutaj).
  Michael Intriligator z Instytutu Milkena w Stanach Zjednoczonych szacuje koszty wojny afgańskiej na 1,5-2 biliony dolarów.!!!!!!!!! Z kolei Joseph Stiglitz i Linda Bilmes oceniają koszta kolejnej wywołanej przez Stany Zjednoczone wojny w Iraku na 3 biliony dolarów.!!!!!!!!!!!! Polya przypomina w związku z tym, że wydatki wojenne zaostrzyły ostatni światowy kryzys ekonomiczny, jak też, że milion Amerykanów umiera każdego roku z powodu nędzy, braku pomocy medycznej i przemocy, w tym powszechnego dostępu do broni.

  Zdaniem Polyi, rozpasany budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych oraz wydatki wojskowe ich sojuszników, biorących udział w wojnie w Afganistanie (jak też koszta wojny w Iraku), sprzyjają również wzrostowi śmiertelności wskutek braku podstawowych środków do życia na całym świecie.!!!!!!!!!!!!!!!! Obecnie corocznie umiera z tego powodu 24 miliony osób, wobec 16 milionów w 2003 r.!!!!!!!!!!!!!! Wreszcie, Stany Zjednoczone wykazują coraz mniejszą chęć walki z globalnym ociepleniem, którego skutkiem – jak pisze Polya – może okazać się zagłada nawet 90 proc. ludzkości w tym stuleciu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Autor: Paweł Michał Bartolik
  Zdjęcie: The U.S. Army
  Źródło: Lewica

  ps. w zasadzie nie ma po co komentować.
  w tv mają teraz temat busa, każdy ogłupiony poznaje historię rodzin poszkodowanych a mało kto wie co się dzieje na świecie. za tydzień bedzie nowy wypadek albo coś jeszcze i ludzie to łykną bo tv za nich myśli. a o busie wszyscy zapomną.
  józek s. powiedział, śmierć jednego to tragedia, śmierć milionów to statystyka. naszym dzisiejszym józkiem jest usrael razem z prezydentem heńkiem z unii jewropejskiej.!!!!!!!!!!!!!!!

  1. http://biznes.interia.pl/gieldy/news/zmiana-we-wladzach-kghm,1543927

   KGH: KGHM i Abacus przystąpiły do joint venture!!!!!!!!!!

   Środa, 13 października (10:24)

   KGHM Polska Miedź i Abacus Mining & Exploration Corporation podpisały umowę przystąpienia do spółki joint venture pod nazwą KGHM Ajax Mining Incorporated, która będzie realizować projekt górniczy eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton – Ajax w Kanadzie – poinformował KGHM w komunikacie.!!!!!!!!!!!!!!!
   (CZY KTOŚ NAS PYTAŁ O ZGODĘ ???)
   Umowy jest rezultatem podpisanej w maju umowy inwestycyjnej między KGHM Polska Miedź i Abacus
   Zgodnie z zapisami umowy joint venture, KGHM objął 51 proc. udziałów w spółce joint-venture KGHM Ajax Mining Inc.,przez wniesienie wkładu gotówkowego w wysokości 37 mln USD (106,57 mln zł)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, a Abacus wniósł do spółki wszelkie posiadane prawa do złoża Afton – Ajax oraz w rejonie Afton. Środki pieniężne zostaną przeznaczone na wykonanie bankowego studium wykonalności oraz na dalsze prace eksploracyjne.
   KGHM ma prawo opcji do objęcia dalszych 29 proc. udziałów w KGHM Ajax Mining Inc., za kwotę nie większą niż 35 mln USD. Skorzystanie z prawa opcji możliwe będzie po opublikowaniu bankowego studium wykonalności.
   Umowa zawiera również zobowiązanie KGHM dotyczące zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu.!!!!!!!!!!!!! Zobowiązanie powstanie w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji do objęcie dodatkowych 29 proc. udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   W komunikacie poinformowano, że zgodnie z raportem technicznym Wardrop Engineering Inc. z 29 lipca 2009 r., projekt zakłada produkcję roczną miedzi na poziomie 50 tys. ton, a produkcję złota na poziomie 100 tys. uncji. Okres eksploatacji złoża przewidywany jest na 23 lata.
   – – – – – – – – – – O CO TU CHODZI ???
   Rada nadzorcza KGHM być może odwoła w piątek wiceprezesa Ryszarda Janeczka
   – Punkt dotyczący zmian personalnych znalazł się w porządku najbliższego posiedzenia rady nadzorczej KGHM, planowanego na piątek – powiedział PAP rzecznik KGHM Dariusz Wyborski. Według informacji prasowych, zarząd KGHM chce odwołania wiceprezesa spółki Ryszarda Janeczka. Plany te mają związek ze zmianą modelu działania firmy.
   – W obradach najbliższego posiedzenia rady nadzorczej, planowanego na piątek, znajduje się punkt dotyczący spraw kadrowych – powiedział Wyborski.
   Środowa „Gazeta Wrocławska” poinformowała, że punkt ten do piątkowych obrad rady wprowadził przewodniczący rady KGHM Jacek Kuciński.
   Według „Gazety Wrocławskiej”, punkt ten został wprowadzony na wniosek zarządu spółki, który planuje zmianę na stanowisku wiceprezesa. Z zarządu ma odejść Ryszard Janeczek, wiceprezes do spraw produkcji. Zmiana ma związek z wprowadzeniem nowego modelu działania KGHM i położeniem większego nacisku na innowacyjność.
   ************************************************
   http://www.corporateinformation.com/Company-Snapshot.aspx?cusip=C124E3760
   NA ICH STRONIE BEŁKOT I FRAZESY, ŻADNYCH KONKRETÓW

   NIECO WIECEJ Z INNYCH ŹRÓDEŁ :
   http://www.amemining.com/i/pdf/Abacus-Update-Jul-3-09.pdf
   Abacus Mining and Exploration Corporation (“Abacus” or the
   “Company”) is currently advancing its Afton-Ajax property near
   Kamloops, British Columbia.
   http://www.digitaljournal.com/pr/70335
   http://www.amemining.com/s/Home.asp
   http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/people.asp?ticker=AME:CN

   O CO TU CHODZI ???
   http://www.earthtimes.org/articles/press/with-abacus-operator,1499366.html
   (…)Forward-Looking Information

   This release includes certain statements that may be deemed „forward-looking statements”. All statements in this release, other than statements of historical facts, that address events or developments that Abacus Mining and Exploration Corp. (the „Company”) expects to occur, are forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and are generally, but not always, identified by the words „expects”, „plans”, „anticipates”, „believes”, „intends”, „estimates”, „projects”, „potential” and similar expressions, or that events or conditions „will”, „would”, „may”, „could” or „should” occur. Although the Company believes the expectations expressed in such forward-looking statements are based on reasonable assumptions, such statements are not guarantees of future performance and actual results may differ materially from those in the forward-looking statements. Factors that could cause the actual results to differ materially from those in forward-looking statements include market prices, exploitation and exploration successes, and continued availability of capital and financing, and general economic, market or business conditions. Investors are cautioned that any such statements are not guarantees of future performance and actual results or developments may differ materially from those projected in the forward-looking statements. Forward-looking statements are based on the beliefs, estimates and opinions of the Company’s management on the date the statements are made. Except as required by applicable securities laws, the Company undertakes no obligation to update these forward-looking statements in the event that management’s beliefs, estimates or opinions, or other factors, should change. (…)

   https://customers.reuters.com/community/commodities/newsletters/metals/MetalsInsider20100909.pdf
   KGHM eyes another copper deposit in Canada –
   CEO
   KRYNICA, Poland Sept 9 (Reuters) – Europe’s No. 2 copper
   producer KGHM is considering buying another copper deposit
   in Canada as it continues to look to expand beyond its
   domestic production, its chief executive said on Thursday.
   KGHM, which faces a threat of diminishing deposits in Poland,
   plans to invest 14 billion zlotys ($4.51 billion) by 2014
   to boost production, also through mergers and acquisitions
   „We are interested in entering our second copper deposit in
   Canada. It’s not the region of Canada in which we are already
   present and where we are preparing a deposit for
   exploitation,” Herbert Wirth told Reuters in a brief interview.

   http://www.ceoclips.com/CompanyClip.aspx?cliptype=company&id=108

   ***********************************

   http://www.youtube.com/watch?v=NCte3S6alx8
   TU DOCHODZIMY DO SEDNA : TO KUMPLE CHŁOPAKÓW Z FED !

    1. KGHM ma potężne złoża miedzi, a pod nimi jeszcze więcej złota, niklu i paru innych pierwiastków – o których się bydłu nie mówi – bo po co…
     Lepiej cichutko zrobić kolejny „przelew” do chazarskich łap…które ryją całą ziemię w poszukiwaniu takich skarbów !

 15. Mizia a ty to boisz się tej przysłowiowej swięconej wody jak cholera, a sam tez uprawiasz ideologię – ze tak powiem…. antyklerykalną. Dosłownie jakby się czytało broszurki dawnego PZPR albo NIE urbana. Mizia zanizasz loty

 16. Tajny transport uranu do Gdyni. Mogłoby z niego powstać 18 bomb!

  No!!! już nie ma się o co martwić…uufff….wiadomo przecież było,że to nie było „tajne”!!!!! jak mogliście wierzyć w te brednie:)))))
  Ostatni transport paliwa jądrowego z Polski dotarł do Rosji

  PAP
  „Transport wypalonego paliwa z reaktora badawczego w Świerku koło Warszawy, wytworzonego z wysokowzbogaconego uranu HEU, dotarł do miejsca przeznaczenia w Rosji. Był to ostatni z kilku transportów – poinformował Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki.
  Podkreślił, że w trakcie transportu wypalone paliwo znajdowało się w specjalnych pojemnikach, zabezpieczonych w kontenerach. – Wszystkie transporty odbywały się pod nadzorem inspektorów dozoru jądrowego, a ich przygotowanie i realizacja odbywały się z zachowaniem wszelkich wymagań bezpieczeństwa i ochrony określonych w krajowych i międzynarodowych przepisach – zapewnił.
  Proces wywożenia wypalonego paliwa, wzbogaconego izotopem uranu 235, trwał od września 2009 roku. Miało miejsce pięć transportów drogą lądową i morską. W sumie przewieziono ponad 450 kg paliwa. Jak powiedział Latek, to ilość, która pozwoliłaby na zbudowanie co najmniej 18 ładunków jądrowych.
  Wywiezione paliwo pochodziło z reaktora badawczego Maria. Pracował on na paliwie z uranu wzbogaconego w niemal 80%. Obecnie – w okresie przejściowym – pracuje on na paliwie z uranu wzbogaconego o 36%. Do 2016 r. ma przejść na paliwo z uranu wzbogaconego o niecałe 20%. Używane teraz paliwo po wypaleniu też zostanie wywiezione do Rosji. – Reaktor Maria oparty jest na technologii radzieckiej, a paliwo do niego pochodzi z Rosji, dlatego po wypaleniu właśnie tam ma wrócić – do miejsca wytworzenia – wyjaśnił Latek.
  Jak podaje Państwowa Agencja Atomistyki, wcześniej, w dwóch transportach latem 2006 i latem 2007 roku, dokonano zwrotu do producenta partii świeżego paliwa HEU, nieprzewidzianego do dalszego wykorzystania, w związku z przewidywaną konwersją reaktora Maria na paliwo niskowzbogacone.
  Wypalone i świeże paliwo z wysokowzbogaconego uranu zostało wywiezione do Rosji w ramach programu prowadzonego przez amerykańską państwową agencję ds. zabezpieczeń materiałów jądrowych – National Nuclear Safety Administration (NNSA). Odbywało się w ramach inicjatywy ograniczenia zagrożeń globalnych – Global Threat Reduction Initiative (GTRI), prowadzonej przez NNSA i obejmującej ponad 20 krajów eksploatujących reaktory badawcze z paliwem jądrowym typu HEU.
  Polska operacja miała miejsce przy ścisłej współpracy NNSA z Państwową Agencją Atomistyki, jako urzędem dozoru jądrowego, Instytutem Energii Atomowej POLATOM zarządzającym reaktorem Maria i Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), który był odpowiedzialny za techniczną stronę przedsięwzięcia.
  Jak podał we wtorek dziennik „Polska The Times”,

  ostatni transport miał miejsce dwa tygodnie temu,

  paliwo przewiezione zostało do Warszawy w asyście stu policjantów najpierw ciężarówkami, później pociągiem do Gdyni, a stamtąd statkiem do Murmańska. W Murmańsku zaś miało być przeładowane na pociąg i wysłane w głąb Syberii.
  Pierwszy informację o przewiezieniu paliwa podał brytyjski „Daily Telegraph”, którego reporter był świadkiem transportu.
  Wywóz wypalonego paliwa do Rosji odbywał się na podstawie umowy podpisanej 1 września ub.r. przez Polskę i Federację Rosyjską. Zgodnie z nią paliwo pozostanie w Rosji na zawsze. Tam będzie przerabiane i składowane. Umowa przewiduje także wywóz na stałe do Rosji wypalonego paliwa o niskim wzbogaceniu – LEU, używanego w Świerku w reaktorze badawczym Ewa.
  Koszty operacji wywozu i pozostawania na terytorium Federacji Rosyjskiej przez 20 lat wypalonego paliwa HEU pokrywa rząd Stanów Zjednoczonych w ramach programu GTRI i na mocy odrębnej polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej zawartej jesienią 2009 roku. Po upływie tego okresu koszty pozostawienia na stałe w Rosji tego paliwa oraz odpadów po jego przerobie pokrywać będzie strona polska, do której należy także pokrycie kosztów wywozu i pozostawienia na stałe w Rosji paliwa LEU wypalonego w reaktorze Ewa.
  Głównym celem 🙂 inicjatywy GTRI, prowadzonej w ścisłej współpracy USA z Rosją oraz państwami uczestniczącymi w tej inicjatywie, jest usunięcie lub zabezpieczenie materiałów jądrowych, które nieodpowiednio chronione mogą, w przypadku dostania się w ręce terrorystów, stanowić zagrożenie dla społeczności międzynarodowej.
  Jak poinformował Latek, NNSA podaje, że w ramach operacji wywożenia wypalonego paliwa z wysokowzbogaconego uranu w sumie w ramach GTRI usunięto z różnych krajów ponad 2850 kg wysokowzbogaconego paliwa i plutonu, co wystarczyłoby na co najmniej 110 ładunków jądrowych.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ostatni-transport-paliwa-jadrowego-z-Polski-dotarl-do-Rosji,wid,12751681,wiadomosc.html

  mydlarnia rulez!!:)
  ______________________________
  komenty :

  Stary numer
  Paliwo wozili Hitlerowi bo inaczej wojenka skończyłaby się ledwie na przyjaźni rosyjsko niemieckiej w dniu 17 IX
  Teraz dbają by właściwy materiały dotarły do KRLD , Chin oraz wiadomo do Iranu.!!!!!!!!!!!!!!
  Niemożliwe (?) – w słowniku usraelsko/rosyjskim nie ma takiego słowa.
  jak to miło ze strony amerykańców, że tak bezinteresownie zapłacą za pierwsze 20lat.
  to niech bronek dzwoni do innych krajów, może ktoś jeszcze nam zasponsoruje z 50lat. a najlepiej niech dzwoni prosto do putina co by ten mu za darmo nasze odpady składował.
  lol

  1. http://nowaatlantyda.com/?p=3672

   NO I PUZZLE UKŁADAJĄ SIĘ W OBRAZKI :

   Brudna wojna w zatoce, zimna wojna w Arktyce
   autor: chris miekina | 8 października 2010

   Biały Dom zablokował działania naukowców, którzy chcieli poinformować opinię publiczną na temat pełnego efektu jaki miał na środowisko naturalne niedawny wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej. Panel naukowców, który został powołany przez prezydenta Obamę po to, aby przeanalizować największą katastrofę ekologiczną w historii USA ujawnił, że pod koniec kwietnia i na początku maja tzw. Budget Office mieszczący się przy prezydencie, zabronił organizacji National Oceanic and Atmospheric Administration upublicznienia prawdziwych danych na temat skali wycieku. Oszacowano wówczas, że w najgorszym punkcie katastrofy do wód zatoki przedostawało się 9.5 mln litrów ropy dziennie. Tymczasem wg. oficjalnych informacji rządowych w tym czasie podano, że było to zaledwie 795 tys. litrów ropy dziennie.

   Rząd niewątpliwie popełnił wiele błędów w swoim podejściu do katastrofy i dlatego w chwili obecnej, kiedy sytuacja jest wreszcie opanowana szuka się intensywnie winnych całego tego zamieszania. Nie zmienia to jednak faktu, że głównym winnym całej katastrofy jest niewątpliwie BP. To BP jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas dokonywania odwiertów w poszukiwaniu ropy i powinno dbac aby zanieczyszczenia nie przedostawały się do środowiska naturalnego. Także w przypadku katastrofy, BP powinno dysponować adekwatnym sprzętem i środkami do podjęcia jak najszybszej akci ratunkowej. Tymczasem BP od samego początku katastrofy wyraźnie stara się uniknąć tej odpowiedzialności. Jedynym zainteresowanym w podawaniu zaniżonych danych na temat wycieku było wlaśnie BP i powodem tego są oczywiście pieniądze. Za każdy rozlany litr ropy BP musi zapłacić 30 dolarów i nic dziwnego, że firma użyła wszelkich wpływów, aby zaniżyć maksymalnie tą liczbę. Tą samą taktykę stosuje firma Transocean, które jest właścicielem sprzętu wiertniczego użytego na pechowej platformie wiertniczej. Do tej pory Transocean odrzuciło prośbę o ujawnienie danych geologicznych jakie zarejstrowano podczas prowadzenia robót wiertniczych. Firma nie zezwolila również swoim pracownikom, kórzy pracowali 20 kwietnia na platformie, na składanie zeznań.

   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Tymczasem następnym punktem zapalnym w kwestii ropy staje się Arktyka. Kilka dni temu Rosja oświadczyla, że rozpoczęła budowe pierwszego z serii 8 statków przystosowanych do żeglugi w warunkach arktycznych, które mają być wyposażone w napęd nuklearny. Statki mają być użyte jako elektrownie produkujące energię dla instalacji naftowych, eksplorujących złoża ropy w tym rejonie. Miejsca w których Rosja zamierza wydobywać ropę nie mają jeszcze określonego statusu prawnego i pretensje do nich roszczą sobie także Kanada i USA. Na razie najostrzej reaguje Kanada, ktora poczynila poważne kroki prawne do inkorporacji tych terenów do swojego terytorium. Wygląda wiec na to, że szykuje się w przenośni i dosłownie kolejna zimna wojna – tym razem o arktyczne żródła energii i bogate złoża minerałów.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   1. http://nwomedia.pl/post,784,0

    Szokująca szczerość posła do Knesetu

    Szokująca szczerość posła do Knesetu

    Arie Eldad, członek izraelskiego Knesetu z ramienia Unii Narodowej wezwał dziś w Israel Radio do zabicia Mahmuda Ahmadinedżada, korzystając ze sprzyjającej zamachowi okoliczności, jaką jest wizyta irańskiego prezydenta na południu Libanu. Eldad powiedział, że gdyby w przededniu II wojny światowej znalazł się człowiek zdolny do zabicia Adolfa Hitlera, mógłby swym czynem odmienić bieg historii i losy narodu żydowskiego. „Państwo Izrael powstało aby naród żydowski mógł być odpowiedzialny za swój los i nigdy już nie stanął w obliczu groźby zagłady. Dziś mamy możliwość dokonania zamachu w południowym Libanie, w wyniku którego zginąłby człowiek nie uznający naszego istnienia i wzywający do unicestwienia nas” – powiedział poseł na antenie radia dodając, że zamach na Ahmadinedżada jest dziś tym samym czym zamach na Hitlera w 1939 roku. Arie Eldad kieruje niewielkim radyklanym ruchem – Unią Narodową, który ma 4 mandaty w 120-osobowym Knesecie. Jest zdecydowanym krytykiem rządu a zwłaszcza polityki ustępstw wobec Palestyńczyków, głosząc tezę, że pokój z Arabami jest niemożliwy. Znany jest z ostrych sformułowań na granicy skandalu. W 2010 odpowiadając na zarzuty brytyjskiego ministra Davida Milibanda o sfałszowanie brytyjskich paszportów przez Mosad, co umożliwiło zabójstwo w Dubaju wysokiego rangą funkcjonariusza Hamasu, porównał Brytyjczyków do psów, dodając, że jest to obraźliwe bardziej dla psów, jako że wśród nich są takie, które wykazują prawdziwą lojalność.

 17. Mizia dobrze piszesz czasami, ale boisz się przysłowiowej wody święconej jak cholera… A tak w ogóle Mizia, to co ty lansujesz, to też ideologia. Pamietaj, ze byt nie lubi pustki, miejsce po Kosciele bedzie tak czy inaczej wypelnione. PYTANIE CZYM…

  1. No tak, ale czy TO COS co niby mialoby wypelnic pustke przypadkiem sie nie wkrada tylnymi drzwiami tak czy inaczej?

   Religie nie sa zle. Zli sa ludzie ktorzy przeinaczaja, uciekaja sie do fanatyzmu. zreszta, my tu nie potrzebujemy czynic pustki czy rezygnowac z naszej wiary. Wystarczy tylko przywrocic chrzescijanstwo na wlasciwe tory Czyli cofnac jakies 2000 lat wstecz. Przypomniec ludziom o czym nauczal Jezus. wbrew pozorom jego nauki byly bardzo uniwersalne. KK przeinaczyl to wszystko, wypaczyl wycial i skrocil tak by latwo bylo owcami rzadzic i poniewierac.

   tylko ze sprawy zaszly chyba juz za daleko, i TO COS o ktore boisz sie ze wypelni jakas pustke juz sie u nas sporo zagniezdzilo i moze byc za pozno na przywracanie naszej wiary na wlasciwe tory, w kazdym razie nie na fundamenci KK (z ktorym jak wiadomo dyskutowac nie mozna, myslec samodzielnie na tematy religijne nie mozna, papiez nieomylny jest jak sam Bog…). Tak wiec jestesmy baaardzo gleboko w D… . Nic nie mozna zrobic procz tego ze samemu wroci sie do korzeni i zacznie praktykowac w zyciu, bez zadnych wypaczen instytucjonalnych.

   1. I NIE BYŁO BY TEGO WPISU GDYBY NIE NAPASTLIWE KOLENDOWANIE PO BLOGACH I nawracanie na chama – bo ja wychodzę z załozenia a niech se k…… żyją – ale k….. mało palca wiec trza przyciąć od czasu do czasu
    pozatym MYŚLĘ ŻE TROSZKE FAKTOW HISTORYCZNYCH APOSTOŁOM PRAWDY NIE ZASZKODZI

 18. http://nwomedia.pl/post,783,0

  ROZKRĘCA SIĘ TANIEC SŁUŻB – U NAS ZWANY POLKĄ

  BORowiec przeżył i dzwonił do żony.
  Czy ktoś przeżył upadek Tupolewa?

  * wtorek, 12 października 2010 19:19

  – Rząd i prokuratura pół roku ukrywają przed społeczeństwem informacje o pasażerach Tu-154, którzy przeżyli katastrofę – wynika z wywiadu Edmunda Klicha dla rosyjskiej gazety „Młody Komsomolec”. Klich powiedział, że „niektórzy pasażerowie prawdopodobnie skonali jakiś czas po katastrofie”- informuje „Gazeta Polska”.

  – Według oficjalnego komunikatu gen. Tatiany Anodiny, szefowej MAK, wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu, żaden nie przeżył nawet minuty. Klich podczas pobytu w Moskwie musiał widzieć jakieś dokumenty medyczne albo dowiedział się o rannych od kogoś z kolegów z rosyjskiej komisji i w wywiadzie mu się „wymsknęło” – czytamy w tygodniku. Portal wPolityce.pl przytacza fragment tekstu z rosyjskiej gazety. – Z zaświadczeń o śmierci niektórych członków polskiej delegacji wynika opóźnienie zgonów o 10-15 minut. Głowa polskiej komisji od wypadku lotniczego Tu-154 Edmund Klich wyjaśnił: „Niektórzy pasażerowie prawdopodobnie skonali jakiś czas po katastrofie, jednak w czasie upadku ulegli obrażeniom, nie dającym szans na przeżycie”. Powinno być wszystko jasne. Na forach do teraz przedstawia się szeroką interpretację wideozapisu. Polacy gadają o dwóch ludziach, którzy pojawili się po zderzeniu z ziemią polskiego samolotu w leśnej mgle – czytamy na portalu.

  Dziennikarze „Gazety Polskiej” pytają, dlaczego polski rząd i prokuratura ukrywają przed Polakami i rodzinami ofiar, kim byli ci ranni, którzy przeżyli, kto i gdzie dokładnie ich odnalazł. – Czy byli reanimowani, czy ratowano ich na miejscu katastrofy, czy niektórych wieziono karetkami do szpitala, a jeśli wieziono, czy zmarli w drodze, czy na sali operacyjnej i w wyniku jakich obrażeń? I co ważne, jeśli niektórzy byli przytomni, czy zdążyli coś powiedzieć przed śmiercią? – pytają dziennikarze „Gazety Polskiej”.

  Tygodnik porusza również kwestię telefonu funkcjonariusza BOR do swojej żony tuż po katastrofie. – Funkcjonariusz BOR, który był na pokładzie Tu-154, Jacek Surówka – dziś ujawniamy, że to o nim pisaliśmy – dzwonił do żony zaraz po katastrofie, mówiąc, że jest ciężko ranny w nogi i że „dzieją się tu rzeczy straszne”? Po tych jego słowach połączenie zostało przerwane. Taką relację przedstawił nam jeden z dziennikarzy, który 10 kwietnia był w Smoleńsku. Według naszych informacji, Surówka miał telefon w sieci Orange. Dziennikarz ten próbował potem – jak twierdził – skontaktować się z żoną Jacka Surówki. Miała ona o telefonie męża opowiadać znajomym, ale okazało się, że nagle z niewiadomych powodów zamknęła się w sobie i odmówiła rozmowy. Spotkał się więc – jak mówi – z bratem funkcjonariusza, który potwierdził mu fakt takiej rozmowy telefonicznej, którą dziennikarz nagrał. Jednak dotychczas jej nie upublicznił z niewiadomych powodów – czytamy w „Gazecie Polskiej”. O sprawie informował również „Nasz Dziennik”. Jednak do tej pory nikt nie podawał nazwiska funkcjonariusza.

  „GP” dotarła wobec tego do brata Jacka Surówki. – Zaprzeczył, że taki telefon z miejsca tragedii miał miejsce. „O żadnych telefonach nie może być mowy, nic mi o tym nie wiadomo” – odpowiedział „GP”. Według informacji gazety także inny funkcjonariusz BOR, który był na pokładzie Tu-154, miał po katastrofie dzwonić do żony, ale miała wyłączony telefon. – Włączyła się poczta głosowa, a więc prokuratura może to sprawdzić. Wobec wypowiedzi Edmunda Klicha z 4 października dla „Młodego Komsomolca” o rannych, którzy przeżyli pierwsze chwile po katastrofie, prokuratura powinna przedstawić publicznie wyniki badania billingów ofiar. Mogą one spowodować nagłą zmianę w przebiegającym opieszale śledztwie – piszą dziennikarze.

  Z zaświadczeń o śmierci członków polskiej delegacji wynika, że zgony niektórych pasażerów nastąpiły 10-15 minut po katastrofie.
  Ł.A/GazetaPolska/wPolityce.pl

  1. ciekawy komentarz na wp.pl znalazlem (na onecie nie ma zadnego newsa zwiazanego z ta sprawa)
   Zdaje się, że wiedza o prawdziwym filmie z amerykańskiego satelity
   szpiegowskiego, na którym wprost widać, jak podwójny wybuch wprost rozrywa kadłub polskiego Tu-154M na strzępy (jest to seria
   zdjęć, a nie pojedyncza klatka), jak i o tym, że film ten jest już w Warszawie – zatacza co raz szersze kręgi.
   Być może dlatego Tusk, jakby czując niebezpieczeństwo, zaczyna twardszy kurs wobec Rosjan… Tak
   często bywa wśród wspólników zbrodni – gdy już wiadomo, że dokonano zbrodni, jeden szykuje się
   do zwalenia winy na drugie go. I vice-versa. Ale jedno nie ulega wątpliwości. Bombę izowolumetryczną jak i
   urządzenie blokujące stery samolotu i po otwarciu klap podwozia uniemożliwiające mu wzbicie się do góry
   – można było zainstalować tylko w Warszawie!

   1. Nie było żadnego telefonu po katastrofie – zapewnia wdowa po funkcjonariuszu BOR Krystyna Surówka. O sprawie napisała „Gazeta Polska”. – Jedyną prawdą w tym artykule jest to, że brat męża wszystkiemu zaprzeczył – stwierdziła w TVN24 kobieta.
    „Nasz Dziennik” i „Gazeta Polska” podały w tym tygodniu sensacyjne rewelacje na temat smoleńskiej katastrofy. Według ich informacji, już po rozbiciu samolotu jeden z lecących nim funkcjonariuszy BOR miał dzwonić do żony mówiąc, że jest ciężko ranny w nogi i że „dzieją się tu rzeczy straszne”, a następnie połączenie zostało przerwane. Taką relację miał przedstawić „GP” nie wymieniony z nazwiska „jeden z dziennikarzy, który 10 kwietnia był w Smoleńsku”.
    http://www.tvn24.pl/12690,1677750,0,1,wdowa-nie-bylo-zadnego-telefonu-po-katastrofie,wiadomosc.html

    W kolejnym tekście gazeta ujawnia nazwisko funkcjonariusza: miał nim być Jacek Surówka.

    1. Wdowa po J.Surówka była dzis w tefałenie (na własne życzenie!) i ze łzami w oczach, solennie zaprzeczała by był jakikolwiek telefon….noo Bater do dziś nieuchwytny i niemy…Knyż też już nic nie powie.

   2. komenty :

    Do niedowiarków
    Wsłuchajcie się w 2:01-2:03 minucie!!!!!!!!!
    Trzeba pogłośnić dobrze, słychać słowa po polsku „ZAŁOGA ŻYJE”
    http://www.youtube.com/watch?v=QUsnyYrHE3I&feature=player_embedded
    W minucie 2:01 słychać ewidentnie słowa –
    załoga żyje……….
    Nie trzeba sie wsłuchiwać.
    z tego wniosek, że nie wypowiedział tego rosjanin, co nie zmienia faktu że słowa ‚załoga żyje’ słychać, materiał jest potwierdzony (z TVP) = dowód na zamach. Słowa ‚Załoga żyje’ są przy okazji silnym dowodem na współpracę
    „załoga żyje” – odpowiedź a zarazem potwierdzenie faktu.Kto tego nie słyszy i nie bierze pod uwagę, to albo jest głuchy, lub celowo ignoruje przedstawioną tu prawdę. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
    Ja słyszę wyraźnie ZAŁOGA ŻYJE………

 19. „Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”. – o to to, moje ulubione 🙂 Rozumiem przez to, że tylko kobieta myśląca o sobie jako u suce dającej mioty będzie zbawiona 🙂

  Jak widać z powyższego, tylko i wyłącznie KK od początku miał obsesję na punkcie vaginy, nagich ramion, krótkich spódniczek, cycków, kobiecości i pochodnych.Najpierw się przestraszył tak bardzo, że Maryje ogłosił dziewicą, bo nie mógł przestać obsesyjnie głowić się nad tym, jak, no jakże ona mogła powić syna bożego? Przecież nie poprzez akt PENETRACJI!!! Przedstawiciele KK myśleli i myśleli, i wymyślili niepokalane poczęcie. Dalsze dyrektywy KK wciąż co jakiś czas powracały do tematu dupczenia – wynika z powyższego.

  Jak to mówił de Mello (albo ktoś,kogo on cytował:) ):
  każdy wiąże się na zawsze z tym, czego się wyrzeka. Kiedy przychodzi do mnie prostytutka, mówi tylko o Bogu. Kiedy przychodzi do mnie ksiądz, mówi tylko o seksie.

  1. A fakt „patronowania” nad Rio, miastem, gdzie kurestwo miesza się z modlitwą, płatki śniadaniowe z amfetaminą, a śmierć i ubóstwo są składnią codzienności a nie kronik kryminalnych – jest już wystarczająco absurdalny, by go komentaować. Nie potrzeba tu przytaczania statystyk o egzorcyzmach, wystarczy popatrzyć na tamtejsze „święte” ulice.

  1. LICHEŃ, BAŁWOCHWALCZA BUDOWLA

   Nieznajomość Biblii wśród moich Rodaków jest zatrważająca. Najgorsze jest to, że papieże i biskupi oddalają ludzi od Zbawiciela…
   Facetowi przed lustrem zadałem pytanie:

   „Powiedz mi – rzekłem do facjaty – dlaczego to Polacy szczycący się swoimi „chrześcijańskimi korzeniami„, dlaczego to Polacy – powtórzyłem- nie znają Ewangelii
   Pana Jezusa? Dlaczego zamiast oddawać hołd Stwórcy, budują wielkie budowle w
   hołdzie i ku czci Marii?

   A’ propos Marii.
   Była wspaniałą, wierzącą izraelitką. Spośród wielu kobiet, to ona została wybrana po to by urodzić Zbawiciela.
   Wiedziała, że nie jej należą się względy i zaszczyty, lecz Panu Jezusowi.
   Gdy po wielu latach Tenże Miał zamienić wodę w wino, rzekła:
   „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.„ (Ewangelia według Jana 2:5 )

   Jednak tego rozkazującego zawołania Marii, katolicy w Polsce nie słyszą.
   Zamiast zastanowić się nad Nauką Pana Jezusa, to wolą „na słowo„ zawierzyć tradycji swoich ojców, wolą szczycić się wznoszeniem budowli osobie, która na jej widok popłakałaby się ze smutku.
   Gdyby w jej rodzinnym kraju, ktoś zechciał ponad XX wieków temu wznieść budowlę na jej cześć, to by został według Prawa, ukamienowany.

   To smutne, że Polacy nie znają Ewangelii, ani Woli Boga Ojca, Który o Swoim Synu Powiedział:
   „ To jest Mój Syn umiłowany, w Którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!„ (Ewangelia według Mateusza 17:5)

   Nikt nie pyta Zbawiciela: „Panie, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?„ A przecież On Sam chce na to pytanie odpowiedzieć, chce, lecz nikt nie wsłuchuje się w Jego Słowa:
   „ A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.„ ( Ewangelia według Jana 5:40)

   Mam przed sobą dziwny słownik. Autorem tejże pracy jest Hugolin Langkammer, franciszkanin, który studiował w Rzymie, w Papieskim Instytucie Biblistyki.
   Na stronie 32. jak przystało na dziwny słownik, czytam dziwne słowa pod hasłem „BAŁWOCHWALSTWO„:
   „Oddawanie czci komukolwiek i czemukolwiek innemu, poza Bogiem Przymierza„.

   Tak, to prawda, Maria, ta wspaniała, wybrana kobieta, zdawała sobie z tego sprawę.
   Nie potrzebowała do tego wyrytej regułki, to Boże Prawo miała w swoim sercu.

   Tematem tej „pracy„ jest licheńska bazylika…
   Nie, Drodzy Rodacy, tam nie ma Pana Boga, ponieważ „Pan Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych„. (Dzieje Apostolskie 17:24)
   Tam dominuje handel dewocjonaliami, które kupić można w każdej formie i postaci. Jak ktoś trafnie się wyraził, jest tam „bazar pełen kontrastów i wiszące nakręcane orangutany„.

   To smutne, że Polacy nie znają Ewangelii, a przecież kupić Ją można niemal w każdej księgarni.

   Może wtedy poznaliby odpowiedź na najważniejsze życiowe pytania.
   Zapewne wiedzieliby jak dyskutować z niektórymi ludźmi, którzy pukają do ich domostw, wiedzieliby na czym tak naprawdę polega wiara w Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca.
   Zapewne dowiedzieliby się, dlaczego nikt ich nigdy nie uczył Prawdziwego Drugiego Bożego Przykazania z Góry Synaj, które to Przykazanie, zabrania wykonywania obrazów i figur. (Księga Powtórzonego Prawa 5:8-10)

   Znaliby odpowiedź na pytanie, czy papieże są następcami Apostoła Piotra.
   Jednym słowem umieliby o Zbawicielu rozmawiać, a wiara, prawdziwa wiara, bez ciągłego brania Imienia Pana Boga na darmo, bez klątw, wyzwisk i haniebnych napisów na ścianach, ta wiara właśnie byłaby normalną sprawą w ich codziennym życiu.

   Facet w lustrze, którego odbicie jest mi bliskie od wielu, wielu lat, zna odpowiedź na powyższe pytania i co najważniejsze, jest wdzięczny Panu i Bogu, Jezusowi Chrystusowi za to, że może spokojnie otworzyć drzwi swojego domu, aby z innymi o Nim porozmawiać.

   http://www.ithink.pl/artykuly/aktualnosci/polska/lichen-balwochwalcza-budowla/

    1. Ja po prostu myślę ze warto zapoznać się z każdym punktem widzenia , i jazdy punkt przemyśleć czy pokrywa się czy tez nie z rzeczywistością , każdy szuka prawdy i czasem ku tej prawdzie podąża się ta sama ścieżka innym razem wybiera inny kierunek .Prawda jest prawda i jak ktoś będzie naprawdę chciał do niej dojść znajdzie swoja drogę .

     1. sorry, chyba nie TY.. 🙂 troche zle sformulowałem odpowiedz. Czytając ten tekst autor nawiązuje i opisuje techniki werbunkowe tzn. cyt:”może spokojnie otworzyć drzwi swojego domu, aby z innymi o Nim porozmawiać.” skąd my to znamy?! tosz to wyznawcy jedynej słusznej i prawdziwej wiary tak działają…. i chcą w progu dzwi głosic nam prawde…

  1. http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=113&pid=2113

   2009-10-25 09:54:50
   To dobry znak .
   XYZ
   Swiat i madrzy ludzie zaczynaja sie orientowac, kto tak faktycznie nim rzadzi. Pani i Pan z Toronto przedstawia nam Polakom w kraju i za granica te powyzsze prawdy i to w dosc istotnych szczegolach . Zobaczcie przy tym,czy ktos z Polakow na tym forum zabiera glos w tych tak bardzo waznych tematach, faktach i ich stwierdzeniach . Na ludzi w obecnej Polsce padl jakis blady strach ! Nawet w sieci net,czytelnicy nabieraja wody w usta ,milcza i wszystko sie w nich trzesie . Byc moze wychodza z zalozenia,ze jak zamkna to nie mnie ale jakiegos tam osobnika z Kanady ,czy USA ,Australi ,wzglednie Meksyku. Polacy w OJCZYZNIE ! Co sie z wami stalo ??? Przeciez to nawet cieleta i inna trzoda gdy ja wioza do rzezni przeczuwaja swoja smierc i becza a wsrod was cisza . Laduja w was wszelkiego rodzaju wirusy w szczepionkach ,profesorka z nadania z garbatym nosem w tel-awizji plecie wam trzy po trzy ,ze szczepienia to dobrodziejstwo tego swiata i to oni dbaja o wasze zdrowie (sic!) ! Platni tysieczniki dziennikarskie w „tefalenie” z wielkim przejeciem i diabelskim usmieszkiem leja wam na okraglo przez cala dobe juz nie tyle propagande co zwykle dziennikarskie gowno i co jaka jest reakcja ? Wspomniane juz wyzej RM nawoluje juz nie tylko do milosierdzia i modlitwy ale daje wam za „poldarmo” telefon ,komorke rodzinna abyscie sobie mogli pogadac jakbyscie juz domow i rozmow rodzinnych nie mieli – to czym to jest nie koscielnym biznesem ? Juz samo to winno wam starczyc czym jest to radio i komu sluzy !!! Nauczono was modlitwy na pokaz przez radio ,klepiecie zdrowaski z jakims tam dzwoniacym przewodnikiem (babcia,dziadek,wnuczka) ,a Zyd obojetnie w jakiej szacie i przebraniu robi swoje co chce z Polska i wami . Przeciez wcale tu nie trzeba przytaczac takich faktow jakimi sypie „Toronto” ale wystarczy pomyslec KTO KOMU SLUZY i JAKIE MA Z TEGO ZYSKI ! Wezmy taka Czestochowe i jej Jasna Gore ,czy od czasu najazdu Szwedzkiego stal sie cud i w Polsce sie zmienilo? Od tamtych historycznych czasow najezdzaja na Polske Zydzi i Niemcy,boleszewicy i wspolczesni „mniejszeicy” – czynia „cuda” a skarbiec oo. Paulinow puchnie . Malo tego dla durnych zalozono jeszcze AMERYKANSKA CZESTOCHOWE w Pennsylawani (USA) aby i tam doic naiwnych . Czy to Bog chce takich ofiar lub miejsc na cmentarzu amerykansko-polskim za iles tam tysiecy dolarow ? Ludzie otwozcie wreszcie oczy i zobaczcie co sie z wami wyprawia i czynia to nie tylko zydowskie partie ale i zydowski kosciol ! Przyjrzycie sie tym wszystkim przewodnikom i pasterzom dokladnie !!! Madrych polskich ksiezy zamordowano ,reszte zastraszono i mamy to co mamy pod zydowskim przywodztwem w Kosciele . Tak dalej byc nie moze aby mniejszosc rzadzila wiekszoscia w dodatku z obcego nadania . Polacy gdzie jestescie na tym i innych portalu ,czego sie obawiacie,ze was o glowe skroca . W dyskusji pojawiaja sie tylko dyzurni od zaklocen i sklocen a gdzie madre glowy magisterskie,doktorskie ,profesorskie na tym portalu ? Paru pismakow wyuczonych udajacych „patriotow ” cos tam skrobnie i jak panisko patrzy co tez „plebejusze ” na ten temat sie wypowiedza . i to jest POLSKA ??? „Toronto” i wszelcy kontenstatorzy przemawiajcie do tych zadzumionych braci i siostr ,nie ustawajcie na silach . Hatry i inne swoim kobiecym sercem zasilajcie tych omamionych Polakow w ufnosc a nie w beznadzieje. Nie straszcie ich,ze juz nic nie da sie zrobic . Wskazcie im co trzeba czynic aby nie tylko modlili sie i pielgrzymowali ale tez dzialali aby DRANIE TEGO SWIATA NIE WYKORZYSTYWALI WIARY i NAIWNOSCI POLAKOW JADAC NA ICH GARBIE !

   1. Muszę ci wyjaśnić kilka kwestii, o czym z „niewyjaśnionych” (a dla świadomych sprawy całkiem oczywistych) okoliczności nie mówi się w RM. POWIEDZIAŁEŚ TAK: „Czy poza Wami dwoma-czterema w Polsce mieszkają SAMI ŻYDZI? To kim są w takim razie te „durne owieczki” ZMUSZANE przez Pasterzy do dawania na tacę? „Zmienić pasterzy” – a na jakich? Tych spod znaku „Zadrugi” i „Faktów i Mitów”, czy masonerii? Niestety, największymi antysemitami w Polsce byli zawsze ludzie o rodowodzie żydowskim – od Piaseckiego po Tejkowskiego (a może i Bubla?) – czyż to nie jest zastanawiające?
    A w czasach PRlu doskonale pamiętam KTO szermował antysemityzmem – zwolennicy Moskwy, pseudonarodowi agenci i tajna policja, he he!!!”.
    TERAZ JA CI NA TO WSZYSTKO ODPOWIEM. NIKT Z OTOCZENIA KRYTYKÓW SOBORU WATYKAŃSKIEGO II NIE JEST ZWIĄZANY Z ZADRUGĄ, MASONERIĄ ANI „FAKTAMI I MITAMI”, BOWIEM ZADRUGA ZAWSZE BYŁA POGAŃSKA, NATOMIAST MASONERIA I „FiM” POWSZECHNIE CHWALĄ SOBÓR WATYKAŃSKI II I STAWIAJĄ GO ZA „POSTĘP W KOŚCIELE”.
    Dziwnym trafem (?) Radio Maryja mówi identycznie…
    Sobór Watykański II zrealizował postulaty jakie żądali masoni rytów teistycznych w stosunku do Kościoła. Powszechnie potępione przez Papiestwo pod karą „przekleństwa wiecznego”: DEMOKRACJA (SYLLABUS), KAPITALIZM (RERUM NOVARUM), PRAWA CZŁOWIEKA, GLOBALIZM, TOLERANCJA RELIGIJNA, REPUBLIKANIZM, REWOLUCJA AMERYKAŃSKA, które były tworami oświeceniowej masonerii zostały nagle ZAAKCEPTOWANE PRZEZ „PAPIESTWO” POSOBOROWE.
    To już jest chyba jakieś ostrzeżenie, skoro zbagatelizowano zakazy kościelne, a wprowadzono doktryny o rodowodzie masońskim!
    Proszę odwiedzić sobie stronkę Bractwa Piusa X, a poznasz parę ciekawostek.
    Jeśli chodzi o neopogan, to są oni przeciwni zarówno modernizmowi jak i tradycjonalizmowi, więc sprawa jest tu zamknięta.
    Jeśli chodzi o „wielki wschód”, to jest on ATEISTYCZNY I RACJONALISTYCZNY, WIĘC NIE UZNAJE ŻADNEJ FORMY NADPRZYRODZONEJ, OD KATOLICYZMU PO SATANIZM.
    Jeśli chodzi o masonerie „anglosaskie”, to chwalą one reformy posoborowe, i widzą realną szansę na współpracę z modernistycznymi liderami katolickimi. Widać to, jak przywódcy państw podają rękę na sposób masoński papieżom od Jana XXIII, przez JPII, po Bendedykta XVI.
    WRÓCĘ JESZCZE DO JEDNEGO FRAGMENTU TWOJEGO CYTATU: „Niestety, największymi antysemitami w Polsce byli zawsze ludzie o rodowodzie żydowskim” W ZWIĄZKU Z TYM SUGERUJESZ, ŻE KRÓL ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK, KSIĄDZ STANISŁAW STASZIC, ROMAN DMOWSKI BYLI ŻYDAMI? A masz może świadomość, że profesorek Szaniawski z RM jest synem MASONA Klemensa Szaniawskiego?

   2. http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=113&pid=2113

    2010-01-20 19:48:54
    Harce w „bacowce”
    Toronto
    HARCE W BACOWCE
    Do repertuaru Watykanu wszedl na stale zwyczaj odwiedzania zydowskich „bacowek” (synagog), ktore zapoczatkowal swego czasu „baca” z gory Synaj Wojtyla-Katz (Jan Pawel 2). Po raz kolejny Benedykt 16, specjalista od zapalania menory w Watykanie (chyba musialo w tym czasie zabraknac pradu) odwiedzil zydowska „bacowke” w Rzymie 17.01.2010r i zlozyl swoj serdeczny pocalunek na d*pach tamtejszych „bacow” (rabinow), przepraszajac jednoczesnie wszystkich tam obecnych „gorali” (z gory Synaj) za „antysemityzm” katolickich owieczek wobec wiecznie cierpiacych i ciagle pokrzywdzonych „gorali zydowskich”. Czeste wizyty kajfasza Watykanu B16 w zydowskich synagogach swiadcza, jak bardzo mu zalezy na pozytywnej opinii tamtejszych rabinow jesli chodzi o proces beatyfikacji papieza Piusa XII, na ktorego swiatowe zydostwo rozpetalo iscie propagandowa nagonke i wysunelo mase zadan do spelnienia, jak: – otwarcie tajnych archiwow watykanskich,… zeby zydzi wszystko mogli wiedziec, bo jeszcze nie wiedza – dodal 401 – otwarcie watykanskiego skarbca,… bo wszystkie skarby swiata naleza sie zydom – dodal 401 – zawieszenie bp Williamsona za „antysemickie” wypowiedzi,… poniewaz prawda jest dla zydow niewygodna i kazdy kto mowi prawde musi byc ukarany – dodal 401 – potepienie katolikow za brak pomocy zydom i „antysemityzm”,… bo nie uratowali 6 milionow (liczba magiczna) zydow – dodal 401 – potepienie katolikow za pogromy zydow,… „tylko dlatego, ze byli zydami” (stara spiewka zydow) – dodal 401 etc etc A ja pytam: A kiedy papiez Pius XII bedzie mial szanse wytlumaczyc sie ze wszystkiego przed zydami ? Wobec tego nie moze byc „swietym” i pojsc do nieba, poniewaz: „Tylko zydzi pojda do nieba”, jak mawia Talmud. Najbardziej zacietym przeciwnikiem Kosciola Katolickiego jest lider zydowskiej organizacji syjonistycznej WJC (World Jewish Congress – Swiatowy Kongres Zydow), Ronald Lauder, z ktorego zadan wynika, ze Benedykt 16 powinien sie podporzadkowac zadaniom wysuwanym przez WJC. Patrzac na to z boku przypomnialem sobie polskie przyslowie: „JAK DASZ ZYDOM PALEC TO WEZMA CALA REKE”. Jako przeciwwage na zydowskie oszczerstwa i bezzasadne zadania, podaje przyklad dotyczacy stosunku amerykanskiego zydostwa do zydow z Europy srodkowo-wschodniej: On Feb.18 1943, Zonist Izaak Greenbaum, head of the Jewish Agency Rescue Committee in a speech to the Zionist Executive Council states: “If I am asked, could you give from the UJA (United Jewish Appeal) monies to rescue Jews, I say no and I say again no”. “One cow in Palestine is worth more than all the Jews in Poland”. Tlumaczenie: 18 lutego 1943r syjonista Izaak Greenbaum, przewodniczacy Komitetu Zydowskiej Agencji Pomocy w przemowieniu do Najwyzszej Rady Syjonistycznej powiedzial: “Jesli zostane zapytany, czy moglbym dac pieniadze ze Zjednoczonej Rady Zydowskiej Pomocy na ratowanie Zydow, odpowiem nie i ponownie odpowiem nie”. “Jedna krowa w Palestynie jest wiecej warta niz wszyscy Zydzi w Polsce”.
    http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=458

  1. http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=113&pid=2113

   2009-10-25 00:59:42
   To nie przepowiednia
   Hatra

   To nie przepowiednia, to rzeczywistosc Każdy człowiek ma dwie ( przynajmniej) natury. Jedna ta cywilizowana – grzeczna, układna i społeczna. Druga to dzika, objawiająca się, gdy zwykły ludek stanie w obliczu niewyobrażalnej krzywdy, gotowa palić , grabić i mordować w nienawiści i zwykłej zemście. Moim zdaniem nie jesteście w stanie stwierdzić, jak zachowacie się w ekstremalnej sytuacji, tym bardziej , że nie czarujmy się, zwykłe sk..syństwo potrafi człowieka wyprowadzić nieźle z równowagi. Czemu tak myślę, bo gdyby było inaczej, to nie było by Was tu na forum. Wróćmy do tematu przewodniego bo umyka w polemice filozoficzno egzystencjonalnej. Jak jest rola Polski w masońskim planie? Bo że swój chytry plan mają to pewne. Manipulują tłumem. Co ciekawsze ten tłum to zaledwie 10 % Polaków. Mówię o ludziach z wyższym wykształceniem. Wpływ na tą garstkę pozwala tak naprawdę kierować szarymi masami. Każdy z tej kadry kto świadomie czy nie jest zmanipulowany – wygłasza jedynie słuszne (TV) farmazony podkreślając swoją pozycję Europejczyka. Masy słuchają wypowiedzi takich „liderów” i powtarzają, że profesory , doktory ,magistery nawet gadali, co by do jewropejskiego stada się przyłączyć. Rola Polski ? Stawiam na skansen przyrodniczy, tanią siłę roboczą o niskich kwalifikacjach oraz masę rewolucyjną o niskim punkcie wrzenia. Nie będzie to kraj rolniczy ( taki jaki znaliśmy), Polska burakami stała i cukrem – cukier sprowadzamy, truskawkami – truskawki sprowadzamy, zbożem – zboża sprowadzamy. Mleczarstwo w zasadzie padło a jabłka – ten przemysł właśnie pada. Żywność niemal wolna od GMO – w czerwcu rząd zaaprobował po buczącym nakazie UE i pohukiwaniu o karach produkcję GMO. Kto jednym zwinnym ruchem ręki iluzjonisty zgarnie ugory – Stawiam na MONSANTO. Polska ziemia to jest już teren jednego koncernu MONSANTO. To polska marka i przekonanie – opinia o zdrowej żywności pochodzącej z Polski jest już ich strzałem w 10. ( stawiam na monokulturę – wszędzie KARTOFLE albo KUKURYDZA być może SOJA). Przenaczenie – raczej pasze dla krajów produkcyjnych. Nasz obrót z Rosją musi się skończyć, ten rynek został już przyznany Niemcom, Francji, Holandii. Macie prawo sprzedawać do Rosji…powiedzą nam …ale… WY NIC NIE MACIE. No to róbcie już te swoje pasze. Niemcy i Francja już się skutecznie bronią. Polska nie potrafi !!!! A wystarczyło, by przeprowadzić badania o rakotwórczym wpływie tego ścierwa na zdrowie. „Caaaały” kraj naukowców, a nikt nie potrafi powiedzieć STOP!!! TO GÓWNO ZABIJA. Co myślicie, że jakaś partia czy nawet PiS Was obroni? A czy coś zrobili w tym kierunku ? Nie bo MONSATO to państwo w państwie US( teraz już UE).A komu PiS robi lody? Twierdzą , że najlepsze są amerykańskie w polewie silosowej , sosie atomowym i podane na tarczy. Cel namierzony –pozbawienie Polski jej podstawowego argumentu – Rolnego charakteru. Polska NIE będzie krajem „robotniczo – chłopskim”. Będzie wyłącznie robotniczym Konsekwencje. Polska straci szanse na samo-wyżywienie. Ostatni bastion Obrony narodowości „Polska Ziemia” upadnie. Co robotnika obchodzi ziemia rolnika. Idzie do pracy robi swoje, a rolnik- masonem i tak NIGDY nie zostanie (zakaz). Upadnie bastion zabobonów i obrzędów religijnych, Kościół katolicki – fundament narodowości Polskiej straci oparcie w „ludzie polskim”. Wygodni mieszkańcy miast, którym Kościół ze swymi nakazami i zakazami i tak nie odpowiada przesuną się początkowo w stronę reformacji, a następnie pozbawienie granicy /moralność – katolicka/ moralność- świecka/ odpuszczą sobie na rzecz przekonania o swoim dobrym opartym na subiektywizmie stylu życia. Światopogląd „Nie robię przecież nic złego to nic takiego jestem dobry i ja określam, kiedy (zawsze) – jest w prostej drodze przedłużeniem myślenia Kalego. Telewizja ze swoją agresją i perwersją będzie zawsze odpowiedzą, gdzie są granice –l udzie zostaną zmyleni ( już są ). Wyludnienie kościołów – marzenie komunizmu stanie się faktem. FUNDAMENT PAŃSTWA POLSKIEGO RUNIE. Ale przecież to nic złego się nie stanie, mamy jeszcze własną historię. Historia należy do tego, kto jej uczy. Tak było za komuny!!! Jeszcze nie, ale zaczniemy się uczyć historii zjednoczonej Europy – z wyższym celem zjednoczeniem. Dowiemy się, ze Europa w swej wyjątkowości zawsze dążyła do zjednoczenia. Z tego punktu widzenia Hitler i Stalin i Napoleon robili świetną robotę. Wojny były tylko nieudolną próbą scalenia. Scalenie jako idea wyższa będzie celem doktrynalnym. Wasze wystąpienia z JAKĄKOLWIEK inicjatywą będzie aspołeczne i ścigane z mocy prawa. Skupieni na problemach geje i ich rodziny (scalenie) przeoczycie sprawy narodowościowe. Te NIGDY nie będą poruszane jako problem. Euro festiwal i udział regionów. Regionu stanowią Europę. MYŚL Globalnie działaj lokalnie. To PUŁAPKA. Działaj na swoim terenia jak Europejczyk – to ukryty przekaz podprogowy. NIE POLAK ale Góral, Ślązak, Łemk , Mazur, Kaszub. Będziesz myślał, że działasz jak lokalny patriota – w istocie doprowadzisz do konkurencji regionów – my i reszta regionów. Rozdrobnieni pomyślicie, że oddając coś własnego ( region) do Europy władasz całą Europą – masz do niej prawo. A będziesz miał prawo TYLKO dla niej PRACOWAĆ. Przemieszanie mas doprowadzi do bezwarunkowej akceptacji tego pomieszania ( rasy, narody, religie, sposoby rozrywki). Zgodnie z prawem ciążenia masa ciągnie w dół, więc telewizyjno rozrywkowy karnawał będzie trwał i spłycał masowy intelekt. Seks zastępując miłość będzie jak wymiana przyjacielskiego uścisku dłoni. W tym kontekście rodzina jako instrument niepotrzebny i zabobonny przestanie być fundamentem narodów i społeczeństw. POWSZECHNY jednolity bezwolny BLOB. Wiecznie zapracowany, wiecznie zajęty serialami, wiecznie rozbawiony imprezami masowymi i klubowymi, w pogoni z nowinkami technicznymi. Autorytety padną. Młodzi przekonani o swej wyjątkowej wyższości nad zacofanymi starymi. Przeświadczeni o swoim technicznym intuicyjnym intelekcie . Wynikającym z błyskawicznego połykania wszystkich nowinek technicznych o swej nad nimi wszechwładzy nie będą słuchali nikogo i niczego. Staną się nadludźmi panując w swych grach i nad swymi zabawkami. Nie będą w stanie skupić się nad swym powszednim działaniem a co dopiero nad swym losem niewolników. Czas się skróci a sen będzie przeszkodą w zabawie. Koncerny spożywczo farmaceutyczne przejmą pałeczkę – wysoko przetworzone napoje i żywność energetyzująca stanie się normą. Zwycięstwo nad snem „przedłuży” życie. Sen dwa razy w tygodniu jest zdrowy ogłoszą media. Totalne szaleństwo ogarnie ten dziki głodny nowinek kraj. Polska stanie się wyłącznie konsumentem importowanych dóbr i niewolnikiem koncernów rosnących w siłę. Dobro jednostki –dobrem Europy wróci hasło z komuny. Dążenie do konsumpcji i wygody oślepi ludzi. Braki w dostawach staną się przesłanką do protestów o więcej i szybciej. Każdy pojmie jedynie słuszny kierunek zjednoczenia. Naczynia powiązane staną się hasłem nadrzędnym. Nikt nie będzie uprawiał ogródków, a korzenie człowieka z ziemią zostaną całkowicie przerwane. Jakakolwiek uprawa będzie oznaczała zacofanie, niewolnictwo i wstyd. Stare metody leczenia zostaną zapomniane całkowicie. Pojawi się choroba „szybkiej śmierci”. Rak zostanie w pewien sposób zatrzymany szczepieniami. W praktyce będzie to oznaczało, że nie zdąży się rozwinąć do czasu śmierci młodych głównie ludzi. Syndrom będzie się rozprzestrzeniał po Europie niczym zaraza i gdy dotrze do Polski będą opracowane (ledwie skuteczne) szczepienia prewencyjne . Opieka medyczna osiągnie niewyobrażalny poziom, a koncerny farmaceutyczne staną się silniejsze niż kiedykolwiek. Nie będzie emerytów, ale będzie kasa z ubezpieczeń. Biotechnologia- cybernetyczna będzie miała stanowić wyjście z impasu. Pojawi się dosłowne sterowanie życiem i corocznie odnawialny abonament na pracę kluczowych zamienników (w ramach praw autorskich lub na przesył i synchronizację częstotliwości). Przeszczepy będą przeżytkiem. Myślicie, że bawię się w proroka ? O co to nie, to tylko logiczny ciąg następujących po sobie zdarzeń. Możemy teraz przysiąść i zacząć kalkulować daty i oszacować przewidywany czas rozwoju sytuacji dla Polski i Europy. Czemu zwyrole zachowują się jak gdyby mieli być nieśmiertelni. Bo możliwe, że taka technologia jest o krok. (g)

    1. Alex collier jak i kilku innych rzekomych znawców tematu kosmitów to zwykli kłamcy którzy propagują ufo co jest oczywiście kłamstwem i nieprawdą.
     Nigdy nie było nie będzie i nie ma UFO!!!!

 20. hahahahahaha Miziak jesteś dobry !!! ,ale co to da od zarania dziejów na ziemi są ludzie któży myślą że doznali tak zwanego boskiego objawienia ,a to wszystko zwykla ściema i nic więcej ,ale najważniejsze jeżeli ktoś myśli trzeżwo i rwalnie i na trzeżwy osąd sytuacji na temat wszystkiego co się dzieje wokół nas to zapewniam cię Mizia tacy ludzie nigdy i nikomu nie dazą się otumanić i międzi innymi i ja . W wieku 8 lat zerwałem z tym wszystkim co jest związane z religią ,a ten fakt to mogą zawdzięczać sobie sami księża i nik t więcej .Pamiętam swoją ostatnią lekcję religi ,a zakończyła się ona wielką bijatyką i gonitwą przez pól miasta Szczecina ,a goniło nie prawie 20 tu chłopaków i na koniec była wielka i krwawa bijatyka na przystanku tramwajowym na dawniejszym placu Lenina hahahahaha
  yak tak mizia ja napewno nigdy nie dam posłochu żadnym nawiedzonym ludziom .To tyle w tym temacie ,,,,hahahahahaha rozbawiłeś mię tym swoim artykółem hahahahaha ,pozdrawiam J.M.H

  1. AHA JESZCZE JEDNO A NA KOMUNI ŚWIĘTEJ TO NIGDY NIE BYŁEM ,,,PONIEWAŻ UCIEKŁEM Z DOMU NA 4 DNI HAHAHAHA ALE DALEKO NIE UCIEKŁEM BO SPAŁEM U KOLEGO W PIWNICY W TYM SAMYM BLOKU GDZIE MIESZKAŁEM ,,,HAHAHAHAHA

   1. Navajo – nie ma w tym nic śmiesznego ,że nie byłeś nigdy u komunii św. ale też nikt nie ma prawa cię z tego powodu potępiać . Tylko i wyłącznie Bóg może cię „podsumować” i poklepać po ramieniu albo dać haka . Pzdr.

  2. 2009-10-25 02:17:42
   Informacja dla idiotow z forum Propolonia
   Toronto
   Kosciol Katolicki przestal oficjalnie istniec z dniem zakonczenia sie Soboru Watykanskiego II – sobor rozpoczal Jan 23 (mason) 11 pazdziernika 1962r, a zakonczyl go Pawel 6, tez mason, 8 grudnia 1965r. Papiez JP1 zostal otruty po 33 dniach pontyfikatu – zniknela lista z masonami Watykanu, ktora mial przy sobie i lekarstwa ktore zazywal przed snem (sa na to swiadkowie), a oficjele Watykanu nie pozwolili na sekcje zwlok. Sprawe zbrodni popelnionej na JP1, powiazan urzednikow Watykanu z WLOSKA MAFIA oraz KORUPCJI w Watykanie wyciszyl ZYD Wojtyla-Katz (JP2). Arcybiskup M.Lefebvre widzac ZYDO-MASONO-LIBERTYNSKIE zagrozenie dla Katolicyzmu, odlaczyl sie od WATYKANSKIEJ JUDEO-MASONSKIEJ SEKTY, ktora odrzucila dogmaty wiary katolickiej opartej na teologii Sw.Tomasza z Akwinu, jaka obowiazywala w KK przez 9 wiekow, a przyjela LIBERTYNSKA IDEOLOGIE niemieckiego Jezuity K.Rahnera, ktora byla podstawa do zaprowadzenia EKUMENIZMU w kosciele posoborowym, czyli WYMIESZANIA WSZYSTKICH RELIGII I WYZNAN W JEDNYM DIABELSKIM KOTLE I STWORZENIA JEDNEJ RELIGII UNIWERSALNEJ, co oznacza JAWNA DETRONIZACJE JEZUSA CHRYSTUSA, i spelnia plany ZYDOSTWA dazacego do zaprowadzenia NWO (New World Order – Nowego Porzadku Swiata) – vide wzmianka w Talmudzie, Sanhedryn 90a, na stronie pt. PRAWDA O TALMUDZIE http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html (w j.angielskim). Z kolei ks.prof.M.Poradowski (kapelan NSZ i wykladowca na Uniwersytecie w Santiago, Chile) wyjasnil, ze JUDAIZM NIE MA NIC WSPOLNEGO Z CHRZESCIJANSTEM, a Talmud (zydowskie „pismo swiete”) jest zbiorem opowiadan wymyslonych przez zydowskich liderow religijnych i upodobnionych do religii, ktora zionie NIENAWISCIA do nie-zydow (gojow), co juz wczesniej udokumentowal ks.prof.J.B.Pranajtis (profesor hebraistyki) wydajac tlumaczenie Talmudu w Petersburgu w 1892r – vide strona TALMUD ZDEMASKOWANY http://www.talmudunmasked.com (w j.angielskim). Zydowskie klamstwa, oszustwa, nienawisc do gojow, zbrodnie na gojach, a takze zlo, ktorych podstawa sa nauki talmudyczne opisal zydowski profesor I.Shahak w ZYDOWSKIE DZIEJE I RELIGIA, demaskujac dzialania i propagande uprawiana przez liderow panstwowych i religijnych. Polityka prowadzona przez JUDASZA z Watykanu (JP2) i zaciesnianie wspolpracy z ZYDO-MASONAMI z B’nai B’rith (Synowie Przymierza) – vide takze zezwolenie JP2 na otwarcie lozy BB w Watykanie i jego wspolpraca z ZYDO-MASONERIA, co jest jawnym zlamaniem Kanonu 2335 – szczegoly na stronie http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/589 (po polsku). Kajfasz Watykanu, obecny B16 (Ratzinger), ktory podobnie jak Wojtyla-Katz (JP2) zdradzil Kosciol Katolicki w czasie Soboru Watykanskiego II, kontynuje wspolprace z „dziecmi diabla” i „zmijowym plemieniem” i dazy do zniszczenia resztek katolicyzmu w imie zydo-masono-libertynskiej ideologii, ktorej celem jest zaprowadzenie NOWEGO PORZADKU SWIATA, calkowicie podporzadkowanego zydom. Podobnie jak uczynil to arcybiskup M.Lefebvre, ja tez nie chce byc czlonkiem ZYDO-MASONO-LIBERTYNSKIEJ SEKTY POSOBOROWEJ z siedziba glowna w Watykanie, ktora cuchnie czosnkiem i cebula i ktorej przyswieca diabelska menora. Toronto, Kanada.

   1. „Polska The Times”: Znany watykanista Giacomo Galeazzi zapowiada w rozmowie z gazetą ujawnienie w książce „Tajemniczy Wojtyła” wstrząsających faktów z życia papieża.

    – Książka to wynik poważnego dochodzenia na temat nieznanej strony Karola Wojtyły, mówi Galeazzi. Tytuł roboczy to „Tajemniczy Wojtyła”, książka zaś pełna będzie rewelacji i wstrząsających, myślę, nieznanych faktów. Między innymi pokaże, w jaki sposób Wojtyła już od końca II wojny światowej został wybrany jako gwarant równowagi, wybrany, by zniszczyć komunizm. Poprzez poufne źródła i niepublikowane dokumenty nasze dochodzenie pokazuje, jak Wojtyła mógł być wybrany już za młodu do realizacji geopolitycznego projektu – mówi dla „Polski The Times” Galeazzi.

    W wywiadzie przeczytamy wiele interesujących informacji dotyczących powodów opóźnienia procesu beatyfikacyjnego polskiego papieża. Do frakcji hamującej ten proces należy m.in. mediolański kardynał Carlo Maria Martini.
    – Kardynał Martini jest reprezentantem dużej grupy biskupów, którzy wyrażają wątpliwości co do beatyfikacji Karola Wojtyły, twierdzi Galeazzi. Wielu członków episkopatu włoskiego, ale także niemieckiego i francuskiego, wyraża swoje wątpliwości i zastrzeżenia co do sposobu, w jaki Wojtyła używał pieniędzy Watykanu, ale także przestrzeni, jaką dał fundamentalistycznym ruchom jak Opus Dei, Comunione e Liberazione czy Legionari di Cisto (Legion Chrystusa), które stały się Kościołem w Kościele.

    – Wojtyła – z pewnością w dobrej wierze – zaakceptował i wspierał Legionistów Chrystusa, który postrzegał jako bastion dający odpór sektom i marksizmowi, w związku z czym być może nie poświęcił wystarczającej uwagi skandalowi seksualnemu związanemu z księdzem Marcialem Macielem Degollado, założycielem organizacji Legionistów Chrystusa, twierdzi Galeazzi. Jego zdaniem polski papież generalnie nie poświęcał zbyt wiele uwagi kwestii pedofilii w Kościele – za jego pontyfikatu świadomość tego problemu i monitorowanie go były niskie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych zostały wypłacone odszkodowania w wysokości 660 milionów dolarów, a na całym świecie wciąż wpływają pozwy karne i cywilne. Benedykt XVI poświęca dużo uwagi temu problemowi, podczas gdy Jan Paweł II wolał go ignorować. Także ten fakt powoduje poważne problemy w beatyfikacji, twierdzi rozmówca „Polski The Times”.
    http://www.onet.pl

    To zupelnie rozwialo jakiekolwiek moje watpliwosci odnosnie JP2. i jego roli w NWO.

  3. 2009-10-25 03:50:56
   Lepiej wiedziec, czy lepiej nic nie wiedziec ?
   Hatra
   Od lat gromadze materialy, ktore wyjasniaja ogromny problem, z ktorym zmierzyly sie wszystkie narody swiata na przestrzeni kilku tysiacleci. Uwazny badacz znajdzie logike w historii, tak jak przekazal to Douglas Reed. Musza byc tez wyjasnione slowa klucze – okultuzm, kabala, czarna magia. To wszystko niesie Unia Europejska i globalizm, ktory zalal rowniez Polske.

   http://www.smileatyou.com/500/5/51/27/500-5-51-27-10.html

   http://www.lochy.fora.pl/esy-i-floresy,32/czarna-magia,320.html

   „Most Jews do not like to admit it, but our god is Lucifer.”

   http://www.illuminati-news.com/rosenthal-interview.html

   http://www.illuminati-news.com/shadow-gov.html

   http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?t=724&sid=d30920a58134c7a952f3a032226057e0

   1. http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=113&pid=2113

    2010-01-20 19:22:49
    Prawda wyzwala czlowieka
    Toronto
    Zydowskie morderstwa rytualne to fakt i badaniami tych zjawisk zajmowal sie prof. Arnold Leese (1878-1956), ktory za podawanie faktow o zydowskich zbrodniach rytualnych zostal wtracony do wiezienia – vide strona:
    http://www.jrbooksonline.com/leese.html Picie krwi to zydowski zwyczaj zwiazany z zydowskimi wierzeniami w sile i moc. Picie krwi Chrzescijan mialo zapewnic zydom sile i inteligencje jaka posiadali chrzescijanie oraz sluzyc jako lek na zydowski niedorozwoj fizyczny – History of the Jews, J.Kastein (rzeczywiste: Julius Katzenstein, zydowski historyk i syjonista, zyl w latach 1890-1946). J.Kastein takze powiedzial, ze „Stary Testament” byl pisany z politycznego punktu widzenia zydow i byl przerabiany i dopasowywany do warunkow zydowskiej spolecznosci na przestrzeni wiekow. Tutaj J.Kastein potwierdza to o czym juz pisalem, ze „Stary Testament” byl w wiekszosci zydowskim wymyslem propagandowym, ktory mial za zadanie utrzymac zydow w jednolitej spolecznosci (grupie) i tylko dla samych siebie, i stad nie moze byc brany pod uwage jako calkowita prawda historyczna – vide pranie mozgu chrzescijanom w kosciolach i pro-zydowskich mediach, takze w j.polskim, poniewaz nawet opisane wydarzenia w ST sa wymyslone i upodobnione do bajek dla doroslych. Rabin L.Finkelstein, jeden z najwiekszych autorytetow zydowskich stwierdzil, ze judaizm nie byl religia, tylko ureligijnionym prawem stosowanym przez zydow, z czasem poszerzonym i przerobionym na TALMUD. W czasach Chrystusa religia zydow byl „Faryzeizm” oparty na Talmudzie, ktory istnieje do dzis. Dla mnie jest to jeszcze jeden dodatkowy dowod, ze propaganda o „starszych braciach w wierze” to jeden wielki BULLSHIT !… podobnie jak „ekumenizm”. ZYDOWSKA NIENAWISC DO NIE-ZYDOW (GOJOW – BYDLA, PODLUDZI, ZWIERZAT, GNOJU) MA SWOJE ZRODLA W TALMUDZIE ! http://www.honestmediatoday.com/the_Talmud_is_the_Jewish_Oral_Laws.html (na forum „suwerennosc” znajduje sie jeszcze wiecej materialu – czytaj tutaj: http://forum.suwerennosc.com/viewforum.php?f=35

   1. DO KOMPLETU WIELOPAK W GRATISIE :

    http://hamburgpol.w.interia.pl/mariawityzm1.htm

    Klasycznym przykładem sekty pseudokatolickiej o inicjacji gnostyckiej są tzw. mariawici. Stworzyła ją grupa księży pod kierownictwem Jana Marii Kowalskiego – jego przestępstwa obyczajowe w okresie przedwojennym były powszechnie znane w Polsce. Ofiary tej sekty, a tym samym miliony Polaków nie wiedzą jednak, że grupa ta podlegała lożom Martynistów francuskich poprzez tzw. „Powszechny Kościół Gnostycki”, którego współtwórcami byli omawiani w rozdziale Prieure de Sion Julius Doinel oraz Papus (Gerard Encause). Kowalski był satanistą, uczniem znanego francuskiego satanisty, księdza apostaty abp. z Lyonu. Był czas, że tej sekcie okultystów i satanistów poddało się prawie pół miliona Polaków, a obecnie liczy ona około 100 tys. polskich wyznawców.

    Inna sekta przesiąknięta gnostycyzmem jest tzw. „Kościół Starokatolicki”. Powstał w 1870 roku po I Soborze Watykańskim i ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieży. Niemiecki ksiądz Deolinger sprzeciwił się dogmatowi, a rząd pruski chętnie poparł odszczepieńców licząc na głębsze rozbicie Kościoła katolickiego. Sekta rozpleniła się na Niemcy i Holandię, w której już od XVIII wieku działają samozwańczo konsekrowani biskupi. Starokatolicy wyświęcili pierwszego swojego „biskupa” – prof. J. Reinkensa, a następnie wspomnianego przywódcę polskich mariawitów Jana Marię Kowalskiego. Na kongresie starokatolików w Wiedniu w 1909 roku, udzielono Kowalskiemu sakry biskupiej!

    Martynista i neognostyk Yincenzo Soro w książce: La Chiesa del Paracieto. Stuidsu lo gnosticismo (1922) stwierdzał, że Jan Maria Michal Kowalski Arcybiskup Prymas Wolnego Kościoła Polskiego (rytu mariawickiego) związał swoją sektę z „Powszechnym Kościołem Gnostyckim” za rządów „Patriarchy gnostyckiego” Jana II2.

    Stwierdza też, że „Zakon Martynistów” i „Powszechny Kościół Gnostycki” stanowią jedno, a Papus zreorganizował Zakon Martynistów tak, że biskupi gnostyccy konsekrowani przez J.S. Jana II wchodzą w skład Rady Najwyższej „Zakonu Martynistów” jako członkowie honorowi. W. Sawicki w cytowanej pracy: Organizacje tajne w walce z Kościołem stwierdza, że „Kościół Gnostycki” jest „religijnym” odłamem (sekta) masońskich lóż martynistów nadających mu charakter satanistyczny. To wszystko tworzy jeden wielki splot Antykościoła.

    1. http://finanse.wp.pl/kat,28354,title,Polscy-krolowie-dopalaczy-pochodza-z-Poznania,wid,12746089,wiadomosc.html

     Polscy królowie dopalaczy pochodzą z Poznania

     Polska Głos Wielkopolski | 11.10.2010

     23-letni Dawid B., okrzyknięty przez media „królem dopalaczy”, nie stoi na czele tej branży w Polsce. Tak naprawdę ojcami-założycielami tego interesu w naszym kraju są poznaniacy, a konkretnie Maciej F., jego żona Julia oraz Hubert B. Gdy 3 lata temu rozkręcali ten interes, byli jeszcze przed 30.

  1. Jest w necie świetny artykuł, który wszystkim polecam „Na pohybel katolictwu-zadruga” i jeszcze jeden interesujący „Obłuda,czyli grzech powszedni”

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: